HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerOpdateret: den 8. december 2018 | ENGLISHENGLISHFRANCAIS


Anmeldelse: Taleskriverens egen tale


LITTERATUR: Anita Furu er til daglig taleskriver i Statsministeriet. Hidtil har hun skrevet egne ting 'til skuffen'. Med opmuntring fra bl.a. Kirsten Thorup vovede hun i 2017 springet 'ud af skuffen' og debuterede med romanen Mit halve liv. Bogen vandt dette års debutantpris på Bogforum 2018, hvilket er velfortjent. Ikke blot skriver Furu velformuleret og stilsikkert, men hun formår også at levendegøre en historisk person og dennes skæbne, så den fremstår vedkommende og relevant for nutidens læsere. Romanen er god og solid - den er skrevet med indlevelse, er stilsikker og koncis, og når ud til læseren. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Idiosynkratiske afdækninger af en turbulent tid


LITTERATUR/UNGARN: Ungarske Péter Nádas (oprindeligt familienavn Nussbaum) har tidligere skrevet det digre værk Memoirernes bog, og i 2005 udkom Parallelle historier på originalsproget. Begge værker beskæftiger sig med Ungarns tumultagtige og stærkt omskiftelige historie i det 20. århundrede. Der er imidlertid ikke tale om historieskrivning i romanform i trebindsværket Parallelle historier. Dertil er de mange parallelle og til dels i hinanden indlejrede vignetagtige fortællinger alt for personligt forankrede og samtidig drømmende gennemsigtige i forhold til omgivelsernes faktuelle bagtæppe. En form for diffundering mellem personernes membraner, indbyrdes og i forhold til historiske tildragelser og hverdagshændelser, giver hele fremstillingen et både lysende og mat skær på en og samme tid. Ting bliver opfattet og oplevet, for dernæst at blive transformeret til unikke, idiosynkratiske tankesæt og udladninger. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Et sundere digitalt liv? Speciallæge Imran Rashid undersøger en af vor tids største udfordringer for menneskeligt samvær


PSYKOLOGI/SAMF: Dansk-iranske Imran Rashid er speciallæge i almen medicin og ansat som innovations- chef ved Aleris-Hamlet Privathospitaler. Han har tidligere i bogform og igennem foredrag beskæftiget sig med digital adfærd og desuden udviklet flere såkaldte sundheds-apps. Det er ud fra dette dobbelte erfaringsgrundlag som læge og som digital skaber (og forbruger), at bogen SLUK nu er udkommet. Det handler ikke om at bekæmpe den digitale udvikling, men mere om at blive opmærksom på dens indflydelse på os og forsøge at bruge den digitale verden med omtanke. Bogen beskriver også FOMO, frygten for at gå glip. Den giver et godt indblik i problematikken med at vi bliver gennemdigitaliserede - og afhængige af dopaminfixet i forbindelse med den hyppige tjekken op på vores forskellige forbindelser og feeds ude i det store net. Derfor fortjener bogen stor ros. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Relevant historisk forskning og spændende formidling


DANSK/HISTORIE: I anledning af PFA-pensions 100-års jubilæum i november 2017, fortsatte pensionskassen sin tradition med at lade historikere forske i, og skrive om, de danske ministerier siden 1901. Det blev denne gang til en to-binds publikation omhandlende perioden 1972-1993. Første bind, som udkom i november 2017, handler om Anker Jørgensens tid 1972-1982. Andet bind, Poul Schlüters tid 1982-1993 foreligger hermed. De to bind giver tilsammen et dybt fascinerende indblik i et stykke dramatisk danmarkshistorie, hvor det politiske spil og de specielle udfordringer behandles særdeles indgående og kompetent af de to historikere Olesen og Olesen. Udgivelsen har et samlet forord ved Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Berømt og herligt middelalderengelsk digt foreligger første gang på dansk


ENGELSK: Moderne engelsk, som vi kender det i dag, hviler i høj grad på skuldrene af Geoffrey Chaucers omfattende værkproduktion fra sidste halvdel af 1300-tallet. En anden variant af datidens engelsk, en lokal dialekt fra Lancashire, omfatter beskedne fire digte, hvoraf Sir Gawain er det mest berømte. En ukendt forfatter har skrevet digtene omkring 1360-70. Med lige så fine detaljer i både tema og sprog som vi finder hos Chaucer, giver digtene et indblik i datidens hofliv, ridderturneringer, banketter og høvisk kærlighed. Gawain er det eneste af de fire digte, der er verdsligt, men det er alligevel moralsk opbyggeligt. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Spændende og historisk relevant bog om anstændige forhold for arbejderklassen


DANSK/HISTORIE: Naturens luner findes både uden for og inden i menneskene. At det skulle være et af naturen bestemt forhold, at arbejdere skulle være slaver af kapitalen, kunne malersvend Jens Jensen ikke acceptere. At enkeltpersoner skulle profitere på almindelige menneskers bekostning, var ham lige så fjernt. Søren Federspiels nye udgivelse er en rigtig spændende og historisk relevant bog. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Registreringer af stort og småt igennem 400 år


DANSK/HISTORIE: Historikeren Anders Bjørn tager sig af de første 350 år, medens folkloristen Jane Lytthans dækker tiden efter 1968. Det er der kommet en interessant bog ud af, egal i fremstillingen mellem de to forfattere, og utrolig veldokumenteret og grundig. Grundigheden sørger for, at hver en sten bliver vendt, men alt er holdt i nøgterne, faktuelle rammer, hvorved det ikke på noget tidspunkt bliver kedelig læsning. Tvært imod skærpes interessen for denne utroligt vigtige bydel for København og hele Danmarks historie. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Chistianshavn-bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Rushdies nye roman er ORD-delirium i tykke stråler


ENGELSK/LITTERATUR: Den fatwa-ramte, muslimske britisk-inder, Salman Rushdies nyeste bog er netop udkommet på dansk. Den indeholder fortællingen om en bizar ejendomsmatador ved navn Nero Golden og dennes familie. De ankommer under mystiske omstændigheder fra Indien til USA umiddelbart inden Barack Obamas indsættelse, og derfra udspringer handlingen, der går i mange retninger med Golden og jeg-fortælleren (René) som de samlende faktorer. Bogen er en ørkenvandring, der begynder med mange fragmenter de første 50 sider, som er svære at sætte sammen til et meningsfuldt hele. Bogen har mange tråde, der stritter i uforlenelige retninger - heraf en del uinteressante eller overflødige. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Salman Rushdies samtidsroman. LÆS MERE....
Anmeldelse: Smuk og indsigtsfuld bog om livets dybere dimensioner


PSYKOLOGI/FILOSOFI: Denne indsigtsfulde bog giver nogle fine henvisninger til, hvordan man kan leve sit liv, så det bliver et godt liv. Hvordan man transformerer sin længsel og formår at skabe et liv med mere plads til at være menneske - og være sig selv. Bogen gennemgår adskillige filosofiske skoler og visdomstraditioners bud på denne proces. Allerede Oldtidens græske, kinesiske og indiske filosoffer var optaget af, hvad det gode liv er, og hvad sunde, menneskelige værdier i virkeligheden er. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Anders Dræbys behagelige bog. Den kan alle få god forstand af at læse. LÆS MERE....
Anmeldelse: Kim Leine spidder til- værelsens absurditeter i blotlæg- gelsen af kommercielle og åndelige bestræbelsers indbyrdes kamp om at vinde Grønlands sjæl i Gründertidens ånd.


DANSK/LITTERATUR: En fantasifuld fortælling, bemærkelsesværdig for sin ekstreme lighed med virkelighedsnære forhold. Dertil det picareske, skælmske à la Daniel Defoe i romanen Moll Flanders. Kim Leine har ladet sin fantasi spille over virkelige hændelser og har formået at gøre sin fremstilling virkelighedsnær og vedkommende for det moderne menneske. Vi er til alle tider draget af kampen mellem ond og god vilje. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Kim Leines roman her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Seriøs coffee-table bog om samspillet mellem natur- og kulturlandskab


DANMARK/NATURHISTORIE: Tegneren, maleren og forfatteren Jens Gregersen har siden slutningen af 1970'erne vandret, tegnet og malet flora og fauna som et led i den naturovervågning, som han således har praktiseret i mere end 40 år. Han har arbejdet med dette emne overalt i landet, men særligt koncentreret om den jyske hede. Jens Gregersen bor på øen Vorsø i Horsens Fjord, midt i den natur, som han sætter så stor pris på. I nærværende bog, som han betegner som indlæg i debatten om urfuglens mulige genindførelse i Danmark, nærmere betegnet den jyske hede, har han sat sig for at udrede de karakteristiske træk ved det landskab, som kræves af urfuglen, for at den kan trives. Det sker med historisk grundighed og perspektiv. Ligeledes bidrager hans eksempelmateriale og tilhørende argumentation til en kærkommen begrebsafklaring, hvor fokus bliver den stadige konflikt mellem ekstensiv naturpleje og intensivt industrilandbrug. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Tilværelsens ulidelige tryghed manes til eftertanke af et nøgternt og bredt historisk anlagt værk om fascismen & al dens væsen


