HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillinger


TIDLIGERE ARTIKLER
EARLIER ARTICLESAnmeldelse: At søge sin identitet kræver MOD; at finde den kræver OFFERVILJE


HISTORIE/RELIGION: Den eksistentielle krise i en yngre kaukasisk mandlig jødes liv udstilles af en stilmæssigt overlegen forfatter, der slår sin navnebror Franzen med adskillige længder. Jonathan Safran Foer har begået et intellektuelt sprudlende opus, der hudfletter den generiske jøde og implicit alle andre trosretningers generiske repræsentanter for deres vanetænkning og mangel på originalitet som individer og medmennesker. Svagheden som Foer deler med Franzen er, at han er for laaang i spyttet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Foers nye roman. LÆS MERE...
Reportage: Den amerikanske forfatter JONATHAN SAFRAN FOER i Hellerup


ENGELSK/LITTERATUR: Den jødiske forfatter, Jonathan Safran Foer, fra New York er i disse dage på besøg i Danmark for at promovere sin nye roman, "Her er jeg". Det er hans tredje roman - den første i 11 år, bl.a. fordi han efter sigende har prioriteret sin tid og energi på sine to små børn. Foer, der i næste måned bliver 40 år, bor i Brooklyn-bydelen i New York. Han har været i Danmark flere gange og holder af at være i vores land. Jonathan Safran Foer fik bl.a. i går tid til et storstilet arrangement på Gentofte Hovedbibliotek i Hellerup med mange hundrede fremmødte interesserede. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, formidler sine indtryk af forfatteren og eventen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Omhyggelig historisk afdækning af en turbulent tid


DANSK/HISTORIE: PFA-Pension fortsætter traditionen med at fejre pensionskassens jubilæer ved at finansiere en udgivelsesrække af bøger omhandlende de danske ministerier igennem tiden. Denne gang, i anledning af pensionskassens 100-års jubilæum, har man satset på en to-binds publikation omhandlende perioden 1972-1993. Første bind, perioden 1972-1982, foreligger hermed. Thorsten Olesens værk bygger på et overordentlig bredt kildemateriale, blandt mange andre Socialdemokratiets gruppeprotokoller og Anker Jørgensens dagbøger. Bogen har et samlet forord til begge bind ved Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder biografien. LÆS MERE...
Anmeldelse: En kamp mellem pest og kolera


DANSK/HISTORIE: Italien har siden 1920'erne været hjemsøgt af de to ekstremer: fascisme og venstreekstremisme. Nyfascister slog til i Bologna den 2. august 1980, og i samme periode er det de kommunistiske aktivister, arvtagere til De røde Brigader, der huserer bl.a. i Milano. På den baggrund har den filosofiuddannede forfatter Giorgio Fontana skrevet en politisk spændingsroman, der mestendels filosoferer over retfærdighed, had og tilgivelse på baggrund af statsadvokaturens rolle som garant for retsstaten. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: At fortælle...


ENGELSK/FILMVIDENSKAB: Et menneske kan leve uden at være født med en dato eller et navn og alligevel træde i karakter. 22-årige Jane Fairchild er et hittebarn, oprindeligt afleveret på dørtrinnet til et kloster, uden navn og dato. Ude at tjene som 14-årig har hun gået i livets skole og lært tingene fra bunden. Som 98-årig gør hun status i et tilbageblik på en enkelt dag, idet hun både nøgternt og farvemættet omhyggeligt udvælger og vægter sine ord. Hun ender nemlig med at blive en kendt forfatter, hvis stil og teknik har mindelser om Virginia Woolf. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Anderledes afdækning af et interkulturelt fænomen


ENGELSK/FILMVIDENSKAB: Bondebjerg og Bondebjerg har skrevet en både overskuelig, velorganiseret og pædagogisk indføring i udviklingen i dansk film med særligt henblik på den kulturelle globalisering. Siden midten af 1990'erne er der kommet et større fokus på globalisering og det multikulturelle aspekt i danske film. Flere nydanske instruktører har vundet internationale priser og høstet tilsvarende anerkendelse på filmfestivaler i bl.a. Cannes, Berlin, Göteborg og San Sebastian. De nydanske instruktører har en meget forskelligartet baggrund, men de er på hver deres måde med til at højne niveauet for dansk film, fordi de giver et kreativt modspil i debatten om danskheden, samtidig med at de rykker ved opfattelsen af, hvad danskhed og dansk filmkultur er for nogle størrelser. Bogen er den første danske bog, som systematisk tager fat på hvordan globaliseringen og den øgede multikulturelle sammensætning af det danske samfund har påvirket dansk filmproduktion, både inden for spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE...
Anmeldelse: "We Are Such Stuff As Dreams Are Made On"


ENGELSK/FILMVIDENSKAB: Hollywood har med sin glamourøse filmverden siden 1910'erne tiltrukket mennesker fra alverdens lande. Størstedelen af de danskere, som gennem et århundrede har prøvet lykken i filmbyen, er portrætteret i et grundigt, veldokumenteret og informationsrigt opslagsværk af journalisterne Jensen og Monggaard. Bogens force, ud over grundigheden som opslagsværk, kommer måske især her, hvor man kommer ind under huden på en række af nyeste tids danske filmfolk, der arbejder i den amerikanske filmindustri. Skildringen af deres virke og karriereforløb er med til at sætte udviklingen i den internationale filmindustri i et interessant perspektiv. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Formidabelt værktøj fra PRINCETON University Press til at forstå Tanakh (GT) i en bred vifte af kontekstuelle aspekter


RELIGIONSVIDENSKAB/JUDAISTIK: The Hebrew Bible er en videnskabelig antologi om Tanakh (GT) skrevet på engelsk af førende forskere fra forskellige akademiske felter. Tanakh er ét af den vestlige civilisations kendteste og mest indflydelsesrige bøger. Faktisk er der i princippet ikke tale om blot én bog, men mange bøger, der indgår i en samling, der qua deres indhold, redaktion og rækkefølge har en vis tidsmæssig og kulturel sammenhæng, trods skrifternes spredning i genrer, f.eks. narrativer om kosmogeni, stamtavler, lovtekst, salmer, profet- og visdomslitteratur. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder den videnskabelige antologi her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Stramt komponeret og klart organiseret håndbog


ORGANISATION/PSYKOLOGI: At denne håndbog i samtaleteknik og -praksis nu foreligger i 2. oplag kan ikke undre. Der er gået godt to år siden 1. oplag, men bogen er lige aktuel og relevant i dag. Der er mange håndbøger og teoretiske værker inden for feltet ledelse i organisationer, men med denne udgivelse har de to erfarne forfattere begået en rigtig brugsbog, der er velgørende kort og koncis i det teoretiske fundament, med tilsvarende mere plads til skemaer med øvelser og anvisninger samt opsummering af hovedpunkter. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder P. Hansen-Skovmoes og Gert Rosenkvists bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Stramt komponeret og klart organiseret håndbog


ORGANISATION/PSYKOLOGI: En stofmættet, stringent og velkomponeret antologi rettet til syge- plejestuderende og forskere inden for sundheds- området/sygeplejen, der giver en didaktisk funderet introduktion til filosofiens begreber om fænomenologi og hermeneutik, til inspiration for forskningen samt den kliniske praksis på området. Bogens målgruppe er sygeplejestuderende, studerende på master- og kandidatuddannelser samt formentlig også forskere, der ønsker at stifte nærmere bekendtskab med kvalitativ metode. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye lærebog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: At nå ind til sig selv


DANSK/LITTERATUR: Fortællingen Fruen fremstår som et opgør med det mest intimt tabuiserede i tilværelsen, nemlig opgøret med det mødrene ophav. Malene Lei Raben debuterer som "seriøs" forfatter med sin meget personlige, ærlige og oprigtige fortælling om sin mor. Det er samtidig en beretning om at være barn af ungdoms- oprøret, og i mødet mellem de to figurer, mor og datter, præsenteres læseren for både fascineret indlevelse og en distancerende uforsonlighed, der afspejler dobbeltheden hos datteren, der langt hen ad vejen har spejlet sig i sin mor, både som barn og især som voksen, indtil det en dag blev for meget. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye roman. LÆS MERE...
Anmeldelse: Kampen om fremtiden


DANSK: Kunstig intelligens er igennem de sidste ti år blevet kerneforretningen for nogle af de mest værdifulde selskaber i verden som Amazon, Facebook, Google og sidstnævntes pendant, kinesiske Alibaba. For at fastholde og øge deres markedsposition investerer disse tech-giganter massive summer i den fortsatte udvikling af kunstig intelligens. Thomas Terney giver i sin bog et skræmmende indblik i, hvordan start-ups, investorer og grundlæggerne af de største it-selskaber er godt i gang med at revolutionere stort set alle sektorer af samfundslivet ved hjælp af kunstig intelligens, hvorved de kommer til at forandre en meget stor del af de jobfunktioner, som mennesker i dag udfører. På den internationale scene har Rusland, USA og Kina startet et kapløb om at blive førende inden for kunstig intelligens, hver med det lønlige håb, at de bliver den verdensledende nation. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Fire velfortjente stjerner for romanens skildring af afmagten


DANSK: Cheyenne- og arapahoindianeren Tommy Orange har skrevet en stærk debutroman, der giver et barsk og aldeles usminket billede af de livsvilkår, som de ægte amerikanere, altså indianerne, lever under i dagens USA. Dette oprindelige folk lider til stadighed under følgerne af den hårdhændede behandling, som deres forfædre blev udsat for af de hvide europæere i forbindelse med deres underlæggelse af landet. Alkohol og stoffer, fattigdom, arbejdsløshed og selvmord er nogle af ingredienserne, men samtidig er der også et vedholdende, spinkelt håb, et skæbnefællesskabets bånd, der knytter halv- og helblodsindianerne sammen. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ak ja! Afgrundsdyb trøstesløshed i det danske uddannelsessystem anno 2018


DANSK: I antologien Ud med dannelsen skildrer otte bidragydere ordrigt og med stort engagement og dybde dannelsesbegrebets afmontering i dansk uddannelsessammenhæng og den hermed forbundne åbenlyse tåbelighed. Bogens to redaktører taler ind imellem dommedagsagtigt med både svovl og tjære om den prekære position for ikke blot dannelse, men lærdom i det hele taget, i det danske uddannelsessystem. Ikke desto mindre fremstår antologien i sin helhed både velargumenteret og gennemræsonneret, idet de forskellige bidrag bringer essentiel viden og indsigt i forhold til dannelsen i historisk perspektiv samt det moderne menneskes åndelige og mentale diffundering efter uddannelsessystemets paradigmeskift fra almenviden og dannelse til digital kompetence. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Afdækninger af populismen i en turbulent tid


DANSK: Journalist og forfatter Samuel Rachlin har skrevet en lang række bøger og artikler om aktuelle politiske og historiske emner. I denne bog, som han betegner som essay, har han sat sig for at udrede de karakteristiske træk ved den såkaldte populisme, dens væsen og betydning. Det sker med historisk grundighed og perspektiv. Ligeledes bidrager hans eksempelmateriale og den tilhørende argumentation til en kærkommen begrebsafklaring, hvor fokus bliver krystalklart: Vi er i det 21. århundrede vidner til kampen mellem det liberale demokrati og det illiberale demokrati: Man kan sige, at vores demokratibegreb er grundlæggende udfordret. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: AT KENDE VERDEN - OG BERETTE OM DEN


