HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Den etiske fordring: Dit liv består af andet end oplevelserJørgen Refshauge,
cand.mag. i engelsk og dansk.

Publiceret 3. november 2023.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


  • Svend Brinkmann
  • Oplevelsessamfundet
  • Samfundslitteratur (87 sider)
  • Udgivelse 3. november 2023. Pris kr. 150,00


PSYKOLOGI/LIVSSTIL: Dit liv består af andet end oplevelser. Svend Brinkmann har skrevet en letlæst pamflet, hvor han advokerer overbevisende for, at nutidens underholdnings- og oplevelsessamfund er en fattig version af det virkelige liv. Centralt genformulerer han Løgstrups etiske fordring om at vi i mødet med ’den anden’ altid holder noget af dennes liv i vores hænder, hvilket forpligter. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Svend Brinkmanns nye bog her.


BEDØMMELSE: FEM stjerner ud af seks (skala).


Dit liv forpligter

Med oplevelsessamfundet er det nærliggende at frasige sig (moralsk) ansvar under henvisning til, at ’sådan oplever jeg det nu engang’. Dermed udelukkes en dialog om det forhåndenværende emne, idet modparten hægtes af som uden betydning for den pågældende sag.

Ligeledes kan den enkelte forblive etisk uforpligtet, idet ”enhver kan påkalde sig rettigheder med udgangspunkt i oplevelser.” Overfor denne tingenes mulige tilstand fremsætter forfatteren fordringen om at droppe den fordobling af virkeligheden, der ligger i den rent subjektive tilgang til omverdenen, hvor hele udsynet er vendt indad mod ’mig selv’, og hvor omverdenen er blevet til ’min omverden’. Vores blik skal tværtimod ændres til at blive udadvendt, til at omfatte den virkelige verden, som den er og forefindes, og det er i forhold til denne reale verden, at vi skal interagere som etisk ansvarlige individer, som rigtige mennesker, ikke som navlebeskuende subjekter.


Oplevelsessamfundet

Brinkmann giver eksempler med politik som oplevelse, uden egentlig substans, ligesom han beskriver arbejdslivet som styret af ”oplevelsen af mening og involvering”. Igen er fokus i denne tilgang til de to områder styret af opfyldelsen af vores individuelle behov for underholdning (den politiske skueplads) og desuden bekræftelsen af vores ego ved at opleve arbejdslivet som en arena for ’performance’, hvor vi kan udleve vores ambitioner igennem såkaldt ”’emotionel kapitalisme’, hvor den følelsesmæssige oplevelse [ved éns arbejde] bliver kapitaliseret.”

Arbejde og privatliv flyder sammen, og den følelsesmæssige oplevelse der skabes igennem arbejdet bliver til en målbar ressource, hvor vi yder lige det mere ekstra for at opnå anerkendelse.

Også sundhed er blevet en arena for oplevelse. Jagten på det sunde liv, og vores uudtalte tanke på udødelighed, styrkes igennem et æstetisk orienteret oplevelsessamfund, hvor lykke og trivsel hører sammen med ideen om et sundt liv.

Men netop kun ideen, thi i sidste ende er de ydre handlinger både i fitnesscentret og i forhold til vores medmennesker styret af ønsket om at optimere og maksimere de indre, gode (og sunde) oplevelser: En sund selvopfattelse i et sundt legeme – det er iflg. Brinkmann en tilværelse og tilstand uden sjæl!


Teknologi og medier

Vores tiltagende opfattelse af vores egen lille oplevelsesboble som selve tilværelsens indhold og mening fører til søgen efter umiddelbar behovstilfredsstillelse og konstant underholdning eller afledning, som vi nemt kan opfylde via den forlængelse af vores ene arm, som udgøres af smartphonen eller iphonen, hvor oplevelsen altid kun er et eller to klik væk.

Vi udsætter os selv for et konstant oplevelsesbombardement og mister i den sammenhæng den reelle kontakt med omverdenen og dermed også med medmennesket.

Det virkelige liv findes uden for vores egen sfære eller boble, og Brinkmann vil have os til at blive til udadvendte og verdensiagttagende mennesker i stedet for blot at være subjektive subjekter uden indhold af relevans for menneskeheden i almindelighed. Vores ligegyldighed i forhold til den virkelige verden gør os ligegyldige som medmennesker.


Oplevelsespsykologien/psykologisering

Også mange af de psykologiske retninger får et skud for boven, idet forfatteren beskriver, hvordan flere grene af psykologifaget orienterer sig mod den subjektive tilgang til oplevelser, nemlig hvordan du oplever situationen og forholdene ud fra en erkendelse baseret på kontakten med din indre verden af oplevelser, ideer og mentale forestillinger.


Ontologi

I stedet for stiller Brinkmann sig på perceptionspsykologiens standpunkt, hvor verden hentes ind, perciperes, igennem de egenskaber som er indeholdt i verden selv, som ontologiske størrelser. Han udbygger denne opfattelse ved at slå til lyd for, at vi genopdager etikken som en forpligtelse i forhold til medmennesket, hvis skæbne vi uvægerligt holder i vores hånd, når vi interagerer med denne ’anden’. Hermed er vi tilbage hos Løgstrup og den etiske fordring.


Verdensvendt psykologi

Vi skal passe på naturen og på medmenneskene. Det sker kun, hvis vi vender blikket udad og ophører med at fokusere på vores egen umiddelbare behovsopfyldelse og hermed forbundne surrogat af et indre liv. Den menneskelige livsverden er arenaen for undersøgelse og erkendelse, ikke vores egen it-understøttede oplevelsesboble. Velkommen til livsverdenen.


Et credo til fem stjerner af seks

Brinkmann runder af med et personligt håb for en bedre verden her på afgrundens rand. Fem stjerner fortjener hans lige lovlig korte, men særdeles velargumenterede og pointillistiske pamflet, ud fra hvilken verden skal opbygges på basis af viden og fakta, i stedt for fake news og konspirationsteorier som oplevelsessamfundet primært kolporterer via mediebårne arenaer:
Hvis oplevelsessamfundet har skubbet på kriserne, men ikke leverer et udgangspunkt, hvorfra de kan håndteres, så bliver det så meget desto vigtigere at formulere et billede af mennesket og det gode liv, som ikke er knyttet eksklusivt til oplevelser og konsum. (Side 83)