ENGELSK/SAMF: Dette er helt klart en vigtig bog til alle tider, ikke mindst i allernyeste tid, hvori den forhenværende amerikanske udenrigsminister, Ms Albright, igennem en velargumenteret fremstilling maner til besindighed og fornuft i forhold til de nemme politiske løsninger og samtidig appellerer til at støtte op om grundbegreberne bag demokratiet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Albrights bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Roman: Registreringer af en følsom sjæls tanker, følelser og handlinger


DANSK/LITTERATUR: Registreringer af en følsom sjæls tanker, følelser og handlinger i selvvalgt isolation, fjernt fra den pulserende hverdag i karrierens tegn. Romanen Dam er en stille, skævt reflekterende fortælling i 20 dele med højst forskellige emner, der samtidig portrætter fortælleren, der har et påtrængende behov for at tilkendegive sine meninger om stort og småt. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: CHARMERENDE, causerende, videnskabeligt betonet essay fra PRINCETON University Press


ENGELSK: Paperbakcens opståen i USA og England omkring 1935 belyses i forhold til genre, layout samt især brugen af fængende og ikke mindst appellerende omslagsbilleder. Rabinowitz dækker fænomenet omhyggeligt med videnskabelig grundighed, idet hun formulerer sin tese om udviklingen af billigbogen som folkeligt medium, i betydningen et medie for den brede befolkning og med et tilsvarende bredspektret titeludvalg. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den engelsksprogede bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Under radaren i 19 år


DANSK: Da Leonora Christina Skovs mor dør, beslutter hun at skrive den faktiske historie om sig selv og sit liv. Den ensomme Christina vokser op som enebarn i et parcelhus i Helsinge, og allerede som ganske lille fatter hun en plan for sin overlevelse: Hvis bare hun opfører sig almindeligt, får topkarakterer og ikke gør sin mor ked af det eller sin far vred, kan det være, at de kan elske hende. Desuden lever hun, som om hun var lukket mellem bladene i sin kalender. Efter 19 år under konstant overvågning flytter den unge psykologistuderende til København for at genskabe sig selv som forfatteren Leonora, skifter snart til litteraturstudiet og møder til sine forældres rædsel en kvindelig præst, som hun forelsker sig i: "Når du ligger i rendestenen, skal du nok komme hjem", siger hendes far; men nu starter for alvor Leonoras lange kamp for at bryde med skyldfølelse og bindingen til forældrene. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Selvforklarelse eller forsvar?


ENGELSK: Franske Patrick Modiano har begået endnu en roman i stil med sine utallige forgængere, men denne gang endnu mere forfinet og fortryllende i sin teknik end før. Modiano blev med ét slag kendt som forfatter da han i 2014 modtog Nobels Litteraturpris. Siden da er en række af hans bøger oversat til dansk. Nu foreligger hans seneste værk, udgivet i Frankrig i 2015, på dansk. Den 65-årige Jean Darange, der er forfatter og tilsyneladende foretrækker at leve et liv som eneboer, involveres i mysteriet om et mere end halvtreds år gammelt mord som han modvilligt engagerer sig i, og som ender med at trække ham ud af hans ensomme lejlighed og tvinge ham til at forholde sig til et længe undertrykt personligt traume. Den fine lille roman er præget af nostalgi og skrevet med sin helt egenartede poesi, men bag den egale og behagelige æstetiske overflade gemmer der sig erindringer om hændelser og tildragelser, vi som læsere aldrig får lov til at komme til bunds i. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder. LÆS MERE....
Anmeldelse: Poetens selvforklarelse eller smagløse forsvar?


ENGELSK: Hollandske Connie Palmen har begået en roman om forfatterparret Sylvia Plath og Ted Hughes' kærlighedshistorie. De to forfattere er et af den moderne litteraturs mest omtalte par. Efter at Sylvia Plath begik selvmord i 1963 er der blevet skrevet en række biografier om hende, hvor hun gennemgående fremstår som et offer for sin ægtemands egoistiske handlinger, hvorved han dømmes som forræder og morder af litteraterne. Ikke blot blev han dømt af litteraterne, men kom også under anklage af familien og mange af dem, han anså for venner. I Du sagde det selv giver forfatteren ordet til Ted Hughes. Hudløst og til tider afstumpet beskriver Hughes deres forhold samt ægtemandens angst og tanker relation til deres samliv. Desuden bestræber han sig at forklare sig selv, en art "apologia pro vita sua". Han skildrer de dybe, tragiske bånd til den kvinde, der skulle bestemme hans skæbne, men ydmyghed er ikke hans stærke side. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Gemytlig fortælling om det hebraiske sprog fra PRINCETON University Press


LINGVISTIK/HEBRAISTIK: Denne sproghistoriske lærebog udforsker det hebraiske sprog fra de bibelske tider frem til vore dage. Med indsigt og klar formidling fortæller Lewis Glinert om det hebraiske sprogs mange aspekter i forhold til religion, historie, kultur og vore dages videnskab. I kraft af sin rolle som mangeårigt medium for bibelske tekster og bøn, tilhører hebraisk en af Verdens vigtigste tekstkulturer, og Glinert inddrager da også hyppigt historiske forhold såvel som bibelske skriftsteder. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Lewis Glinerts lærebog her. LÆS MERE....
Interview: Business provocateur'ens gyldne kunst at få "noget" til at ske


MANAGEMENT/PSYKOLOGI: I et dynamisk kontor- fællesskab ved navn SOHO i Kødbyen ved siden af Dybbelsbro Station møder Tidsskriftet Epsilons udsendte Christian Campbell, ifølge hvis egen jobbeskrivelse det er at være business provocateur. Christian Campbell er desuden foredragsholder og forfatter til bogen "Business Unusual". Han er blandt andet uddannet psykoterapeut 1994-1998. Hans arbejde indebærer eksempelvis at fremprovokere resultater i virksomheder og mennesker; derfor navnet business provocateur. Der er tale om at skabe "positiv udvikling". Hvorledes man gør det, fortæller Christian Campbell i dette interview til Tids- skriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn. LÆS MERE....
Anmeldelse: Danmark - en nølende kolonisator. Nyt storværk i fem bind


DANSK/HISTORIE: "Danmark var efter de mange nederlag og landafståelser i 1800-tallet allerhøjst en nølende kolonisator. Og har måske altid været det. Ikke af godhed, men af svaghed..." (Danmark og kolonierne, Danmark, Danmark - småstat, imperium og kolonimagt, Uffe østergaard, side 53). I 2017 udkom Gad ambitiøse 5-bindsværk om Danmarks kolonihistorie. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Sonja Salminen, anmelder det store kolonihistoriske fembindsværk her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Omhyggelig historisk afdækning af en turbulent tid


DANSK/HISTORIE: PFA-Pension fortsætter traditionen med at fejre pensionskassens jubilæer ved at finansiere en udgivelsesrække af bøger omhandlende de danske ministerier igennem tiden. Denne gang, i anledning af pensionskassens 100-års jubilæum, har man satset på en to-binds publikation omhandlende perioden 1972-1993. Første bind, perioden 1972-1982, foreligger hermed. Thorsten Olesens værk bygger på et overordentlig bredt kildemateriale, blandt mange andre Socialdemokratiets gruppeprotokoller og Anker Jørgensens dagbøger. Bogen har et samlet forord til begge bind ved Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder biografien. LÆS MERE....
Anmeldelse: En kamp mellem pest og kolera


DANSK/HISTORIE: Italien har siden 1920'erne været hjemsøgt af de to ekstremer: fascisme og venstreekstremisme. Nyfascister slog til i Bologna den 2. august 1980, og i samme periode er det de kommunistiske aktivister, arvtagere til De røde Brigader, der huserer bl.a. i Milano. På den baggrund har den filosofiuddannede forfatter Giorgio Fontana skrevet en politisk spændingsroman, der mestendels filosoferer over retfærdighed, had og tilgivelse på baggrund af statsadvokaturens rolle som garant for retsstaten. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: At fortælle...