JOURNALISTIK/SAMTIDSHISTORIE: Hun synes allestedsnærværende. Man ser hende her og dér. På danskernes vegne. De danske tv-seeres vegne. For TV2. Rapporterende fra Verdens hovedstæder om politik, miljø, forhandlinger, terror og andre vigtige emner. Hun har de seneste år været bosat, først i London, siden i Paris. Om sig selv siger hun, Ulla Terkelsen, at hun altid er på farten. Og det er man jo, altså på farten, når man er tv-udenrigskorrespondent. Men alligevel når hun at lære Verden at kende. Reflektere og berette om den. Og det gør hun supergodt. Denne gang med mere af hendes egen mening om de ting, hun rapporterer om. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Ulla Terkelsens nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Herlig, informativ billed- og tekstbog for sporvognsnørder


DANMARK/HISTORIE: Mange danskere kender den gamle sang, Der kommer altid en sporvogn og en pige til, som stammer fra filmklassikeren Ved Kongelunden fra 1955 med Ove Sprogøe og Dirch Passer. Denne sang kan man have in mente, når man hører titlen på Flemming Søeborgs nye bog, som har titlen Der kommer altid en sporvogn. Men det gør der desværre ikke. Bogen er ren nostalgi - af den bedste art - for sporvognene udgik i Danmark for mange år siden: I Odense i 1952, i århus i 1971 og i København året efter. Flemming Søeborgs nye og velskrevne bog bygger på egne og venners glade, måske nørdagtige erfaringer og glæde ved sporvogne. Bogen er velillustreret med lækre billeder fra svundne tider. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: NYTTIG og veldisponeret bog om adfærd, trends og motivation af SVEND BRINKMANN


PSYKOLOGI: Svend Brinkmann har forfattet en veldisponeret bog, som graver nogle spadestik ned og analyserer baggrunden for, at vi beskæftiger os med dette og hint. Altså menneskelig motivation. Brinkmann bruger i bogens begyndelse en del plads på, at forklare og problematiser fænomenet instrumentalisering. Hvad karakteriserer fænomenet og hvilke problemer og dilemmaer afleder det? Instrumentalisering er bogens omdrejningspunkt, og Svend Brinkmann søger at opklare dette mysterium: Hvorfor gør vi, som vi gør, og hvorfor tænker vi, som vi tænker? Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder Professor Brinkmanns ny bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: En mørk og dystopisk historie om et familieliv under stort ødelæggende pres


DANSK/LITTERATUR: Linda Boström Knausgård har skrevet en uafrystelig historie om en såkaldt "lys familie". I den ultrakorte roman indfanger husets elleveårige datter i hvert enkelt af sine korte udsagn et dystert mørke, der står i tavs kontrast til det lys, som moderen stædigt fastholder, at familien er omgivet af. I sin tredje bog på dansk portrætterer forfatteren en familie, der bevæger sig på randen af et nervøst sammenbrud. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den korte roman. LÆS MERE....
Exposition: ARKEN Museum for Moderne Kunst fejrer 20-års jubilæum i nyåbnede omgivelser og med en omfattende udstilling af værker fra egen samling.


DANSK/KULTUR: Den 15. marts 1996 blev ARKEN Museum for Moderne Kunst indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe, og i anledning af 20-års jubilæet viser museet den hidtil største præsentation af mangehånde værker fra deres egen store samling af dansk, nordisk og international samtidskunst med en udstilling under betegnelsen KALEIDOSKOP. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, har genbesøgt ARKEN Museum i Ishøj og anmelder her ARKENs seneste udstilling. LÆS MERE....
Anmeldelse: SHAKESPEARE og CHRISTOPHER MARLOWE udsat for konspirationsteori - uhyre FIN og tankevækkende underholdning.


ENGELSK/TEATER: De to skuespillere og forfattere var begge født i 1564. Marlowe døde som 29-årig i 1593, ifølge den officielle forklaring. Meeen, det kunne jo være at... Ganske bemærkelsesværdigt er det at teater - historiens største dramatiker ikke har efterladt sig et eneste håndskrevet dokument, ligesom der ikke findes et eneste portræt, hvis autenticitet ikke kan bringes i tvivl. Hvem var denne William Shake-spear(e)/Shaxsper/ Shakspir osv, og hvordan kunne det være, at han, der aldrig satte sine ben i Italien, med så stor indsigt og lokalkendskab lod handlingen i en række af sine tidlige mesterværker udspille sig i netop dette land? Denne gåde tager Vivienne McKee drillende og kærligt fat på i sit muntre stykke. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder premieren. LÆS MERE....
Anmeldelse: Aktuel, snurrig og meget vedkommende diagnosticering af
"La Société du Malaise"


FRANSK/SAMFUND: Allerede i tiden mellem Emerson og Dewey skete det første civilisatoriske skred væk fra det sekulære demokrati, funderet i lilleputsamfundet. I stedet så vi et gryende konkurrencepræget og stort anlagt, kapitalistisk defineret massesamfund, med tab af demokratisk indhold til følge. Efter en udvikling på omkring 150 år har denne ideologi udspillet sin rolle, mistet sin kraft og indre logik. Vækst er ikke længere mantraet, samfundet er endt som Den syge Patient, og anno 2022 opgiver både den franske venstrefløj og hovedparten af den liberale højrefløj deres ideologiske standpunkter, idet de indgår i regeringsdannelse under ledelse af Det muslimske Broderskabs parti, hvis karismatiske leder, Ben Abbes, bliver frankrigs nye præsident. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE....
Anmeldelse: WAGNER kan stadig tryllebinde med sine musikeventyr og storslåede operaer - LOHENGRIN


MUSIK/TEATER: WAGNER - den gamle troldmand - kan stadig tale til vor tids mennesker. Musikken er prægtig, imponerende, smuk, nænsom, storslået og frem for alt velspillet - kort sagt det bærende element, den essens som sammen med plottet og gesangen bærer Lohengrins fortryllende intrige igennem. Store følelser og vigtige begivenheder er på spil. Uden for de beskyttende mure truer krigen. Der er mystik, kamp, hævn og æstetik. Den romantiske opera LOHENGRIN kommer på fremragende vis ud gennem fjerene og ud over rampen i København. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder fra Operaens Store Scene. LÆS MERE....
Exposition: MATISSE på Ordrupgaard - lækre farver og vitalitet samt enkle "eskimostreger"


KUNSTHISTORIE/FRANKRIG: Radikal forenkling af det menneskelige ansigt var een af de former, som den franske maler, Henri Matisse, arbejdede med. Matisse kom midt i sit liv i kontakt med fremmede befolkninger i Marokko og Algeriet, og senere i sit liv i kontakt med grønlandsk og canadisk eskimo-kultur, inuitterne, og Matisse tegnede portrætter af folk fra disse kulturer. Han så faktisk sig selv som "brobygger" mellem flere kulturer.' Tidsskriftet Epsilons anmeldere, Rasmus Johannes Lund og Flemming André Philip Ravn, anmelder her Matisse-eksimo-udstillingen på ORDRUPGAARD i Charlottenlund. LÆS MERE...
Anmeldelse: Bobler, varm luft med lyd og de (a)sociale medier


SAMF/HISTORIE: Mange har igennem de senere år problematiseret de sociale medier. Nu er der med boblestudierne ved KU formuleret videnskabeligt funderede belæg for disse bekymringer. Vincent F. Hendricks har med sin bog "Spræng boblen" givet syn for sagn og i slutordene forsynet læseren med en række grønspættefif til, hvordan vi styrer uden om de værste faldgruber, når vi griber til tasterne og giver vores uforbeholdne mening til kende på de sociale medier. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: En personlig beretning fortalt fra en alvidende forfatters synsvinkel


LITTERATUR/MUSIK: Beretningen om et folk, hvis hjemland har været terroriseret af magtfulde despoter rækkende lige fra tsarerne over Lenin, Stalin og Hrustjov til Vladimir Putin. Det russiske folks kollektive historie og skæbne bliver fremstillet i romanform af den højt estimerede britiske forfatter Julian Barnes, der beretter om afgørende faser i den russiske komponist Sjostakovitjs liv - faser, der udspillede sig i et evigt spændingsforhold til styret og dets håndgangne mænd. Samtidig opruller Barnes de almene eksistensvilkår i den grufulde tid, der betegnes Solens Rige, hvor landet enerådigt blev styret af Josef Stalin, manden af stål. Det bliver et (selv)portræt af en ung komet på musikhimlen, der falder i unåde og bliver udskældt som kludremikkel, blot for 12 år senere at blive taget til nåde og samtidig taget som gidsel for styrets kulturelle profil. Kujon eller helt? Komponisten giver selv svaret igennem Barnes' intime og fint indlevede portræt. Anmeldt af Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge. LÆS MERE...
Anmeldelse: "Stunde Null" - NIKLAS LUHMANN forrygende og omfattende om samfundsteoriens nulstilling


TYSK/SAMFUNDSFAG: Grundforskningen inden for sociologien har sideløbende med udviklingen af det moderne hhv. det postmoderne samfund traditionelt beskæftiget sig med at formulere teorier herom. De store teorier om samfundsudviklingen siden slutningen af 1800-tallet bygger på undersøgelser af samfundet selv, efterhånden som det udfolder sig. Der er altså tale om en form for selvimplikation, hvilket Niklas Luhmann drilsk har indfanget med sin bogtitel Samfundets samfund: Samfundet forholder sig til sine egne former, når det skal beskrive og forstå sig selv, altså afgrænset af sin egen såkaldte 'autopoiesis', inden for et lukket system. Hans banebrydende arbejde har sat en ny og uomgængelig standard for sociologisk grundforskning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Lang dags rejse mod X, hvor vor helt genfinder sig selv ved at trække stikket til sit hidtidige liv


DANSK/LITTERATUR: Morten Hesseldahl er både teaterchef og forfatter. Siden Ernestos hænder, der udkom i 2014, har han lagt yderligere substantielle lag til sine beskrivelser af personer, stemninger og steder. Livets erfaringer er transformeret med sikker tæft for rammende formuleringer. Vist er der stadig en del klicheer fra spændingsromanens verden, men de to parallelle spor skaber et portræt, der er en dannelses- roman værdig. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?


P&Aelig;DAGOGIK/SAMFUND: Bogens forfatter Agi Csonka har leveret et bidrag til Information forlags serie Moderne idéer. Bogens titel er et spørgsmål: "Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?" AC bringer sin egen historie, som barn af indvandrere i spil og teoretiserer ud fra denne. Hun kommer fra en uddannelsesfremmed baggrund, altså en familie og slægt uden tradition for at tage en uddannelse. Eksempelvis var morfaren analfabet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder Csonkas bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Roman: Registreringer af en følsom sjæls tanker, følelser og handlinger


DANSK/LITTERATUR: Registreringer af en følsom sjæls tanker, følelser og handlinger i selvvalgt isolation, fjernt fra den pulserende hverdag i karrierens tegn. Romanen Dam er en stille, skævt reflekterende fortælling i 20 dele med højst forskellige emner, der samtidig portrætter fortælleren, der har et påtrængende behov for at tilkendegive sine meninger om stort og småt. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: SPLENDID engelsk- sproget lærebog om Levantens/ Nærøstens gamle kulturer og folkeslag


HISTORIE/ASSYRIOLOGI: Denne tredje udgave af Van De Mieroops lærebog inkorporerer den allernyeste videnskabelige forskning. Bogen præsenterer et samlet overblik over de multikulturelle kulturer i det gamle Nærøsten i perioden 3000 f.Kr. til 323 f.Kr. --- Gamle kulturer og kulturfolk, hvoraf nogle nu for længst er gået i glemmebogen, prægede den politiske, sociale, sproglige og kulturelle udvikling i det gamle Nærøsten i de tre årtusinder frem mod vor tidsregnings begyndelse. Bogen er skrevet i kronologisk orden, og der er 16 kapitler, hvor man kan dykke ned i de forskellige epoker og riger. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: På vandring i DYREHAVEN


