HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerDEDIKATION / DEDICATIONDANISH Dette tidsskrift er dediceret til ALBERT CAMUS.
ENGLISHENGLISH ALBERT CAMUS is this webzine's "patron saint".
FRANCAIS Ce webzine Epsilon est dédié à ALBERT CAMUS.


OM TIDSSKRIFTET
THIS WEBZINE
SUR CE WEBZINE


TIDSSKRIFTET EPSILON er et NON-PROFIT, CON-AMORE tidsskrift, stillet GRATIS til rådighed for fagfolk, studerende og andre interesserede læsere, dvs. til FOLKEOPLYSNING og undervisningsformål.

TIDSSKRIFTET EPSILON ER ET HUMANVIDENSKABELIGT tidsskrift for litteratur, sprogvidenskab, eksistenstænkning, filologi, kultur, filosofi, psykologi, historie, samfundsvidenskab, kunst og samfundsdebat. Vores web-baserede tidsskrift blev lanceret på Albert Camus' 100-års fødselsdag, den 7. november 2013 og udgives af RAVNS BUREAU. Navnet er valgt med tanke på det græske bogstav epsilon (ε), der her symboliserer begrebet "eksistens". © Copyright: All rights reserved.

International Standard Serial Number: ISSN 2246-3712.

Vi samarbejder med de to NORSKE netmagasiner HISS!G og HEFT!G.

TIDSSKRIFTET ER INTELLEKTUELT FORANKRET I den vestlige civilisations HUMANISME, demokratiforståelse og eksistenstænknings tradition. Albert Camus og Abraham Maslow er nogle af inspirationskilderne:

"La liberté, seule valeur impérissable de l'historie"
- Albert Camus: L'Homme révolté.

"L'absurde, c'est la raison lucide qui constate ses limites"
- Albert Camus: Le Mythe de Sisyphe.

"L'homme n'est pas entièrement coupable: il n'a pas commencé l'historie; ni tout à fait innocent puisqu'il la continue"
- Albert Camus: L'été.

"Musicians must make music, artists must paint, poets must write if they are to be ultimately at peace with themselves. What human beings can be, they must be. They must be true to their own nature.
This need we may call self-actualization."
- Abraham Maslow: Motivation and Personality.

BROWSER: Optimized to FIREFOX 88.0

EPSILON is a digital magazine for literature, public debate, existential thinking, philosophy, psychology, history, social science, art, philology and linguistics. Epsilon is the fifth letter in the Greek alphabet. The name has been chosen because this letter should be taken as a symbol of the word "existence". This webzine is owned and published by RAVNS BUREAU, COPENHAGEN, Denmark. EPSILON is inspired by Albert Camus and Abraham Maslow and other humanists. © Copyright: All rights reserved.

EPSILON est un magazine virtuel qui traite de la littérature, du débat public, la pensée existentielle, la philosophie, la psychologie, l'histoire, les sciences politiques, la philologie en général, l'art et des expositions ainsi que la linguistique. Epsilon est la 5ème lettre de l'alphabet grec. Le nom a été choisi parce que cette lettre est parfois associée au domaine de l'existence. Ce webzine est publié par RAVNS BUREAU à COPENHAGUE, Danemark. Ce webzine porte parole de l'humanisme est, parmi d'autres, inspiré par Albert Camus et Abraham Maslow. © Copyright: Tous les droits réservés.© COPYRIGHT:
Tidsskriftet Epsilon og de respektive forfattere har copyright på alt materiale publiceret på dette website. Uddrag af artikler må citeres med korrekt kildeangivelse. Al tekst på dette website må kun kopieres af institutioner, som har indgået aftale med COPYDAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Skulle der ved en fejl være materiale, som andre kan hævde copyright på, tilføjer vi gerne kilden eller fjerner det. All rights reserved | Tous les droits réservés.

DISCLAIMER: De holdninger og udtalelser, som skribenter og interviewede personer formulerer, er et udtryk for disses egne personlige holdninger og ikke tidsskriftets. Denne pluralisme skyldes, at meningsmangfoldighed er en intellektuel værdi, som vi værner om.

ETIK: Vi overholder god presseskik og har som værdi at opret- holde etik og god tone i tidsskriftet. Vi afstår fra at publicere artikler, som er respektløse eller personligt nedgørende - eller krænkende for menneskers legitime privatssfære.Redaktør/editor: Flemming André Philip Ravn, cand.mag. et art.

E-mail:


| ISSN 2246-3712