ENGELSK/FILMVIDENSKAB: Et menneske kan leve uden at være født med en dato eller et navn og alligevel træde i karakter. 22-årige Jane Fairchild er et hittebarn, oprindeligt afleveret på dørtrinnet til et kloster, uden navn og dato. Ude at tjene som 14-årig har hun gået i livets skole og lært tingene fra bunden. Som 98-årig gør hun status i et tilbageblik på en enkelt dag, idet hun både nøgternt og farvemættet omhyggeligt udvælger og vægter sine ord. Hun ender nemlig med at blive en kendt forfatter, hvis stil og teknik har mindelser om Virginia Woolf. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Anderledes afdækning af et interkulturelt fænomen


ENGELSK/FILMVIDENSKAB: Bondebjerg og Bondebjerg har skrevet en både overskuelig, velorganiseret og pædagogisk indføring i udviklingen i dansk film med særligt henblik på den kulturelle globalisering. Siden midten af 1990'erne er der kommet et større fokus på globalisering og det multikulturelle aspekt i danske film. Flere nydanske instruktører har vundet internationale priser og høstet tilsvarende anerkendelse på filmfestivaler i bl.a. Cannes, Berlin, Göteborg og San Sebastian. De nydanske instruktører har en meget forskelligartet baggrund, men de er på hver deres måde med til at højne niveauet for dansk film, fordi de giver et kreativt modspil i debatten om danskheden, samtidig med at de rykker ved opfattelsen af, hvad danskhed og dansk filmkultur er for nogle størrelser. Bogen er den første danske bog, som systematisk tager fat på hvordan globaliseringen og den øgede multikulturelle sammensætning af det danske samfund har påvirket dansk filmproduktion, både inden for spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: "We Are Such Stuff As Dreams Are Made On"


ENGELSK/FILMVIDENSKAB: Hollywood har med sin glamourøse filmverden siden 1910'erne tiltrukket mennesker fra alverdens lande. Størstedelen af de danskere, som gennem et århundrede har prøvet lykken i filmbyen, er portrætteret i et grundigt, veldokumenteret og informationsrigt opslagsværk af journalisterne Jensen og Monggaard. Bogens force, ud over grundigheden som opslagsværk, kommer måske især her, hvor man kommer ind under huden på en række af nyeste tids danske filmfolk, der arbejder i den amerikanske filmindustri. Skildringen af deres virke og karriereforløb er med til at sætte udviklingen i den internationale filmindustri i et interessant perspektiv. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Formidabelt værktøj fra PRINCETON University Press til at forstå Tanakh (GT) i en bred vifte af kontekstuelle aspekter


RELIGIONSVIDENSKAB/JUDAISTIK: The Hebrew Bible er en videnskabelig antologi om Tanakh (GT) skrevet på engelsk af førende forskere fra forskellige akademiske felter. Tanakh er ét af den vestlige civilisations kendteste og mest indflydelsesrige bøger. Faktisk er der i princippet ikke tale om blot én bog, men mange bøger, der indgår i en samling, der qua deres indhold, redaktion og rækkefølge har en vis tidsmæssig og kulturel sammenhæng, trods skrifternes spredning i genrer, f.eks. narrativer om kosmogeni, stamtavler, lovtekst, salmer, profet- og visdomslitteratur. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder den videnskabelige antologi her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Jean Paul Sartres værk Huis Clos i spændende gendigtning ved John Foster


FRANSK/TEATER: De fire skuespillere fastholder publikum i en forrygende performance, kvalmende ond og hjerteskærende rørende på en og samme tid... Velkommen til Sartres Lukkede Døre i en uafrystelig fremdatering til 2027, hvor vi er midt i den moderne terrors uafrystelige greb, post-Brexit og post-Trump... Velkommen til Teater HIT i Huset Magstræde. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder stykket. LÆS MERE....
Anmeldelse: Vi giver jer Tyskland tilbage!


TYSK: Vi giver jer Tyskland tilbage! Intet mindre end dette lover redaktørerne bag sommerens artikelserie og tilsvarende podcastserie i dagbladet Information. Genialt tænkt og konsekvent gennemført komprimeret formidling af 34 centrale tysksprogede kulturpersonligheders væsentligste bidrag til kultur- og bevidsthedshistorien. Der er tale om en overvældende kulturarv, der har været central for vores måde at opfatte, tænke og forstå verden på. Og titlen taler for sig selv... Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder tysklandsbogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?


P&Aelig;DAGOGIK/SAMFUND: Bogens forfatter Agi Csonka har leveret et bidrag til Information forlags serie Moderne idéer. Bogens titel er et spørgsmål: "Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?" AC bringer sin egen historie, som barn af indvandrere i spil og teoretiserer ud fra denne. Hun kommer fra en uddannelsesfremmed baggrund, altså en familie og slægt uden tradition for at tage en uddannelse. Eksempelvis var morfaren analfabet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder Csonkas bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Jiddisch surrealist og poet jonglerer med lyrisk ordkunst i skyggen af Holocaust


LITTERATUR: Med Grønt akvarium foreligger nu for første gang på dansk et interessant og repræsentativt uddrag af Sutzkevers væsentligste hovedværker. Det er en interessant måde at stifte bekendtskab med hans forfatterskab på, hvis man kan vænne sig til forfatterens surrealistiske stil. Bogen kan appellere til alle, som nærer interesse sig for eksperimenterende litteraturformer eller specifikt for jødisk litteratur. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her den nye Sutzkever-bog, hvor teksterne er oversat fra jiddisch til dansk af docent ved Lunds Universitet i Sverige, Jan Schwarz. LÆS MERE....
Anmeldelse: Beretningen om et folk, hvis IDENTITET er bundet op på hjemlandets skæbnesvangre historie


FRANSK/LITTERATUR: Ståsteder i den senmoderne tidsalder: Med Det store stilehæfte iværksætter den ungarsk-schweiziske eforfatter, Agota Kristof, sin søgen efter en sammenhængende fortælling, der kan rumme den generelle oplevelse af hjemløshed efter opdelingen af Europa i kølvandet på Anden Verdenskrig. Rousseau, Kafka og Camus bidrager sprogligt og tematisk til opfindelsen af det nødvendige litterære sprog, hvis handlingsmæssige finurligheder er påkrævet for at kunne rumme og håndtere et sådant forehavende. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauges, anmelder Kristofs bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Svensk 'hemmafru' og kommende skribent med udblik til verden


DANSK/LITTERATUR: Ved krigsudbruddet i 1939 begynder Astrid Lindgren spontant at skrive dagbog, tilskyndet af denne verdensrystende begivenhed. Det bliver til i alt 17 bind, der med vedholdenhed, om end svingende engagement, føres frem til den sidste dag i året 1945. Krigsoptegnelser, avisudklip, kopier af censurerede breve, rationeringsmærker og ind imellem store og små begivenheder på det rent private plan er sat sammen til en mosaik, som giver indblik i en særdeles velorienteret, menneskeligt engageret hjemmegående kvindes liv og tanker om tilværelsen i det umiddelbart nære, men også store perspektiv. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Astrid Lindgrens bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: For at tænke ud af boksen skal der først være noget inde i den


DANSK/LITTERATUR: Dag Solstads gennembruds- roman i USA foreligger endelig på dansk: Gymnasielektor Elias Rukla er ikke en moderne Lektor Blomme, men en humanist, der føler, at tilværelsens ulidelige lethed har tømt det sociale rum for muligheden for samtale. Narcissismen næres via de sociale medier og de mellemmenneskelige omgangsformer drænes for reelt indhold. Igennem romanens indre monolog gør den midaldrende gymnasielektor op med nutidens temmelig uinteresserede gymnasieungdom såvel som med sine jævnaldrende kolleger og bekendte, der af ham opfattes som fastlåste i hver deres sociale boble. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE....

Anmeldelse: Oxford Uni Press udgiver ny lingvistikbog om ords betydning og pragmatik


LINGVISTIK/ENGELSK: Hvad betyder ord? Hvilke betydningsfelter har ord? Og hvem har definitionsretten af begreber og ords betydningsfelter? Dette er nogle af de spørgsmål, som Cliff Goddard og Anna Wierzbicka tager op i deres nye bog, som formidler er kritisk syn på den moderne udvikling inden for lingivistisk, hvor engelsk synes at have en fortrinsstilling. - MEN kan alle ords betydning være lokaliseret i og forstås ud fra engelsk? Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder denne lærebog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Hvad gør man med de ord og begreber, som kræver lidt mere ved en oversættelse? - Nyt encyklopædi fra PRINCETON UNIVERSITY PRESS


LINGVISTIK/FILOSOFI: Princeton University Press har udgivet en encyklopædisk ordbog på omkring 400 af de vigtigste filosofiske, litterære og politiske termer og begreber, der kan udfordre éns arbejde, når man skal oversætte fra et sprog og kultur til en anden. Opslags-ordene stammer fra mere end et dusin sprog. Nu er Barbara Cassins opslagsbog blevet oversat fra fransk til engelsk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Cassins encyklopædi. LÆS MERE...Anmeldelse: Ny udgave af FOWLER'S Dictionary of Modern English Usage


ENGELSK/LINGVISTIK: Nu kommer den fjerde og gennemreviderede udgave af Fowler's Dictionary of Modern English Usage under redaktør Jeremy Butterfields hånd. Ordbogen, hvis spidskompetence er korrekt engelsk sprogbrug, dukkede først op i 1926. Nu er ordbogen blevet udvidet og fuldstændig ført up-to- date for at afspejle skik og brug i engelsk i det 21. århundrede. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder opslagsbogen. LÆS MERE...