DANMARK/HISTORIE: Alle kender - eller har hørt om - Dyrehaven som et smukt og rekreativt område nord for København. DYREHAVEN er en del af lokalhistorien i de omkringliggende velhavende kommuner, men derudover er dette fredede område en del af hele Danmarks historie og kulturskat. Det har Anne-Sofie Storm Wesche (tekst) og Lars Ranek (foto) nu lavet en spændende bog om. En bog som kombinerer tekst med relevante illustrationer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her den nye bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: Fortrinlig bog om børns psykologi og resiliens (robusthed)


PSYKOLOGI: Per Schultz Jørgensen har skrevet en bog om Robuste børn, hvilket er et tema, som rammer tiden godt, da begreber som robusthed og resiliens er blevet til en del af kvalifikationskravene på arbejdsmarkedet. Hvad er robusthed? Og hvordan tilegner de kommende generationer, som arbejdsmarkedet skal aftage, robusthed? Bogen henvender sig til studerende indenfor det psykologiske/pædagogiske område. Den kan bestemt anbefales - samt til læsere, som har en interesse i, hvad robusthed er, og hvordan det kan betragtes og har været betragtet gennem tiderne. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder Schultz Jørgensen ny bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Relevant og kærkommen analyse af konkurrencestatens pædagogik, men skrevet unødigt kompliceret


UDDANNELSESSYSTEMET/PÆDAGOGIK: I dag har vi spændt pædagogikken for konkurrencestatens vogn, og vores uddannelsessystem skal reformeres, så flest muligt kan bidrage til at sikre samfundets fortsatte vækst i en globaliseret verden. Konkurrenceevne er pædagogikkens slutmål, og ideerne om almendannelse og skolen for livet er i fare for at blive skyllet ud med badevandet. I sin bog Konkurrencestatens pædagogik beskriver Brian Degn Mårtensson, hvordan vi i takt med samfundets udvikling til konkurrencestat er ved at miste vores fælles fortælling om kultur, nationalitet og verdensborgerlighed. Tids- skriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder bogen. LÆS MERE...
Reportage: Fine fredagskoncerter i Trinitatis giver vellyd og ro til byens folk og turister


MUSIK/DANMARK: Fredagskoncerter med klassisk musik i kirker. Det er en super god idé med den slags arrangementer, og når de er vellykket, fordi musikerne spiller godt, er det endnu bedre. Fredagens smukke orgelkoncert hedder "Danser med orglet" og er en koncert fremført af fire hænder og fødder af Vibeke Astner og Anne Kirstine Mathiesen. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, formidler sine indtryk fra fredagens kirkekoncert i Trinitatis Kirke, dvs. dén med Rundetårn i København. LÆS MERE....
Anmeldelse: Poetens selvforklarelse eller smagløse forsvar?


ENGELSK: Hollandske Connie Palmen har begået en roman om forfatterparret Sylvia Plath og Ted Hughes' kærlighedshistorie. De to forfattere er et af den moderne litteraturs mest omtalte par. Efter at Sylvia Plath begik selvmord i 1963 er der blevet skrevet en række biografier om hende, hvor hun gennemgående fremstår som et offer for sin ægtemands egoistiske handlinger, hvorved han dømmes som forræder og morder af litteraterne. Ikke blot blev han dømt af litteraterne, men kom også under anklage af familien og mange af dem, han anså for venner. I Du sagde det selv giver forfatteren ordet til Ted Hughes. Hudløst og til tider afstumpet beskriver Hughes deres forhold samt ægtemandens angst og tanker relation til deres samliv. Desuden bestræber han sig at forklare sig selv, en art "apologia pro vita sua". Han skildrer de dybe, tragiske bånd til den kvinde, der skulle bestemme hans skæbne, men ydmyghed er ikke hans stærke side. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Surrealisme blandet med lommefilosofisk sci-fi --- serveret i fabulerende free-style


LITTERATUR/SPANSK: For mange medlemmer af det danske litterære publikum er forventningerne til sydamerikansk littetatur forbundet med magisk realisme. Hos den argentinske forfatter César Aira er perspektivet mere fast forankret i realiteterne, der imidlertid som surrealistiske forvandlingskugler skifter farve og karakter, så parallelverdener åbner sig for den forundrede læser. To meget forskellige romaner fra 1990'erne foreligger nu i dansk oversættelse. Begge foreliggende romaner distancerer sig fra magisk realisme uden direkte at sige dette. De giver god underholdning og giver samtidig en indsigt i ganske almindelige menneskers tanker og sind. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder César Aira her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Krig, død og lemlæstelse på museum


LITTERATUR/ITALIENSK/TYSK: For rigtig mange mennesker må det umiddelbart forekomme kuriøst, at en mand har sat det som sit livs mål at indrette et museum med alle former for bøger om krig samt konkret krigs- materiel og detaljerede informationer om de udstillede genstandes evne til at skabe død og armod, alene med det klart formulerede sigte at ende alle former for krig en gang for alle. Om vi er blevet klogere efter endt læsning, afhænger af vores evne og vilje til at se indad, bagud og fremad på en og samme tid, og lade os engagere. Nærværende anmelder tildeler romanen fire ud af seks stjerner, fuldt ud anerkendende det velformulerede og veloplagte i fremstillingen. De til magisk realisme grænsende digressioner virker imidlertid forstyrrende i forhold til at kunne tage budskabet helt hjem. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Claudio Magris' roman her. LÆS MERE....
Reportage: På opdagelse i DANSK guldalder & det moderne gennembrud --- Den hirschsprungske Samling


KUNST/DANSK: Siden 1911 har Den hirschsprungske Samling haft til huse i et til formålet bygget museum i Østre Anlæg. Den velhavende tobaksproducent, Hirschsprung, og hans hustru testamenterede deres anseelige samling af malerkunst til den danske stat. I dag omfatter samlingen mere end 700 malerier fra dansk guldalder, det moderne gennembrud og symbolismen, der alle imponerer ved deres kvalitet og relevans i forhold til perioden fra omkring 1840-1900. Alt er kurateret med omhu, så udstillingen fremstår dejligt indbydende og informativ. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, rapporterer fra Den hirschsprungske Samling i København. LÆS MERE....
Report: Important CONFERENCE in Copenhagen on FREEDOM of speech


POLITICAL SCIENCE/CONTEMPORARY HISTORY: Two leading Western intellectual capacities met tonight in Copenhagen, namely Yaron Brook (Executive Director of the Ayn Rand Institute) and Flemming Rose (journalist, author and former editor of Jyllands-Posten). The two gentlemen offered their views on this highly topical issue: Is freedom of expression under attack, and how can one best fight against this destructive trend? The conference (entitled "Free speech and the battle for Western culture") was organised by the Danish branch of the Ayn Rand Institute and was hosted by the Danish Parliament at Christiansborg Castle. Flemming André Philip Ravn, the editor of this webzine, Tidsskriftet Epsilon, and 250 others, including students from Solrød Gymnasium, attended the English-language conference (which is why this article is written in English). LÆS MERE....
Interview: Er Albert Camus relevant for vores tid?LITTERATUR/FILOSOFI: FRANSKE TÆNKERE HAR spillet en prominent rolle i det 20. århundredes intellektuelle liv, ikke mindst Albert Camus (billedet). Tidsskriftet Epsilon her interviewet Camus-kenderen, lektor ph.d. Jørn Boisen om Albert Camus og dennes forfatterskab.
LÆS MERE...
Anmeldelse: Beretningen om et jalousimord fortalt af en drømmer i sin nøddeskal


ENGELSK/LITTERATUR: Det gamle ordsprog, "Murder will out", hviler over McEwans grotesk morsomme ægteskabelige drama, hvor Shakespeares tragedie Hamlet udspiller sig i et nutidigt London med en ufødt dreng som hovedperson. Fortalt fra fosterstilling kan Nøddeskal bedst beskrives som en parafrase over Hamlet. En omskrivning af den klassiske fortælling, her forvandlet til en slags psykologisk thriller med et dårligt ægteskab og et mord i centrum. Brillant turneret plot, hvor alle andre end hovedpersonen fremstår lige lovlig karikerede. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Med demokraten NASER KHADER i Oplysningens tjeneste


DANMARK/MELLEMØSTEN: Hanan - Syrien er Naser Khaders personlige fortælling om mødet med Hanan Al-Daher. Der kommer mange flygtninge til Danmark, som alle har en holdning til danskerne og vores værdier. Omvendt har vi også en holdning til flygtningene - og ikke mindst og ganske berettiget har vi en holdning til, hvor mange fremmede, vi mener, vi kan rumme i vores lille land. Khaders fine portrætbog handler om, hvordan en syrisk kvinde bliver dansk. Ikke fordi det er bedst at være dansk, men fordi det er godt at integrere sig i det samfund, man kommer til. Et synspunkt Naser Khader har forfægtet i mange år. Bogen tillader læserne at opleve borgerkrigen i Syrien og få en oplevelse af et menneske bag tragedien og hendes oplevelser. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Stram og medrivende komposition - en ny Rowling?


LITTERATUR/FOR BØRN: Boghandler Jennifer Bell springer ud som børnebogsforfatter med den første af i alt tre projekterede romaner om De Ualmindelige. Romanen åbner for et mystisk univers dybt under Londons gader, centreret om byen og markedet Lundinor. Her handler man tre gange om året med ualmindelige ting, der har ualmindelige evner. Elleveårige Ivy og storebror Seb på 14 vikles ind i en vildtvoksende fantasyfortælling, hvor ondskab og ærgerrighed trives blandt ghouler, hobber og et utal af andre racer af afdøde, der holder til i den underjordiske by. En intelligent fabel og parabel på en og samme tid. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Sjov og alvor i Tysklands skæbneår, uskylden før Ragnarok - Livet er en CABARET


TEATER/CABARET: Mange elsker musicalen CABARET, som er blevet en klassiker i entertainment. Siden premieren på Broadway i 1966 har Cabaret fortalt historien om umulig kærlighed og sorgløs forlystelse i uskyldsårene, før nationalsocialismens voldsregime og krigshelvede brød løs. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder premieren på Det Kongelige Teaters Gamle Scene. LÆS MERE...