Anmeldelse: Om de semitiske sprogs forunderlige univers fra OXFORD UNI PRESS


SPROGVIDENSKAB: Netop udkommet er en spændende bog om de semitiske sprog. De semitiske sprogs særlige kendetegn og indbyrdes relationer er nogle af de emner, Gideon Goldenberg tager op. Tidsskriftet Epsilon har her den glæde at anmelde Goldenbergs glimrende nye lingvistikbog. LÆS MERE...Anmeldelse: Ny, sober og informativ CAMBRIDGE-bog om fransk litteratur er velskreven og yderst læseværdig


FRANSK/LITTERATUR: Ny bog af den australske fransk-professor Brian Nelson giver en yderst kom- petent og velskrevet introduktion til FRANKRIGS litteratur gennem tiden, fra den tidlige Middelalder og op til vore dage. Han behandler nogle af de største franske forfattere, f.eks. Molière, Montaigne, Voltaire, Rousseau, Sartre og Victor Hugo. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Brian Nelsons interessante og læseværdige lærebog. LÆS MERE...
Anmeldelse: En anderledes generation af unge intellektuelle så dagens lys i Rusland omkring midten af det 19. århundrede


LITTERATUR: Ståsteder i den senmoderne tidsalder: At nutidens forældre bør se tv-serien Skam for at forstå, hvad der rører sig hos deres børn kan givetvis anbefales. Lige så sikkert er det imidlertid, at nutidens unge kan få et værdifuldt indblik i, hvilke udfordringer deres forældre står med, hvis de ville binde an med at læse Turgenjevs blændende sædeskildring anno 1860 af forholdet mellem generationerne i Fædre og Sønner. En anderledes generation af unge intellektuelle så dagens lys i Rusland omkring midten af det 19. århundrede. Det var en opvoksende generation uden idealistiske illusioner, der i 1840'erne tilegnede sig teoretiske færdigheder ved de russiske universiteter, hvor internationale strømninger omsattes i en hjemlig form og aftapning. Denne nye type studerende har den russiske forfatter Turgenjev skildret igennem Bazarov, en ung mediciner, der repræsenterer de nyeste ideer mht. menneskets indretning som forstandsvæsen. Men på samme tid er det lykkedes for ham at skabe et individ med tanker og følelser, der står i kontrast til det, han som type skulle repræsentere. Læs Jørgen Refshauges, anmeldelse her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Kapitalistisk dødssejler uden pejlemærker


FRANSK/LITTERATUR: Ståsteder i den senmoderne tidsalder: For Vernon Subutex er livet gået i stå, efter at han har måttet dreje nøglen om til den ikoniske pladeforretning Revolver, som han har drevet i mere end 25 år. De gamle venner fra rockbandets tid dør omkring ham, bortset fra Alex, der troligt betaler hans husleje. Nu er så også Alex gået bort, og Vernon bliver sat ud af lejligheden. Kapitalismens logik, som han livet igennem ikke helt har formået at agere efter, indhenter ham endeligt. Han indleder den sidste etape af sin sociale deroute og registrerer undervejs nøgternt den generelle samfundsforråelse. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Fortrinlig bog om børns psykologi og resiliens (robusthed)


PSYKOLOGI: Per Schultz Jørgensen har skrevet en bog om Robuste børn, hvilket er et tema, som rammer tiden godt, da begreber som robusthed og resiliens er blevet til en del af kvalifikationskravene på arbejdsmarkedet. Hvad er robusthed? Og hvordan tilegner de kommende generationer, som arbejdsmarkedet skal aftage, robusthed? Bogen henvender sig til studerende indenfor det psykologiske/pædagogiske område. Den kan bestemt anbefales - samt til læsere, som har en interesse i, hvad robusthed er, og hvordan det kan betragtes og har været betragtet gennem tiderne. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder Schultz Jørgensen ny bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: Ida Jessens dagbogs- roman fra Thyregod i mandlig udgave


DANSK/LITTERATUR: To mennesker følges gennem de vigtigste år i deres liv, uden at de for alvor lærer hinanden at kende. Deres personaer er imidlertid gjort tilgængelige for den privilegerede læser igennem Ida Jessens to smukt skrevne bøger omhandlende deres liv, som de ser det fra hvert sit udgangspunkt. Historisk, psykologisk, men frem for alt menneskeligt får vi indblik i, og indseende med, to stovte karakterer. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den spændende roman her. LÆS MERE....
Anmeldelse: En mørk og dystopisk historie om et familieliv under stort ødelæggende pres


DANSK/LITTERATUR: Linda Boström Knausgård har skrevet en uafrystelig historie om en såkaldt "lys familie". I den ultrakorte roman indfanger husets elleveårige datter i hvert enkelt af sine korte udsagn et dystert mørke, der står i tavs kontrast til det lys, som moderen stædigt fastholder, at familien er omgivet af. I sin tredje bog på dansk portrætterer forfatteren en familie, der bevæger sig på randen af et nervøst sammenbrud. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den korte roman. LÆS MERE....
Anmeldelse: Yderst relevant bog om datafabrikation, datamanipulation og plagiering


PSYKOLOGI: Rolf Kuschel har skrevet en særdeles relevant bog om datafabrikation, datamanipulation og plagiering. Bogen har titlen Psykologer på afveje og er interessant og tankevækkende. Bogen omhandler en problematik der er særdeles relevant for videnskabernes troværdighed og dermed også for moderne menneskes adgang til viden om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Bogen kan absolut anbefales. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Troels Wolf, anvender her Rolf Kuschels bog LÆS MERE....
Anmeldelse: SUPERÅRET *1967* markerede selve omdrejningspunktet for hippiebevægelsen, LSD-evangeliet og den nye pop- og beatmusik


HISTORIE/RELIGION: Freelancejournalist og forfatter, cand.mag. Jens Rasmussen har skrevet et betydeligt værk med en stor detaljerigdom, god dokumentation og overskuelig opsætning, formuleret i et ganske præcist og sine steder passende poetisk sprog. Værkets emne er The Summer of Love, som den udspandt sig næsten synkront i San Francisco, London og København. Bogen er skrevet kærligt, men samtidig nøgternt, således at en eventuel glorificering undgås i skildringen af udviklingen fra 50'ernes beatnik-kultur, over psykedelika, nye musik- udtryk og den ultrakorte opblomstring af hippietanken frem til den smertefulde og eftertænksomme modningstid for 'den fri mand', det kulturelt og normmæssigt frisatte menneske, der nu, efter dette ene berusende år, skulle til at forvalte den vundne frihed, på godt og ondt. Tids- skriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder. LÆS MERE....
Anmeldelse: Dejlig, hjertevarm og stemningsfuld kulturbog om Toscana taler til alle sanser - også ganen


ITALIENSK: Ægteparret Alfredo og Helle Tesio har et hus i Toscana, og derigennem har de lært den omkringliggende egn at kende. Det har de skrevet en spændende bog om. Den er spækket med farverige anekdoter og beretninger samt et væld af dejlige opskrifter på autentisk italiensk mad. I tillæg er bogen krydret med den særlige stemning, der kendetegner Toscana. For Italiens-kendere og -elskere er denne bog således en kærkommen og veritabel kulturbog om LA CIVILISAZIONE ITALIANA, der byder på en uhyre rigdom. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her den nye Toscana-bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: Beretningen om Fjodor Dostojevskijs liv og værk er en medrivende fortælling om en mand, hvis liv til tider var lige så dramatisk som hans romanfigurers


HISTORIE/RELIGION: Det russiske folks kollektive historie og skæbne bliver fremstillet i romanform af pensioneret overlæge Kjeld Laursen, der trods den specielle genre, en dokumentarisk roman, formår at bringe liv i Fjodor Dostojevskijs dramatiske levnedsforløb, samtidig med at han med en uhyre detaljerigdom skaber et tidsbillede, der først og fremmest forener den russiske forfatters geni, ånd og stræben med selve den russiske folkesjæl, som allerede den unge Dostojevskij ambitiøst og sværmerisk satte sig for, at han ville fremmane. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder det digre og medrivende værk om Dostojevskij. LÆS MERE....
Anmeldelse: Død og lemlæstelse som terapeutisk kunst


HISTORIE/RELIGION: At vi alle må miste, er livets hårde kendsgerning. Forfatteren Naja Marie Aidt stiller sin erfaring med dette til rådighed for den, der måtte have mod til at læse herom. Det lønner sig at tage denne udfordring op. Aidt har skrevet en terapeutisk og helende bog om det at miste det dyrebareste, et barn. Chok og lamslåethed afløses af erkendelse og en ny virkelighed, hvor den poetiske skildring af den standsede tid bliver udgangspunktet for gradvist at vende tilbage til det levede liv. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Aidts stærke, hudløst ærlige og helt igennem poetiske bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: At søge sin identitet kræver MOD; at finde den kræver OFFERVILJE


HISTORIE/RELIGION: Den eksistentielle krise i en yngre kaukasisk mandlig jødes liv udstilles af en stilmæssigt overlegen forfatter, der slår sin navnebror Franzen med adskillige længder. Jonathan Safran Foer har begået et intellektuelt sprudlende opus, der hudfletter den generiske jøde og implicit alle andre trosretningers generiske repræsentanter for deres vanetænkning og mangel på originalitet som individer og medmennesker. Svagheden som Foer deler med Franzen er, at han er for laaang i spyttet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Foers nye roman. LÆS MERE....
Anmeldelse: At finde sin sande identitet gennem at åbne for hjertet


HISTORIE/RELIGION: Intet menneske kan leve uden at have et credo, noget uomtvisteligt, som man henviser til i sin selvforståelse. Dette har Daniel Dencik blotlagt igennem sin dybtfølte skildring af en sportsgren, der har en altafgørende plads i hans hjerte. året 2015 fulgte forfatteren en række professionelle cykelsportsfolk ved de mest berømte cykelløb rundt omkring i verden, fra Tour de France over landevejsløb i Richmond USA til Eneren, Lombardiet Rundt. De i alt 15 essays beskriver med stor indlevelse den håbløse romantiker, eneren og den ulykkeligt forelskede. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Daniel Denciks nye bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: Luthers 500 år - fejring med manér


HISTORIE/RELIGION: Gedigen, indsigtsfuld og veldokumenteret fremstilling af reformatoren Luthers indflydelse på religiøse forhold i Danmark fra første færd og frem til i dag. Martin Laustens baggrund sikrer en både balanceret og nuanceret redegørelse, hvor perspektivet til stadighed fastholdes mellem de til enhver tid gældende historiske forhold og en nutidig betragtning og vurdering af Luthers betydning. Et værk, der giver læseren lyst til at søge yderligere informationer om en række interessante aspekter af kirkens og religionens udvikling i Danmark. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her Laustsens Luther-bog. LÆS MERE....
Reportage: Den amerikanske forfatter JONATHAN SAFRAN FOER i Hellerup


ENGELSK/LITTERATUR: Den jødiske forfatter, Jonathan Safran Foer, fra New York er i disse dage på besøg i Danmark for at promovere sin nye roman, "Her er jeg". Det er hans tredje roman - den første i 11 år, bl.a. fordi han efter sigende har prioriteret sin tid og energi på sine to små børn. Foer, der i næste måned bliver 40 år, bor i Brooklyn-bydelen i New York. Han har været i Danmark flere gange og holder af at være i vores land. Jonathan Safran Foer fik bl.a. i går tid til et storstilet arrangement på Gentofte Hovedbibliotek i Hellerup med mange hundrede fremmødte interesserede. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, formidler sine indtryk af forfatteren og eventen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: At genfinde sin identitet et sted, der er ophørt med at fungere


LITTERATUR/TYSK: Intet menneske er en ø i sig selv, skriver poeten John Donne i 1624. Vi er alle forbundet med hinanden og med det, der sker omkring os. Denne lære må Ingrid Barrøy tage til sig, og i et forsøg på at handle derefter, vender hun tilbage til sin fødeø, der har ligget ubefolket hen, siden hun forlod den som den sidste. Her søger hun tilbage til de grundlæggende elementer i tilværelsen i bestræbelsen på at genfinde sig selv. Ensomheden, naturen og kærligheden udfordrer hende uventet og medvirker til, at hun på ny finder mål med tilværelsen. Alt dette fremstiller Roy Jakobsen med mesterlig poetisk kraft. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Jacobsens roman.
LÆS MERE HER...
.
Interview: Louisa Schønnemann Bøttkjær tog springet og åbnede en boghandel


LITTERATUR/DANMARK: På handelsstrøget Ordrupvej i Charlottenlund er der åbnet en ny boghandel, der er blevet et tilløbsstykke for folk fra nær og fjern. Louisa Schønnemann Bøttkjær har taget springet, virkeliggjort en drøm og åbnet en boghandel, som har navnet "Rutiner og ritualer". Åbningen sker i en tid, hvor man ellers siger, at de fysiske butikker, og især boghandler, er presset af nethandel, elektroniske udgivelser (e-bøger) og noget så træls som butiksdød. Louisa Schønnemann Bøttkjær er mor til to store børn, er gift og bor i Klampenborg. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har interviewet Ordrupvejs nye boghandler (i en hjørnebutik, der tidligere har været blomsterhandel) om virketrangen, om modet til at tage springet og om idéerne og ikke mindst den bagvedliggende motivation, der driver værket. LÆS MERE....
Anmeldelse: En personlig beretning fortalt fra en alvidende forfatters synsvinkel


LITTERATUR/MUSIK: Beretningen om et folk, hvis hjemland har været terroriseret af magtfulde despoter rækkende lige fra tsarerne over Lenin, Stalin og Hrustjov til Vladimir Putin. Det russiske folks kollektive historie og skæbne bliver fremstillet i romanform af den højt estimerede britiske forfatter Julian Barnes, der beretter om afgørende faser i den russiske komponist Sjostakovitjs liv - faser, der udspillede sig i et evigt spændingsforhold til styret og dets håndgangne mænd. Samtidig opruller Barnes de almene eksistensvilkår i den grufulde tid, der betegnes Solens Rige, hvor landet enerådigt blev styret af Josef Stalin, manden af stål. Det bliver et (selv)portræt af en ung komet på musikhimlen, der falder i unåde og bliver udskældt som kludremikkel, blot for 12 år senere at blive taget til nåde og samtidig taget som gidsel for styrets kulturelle profil. Kujon eller helt? Komponisten giver selv svaret igennem Barnes' intime og fint indlevede portræt. Anmeldt af Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge. LÆS MERE....
Anmeldelse: William Shakespeare på brandudsalg i januar


TEATER/ENGELSK: Først fik en kendt skuespiller en rolle på TV. Dernæst blev en anden syg. Endelig trak både Birthe Neumann og Sofie Gråbøl sig. De fire, der trådte til, er alle mindst en generation yngre, og dermed mere på alder med Shakespeares egne figurer. Usikkerheden om stykkets skæbne på REPUBLIQUE er gjort til skamme. De unge kræfter yder kraftpræstationer, så det mærkes, at den gode digter er aktuel som altid. Håbets mirakel i Shakespeares eventyr materialiserer sig i den aktuelle forestillings apoteose. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder stykket på Republique.
LÆS MERE...
.
Anmeldelse: At finde sin identitet i et land, der ikke længere eksisterer


LITTERATUR/TYSK: De stille eksistenser i Daniela Kriens debutroman henslæber deres tilværelse i et urgammelt univers af kærlighed og sprogløshed, alt imens verden omkring dem forandres til ukendelighed, da Genforeningen mellem DDR og Vesttyskland finder sted. Deres orienteringspunkt forbliver det nære, lokale samfund med familieskæbner og den fælles historie, som nu ikke længere nødvendigvis giver svaret på, hvad de kan stille op med livet. Genforeningen forekommer måske urimelig for den ældre generation, men fortidens DDR indeholdt også sine uhyrligheder for romanens unge par. Ung som gammel må overveje deres ståsteder. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Intelligent blotlæggelse af en opkomlings idiosynkrasier anno 1937


TYSK/LITTERATUR: Franz Werfel var jøde med sympati for katolicismen. Han måtte som så mange andre intellektuelle jøder tage flugten fra Østrig efter Anschluss i 1938. Inden da skriver han sin martrede sjæl ind i en kvinde, han kalder Vera. Vera repræsenterer, qua sit navn, Sandheden. Hun beretter sin historie om tillid, håb og svigt så nøgternt sviende, at tilgivelse ikke længere er et ord i nomenklaturet. Denne fantastisk velskrevne og gedigent oversatte moralprædiken af en roman bevarer sin skarphed og forfalder ikke til nogen nemme løsninger på de mest usympatiske og lidet flatterende sider ved menneskeheden. Den er aktuel som ingensinde! Tids- skriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: AT KENDE VERDEN - OG BERETTE OM DEN


JOURNALISTIK/SAMTIDSHISTORIE: Hun synes allestedsnærværende. Man ser hende her og dér. På danskernes vegne. De danske tv-seeres vegne. For TV2. Rapporterende fra Verdens hovedstæder om politik, miljø, forhandlinger, terror og andre vigtige emner. Hun har de seneste år været bosat, først i London, siden i Paris. Om sig selv siger hun, Ulla Terkelsen, at hun altid er på farten. Og det er man jo, altså på farten, når man er tv-udenrigskorrespondent. Men alligevel når hun at lære Verden at kende. Reflektere og berette om den. Og det gør hun supergodt. Denne gang med mere af hendes egen mening om de ting, hun rapporterer om. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Ulla Terkelsens nye bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Med demokraten NASER KHADER i Oplysningens tjeneste