Anmeldelse: Ny CAMBRIDGE-bog med den seneste forskning inden for den franske OPLYSNINGSTID


FRANSK/HISTORIE: Oplysningstiden har længe været synonym med begyndelsen på den moderne intellektuelle og politiske kultur i Vesten - et værdisæt og en social bevægelse, som under betegnelsen "fornuftens tidsalder" i det 17. og 18. århundrede skabte nye rammer og et nyt grundlag for livet i Vesten. Nu har CAMBRIDGE University Press med Daniel Brewer som redaktør udgivet en fin engelsksproget antologi med de nyeste trends inden for forskningen i den FRANSKE Oplysningstid. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE...Anmeldelse: GEMEN ONDSKAB, dekadence og snobberi NÅDELØST hudflettet


DANSK/LITTERATUR: For en del medlemmer af det engelske aristokrati var udgivelsen af Edward St Aubyns romaner om Patrick Melrose givetvis imødeset med bange anelser. Hvordan de så har følt det, efter at de har læst om personer, som de mener at kunne identificere som sig selv, lader vi stå hen i det uvisse. De har formentlig fået, hvad de fortjener med denne blændende dystopi over den sidste klasse, der ifølge forfatteren stadig er klassebevidst - og dermed er de eneste tilbageblevne sande marxister. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Hver dag er en kamp mod middelmådigheden - RICHARD FORD i storform


ENGELSK/LITTERATUR: En helt igennem uimodståelig tone viser Richard Ford i storform i denne roman, hvor fortælleren Frank fremstår som legemliggørelsen af en krydsning mellem Molières Misantropen, Georg Metz og William Makepeace Thackeray. Den uforlignelige fortælling præsenterer os for tankerne hos den forhenværende ejendomsmægler og fordums håbefulde amatørforfatter Frank Bascombe. 68-årige Frank er stille og roligt nået dertil, at han mener at kunne se udløbsdatoen for sit eget liv nærme sig med hastige skridt, i hvilken forbindelse han ikke lader nogen chance gå fra sig for at give sig selv og sine omgivelser en velsignelse af syrlige og uforbeholdne misliebige kommentarer med på vejen: Let me be Frank with you!. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: INDKREDSNINGEN af OVERKLASSENS mere eller mindre stille liv og reelle indflydelse


DANSK/LITTERATUR: Uanset om du har fået dig et nyt kontaktfrit dankort, står du i kontant forbindelse med den danske overklasse. Du ved det måske ikke, men det er ikke til at undgå. I alle facetter af dagligdagens økonomiske liv har overklassen en finger med i spillet: landets godser, supermarkeder, bilimportører, tøjmærker, økologisk såvel som ikke-økologisk landbrug osv. Som flere af medlemmerne af den danske overklasse siger, er tavshedens lov deres vigtigste leveregel. De stiller ikke op til interview. Alligevel er det lykkedes for journalist, dokumentarforfatter og Cavlingprismodtager, Søren Jakobsen, at komme ind bag de tætte parader, bl.a. via aktindsigt, tilgængelige koncernregnskaber og data om indflydelsesrige familier og enkeltpersoner. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: SØRINE GOTFREDSENS budskab om FORTRØSTNING til det moderne menneske


DANMARK/SAMFUND: I Løft blikket postulerer forfatteren indledningsvist, at vor tids narcissisme er forsynet med en moralsk dimension, hvor vi angler efter anerkendelse igennem vores demonstration af et dadelfrit, rent sindelag. Hun kobler dette på vores fravær af guds- begrebet, idet vi har sat os selv og vores egen målestok i stedet. Dette fravær tvinger ifølge Gotfredsen det moderne menneske til at sætte normen for godhed på egen hånd. I modernitetens verden er vi derigennem overladt til selv at skulle definere et etisk ideal. Således når hun frem til, at den narcissistiske kraft (sic!) er blevet forsynet med længsel efter fromhed, idet det er blevet vores projekt at fremstå / optræde som medmenne- skelige og rummelige. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder debatbogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: PH i absolut TOPFORM


DANSK/LITTERATUR: Antologien med hidtil ikke- udgivne essays, rejsebeskrivelser og enkelte digte/ stemningsbeskrivelser præsenterer ifølge Hans Hertel 'Den personlige PH'. Han opfatter samlingen på i alt 75 tekster som noget, der kunne minde om den erindrings- bog, som Poul Henningsen aldrig fik skrevet. Noget kan der være om snakken, når man betragter et tværsnit af tekstsamlingen. Det er den velkendte PH, frisk og levende både sprogligt og i forhold til indholdet, så vi fornemmer multikunstneren, der beskæftigede sig med stort set alt mellem himmel og jord, hvis bare det kunne sige noget om kulturen. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Spændende irsk bog forsker i OSCAR WILDES forfatterskab med fokus på hans eventyr


ENGELSK/LITTERATUR: Den irske forfatter OSCAR WILDE nåede at opnå stor berømmelse allerede i sin egen levetid for sine velformulerede skrifter og vittige-satiriske pen. Irland var dengang en britisk koloni. I forfatterskabet er også en væsentlig del eventyr, og det er dem, som den irske forfatter, Dr. Anne Markey, har forsket i, og som hun skriver om sin engelsksprogede Oscar Wilde bog. Hendes bog er fuld af nyttige observationer og overvejelser og kan være inspirerende for alle, der kender og/eller holder af Oscar Wildes forfatterskab. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Reportage: Australiens ambassadør, H.E. Mr Damien Miller: "Danmark og Australien har mange fælles værdier og berøringspunkter"


ENGELSK/SAMF: Ved et møde i aften i Hellerup gav den AUSTRALSKE ambassadør H.E. Mr Damien Miller en interessant og vedkommende lecture om vores tids Australien og kom også ind på historiske forhold, her- under det årelange bånd til Storbritannien og dette, at Australien formelt set har Dronning Elizabeth II som det øverste overhoved. Ligeledes kom han ind på Australiens urbefolkning, the Aboriginals og f.eks. deres unikke kunst. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn rapporterer fra mødet. LÆS MERE...
Anmeldelse: Poetisk løgnehistorie fortalt med overbevisende kraft


FRANSK/LITTERATUR: "Dette er min sande historie, med løgne ret op og ned og baglæns, for sådan er livet ofte." Med denne indledende varedeklaration giver forfatteren ordet til den gennemgående fortæller, en ca. 10-årig dreng, der solidarisk beretter om sine forældres tumultariske liv, ind imellem suppleret af faderens hemmelige dagbog, som sønnen først har fundet mange år senere, efter at han er blevet voksen. Vi bliver vidner til et flamboyant, lidenskabeligt udlevet ægteskab, hvor omdrejningspunktet er en eksalteret kæreste, hustru og mor, der fra abnormaliteten støt arbejder sig stadigt længere ud på overdrevet. En fortryllende fortælling i al sin groteskhed. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Bourdeauts roman. LÆS MERE....
Anmeldelse: DANNELSESREJSE på ophavet i en historisk brydningstid


LITTERATUR/SPANSK: Lise Muusmann har skrevet en interessant historisk roman, hvor læseren følger en ung adelsmands søgen efter sin voksenidentitet i de tumultariske år, hvor reformationen holdt sit indtog i Danmark. Forfatterens fremstilling kan minde om den måde, hvorpå Johan Skjoldborg i sin bog Martin Luther lader historiske figurer materialisere sig i romanform, med klar adresse til Danmark og den danske historie. Et vigtigt stykke danmarkshistorie er hermed formidlet på en anderledes forfriskende facon. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Lise Muusmann her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Kapitalistisk dødssejler uden pejlemærker


FRANSK/LITTERATUR: Ståsteder i den senmoderne tidsalder: For Vernon Subutex er livet gået i stå, efter at han har måttet dreje nøglen om til den ikoniske pladeforretning Revolver, som han har drevet i mere end 25 år. De gamle venner fra rockbandets tid dør omkring ham, bortset fra Alex, der troligt betaler hans husleje. Nu er så også Alex gået bort, og Vernon bliver sat ud af lejligheden. Kapitalismens logik, som han livet igennem ikke helt har formået at agere efter, indhenter ham endeligt. Han indleder den sidste etape af sin sociale deroute og registrerer undervejs nøgternt den generelle samfundsforråelse. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Luthers 500 år - fejring med manér


HISTORIE/RELIGION: Gedigen, indsigtsfuld og veldokumenteret fremstilling af reformatoren Luthers indflydelse på religiøse forhold i Danmark fra første færd og frem til i dag. Martin Laustens baggrund sikrer en både balanceret og nuanceret redegørelse, hvor perspektivet til stadighed fastholdes mellem de til enhver tid gældende historiske forhold og en nutidig betragtning og vurdering af Luthers betydning. Et værk, der giver læseren lyst til at søge yderligere informationer om en række interessante aspekter af kirkens og religionens udvikling i Danmark. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her Laustsens Luther-bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: Engageret og gribende fortælling, som bygger på virkelige hændelser


DANSK/LITTERATUR: Kampen for friheden - Den centrale figur i Pernille Juhls fjerde historiske roman gennemgår en modningsproces i forbindelse med sit engagement i frihedskampen under tyskernes besættelse af Danmark. Han forsøger at finde sin indre, følelsesmæssige balance mellem kærlighed til familien, betagelsen af skolekammeraten Gerda og det efterhånden altopslugende arbejde i forbindelse med modstandsarbejdet. Han satser alt og er parat til at miste alt. Pernille Juhl giver et levende, nuanceret og indfølt portræt af Christian Fries, baseret på virkelige begivenheder. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her . LÆS MERE....
Reportage: BOGFORUM i Bella Center 2016: Jørgen Refshauge møder Trisse Gejl, Pernille Juhl, Lotte og Søren Hammer, Henrik Jensen og Esben Kjær


DANSK/LITTERATUR: Den store københavnske bogmesse afholdes 11. - 13. november i Bella Center i København. I år er et 25. gang, at Bogforum afholdes. Bogmarkedet sprudler som aldrig før Antallet af bogudgivelser i Danmark slår nye rekorder. Masser af små forlag har vist sig forbavsende levedygtige. Underskoven af danske udgivelser er frodig som aldrig før. Tidsskriftet Epsilons litteraturanmelder Jørgen Refshauge har græsset lidt blandt de utallige tilbud, som årets velbesøgte bogforum i det rummelige Bellacenter kan præsentere. LÆS MERE....
Reportage: Tekst og billeder fra lørdag på BOGFORUM 2016 i Bella Center


DANSK/LITTERATUR: Den store københavnske bogmesse afholdes 11. - 13. november i Bella Center i København. I år er et 25. gang, at Bogforum afholdes. Tidsskriftet Epsilon var med alle dagene. Denne artikel indeholder indtryk i form at tekst og billeder fra lørdagens Bogforum. Det er et kæmpearrangement, som publikum elsker og strømmer til de mange stande med et kæmpeudvalg af bøger, forfattermøder samt litterære arrangementer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, formidler sine indtryk. LÆS MERE....

Anmeldelse: Fremragende storværk om kulturradikalismens musik


MUSIK/KULTURHISTORIE: Hvad mon ligger der bag kulturradikalismens progressive trend? I Danmark har kulturradikalismen spillet en vigtig rolle i kulturhistorien de seneste 80 år både i form af ideer design og musik. Bogen tager afsæt i Michael Fjeldsøes doktorafhandling om kulturradikalismens musik. Den viser, at det handler om meget mere end jazz og politisk venstredrejethed. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Fjeldsøes fornemme storværk om kulturradikalismens musik i Danmark. LÆS MERE...
Reportage: Afklaret og afdæmpet mindehøjtidelighed i den Tysk-Fransk Reformerte Kirke for PARIS-13/11-ofrene


FRANKRIG/DANMARK: Ofrene for PARIS-angrebet fredag den 13. november blev i dag mindet ved en højtidelig ceremoni i den franske, protestantiske kirke i København. Blandt deltagerne var medlemmer af det franske samfund i Danmark, medlemmer af Kongehuset og Folketinget samt ikke mindst den franske ambassadør, M. François Zimeray. Mindehøjtideligheden blev afholdt i en afklaret og afdæmpet atmosfære. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn rapporterer fra højtideligheden, der foregik på både dansk og fransk.
--- Réportage du service commémoratif officiel pour les victimes des Attentats de Paris le 13 novembre 2015 à l'Église Réformée Française de Copenhague. LIRE/LÆS.
Anmeldelse: Ole Junckers ærlige bog om hans spændende rejse mod en ny og velfungerende hjerne


PSYKOLOGI/VELVÆRE: Tv2-journalisten Ole Juncker beskriver i denne bog hans projekt om at gå fra at være en pessimistisk og halvstresset person til at få mere livsglæde og overskud i sin hverdag. Han vil prøve "at få Ole Henriksens hjerne", idet han ser Ole Henriksen som et eksempel på en dynamisk og charmerende lykketrold. Ole Juncker så, at Ole Henriksen altid er rigtig glad". Det ville han se, om han også kunne blive. --- Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Ole Junckers meget ærlige og sympatiske refleksioner og bekendelser. LÆS MERE...
Anmeldelse: Patrick Modiano - nobelpristagerens fine roman om ungdomsskæbner
FRANSK/LITTERATUR: Med den dokumentarisk anlagte roman Dora Bruder søger Patrick Modiano et svar på, hvad der hændte med en 15-årig jødisk pige, som forsvandt i Paris under Anden Verdenskrig, i slutningen af 1941. Eftersøgningen af hende må formodes for længst at have mistet sin aktualitet, da forfatteren i 1989 lader sin hovedperson indlede sin efterforskning af sagen. Aktualiteten er imidlertid klar for læseren, idet romanen igennem sit emne føjer sig ind i en gennemgående tematik hos Modiano, der i sine bøger kredser om forhold og livsskæbner under besættelsestiden. Hvad blev der mon af Dora Bruder? --- Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Patrick Modiano - nobelpristagerens distancerede roman om hensmuldrede erindringer