DANMARK/MELLEMØSTEN: Hanan - Syrien er Naser Khaders personlige fortælling om mødet med Hanan Al-Daher. Der kommer mange flygtninge til Danmark, som alle har en holdning til danskerne og vores værdier. Omvendt har vi også en holdning til flygtningene - og ikke mindst og ganske berettiget har vi en holdning til, hvor mange fremmede, vi mener, vi kan rumme i vores lille land. Khaders fine portrætbog handler om, hvordan en syrisk kvinde bliver dansk. Ikke fordi det er bedst at være dansk, men fordi det er godt at integrere sig i det samfund, man kommer til. Et synspunkt Naser Khader har forfægtet i mange år. Bogen tillader læserne at opleve borgerkrigen i Syrien og få en oplevelse af et menneske bag tragedien og hendes oplevelser. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Interview: Med DR's journalist og udenrigskorrespondent MATILDE KIMER ud i Verden -- og hjem igen


JOURNALISTIK/KULTUR: DR-journalist MATILDE KIMER har et interessant liv og karriere som udenrigskorrespondent i Rusland og tilstødende lande. Kimer har tidligere også rapporteret fra Libyen Ægypten og Kina. Hun er vokset op i Korsør, har studeret journalistik på SDU og har også studeret på universitetet i Sankt Petersborg. Hun taler russisk og har bl.a. for os danske seere dækket de senere års konflikt om Krim og grænsestridigheder mellem Rusland og Ukraïne. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har interviewet Matilde Kimer. Hun fortæller åbenhjertigt om sin karriere og om jobbet som DR- udlandskorrespondent samt glæden ved det russiske sprog, russisk kultur og litteratur. LÆS MERE....
LÆS TIDLIGERE ARTIKLER
Eller scroll nedad
Anmeldelse: Troværdig afdækning af fortidens synder


DANSK/LITTERATUR: Jesper Bugge Kold har begået en stilfærdigt fortalt bog med fint portrætterede skæbner, hvor omdrejningsspunkt ligger i det hedengangne DDR. Læseren føres levende ind i et østtyskland, der er styret af kommunismens ideologi - med Stasi som garant for, at alt fungerer upåklageligt. Romanen er gennemresearchet og fremstår bundsolid med sine dybe portrætter og detaljerede skildringer. De suggestive beskrivelser er med til at skabe en latent spænding mellem tilsyneladende realiteter og et underliggende net af løgne. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen om DDR her . LÆS MERE....
Anmeldelse: Filosofiske tanker over før, nu og herefter: ERINDRINGER, samtid og eftermæle


DANSK/LITTERATUR: Den ulasteligt klædte digter Søren Ulrik Thomsen vedkender sig som 60-årig sin fortid med ydmyg pondus i nystrøgne korttekster, hvor ikke et komma sidder forkert, men hvor en 'højtaler' skurrer i ørerne hele to gange. Søren Ulrik Thomsen har begået et meget nærværende og vedkommende værk med sine erindringsglimt, nutidsbetragtninger og fremtidsvisioner. Vi bliver som læsere budt inden for. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen.
LÆS MERE...
.
Anmeldelse: GEMEN ONDSKAB, dekadence og snobberi NÅDELØST hudflettet


DANSK/LITTERATUR: For en del medlemmer af det engelske aristokrati var udgivelsen af Edward St Aubyns romaner om Patrick Melrose givetvis imødeset med bange anelser. Hvordan de så har følt det, efter at de har læst om personer, som de mener at kunne identificere som sig selv, lader vi stå hen i det uvisse. De har formentlig fået, hvad de fortjener med denne blændende dystopi over den sidste klasse, der ifølge forfatteren stadig er klassebevidst - og dermed er de eneste tilbageblevne sande marxister. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Lang dags rejse mod X, hvor vor helt genfinder sig selv ved at trække stikket til sit hidtidige liv


DANSK/LITTERATUR: Morten Hesseldahl er både teaterchef og forfatter. Siden Ernestos hænder, der udkom i 2014, har han lagt yderligere substantielle lag til sine beskrivelser af personer, stemninger og steder. Livets erfaringer er transformeret med sikker tæft for rammende formuleringer. Vist er der stadig en del klicheer fra spændingsromanens verden, men de to parallelle spor skaber et portræt, der er en dannelses- roman værdig. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Søgning i vildnisset: Jørgen L. møder Rimbaud vs. Stanleys møde med Livingstone


DANSK/LITTERATUR: "Life is the farce which everyone has to perform" er et central citat af den rigtige Arthur Rimbaud, der har lagt navn til, og været inspiration for, Mikkel Jensens debutroman. Jørgen L., nyuddannet jurist med sin faders selvmord i bagagen, finder tilværelsens faste rammer og forudsigelighed uudholdelig. Dette på trods af, at han søger den sande kærlighed. Han må derfor gang på gang søge flugten væk fra dagligdagen og den borgerlige livsform. Kun ved at definere livet som citat, "en joke", kan han finde mening i meningsløsheden. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Interview: Journalist og radiovært MONICA KROG-MEYER om karrieren, Livet og hendes forhold til det franske sprog og fransk kultur


FRANSK/KULTUR: Monica Krog-Meyer har læst hovedfag i fransk på Københavns Universitet. Hun fik tidligt arbejde på DR, mens hun læste. Det var et genialt studiejob: Hun var speaker om morgenen inden kl. 9 og igen fra kl. 16. Dermed kunne hun studere og gå på uni midt på dagen. Monica Krog-Meyer har arbejdet på DR i en menneskealder og lavet mange slags udsendelser. Hun er aktuelt på den digitale kanal P5 (som kan høres på mobilen, DAB+, kabel-tv og podcastes over computeren) med programmet Monicas mødested. Det sendes hver søndag kl. 14-16. Endvidere er hun aktiv som skribent på internetmagasinet POV (Point of View International). Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har interviewet Monica Krog-Meyer. LÆS MERE....
Anmeldelse: "Stunde Null" - NIKLAS LUHMANN forrygende og omfattende om samfundsteoriens nulstilling


TYSK/SAMFUNDSFAG: Grundforskningen inden for sociologien har sideløbende med udviklingen af det moderne hhv. det postmoderne samfund traditionelt beskæftiget sig med at formulere teorier herom. De store teorier om samfundsudviklingen siden slutningen af 1800-tallet bygger på undersøgelser af samfundet selv, efterhånden som det udfolder sig. Der er altså tale om en form for selvimplikation, hvilket Niklas Luhmann drilsk har indfanget med sin bogtitel Samfundets samfund: Samfundet forholder sig til sine egne former, når det skal beskrive og forstå sig selv, altså afgrænset af sin egen såkaldte 'autopoiesis', inden for et lukket system. Hans banebrydende arbejde har sat en ny og uomgængelig standard for sociologisk grundforskning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Spændende irsk bog forsker i OSCAR WILDES forfatterskab med fokus på hans eventyr


ENGELSK/LITTERATUR: Den irske forfatter OSCAR WILDE nåede at opnå stor berømmelse allerede i sin egen levetid for sine velformulerede skrifter og vittige-satiriske pen. Irland var dengang en britisk koloni. I forfatterskabet er også en væsentlig del eventyr, og det er dem, som den irske forfatter, Dr. Anne Markey, har forsket i, og som hun skriver om sin engelsksprogede Oscar Wilde bog. Hendes bog er fuld af nyttige observationer og overvejelser og kan være inspirerende for alle, der kender og/eller holder af Oscar Wildes forfatterskab. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Fin ny, lille bog om det DANSKE SPROG til unge og voksne


DANSK/LINGVISTIK: Hvad er sprog? og måske især Hvad er moderne dansk? er nogle af det fokuspunkter, som denne velskrevne sprogbog har. Bogen kommer også ind på vort sprogs mange facetter og betydningsnuancer. Bogen gennemgår på interessant vis forskellige nøglebegreber inden for lingvistikken og giver eksempler inden for nudansk til at illustrere disse. Det er en rigtig god idé. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Bobler, varm luft med lyd og de (a)sociale medier


SAMF/HISTORIE: Mange har igennem de senere år problematiseret de sociale medier. Nu er der med boblestudierne ved KU formuleret videnskabeligt funderede belæg for disse bekymringer. Vincent F. Hendricks har med sin bog "Spræng boblen" givet syn for sagn og i slutordene forsynet læseren med en række grønspættefif til, hvordan vi styrer uden om de værste faldgruber, når vi griber til tasterne og giver vores uforbeholdne mening til kende på de sociale medier. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: To nye engelsksprogede bøger om kristendommens forskellige aspekter fra forlaget WILEY Blackwell


RELIGION/KRISTENDOM: Det amerikansk-britiske forlag WILEY Blackwell har for nyligt udgivet to nye akademiske bøger om kristendommen, den ene en begynderbog (anmeldt nederst), og den anden en bog som knytter kristendommen sammen med medier (anmeldt øverst). Begge lærebøger begynder ca. ved år 0 og bevæger sig kronologisk fremad til vores tid - men som det vil fremgå af anmeldelserne, er den ene bog helt klart at foretrække frem for den anden. På hver deres måde lægger bøgerne vægt på forskellige sider af kristendommen, som jo er en mangfoldig religion med hensyn til oprindelse, teologi, kirkehistorie, udbredelse, mission og meget andet. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder de to lærebøger. LÆS MERE....
Anmeldelse: Om moderne forskning i LINGVISTIK fra Cambridge Uni Press


LINGVISTIK: Det akademiske felt, lingvistik, har udviklet sig meget over de sidste 150 år. Feltet indeholder mange subfelter, man kan specialisere sig i, eksempelvis sociolingvistik, sammenlignende sprogforskning, fonologi osv. Dette medfører automatisk, at fagets forskning beror på mange metoder, samtidigt med at fagets metodologi også udvikler sig. Cambridge University Press har for nyligt - i form af en antologi - udgivet en interessant lærebog om hyppigt anvendte forskningsmetoder i lingvistisk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Herlig, informativ billed- og tekstbog for sporvognsnørder


DANMARK/HISTORIE: Mange danskere kender den gamle sang, Der kommer altid en sporvogn og en pige til, som stammer fra filmklassikeren Ved Kongelunden fra 1955 med Ove Sprogøe og Dirch Passer. Denne sang kan man have in mente, når man hører titlen på Flemming Søeborgs nye bog, som har titlen Der kommer altid en sporvogn. Men det gør der desværre ikke. Bogen er ren nostalgi - af den bedste art - for sporvognene udgik i Danmark for mange år siden: I Odense i 1952, i århus i 1971 og i København året efter. Flemming Søeborgs nye og velskrevne bog bygger på egne og venners glade, måske nørdagtige erfaringer og glæde ved sporvogne. Bogen er velillustreret med lækre billeder fra svundne tider. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: SPLENDID engelsk- sproget lærebog om Levantens/ Nærøstens gamle kulturer og folkeslag


HISTORIE/ASSYRIOLOGI: Denne tredje udgave af Van De Mieroops lærebog inkorporerer den allernyeste videnskabelige forskning. Bogen præsenterer et samlet overblik over de multikulturelle kulturer i det gamle Nærøsten i perioden 3000 f.Kr. til 323 f.Kr. --- Gamle kulturer og kulturfolk, hvoraf nogle nu for længst er gået i glemmebogen, prægede den politiske, sociale, sproglige og kulturelle udvikling i det gamle Nærøsten i de tre årtusinder frem mod vor tidsregnings begyndelse. Bogen er skrevet i kronologisk orden, og der er 16 kapitler, hvor man kan dykke ned i de forskellige epoker og riger. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Ny CAMBRIDGE-bog om Paris: Hvordan er Byernes By blevet portrætteret litterært gennem tiderne?


FRANKRIG/LITTERATUR: Byen Paris er den franske civilisations vigtigste metropol og en af Verdens mest besøgte turistdestinationer. Byen optræder i utallige skønlitterære værker, ikke mindst i fransksproget fiktion. Dette har en række fagfolk skrevet en læseværdig antologi om. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Cambridges nye engelsksprogede bog om den litterære skildring af Paris, "Byernes By", gennem tiderne. LÆS MERE...Anmeldelse: Kritik af den POLITISKE KORREKTHEDS "TOTALITARISME"


DANSK/SAMF: Denne lærde antologi er skrevet af 15 akademiske forfattere. Den kan nemt gå hen at blive dette års vigtigske skrevne dokument inden for debat- terende faglitteratur. Bogens forfattere kredser alle om problemstillinger, der relaterer til multikulturalisme samt den herskende debatkultur som del af vor demokratiske praksis. Dette indebærer også et fokus på begreber som ytringsfrihed og racisme, der igen er forbundet med diskussioner om tolerance, censur og selvcensur. Frem for alt betragter antologien fænomener som moralisme og politisk korrekthed fra en ny vinkel, idet forfatterne foretager en - tiltrængt og fornyende - kultursociologisk, socialpsykologisk og retorisk analyse. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder antologien. LÆS MERE....
Exposition: ARKEN Museum for Moderne Kunst fejrer 20-års jubilæum i nyåbnede omgivelser og med en omfattende udstilling af værker fra egen samling.


DANSK/KULTUR: Den 15. marts 1996 blev ARKEN Museum for Moderne Kunst indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe, og i anledning af 20-års jubilæet viser museet den hidtil største præsentation af mangehånde værker fra deres egen store samling af dansk, nordisk og international samtidskunst med en udstilling under betegnelsen KALEIDOSKOP. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, har genbesøgt ARKEN Museum i Ishøj og anmelder her ARKENs seneste udstilling. LÆS MERE....
Anmeldelse: SHAKESPEARE og CHRISTOPHER MARLOWE udsat for konspirationsteori - uhyre FIN og tankevækkende underholdning.


ENGELSK/TEATER: De to skuespillere og forfattere var begge født i 1564. Marlowe døde som 29-årig i 1593, ifølge den officielle forklaring. Meeen, det kunne jo være at... Ganske bemærkelsesværdigt er det at teater - historiens største dramatiker ikke har efterladt sig et eneste håndskrevet dokument, ligesom der ikke findes et eneste portræt, hvis autenticitet ikke kan bringes i tvivl. Hvem var denne William Shake-spear(e)/Shaxsper/ Shakspir osv, og hvordan kunne det være, at han, der aldrig satte sine ben i Italien, med så stor indsigt og lokalkendskab lod handlingen i en række af sine tidlige mesterværker udspille sig i netop dette land? Denne gåde tager Vivienne McKee drillende og kærligt fat på i sit muntre stykke. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder premieren. LÆS MERE....
Anmeldelse: WAGNER kan stadig tryllebinde med sine musikeventyr og storslåede operaer - LOHENGRIN


MUSIK/TEATER: WAGNER - den gamle troldmand - kan stadig tale til vor tids mennesker. Musikken er prægtig, imponerende, smuk, nænsom, storslået og frem for alt velspillet - kort sagt det bærende element, den essens som sammen med plottet og gesangen bærer Lohengrins fortryllende intrige igennem. Store følelser og vigtige begivenheder er på spil. Uden for de beskyttende mure truer krigen. Der er mystik, kamp, hævn og æstetik. Den romantiske opera LOHENGRIN kommer på fremragende vis ud gennem fjerene og ud over rampen i København. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder fra Operaens Store Scene. LÆS MERE....
Anmeldelse: Aktuel, snurrig og meget vedkommende diagnosticering af
"La Société du Malaise"


FRANSK/SAMFUND: Allerede i tiden mellem Emerson og Dewey skete det første civilisatoriske skred væk fra det sekulære demokrati, funderet i lilleputsamfundet. I stedet så vi et gryende konkurrencepræget og stort anlagt, kapitalistisk defineret massesamfund, med tab af demokratisk indhold til følge. Efter en udvikling på omkring 150 år har denne ideologi udspillet sin rolle, mistet sin kraft og indre logik. Vækst er ikke længere mantraet, samfundet er endt som Den syge Patient, og anno 2022 opgiver både den franske venstrefløj og hovedparten af den liberale højrefløj deres ideologiske standpunkter, idet de indgår i regeringsdannelse under ledelse af Det muslimske Broderskabs parti, hvis karismatiske leder, Ben Abbes, bliver frankrigs nye præsident. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE....
Exposition: MATISSE på Ordrupgaard - lækre farver og vitalitet samt enkle "eskimostreger"


KUNSTHISTORIE/FRANKRIG: Radikal forenkling af det menneskelige ansigt var een af de former, som den franske maler, Henri Matisse, arbejdede med. Matisse kom midt i sit liv i kontakt med fremmede befolkninger i Marokko og Algeriet, og senere i sit liv i kontakt med grønlandsk og canadisk eskimo-kultur, inuitterne, og Matisse tegnede portrætter af folk fra disse kulturer. Han så faktisk sig selv som "brobygger" mellem flere kulturer.' Tidsskriftet Epsilons anmeldere, Rasmus Johannes Lund og Flemming André Philip Ravn, anmelder her Matisse-eksimo-udstillingen på ORDRUPGAARD i Charlottenlund. LÆS MERE...
LÆS TIDLIGERE ARTIKLER
Eller scroll nedad
Anmeldelse: Relevant og kærkommen analyse af konkurrencestatens pædagogik, men skrevet unødigt kompliceret


UDDANNELSESSYSTEMET/PÆDAGOGIK: I dag har vi spændt pædagogikken for konkurrencestatens vogn, og vores uddannelsessystem skal reformeres, så flest muligt kan bidrage til at sikre samfundets fortsatte vækst i en globaliseret verden. Konkurrenceevne er pædagogikkens slutmål, og ideerne om almendannelse og skolen for livet er i fare for at blive skyllet ud med badevandet. I sin bog Konkurrencestatens pædagogik beskriver Brian Degn Mårtensson, hvordan vi i takt med samfundets udvikling til konkurrencestat er ved at miste vores fælles fortælling om kultur, nationalitet og verdensborgerlighed. Tids- skriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder bogen. LÆS MERE....
TEMA-anmeldelse: Gode muligheder for at styrke sine sprogkompetencer. Nyere udgivelser inden for ENGELSK. OPDATERET.