FRANSK/LITTERATUR: Romanen "Askeblomster" er fra 1991, seks år før den dokumentariske "Dora Bruder". I sidstnævnte foretager forfatteren Patrick Modiano en intens efterforskning af en jødisk piges skæbne, laver dertil nogle springende og til dels fragmenterede refe- rencer til sin egen fars historie og krydrer det hele med det velkendte tema om sønnens relation til den fra- værende fader. Over for dette er "Askeblomster" en mere lavmælt og mindre dokumentarisk præget fremstilling af erindringsglimt og stemninger, også igangsat af en avisnotits, men denne gang om et ungt pars selvmord i en lejlighed i Paris i april 1933. Atter er fokus på ud- forskningen af den parisiske topografi kombineret med menneskenes underfundige tilværelse i hovedstadens labyrint af gader. --- Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Rushdies nye roman er ORD-delirium i tykke stråler


ENGELSK/LITTERATUR: Den fatwa-ramte, muslimske britisk-inder, Salman Rushdies nyeste bog er netop udkommet på dansk. Den indeholder fortællingen om en bizar ejendomsmatador ved navn Nero Golden og dennes familie. De ankommer under mystiske omstændigheder fra Indien til USA umiddelbart inden Barack Obamas indsættelse, og derfra udspringer handlingen, der går i mange retninger med Golden og jeg-fortælleren (René) som de samlende faktorer. Bogen er en ørkenvandring, der begynder med mange fragmenter de første 50 sider, som er svære at sætte sammen til et meningsfuldt hele. Bogen har mange tråde, der stritter i uforlenelige retninger - heraf en del uinteressante eller overflødige. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Salman Rushdies samtidsroman. LÆS MERE...
Anmeldelse: Spændende psykologisk drama af Malene Ravn - debutroman


DANSK/LITTERATUR: Et dansk ægtepar i slutningen af 30'erne får vendt op og ned på deres rutineprægede, overfladiske tilværelse og samliv, da mandens seneste sidespring, en 15-årig gravid pige, uventet flytter ind hos dem. Et psykologisk drama, vinklet fra både kvindens og mandens udgangspunkt, udvikler sig overrumplende og med en god portion ironisk vid, grænsende til sarkasme. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE...

Vive la France: FRANKRIG får i dag sin 15. Nobelpris i Litteratur i form af forfatteren PATRICK MODIANO - vigtig sejr for fransk sprog og litteraturLITTERATUR/FRANSK: I dag da Patrick Modiano blev tildelt Nobelprisen i Litteratur, kom han i fornemt selskab - sammen med med Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Marie Curie, André Gide, Henri Bergson, Anatole France, René Cassin, Romain Rolland, Claude Simon og Roger Martin du Gard for blot at nævne nogle. Valget af Patrick Modiano er en vigtig sejr for fransk sprog og litteratur, som i de senere år måske har set sin betydning overhalet af engelsksproget litteratur. LÆS MERE...
Reportage: Den aktuelle migrantkrise set fra Centraleuropa - Ungarns hegn og EU


SAMF/EUROPA: Den aktuelle bevægelse i Europa med tilstrømningen af migranter i titusindevis har skabt krise på EU-lederplan og har bragt enkelte lande og områder i undtagelsestilstand. Ungarn har reageret ved at opføre et hegn ved grænsen til Serbien, hvilket de fra mange sider har fået stor ros for, fordi Ungarn derved opretholder EU's ydre grænser samt overholder internationale traktater så som Lissabon samt Dublin-forordningen. -- Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn rappor- terer her en samtale mellem Tjekkiets ambassadør, H.E. Jiří Brodský, og Ungarns viceambassadør Gábor Iván om EU's kvotesystem og ydre grænser. LÆS MERE...
Anmeldelse: Tindrende smuk skrivestil præger Ida Jessens dagbogsroman fra THYREGOD


DANSK/LITTERATUR: "Mange af de kvindebilleder, vi ser, er nogle, der hænger i neglene ud over afgrunden flænset i stykker af tvivl over de valg, de har truffet. Jeg har selv været med til at fortælle om de kvinder. Denne gang har jeg haft lyst til at give et billede af en anden kvinde. En, der også er i tvivl, men som står det igennem med stamina og værdighed, og som arbejder på sagen på en sanset og samlet nåde. Det synes jeg har manglet lidt..." --- Således står der i Ida Jessens nye roman En ny tid. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. Det er en utroligt velskreven roman, der glimrer ved sin prosastil. Det er stor kunst i den danske andedam. LÆS MERE....

Debat: Skal moderne pædagogik baseres på hjerneforskning?


LÆRING/NEUROPSYKOLOGI: Den naturviden-
skabelige, biologiske forståelse af begrebet "læring" og sammenhængen mellem læring, hukommelse og neuroplasticitet har i mange år været et "hot" område. Men hvad er det for en ny viden, forskerne er kommet frem til, og hvad er det for en forskning, der har ført til et gennembrud på dette område? Det søger biolog og retoriker Troels Wolf at svare på her. LÆS MERE...
Reportage: Spændende forfattermøde på LOUISIANA --- RICHARD FORD i samtale med ireren COLM TÓIBÍN


ENGELSK/LITTERATUR: SØNDAGENS helt store tilløbsstykke under LOUISIANA LITERATURE 2015 var Richard Ford i samtale med Colm Tóibín. Et fint match at bringe de to sammen, da de har meget til fælles hvad angår deres syn på skriveprocessen og på sprogets nuancer. Tidsskriftet Epsilons anmeldere, Jørgen Refs- hauge og Flemming André Philip Ravn, rapporterer fra LOUISIANA i det idylliske Humlebæk, hvor de over- værede den litterære samtale og talte med forfatterne bagefter. LÆS MERE...
Reportage: LOUISIANA LITERATURE 2015 med SUZANNE BRØGGER og andre spændende forfattere


LITTERATUR: I år er det 6. gang, at Louisianas inter- nationale litteraturfestival LOUISIANA LITERATURE løber af stablen med et udvalg af den bedste litteratur fra lande som Rusland, Kina, Cuba og Kenya. Ligeledes kommer publikum fra mange lande, om end flest danskere. På festivallen mødes forfattere med en bred vifte af litterære genrer og udtryksformer bag sig, og publikum kan opleve oplæsninger, samtaler, diskussioner, sang og ikke mindst performance. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn har skrevet denne stemningsreportage fra en spændende lørdag på festivallen. LÆS MERE...
Anmeldelse: NORA finder det svært at komme ud af den paralyserende indelukkethed, hun befinder sig i efter mandens død i ny Colm TÓIBÍN-roman


ENGELSK/LITTERATUR: Nora Webster, 45 år, har for ganske nylig mistet sin mand ved en hurtigt udviklet tærende sygdom og står nu tilbage med fire børn, to udeboende døtre under uddannelse på hhv. 18 og 21 år samt to yngre, hjemmeboende sønner. Vi følger hende igennem tre år, frem til forsommeren 1972. Undervejs bliver vi bl.a. vidner til USA's månelanding, uroen i Derry og Noras forsøg på at finde sine egne ben på arbejds- markedet såvel som i relation til familien samt de sociale cirkler i hjembyen efter de mange år som hjemmegående husmor. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refs- hauge, anmelder her Tóibíns nye roman. LÆS MERE...
Besøg: Forfatteren SIRI HUSTVEDT på litterært besøg i Danmark


LITTERATUR/ENGELSK: Den amerikanske forfatter (med norsk familiebaggrund) Siri Hustvedt er kendt for sine romaner og essays, som handler om så diverse emner som kunst og kunstverdenen, om livet i storbyen, om psykologi og kvinders muligheder for karriere. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, beretter her fra Siri Hustvedts besøg i Danmark, hvor hun blandt andet optrådte på Den internationale Forfatterscene i Den Sorte Diamant. LÆS MERE...
Reportage: Spændende eftermiddag på Den franske Ambassade med den fransktalende congolesiske forfatter ALAIN MABANCKOU


FRANSK/LITTERATUR: Den fransk-congolesiske forfatter Alain Mabanckou er i Danmark på lynvisit, undervejs fra Stockholm til Paris, hvor han i morgen skal have samtale med Frankrigs præsident, François Hollande, om forholdene i hans hjemland, Congo. Arrangementet i dag er arrangeret af Københavns Universitet og Institut Français, og det forløber i en hyggelig og afslappet atmosfære. Dagens tema er ytringsfriheden i en tid, hvor den synes truet fra mange fronter. --- Alain Mabanckou er en af de vigtigste samtidsforfattere inden for franskssproget litteratur, og han fortæller livligt om sit syn på ytringsfrihed. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, rapporterer fra Den franske Ambassade i det Thottske Palæ på Kongens Nytorv. LÆS MERE....
Anmeldelse: ERASMUS AF ROTTERDAM --- Et budskab om menneskelighed og TOLERANCE


HUMANIORA/HUMANISME: Erasmus af Rotterdam levede 1469-1536 og arbejdede i brændpunktet mellem senmiddelalderen og den gryende renæssance. Han blev datidens største tænker og bidrog gennem sin enorme produktion til at forankre den nye tidsepoke i Oplys- ningens klare skær. Med sin pacifisme slog han til lyd for den gyldne middelvej og appellerede intellektuelt til humanisme og fornuftens herredømme. Han blev mest kendt for det, han brød sig allermindst om --- nemlig opgøret med Luther over reformationsspørgsmålet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Fransk artikekt fik stor indflydelse på arkitekturen i Danmark


ARIKTEKTUR/DANMARK: Den franskfødte arkitekt, Nicolas-Henri Jardin, regnes almindeligvis som klassicismens fader i dansk arkitektur. Det er blandt andt ham, som har været med til at tegne datidens store prestigeprojekt i form af Frederikskirken - den smukke kirke, som vi i daglig tale kalder Marmorkirken. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder museumsinspektør Ulla Kjærs vellavede fagbog, der kan læses af alle, der er interesseret i arkitektur såvel som danmarkshistorie. LÆS MERE...
Anmeldelse: Historien om ét partis 100 år er også historien om DANSK politik og demokratiets op- og nedture


HISTORIE/SAMF: Det Konservative Folkepartis historie er beretningen om opture og nedture, om perioder med stor indflydelse på dansk politik og om andre perioder i opslidende opposition. Historien om Det Konservative Folkeparti er også en fortælling om indre magtkampe, brændende ambitioner og om politiske uenigheder. Det Konservative Folkeparti har været en uadskillelig del af det danske samfund i de seneste hundrede år, og mange af de omstændigheder og begivenheder, der vedrører Konservatives liv og levned er også historien om DANSK politik og demokratiets op- og nedture. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Stjernekoncert med NIKOLAJ ZNAIDER --- Vakte også i år begejstring hos publikum


KLASSISK MUSIK: Dejlig piano- og violinspil hørtes i København her til aften. Det var den dansk-israelske violinist-virtuos Nikolaj Znaiders årligt tilbagevendende koncert på Det Kongelige Teaters Gamle Scene, som blev gennemført med stor publikumssucces. Også i år havde Znaider inviteret en international pianist og samarbejds- partner - og han gentager successen fra sidste sæson, hvor den anmelderroste, amerikansk-lettiske pianist Robert Kulek begejstrede publikum. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her den vellydende koncert. LÆS MERE....
Anmeldelse: "RUSSERUNGE" - Det finurlige i fint fabulerende fremstilling