ENGELSK/LINGVISTIK: Herhjemme er sprogunder- visningen som regel god og målrettet, og Danmark er ét af de lande, hvor der udkommer flest bøger om sprog pr. indbygger om året. I denne sammenhæng er ENGELSK måske det vigtigste fremmedsprog. Hvis man hyppigt arbejder med engelsk, er det uvurderligt at have godt materiale, der kan styrke éns kompetencer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her OTTE nyere bøger, som kan være nyttige, hvis man arbejder med engelsk på egen hånd eller i forbindelse med skole, studium eller profession. To af bøgerne skrevet på dansk, resten på engelsk. Tre er udgivet i Sverige, fem i Danmark. LÆS MERE...
Anmeldelse: Velskreven, ny bog fra EDINBURGH University Press giver et forfriskende syn på MODERNISMEN


ENGELSK/LITTERATUR: Modernismen opfattes generelt som den fornyelse inden for kunst, arkitektur, religion, socialt tankesæt og filosofi, der voksede frem i begyndelsen af 1900-tallet og som arbejdede på at finde et moderne udtryk og tankesæt, som kunne hamle op med de nye økonomiske, sociale og politiske forhold i en gennemindustrialiseret verden. THE MODERNIST PARTY forsøger at kigge dybere i befrielsesbestræbelserne og de sociale mekanismer, der knyttede sig til både virkelige og litterært gestaltede selskaber i modernistisk regi omkring Første Verdenskrig. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her antologien. LÆS MERE...
Anmeldelse: University College Dublin Press udgiver ny bog om den IRSKE forfatter JAMES JOYCE - indeholder både nyt og kendt stof


ENGELSK/LITTERATUR: UCD Press har med denne udgivelse ønsket at markere sig i det enorme kor af stemmer, der på tryk formulerer nye såvel som gamle indsigter om forfatteren James Joyce og dennes værk, noget man lidt drillende kalder for "the Joyce Industry". Bogen bygger på foredrag, der blev holdt på Joyces 100-års dag i Dublin. Men holder bogen? Bidrager den med noget nyt til Joyce-forskningen? Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her antoogien om Joyce. LÆS MERE...
Interview: I lys skal livet leves. Samtale med JOHANNES MØLLEHAVE


RELIGION og LITTERATUR: Tidsskriftet Epsilon har interviewet den folkekære og produktive forfatter, præsten Johannes Møllehave (f. 1937), og drøftet hans syn på nogle af tilværelsens eksistentielle spørsmål. Møllehave kommer desuden ind på, hvilke vigtige begivenheder der har præget hans liv, og ikke mindst hvilke inspirationskilder han ynder at øse af i sin egen kreative livsudfoldelse. LÆS MERE...
Interview: ANDERS STJERNHOLM om Livet, vejen, idealer og ateisme


RELIGION/VIDENSKAB: Anders Stjernholm blev i begyndelsen af 20'erne interesseret i ateismens sag. Men er det ensbetydende med, at han lever uden at have noget at tro på? Og hvad er ateisme? Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har mødtes med stand-up-komikeren Anders Stjernholm, der tillige er talsmand for Ateistisk Selskab og uddannet journalist. Vi bringer her interviewet, som bl.a. handler om ateisme, etik og andre af Livets store spørgsmål. LÆS MERE...
Interview: Er Albert Camus relevant for vores tid?LITTERATUR/FILOSOFI: FRANSKE TÆNKERE HAR spillet en prominent rolle i det 20. århundredes intellektuelle liv, ikke mindst Albert Camus (billedet). Tidsskriftet Epsilon her interviewet Camus-kenderen, lektor ph.d. Jørn Boisen om Albert Camus og dennes forfatterskab.
LÆS MERE...
Interview: AT SKRIVE er at give et perspektiv på Verden, som måske kan inspirere andre --- INTERVIEW med forfatteren SIMON FRUELUND


LITTERATUR: Den danske forfatter Simon Fruelund er aktuel med en ny roman, der bærer titlen Pendlerne, og som præsenterer et rigt udvalg af meget typiske danske karakterer og arketypiske danske situationer anno 2014. Romanen er typisk Fruelund'sk, idet man genkender den minimalistiske skrivestil i kortheden og de ikke desto mindre meget præcise skildringer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har interviewet Simon Fruelund om hans nye bog og hans forfatterskab. LÆS MERE...

Interview: Den populære NORSKE forfatter HERBJØRG WASSMO gæster Danmark


LITTERATUR/NORGE: Den norske forfatter og tidligere folkeskolelærer Herbjørg Wassmo fik sit gennembrud i 1981 med en første romanudgivelse. Siden er hun blevet én af Norges mest solgte og mest læste forfattere. Også i Danmark er hun meget populær, især blandt kvindelige læsere. Herbjørg Wassmo deltog på den netop afsluttede litteraturfestival Louisiana Literature 2014. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har lavet et interview med Wassmo, som bringes her. LÆS MERE...

Anmeldelse: Prins Henriks fine franske digte er fulde af stemning og visdom


FRANSK/LITTERATUR: Vort Kongehus' medlemmer er alsidige personer. Prins Henrik har ved flere lejligheder markeret sig som en person med megen kultur og megen kærlighed også til fransk litteratur. HKH Prins Henrik han har selv udgivet flere bøger, herunder digtsamlingen LA PART DES ANGES, som Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har den glæde at anmelde her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Den franske mesterkok PAUL BOCUSE giver inspirationen frit løb i ny bog med 500 af hans bedste opskrifter inden for alle genrer til danske amatørkokkeFRANSK/GASTRONOMI: Der er ubestridt, at man spiser godt i Frankrig; det ved alle. Landet er kendt for sin fremtrædende position inden for gastronomi og andre æstetiske områder. Med denne nye bog kan man blive inspireret og få lyst til at kaste sig ud i en række franske madklassikere med PAUL BOCUSE , der blev kåret som "Århundredets kok" af Det Amerikanske Kulinariske Insti- tut forleden år. Bocuse har en helt særlig position inden for fransk madkunst, og denne flotte og velillustrerede bog giver bestemt blod på tanden. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her det flotte værk. Bon appétit! LÆS MERE...
Anmeldelse: Aldeles lækker kulturbog om TOSCANA - sprængfyldt med viden


ITALIEN/KULTURHISTORIE: Få steder i Verden er der så intimt et bånd som i Toscana mellem folket, jorden, kulturen og egnens produkter. Camilla Bondo Pedersen og Anne Mette Rosendahl Ariani har skrevet en aldeles inspirende og herlig bog om dette lille italienske stykke paradis. Det er en begejstret stemningsbog - ja, nærmest en kærlighedserklæring til Toscana. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen, der er fuld af smukke billeder og velskreven tekst. Æstetikken er i højsædet, helt ukrukket. LÆS MERE...
Anmeldelse: Manden, der sprængte rammer: Kærligheden og det evigt kvindelige hos JAMES JOYCE


ENGELSK/LITTERATUR: Fængslende bog udvider på en elokvent og engagerende må vores indsigt i den irske forfatter James Joyces værk. Bogen er Benjamin Boysens disputats om Joyce. Hans bog omkalfatrer opfattelsen af Joyce som modernist: Er dette dristigt? Fremragende! Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her doktoranden Benjamin Boysens rosværdige afhandling om James Joyces forfatterskab. LÆS MERE...
Anmeldelse: Excellent CAMBRIDGE- bog udforsker Modernitetens drømme og mareridt, ekspansion og længsler


LITTERATUR/PSYKOLOGI: Modernitetens drømme og længsler blev i stor grad opfyldt i 1900-tallet, idet Industrialiseringen for alvor havde fart på i Storbritannien med opfindelser, ny teknologi, udvidet infrastruktur og ikke mindst stor fremdrift i videnskaberne. Dette har Laura Marcus, der er én af Verdens førende litteratur- kritikere af modernistisk litteratur og kultur skrevet en bog om - med fokus på perioden 1880-1930. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, an- melder Laura Marucs' engelsksprogede bog. LÆS MERE...
LÆS TIDLIGERE ARTIKLER
Access earlier articles| ISSN 2246-3712 | ©