DANSK/LITTERATUR: En magisk fortælling om en bornholmsk piges opvækst. Vi møder Kajsa som syvårig i 1959 og følger hende fra det frie liv som Barn med meget stort B, igennem den første periode efter skolestarten, hvor en ydre, konkret bevidsthed begynder at trænge sig ind på hende, og frem mod en modning under indtryk af nogle voldsomme begivenheder omkring hende. I bogens kortere andel del, 1965, udvider horisonten sig, da faster Agnes inviterer Kajsa og hendes mor til København på sommerferie. Her går det til slut op for Kajsa, at hun i virkeligheden er et plejebarn. Hun har imidlertid ubevidst været klar over, at der var noget fordækt, idet hun altid har følt, at der var en "fejl" ved hende selv, hvilket hun har søgt at undertrykke ved hjælp af sin omfattende fantasiverden. Men "fejlen" blev hun ikke kvit. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: GLOBAL BANKING for dummies


SAMF/HISTORIE: Journalisten Joris Luyendijk mødte tilfældigt chefredaktøren for The Guardian, hvilket blev indledningen til et samarbejde over to år, hvor hollandske Joris boede i London og byggede en blog op hos The Guardian med emnet at forstå bankverdenens mysterier, specielt med henblik på kollapset i 2008. Han vidste lige så lidt om denne branche som de fleste af os almindelige dødelige, men igennem mere end 200 interview med aktiehajer, whistleblowere, spekulanter, kontorslaver, stjernedealere og de frygtede HR-ledere lykkedes det Luyendijk at knække tavshedskodekset og få dannet sig et indblik i denne hemmelighedsfulde verden. Spændende, forstemmende, forargende og nedslående læsning, der mere end bekræfter menigmands fordomme og bange anelser. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Æventyrligt I SAMKLANG --- til koncert med Middle East Peace Orchestra og Det Kongelige Kapel


MUSIK/MELLEMØSTEN: Dejlig, velspillet koncert i dag på DET KONGELIGE TEATERS Gamle Scene med tonerne fra hel andre musiktraditioner end den vesteuropæiske, som vi almindeligvis kender til herhjemme. Jødisk og arabisk musik var på programmet i dag. Det var meget melodiøst og en spændende og eksotisk kulturoplevelse. Middle East Peace Orchestra og Det Kongelige Kapel ydede en fremragende præstation, og publikum, hvoraf en del var børn, var begejstret. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder koncerten her. LÆS MERE....
Anmeldelse: TORGNY LINDGREN i sit finurlige og muntert lune hjørne


SKANDINAVIEN/LITTERATUR: En fortælling om meningen med livet og kunsten samt materiens grundlæggende karakter. Det lyder vældig ambitiøst, men ikke desto mindre er det netop det, at denne roman af Sveriges hæderkronede litterat og grand old man sætter sig for at afdække. Romanen fremstår som en afsøgning af tegneren og maleren Klingsors liv og virke med henblik på at skrive den ultimative biografi, som de to unavngivne forfattere heraf mener, at denne usædvanlige kunstner fortjener som et eftermæle. Deres biografiske værk er ifølge eget udsagn undervejs i mange år, og tilgangsvinklen i Torgny Lindgrens beretning om Klingsor og hans liv etableres via forfatterfortællerens drillende samspil med, og modspil mod, de to biografisters arbejde med bogprojektet. Dette skaber en grundtone, der er både finurlig og bemærkelsesværdigt afvæbnende. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Den franske ambassadør om kampen for menneskerettigheder og menneskeværd i ny selvbiografi


FRANSK/SAMF: Frankrigs ambassadør i Danmark, Mr. François Zimeray, udgiver I DAG - i Niels Lyngsøs oversættelse - en selvbiografi på dansk. Hans bog, der har titlen, "Jeg har set det samme ansigt overalt", gør nyttigt opmærksom på menneskerettighedernes svære vilkår mange steder i verden, og bogen er en stærk kamp mod ligegyldighed og glemsel. Hans beskrivelse af Frankrigs diplomatiske rolle i forhold til at støtte menneskerettighederne er det værd at læse om. Zimeray går f.eks. ind for, at de franske ambassader rent faktisk skal åbne dørene for menneskerettighedforkæmpere og have dialog med dem. Dette er vigtigt! Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Zimerays tankevækkende selvbiografi. LÆS MERE....
Anmeldelse: Ny spændende roman er helt i Camus' egen ånd


FRANSK/LITTERATUR: Denne spændende roman er en helt igennem forfriskende, original og berigende videreførelse af Albert Camus' Den fremmede, hvor den algeriske journalist og nu skønlitterære forfatter, Kamel Daoud, både skriver med og mod sit forlæg og dettes ophavsmand. Daoud både forstår og respekterer, at Camus måtte skrive netop denne bog, men samtidig går han på vegne af sit land og sin kultur også i rette med det, som den hvide eller ikke-arabiske hovedperson, Meursault, repræsenterer. En hyldest til det geniale blik hos nobelpristageren, Albert Camus. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her den fine bog. LÆS MERE....

Anmeldelse: Lær at stave rigtigt med ny udgave af New Hart's Rules - OXFORD English Style Guide


ENGELSK/LINGVISTIK: Denne anden, opdaterede udgave af HART's OXFORD style guide er et nyttigt redskab for dem, der skriver meget på engelsk og gerne vil skrive korrekt - også ud i de små detaljer, som gør sproget autentisk. Fokus er korrekt skriftlig engelsk. Det er noget, mange kan have gavn af at læse noget om, og det er nærmest et studium, som aldrig ender, og som altid bibringer én ny viden. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her OXFORDs style guide - et yderst nyttigt redskab. LÆS MERE...
Anmeldelse: "Nr. 0" - ny dramatisk og medrivende roman fra UMBERTO ECO


ITALIENSK/LITTERATUR: Ny stor roman fra den italienske mester Umberto Eco (f. 1932) - der for første gang foregår i vor egen tid. En politisk kommentar til dagens Italien og til den moderne medievirkelighed. Vi er i Milano, året er 1992, Berlinmuren er faldet og korrup- tionsskandalen 'Operation rene hænder' er begyndt at rulle og rive de gamle, kristelig-demokratiske og socialistiske magthavere til fald. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her Ecos med- rivende og letflydende roman. LÆS MERE...
Anmeldelse: Bredden og dybden i MODERNISMEN tværfagligt analyseret i velskreven, ny CAMBRIDGE-bog


ENGELSK/KULTURHISTORIE: En række førende for- skere fra forskellige fag og discipliner er - under ledelse af redaktør Celic Marshik - gået sammen om at skrive en antologi om de mange udviklingsfænomer, der til- sammen kom til at gå under betegnelsen modernisme. Antologien dækker perioden 1874-1945. Forandring er på programmet, også forandring af forandringen. Derfor er perioden præget af et virvar at nye udtryk og former. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder CAMBRIDGE-antologien, som er en uhyre vellykket og inspirerende engelsksproget bog med amerikansk ortografi. LÆS MERE...
Exposition: Den fine BJØRN WIINBLAD udstilling på ARKEN i Ishøj gør én glad


KUNSTHISTORIE/DANMARK: Bjørn Wiinblad er en ener i dansk kunst, design og kunsthåndværk, som i disse år oplever en velfortjent renæssance. I dag åbner i Ishøj en fremragende udstilling af noget af det bedste fra hans produktion. En særpræget, munter og særdeles farverig æstetik lader sig beskue. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har besøgt ARKEN, som udstiller utallige kunstværker af Bjørn Wiinblad på bedste vis. Der er farver og former for enhver smag. Det kry og favnende helhedsindtryk giver mulighed for kunsterisk fordybelse og en herlig kulturoplevelse. LÆS MERE...
Interview: Filosof ANDERS DRÆBY om eksistenstænkningens perspektiver og relevans i vor tid


PSYKOLOGI/FILOSOFI: Anders Dræby er uddannet inden for idéhistorie, filosofi, sundhedsvidenskab og almen psykologi. Han har endvidere studeret clinical psychotherapy i England og har en stor forkærlighed for eksistenstænkning som filosofisk, psykologi og tera- peutisk inspirationskilde. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har mødtes med forskeren, filosoffen og eksistensterapeuten i en samtale om eksistenstænkningens relevans i vores tid. LÆS MERE...

Anmeldelse: "100 ÅRS ENSOMHED" i ny oversættelse. En mageløs bog, som fænger trods alt det urimelige og umulige. Man er nødt til at overgive sig til Márquez's fortælleunivers.


SPANSK/FIKTION: Nobelpristageren García Márquez døde den 17. april 2014 i sit hjem i Mexico City i en alder af 87 år. Hans mest kendte værk, der gjorde magisk realisme til et litterært slagord, foreligger nu i Rosinantes klassikerserie. 100 ÅRS ENSOMHED er kendt og elsket for sit omfattende familiedrama. Den fiktive historie udspiller sig i en fiktiv ramme et sted i Latinamerika, angiveligt Colombia, i en by der bliver navngivet Macondo af dens grundlægger, José Arcadio Buendiá, stamfaderen hvis familie vi følger igennem mere end 100 år. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her Merete Knudsens nye danske oversættelse. LÆS MERE...Interview: Er der et liberalt ungdoms- oprør undervejs?


SAMFUND: I det seneste år har der været en del forlydender om, at der er et liberalt ungdomsoprør undervejs i Danmark. Dette har Tidsskriftet Epsilon interviewet landsformanden for Liberal Alliances Ungdom (LAU) Rasmus Brygger om. Rasmus Brygger ser helt klart konturerne af et liberalt ungdomsoprør, ikke kun i Danmark, men i mange vestlige lande. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny film kommer ind under huden på filosoffen LEVINAS


FILOSOFI/RELIGION: Den litauisk-franske filosof Emannuel Levinas (1906-1995) har i de seneste tyve år opnået noget af en renæssance. Ikke mindst i Israel bliver der forsket i Levinas' fænomenologiske etik og forhold til jødedommen. Nu er han også nået til det store lærred. Copenhagen Jewish Film Festival kunne d. 27 februar præsentere The Absent God, en helt ny film om Levinas. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jonathan Harmat, anmelder her den interessante film. LÆS MERE...Foto-reportage: Mød OLE PARELIUS -
Danmarks ældste praktiserende bog- handler i KLAMPENBORG


DANSK/HISTORIE: Med en lang livsgerning som antikvarboghandler i Klampenborg, er OLE PARELIUS still going strong, skønt alderen siger 90, når han fylder år næste gang senere i år. Ole Parelius er Danmarks ældste praktiserende boghandler. Han sælger mange almindelige bøger - dog flere antikvariske end nye - såvel som rariterer og kuriosa. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har besøgt Ole Parelius' forretning i Klampenborg. LÆS MERE...
Debat: Findes der VIDENSKABELIGE SANDHEDER?


VIDENSKAB: Det er blevet populært at hævde at der ikke findes videnskabelige sandheder. Alt er til diskussion. Også eksperternes udsagn, det vil i praksis sige de fagprofessionelles udsagn. I debatter på nettet på facebook og andre sociale medier er det en almindelig opfattelse, at eksperterne jo siger så meget forskellig - og så kan det ene vel være lig så sandt som det andet. I dette indlæg går biolog og retoriker Troels Wolf i rette med denne trend og gør sig hardcore til talsmand for, at naturvidenskabelig sandhed bestemt findes og må anerkendes. Vi har - forgæves - forsøgt at indhente/ inkludere en kommentar fra Hans Hauge. LÆS MERE....

Anmeldelse: Ny bog giver fin indsigt i de komplicerede forhold i Den syriske Borgerkrig


SAMF/HISTORIE: Konflikten i Syrien er med rette blevet beskrevet som "et problem fra Helvede", dvs. en konflikt med ufattelige menneskelige lidelser, men uden snarlig løsning i sigte. En række fagfolk giver deres bud på konfliktens forskellige aspekter, der samlet set vil gøre os klogere på, hvad der foregår og hvorfor. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen, der er redigeret af lektor Søren Schmidt og professor Bjørn Møller, begge fra Aalborg Universitet. LÆS MERE...
Anmeldelse: Lepidopterolog, geni, forfatter, kritiker - men middelmådig engelskkyndig


DANSK/LITTERATUR: Vladimir Nabokov var en mand, der mente at kende sit eget værd og sine begrænsninger. Ud over at være internationalt anerkendt sommerfugle- ekspert var han livet igennem travlt beskæftiget som forfatter og underviser. Nærværende udgivelse omfatter tre hovedpunkter: Om kunsten at skrive, læse og oversætte; seks centrale russiske forfattere; Vladimir Nakokov himself. En skarp hjerne og en skarp pen kendetegner samtlige tekster, der trods deres højlærde og temmelig akademiske ophavsmand bestemt ikke er kedelig læsning, idet Nabokov besidder både menneskelig udstrålig og lune. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....

Anmeldelse: DANSK antologi om POSITIV PSYKOLOGI anlæger en seriøs og faglig-videnskabelig vinkel


PSYKOLOGI: Den nye retning POSITIV PSYKOLOGI er ved at blive en intergreret del af vor tids videnskabelige forskning, faglige psykologitilbud og psykologiske behandlingsmuligheder. Nu er en seriøs og videnskabelig, dansk antologi fra 2009, redigeret af Simon Nørby og Anders Myszak, blevet opdateret og udgives hermed som 2. udgave. Det er et yderst omfattende og nyttigt, videnskabeligt værk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her. LÆS MERE...Anmeldelse: Velskreven fransk roman om krigsveteran, der vanærer sit land


FRANSK/LITTERATUR: Den 14. juli 1919 vanærer en krigsveteran den franske nation ved en mindehøjtide- lighed. Han bliver arresteret og kommer for en krigsret. En militærdommer bliver sat på sagen og drager til den lille landsby i det nordvestlige Frankrig. Ude på andet ikke langt derfra går en ung kvinde rundt og venter spændt på sagens udfald. En skabet hund, som har fulgt krigsveteranen gennem hele hans tid i felten bliver nøglen til dette drama. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Måske glemt af Verden - KLAUS WIVEL skriver tankevækkende om de kristne i Mellemøsten


RELIGION/KULTURSTUDIER: Når man som dansker tænker på Mellemøsten, tænker man nok sjældent på området som kristendommens arnested og første udbredelse som det første. Journalist ved Weekendavisen Klaus Wivel har rejst rundt i nogle af de mellemøstlige lande for at få et indtryk af, hvordan kristne lever dér i vores tid. Det er der kommet en yderst tankevækkende bog ud af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Wivels bog. LÆS MERE...

Anmeldelse: CHICAGO UNI PRESS udgiver formidabelt, illustreret værk om fotografen CHARLES MARVILLE og hans PARISERFOTOS


FRANKRIG/FOTO: Nu udkommer en bog med et smagfuldt udvalg af den franske fotograf Charles Marville pariserfotos. Det er interessant at følge byudviklingen og urbaniseringen i det 19. århundrede. Allerede i sin levetid blev Marville kendt som den officielle fotograf i Paris. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Sarah Kennels vellavede, interessante engelsksprogede bog om fotografen Charles Marville. LÆS MERE...Anmeldelse: Roman med budskab om mulig forløsning for trøstesløsheden


DANSK/LITTERATUR: I SVOVLREGN skildrer Claus Lembourn ordknapt og med stor poetisk dybde både krigens grusomhed og tåbelighed. Romanens relativt få sider indeholder livsvisdom nok til en omfattende, tyk bog, men med klogelige og finurlige formuleringer i et knapt og præcist sprog, formår forfatteren at uddestillere et budskab om menneskelighed og humanisme på trods af dyb fornedrelse og følelsesmæssige afsavn. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE....
TEMA-anmeldelse: Fire lærerige bøger om TYRKIETS kultur og historie


HISTORIE/SAMF: Lande- og områdestudier er blevet populære. Som brohoved mellem Europa og Mellemøsten er Tyrkiet et interessant land, kulturelt set. Og historisk. Ligeledes politisk og strategisk. TYRKIET, der er medlem af NATO, er en vigtig aktør i verdenspolitikken, og ikke mindst udøver landet en stor indflydelse i sin region. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her fire interessante bøger om Tyrkiet i kronologisk rækkefølge, dvs. den nyeste først. Det drejer sig om tre engelsksprogede værker og et dansksproget. Den danske bog anmeldes som nummer to. LÆS MERE...

Anmeldelse: Glimrende nyt og stort opslagsværk over betydningen af DANSKSPROGEDE begreber samt underbegreber og synonymer


DANSK/LINGVISTIK: Der er lagt stort arbejde i den nye begrebsordbog, som udkommer i dag i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs regi. Den sorterer ord emnemæssigt og nærmest i lange associationsrækker, og der er optaget over 192.000 ord, hvorfor værket også er en ganske tyk opslagsbog. En sand lingvistisk bedrift. Det er en spændende øvelse at slå ord op og se, hvad de er listet sammen med. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder begrebsordbogen, som er til megen glæde for alle os, der holder af vort modersmål. Værket minder os om, hvor mange ord det danske sprog i grunden indeholder. LÆS MERE...Anmeldelse: Velkomponeret og medrivende beretning om Colombias narkohelvede i romanform


LITTERATUR: Velkomponeret og medrivende beretning i romanform om Colombias narkohelvede under Pablo Escobar, hvor den kaotiske og grusomme samfunds- udvikling, der skabtes af narkobaronerne og deres håndgangne mænd, kostede tusindvis af menneskeliv og skabte en konstant kollektiv angsttilstand. Forcen er romanens stjerneklare og fremragende udsigelse. Beretningen er fortalt med personlig indlevelse og en fornem menneskeliggørelse af konflikten oplevet som et permanent livsvilkår. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: På en henrivende rejse gennem Livet og på arbejde med TV2's enestående udlandskorrespondent ULLA TERKELSEN


DANMARK/HISTORIE: I denne meget personlige bog fortæller Ulla Terkelsen de allerbedste historier fra sit liv og årene som udenrigskorrespondent. Hun giver meget af sig selv og fortæller åbent om et langt og spændende liv, dels som ung i århus - og senere på rejser til spændende destinationer. Hendes belevne personlighed og hendes karakteristiske måde at tale på med velvalgte og præcise formuleringer mærkes alle vegne. Ulla Terkelsen er en STOR dansker, der ejer noget så berigende som klassisk dannelse, indsigt og veltalenhed. Derfor vækker bogen interesse - også historisk og kulturelt. Og god at få forstand af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder denne særdeles læseværdige biografi. LÆS MERE....
Reportage: Mange aktiviteter og god stemning på GENTOFTE BOGMESSE på Hovedbiblioteket i Hellerup


LITTERATUR/DANSK: Fremragende arrangement i dag på Hovedbiblioteket i Hellerup med deltagelse af femten forfattere og foredragsholdere, som havde interessante ting at berette om for et interesseret publikum. Gentofte Bogmesse er vokset i antal besøgende hvert år, og i år er ingen undtagelse. Der var mulighed for at købe bøger i de mange forlagsboder samt at få en dedikation af nogle af de tilstedeværende forfattere. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, rapporterer fra årets Gentofte Bogmesse. LÆS MERE...Reportage: Søndagen på Bogforum 2015 i Bella Center: Det danske islæt og den internationale kontekst


DANSK/LITTERATUR: SØNDAGENS BOGFORUM havde både provinsens og de internationale øjnes blik på det særlige danske, med en spændvidde fra danske Ida Jessen over italienske Dario Fò og islandske Einar Már Guðmundsson til selveste den engelske verdenslitteraturs nestor, William Shakespeare. På billedet ovenover signerer Ida Jessen sin roman En ny tid. --- Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, rapporterer fra søndagen på Bogforum 2015 i Bella Center. LÆS MERE...
Reportage: Livlig lørdag på Bogforum 2015 med Ole Henriksen og alle de andre


LITTERATUR/PSYKOLOGI: Lørdagen summede af aktivitet i Bella Center på Bogforum 2015's anden dag. Publikum kunne køber stakkevis af bøger i de mange boder, og flere af standene havde hver halve time eller hver time "optræden" f.eks. i form af intellektuel samtale mellem en forfatter og en kulturperson, ikke sjældent om vedkommendes senest udkomne bog. --- Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, rapporterer fra Bogforum, hvor han bl.a. mødte Ole Henriksen, Flemming Rose, Henrik Qvortrup og Silas Holst. LÆS MERE...
Anmeldelse: AT SKRIVE - Gode idéer til at komme i gang, og hvordan man rent paktisk gør


DANSK/ENGELSK: Dette er den anden, reviderede udgave af Steven Earnshaw fine bog om "creative writing" - en nyttig inspirationsguide for undervisere og elever og andre, der - uanset niveau og genre - lever af, eller gerne vil leve af, at skrive. Bogen er velstruktureret og indeholder ikke færre end 54 kapitler. Bogen gennem- går skriveprocessen lige fra at "sætte sig til papiret" over skriveteknikker og genrer til at publicere og mere pro- saiske, men ikke uvigtige, forhold som copyright. Tids- skriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Earnshaws skriveguide. LÆS MERE...
Anmeldelse: Rigtigt godt nyt til FITZGERALD-fans: ny, fremragende biografi med saft og kraft og passion


ENGELSK/LITTERATURVIDENSKAB: Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) er en af de store forfattere i den amerikanske kanon, forfatter til bl.a. den legendariske roman The Great Gatsby, som er mange anglofiles yndlingsbog, og som også er filmatiseret. Denne roman er ligeså ikonisk som Tender is the Night, der også er kendt og elsket af mange. John T. Irwin har forfattet en fremragende biografi om det store amerikanske ikon. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her John T. Irwins velskrevne og dybde- borende Fitzgerald-biografi. Forfatterens entusiasme og fascination for det studerede emne er helt åbenlys, og det smitter af på læsningen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Hvad skete der i grunden i TUNESIEN, da Jasminrevolutionen omformede landet og igangsatte den bøgle, der siden er blevet kendt som Det ARABISKE Forår?


MELLEMØSTSTUDIER/SAMF: 13 essays fra en række højt kvalificerede "scholars fra flere nationer så som Canada, UK og USA, og også én fra Danmark i kraft af Rikke Hustrup Haugbølle, har skabt denne faglige antologi, som søger at give "den fulde historie" om den tunesiske revolution - der sommetider yderst poetisk kaldes Jasminrevolutionen - dvs. de begivenheder som satte DET ARABISKE FORÅR i gang i 2010. --- Dog går antologiens perspektiv årtier tilbage i sin søgen efter de faktorer, der har ledet landet i retning af demokrati. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Tunesien-antologien. LÆS MERE...
Anmeldelse: Filosofiske overvejelser om EKSISTENSEN - giver vigtig og nyttigt stof til eftertanke


PSYKOLOGI/LITTERATUR: Bliv til! er en filosofisk arbejdsbog, der er behagelig at læse. Den beskriver visse eksistentielle spørgsmål og kommer også frem til ti grundvilkår i tilværelsen, som vi må vænne os til. I tillæg hertil giver bogen læserne fem filosofiske tips til at komme overens med disse ikke altid "hyggelige" grundvilkår. Bogen indgår i serien Skolen for livet, som handler om at få livsvisdom og giver redskaber til at leve vores liv i et samfund i konstant forandring. Således er bogen både filosofi og eksistentiel psykologi. Vi er i en løbende transformation, på vej og aldrig færdige med at blive til. Vi er altså som individer "ufærdige", og vi har selv ansvaret for hver især at overtage denne eksistens, at vælge os selv og livet, mener forfatteren. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Særdeles TROVÆRDIG kærlighedshistorie fra Anden Verdens- krigs sidste år


DANSK/LITTERATUR: Søskendeparret Lotte og Søren Hammer har begået en forfriskende anderledes bog med deres stilfærdige og spændende dagbogsroman om Rosa og Williams oplevelser i en lille jysk by i krigens sidste år. Under den uskyldige beretnings overflade ligger der imidlertid en grum og grotesk, men ikke desto mindre plausibel realitet og venter på læseren. Bogen bliver hen ad vejen lidt af en page-turner. --- Uanset hvilke hjælpemidler, forfatterne har haft adgang til, har de selvstændigt begået en begavet og ganske medrivende, letflydende fortælling, hvis morale til slut er ganske skarpt formuleret i sin grumhed og overrumplende udgang på hele hændelsesforløbet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Professorerne Rosenberg og Videbech har i ny udgave gennem- gribende revideret deres fagbog om klinisk NEUROPSYKIATRI


PSYKIATRI/PSYKOLOGI: HJERNEN spiller en større og større rolle i vores forståelse af menneskets livsverden, sundhed og sygdom, hvilket skyldes den eksplosive vækst i hjerneforskning. Klinisk neuropsykiatri fore- ligger nu i en opdateret og gennemgribende revideret 2. udgave om psykatriske lidelser og hjernens funktioner. Der er blandt andet kommet helt nye kapitler om ADHD, sexologi og evolutionsteori til, og bogen er blevet endnu rigere illustreret end førsteudgaven fra 2009. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her denne velskrevne og oplysende fagbog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Serie om Danmarks kirker fortalt bogvis af Nationalmuseet, bl.a. kirkerne i Hornstrup, Bredballe, Øster Snede og Grejs ved VEJLEHISTORIE/KIRKEHISTORIE: Serien Danmarks Kirker er NATIONALMUSEETS store, grundlæggende bogværk om de danske kirker. I de mange bøger kan man læse om kirkerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. For tiden arbejdes der med kirker på Fyn og i Jylland - indtil videre er ca. to tredjedele af alle landets kirker undersøgt og beskrevet. Af hensyn til tidligere udgivelser, følger serien de "helt gamle" amtsgrænser fra før kommunal- reformen i 1970. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her bogen Vejle Amt 19, som fokuserer på fire kirker tæt på Vejle by. LÆS MERE...
Debat: Sukkerafhængighed er en MYTE


BIOLOGI/PSYKOLOGI: Det er en udbredt opfattelse at man kan blive sukkerafhængig. Opfattelsen understøttes ofte i medierne. Den 25/6 2016 havde DR2 fx en tema-aften om sukker med titlen "Sandheden om sukker?" En af de ting programmet undersøgte var om man kunne blive afhængig af sukker. Eksisterer sukkerafhængighed? Programmet var i høj grad vinklet, så det klart skulle fremgå, at man faktisk kunne blive sukkerafhængig. Vi så adskillige kendisser sidde med skåle fyldt med slik og erklære sig afhængige af slik. Når de først gik i gang med at spise slik, kunne de ikke holde op. Det var det gennemgående tema. Desuden fik vi at vide at sukker aktiverer de samme områder i hjernen som heroin og andre rusmidler, som man jo beviseligt kan blive afhængig af. Desuden var der henvisning til forsøg med rotter der viste at de kunne blive afhængige af sukker. Rotterne viste abstinenssymptomer, når de blev frataget sukker, efter en længere periode med tilførsel af sukker. LÆS MERE....

Anmeldelse: Nem og god indføring i påvirkelighedens socialpsykologi


PSYKOLOGI/SOCIALPSYKOLOGI: Manipulation findes i alverdens afskygninger - lige fra de næsten uskyldige salgsteknikker i supermarkedet over fotoretouchering i modebladene til de noget mere alvorlige tilfælde af bondefangeri og deciderede svindelnumre. Det har tidl. professor i socialpsykologi ved Københavns Universitet Rolf Kuschel skrevet en god og lettilgængelig bog om. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE...Interview: Er der et liberalt ungdoms- oprør undervejs?


SAMFUND: I det seneste år har der været en del forlydender om, at der er et liberalt ungdomsoprør undervejs i Danmark. Dette har Tidsskriftet Epsilon interviewet landsformanden for Liberal Alliances Ungdom (LAU) Rasmus Brygger om. Rasmus Brygger ser helt klart konturerne af et liberalt ungdomsoprør, ikke kun i Danmark, men i mange vestlige lande. LÆS MERE...
Exposition: FRITZ SYBERG - excellent fynsk talent udstillet her i Ordrup


KUNSTHISTORIE/DANMARK: Da Fritz Syberg døde i en alder af 77 år, var han landets bedst betalte kunstner og stod på højden af sit livsværk, ikke bare som fornyer af dansk landskabsmaleri, men også som mesterlig og moderne familiemaler. Tidsskriftet Epsilons anmeldere, Marie Louise Johannsen og Flemming André Philip Ravn, har besøgt ORDRUPGAARD, som udstiller en række af maleren og hans kone Annas bedste malerier. Og det er netop to livs imponerende værker, man kan fordybe sig i på udstillingen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Vellavet jubilæumsskrift om Danmarks Højesteret - på engelsk


DANMARK/SAMF: Den danske Højesteret daterer sig tilbage til enevældens indførelse i 1661 og kunne således fejre sit 350-års jubilæum i 2011. Gyldendal udgav i den anledning en jubilæumsbog. I forbindelse hermed fødtes ideen om, at centrale dele af dette jubilæumsskrifts indhold skulle danne basis for en publikation om Højesteret på engelsk, der hjulpet på vej af støtte fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond nu foreligger i en gedigen papirudgave på DJØF Forlag. Bogen er tænkt som en gave og praktisk håndsrækning til udlændinge, der gæster Højesteret samt som en kærkommen hjælp til rettens dommere, når disse deltager i aktiviteter i internationale sammenhænge. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Stramt komponeret psykologisk THRILLER i kongenial gengivelse


FRANSK/LITTERATUR: Den franske fotograf, Arnauld Delrue (f. 1981), debuterede som romanforfatter i 2014 med Un été en famille. Den foreliggende danske over- sættelse er holdt i originalens tone og ånd, og hurtigt fanges læseren ind af den dystre, distancerede og på samme tid tørt insisterende fortællerstemme hos den 25-årige Philippe, der netop har mistet sin et år ældre søster, Claire, og nu opruller sin beretning for sin elleve år yngre anden søster, Marie. En hvid ørn og en mudder- plettet, hvid kronhjort udgør magiske symboler i en ellers grum realistisk fortælling. Trods titlen er det ikke just afslappende sommerlæsning for sarte sjæle. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Foto-reportage: Mød OLE PARELIUS -
Danmarks ældste praktiserende bog- handler i KLAMPENBORG


DANSK/HISTORIE: Med en lang livsgerning som antikvarboghandler i Klampenborg, er OLE PARELIUS still going strong, skønt alderen siger 90, når han fylder år næste gang senere i år. Ole Parelius er Danmarks ældste praktiserende boghandler. Han sælger mange almindelige bøger - dog flere antikvariske end nye - såvel som rariterer og kuriosa. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har besøgt Ole Parelius' forretning i Klampenborg. LÆS MERE...
Anmeldelse: Eksistentielle budskaber kommer fint frem i CAMUS' drama om despoten CALIGULA


FRANSK/TEATER: I aften gik premiereren på Camus' berømte drama CALIGULA i Skuespilhuset. Stykket opføres i et samarbejde mellem Det Kongelige Teater og Den Danske Scenekunstskole København. Forestillingen præsenterer otte velspillende studerende fra skolens afgangshold, og dramaet er både moderne og med- rivende. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her fra Skuespilhusets Lille Scene. LÆS MERE...
Anmeldelse: Stram og nøgtern prosa som i en velovervejet domskendelse


ENGELSK/LITTERATUR: Den kritikerroste engelsk forfatter har begået sin næstbedste bog. Det etiske dilemma omhandler ikke kun en knap 18-årig ung mands tarv, under indtrykket af hans baggrund som barn af, og del i, Jehovas Vidner. Den fremtrædende dommer ved den britiske High Court, Fiona Maye, er kendt for sin indlevelsesevne og et skarpt, røntgenagtigt blik på sine ofte komplicerede sager, men rækker dette blik også til at takle de mere personlige sager? Det gælder både relationen til ægtemanden, Jack, hendes faste inventar gennem mere end 30 år, og til hendes egne overrum- plende følelser. Dilemmaet udløser et større sindsoprør både hos hendes ægtemand, den halvvoksne dreng fra Jehovas Vidner og hos den Høje Dommer selv og sender tidvist hendes dømmekraft til tælling. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder denne fortrinlige roman. LÆS MERE....
Anmeldelse: To bøger skildrer LIVET i HELLERUP på hver deres måde - fakta og fiktion og lidt midt imellem


DANMARK/LITTERATUR: Herhjemme er HELLERUP i Gentofte Kommune kendt som et velhaverparadis på godt og ondt. Bydelen er omgivet af mange myter og stereo- typiserede forestillinger. Men holder fordommene? De to fornyende bøger skildrer på hver deres måde livet i Hellerup - i henholdsvis fiktion og fakta: Den ene er romanen Hambros Allé 7-9-13 af tekstforfatter Lotte Kaa Andersen. Den anden en non-fiction skildring med titlen Hellerup - historier fra Reservatet af Pernille Steens- gaard og Markus Bernsen (journalister ved Weekend- avisen). Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her de to bøger. LÆS MERE...
Anmeldelse: VENEDIG, Italiens fine maritime perle, serveret, fotograferet og digtet på en ny og herlig mådeITALIEN/KULTURHISTORIE: Alle kender VENEDIG og har en forestilling om byen, også mennesker der ikke har været dér. Italienernes VENEZIA har haft en markant historie som en del af europæisk civilisation. Og byen kan stadig fascinere. Forfatteren Jens Blendstrup og foto- grafen Lars Gundersen har besøgt byen for at erfare dens historie, hemmeligheder og fordele. Det er der kommet en æstetisk smuk og interessant bog ud af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Blendstrup og Gundersens bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Stig Sæterbakkens sidste roman: Gennem natten


DANSK/LITTERATUR: Århusianske Løvens Forlag har udgivet Sæterbakkens sidste roman før selvmordet i januar 2012. Forfatteren var en kendt figur i norsk litteratur og var via essays og sit arbejde for bl.a. tidsskriftet Marginal med til at bringe den norske litterære arena i tæt kontakt med væsentlige træk og tendenser i europæisk litteratur. Stig Sæterbakken (1966-2012) var bl.a. kunstnerisk leder af den norske Litteraturfestival fra 2006 til oktober 2008, hvor han trak sig tilbage efter ganske voldsomme reaktioner i forbin- delse med, at han havde inviteret holocaustbenægteren David Irving til festivalen i 2009. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE...
Anmeldelse: RYTTERIET 2 galopperer succesfuldt derudaf på BELLEVUE - fin fornyelse i dansk satire og humor


SATIRE: "RYTTERIET 2" gik oprindeligt i foråret 2014 og blev en bragende succes. Til dem, der ikke kom med i første ombæring, går der nu en genopsætning. Det er Rasmus Botoft og Martin Buch, aka Snobberne, som her i januar-februar 2015 giver den hele armen i deres liveshow på funkis Bellevue Teatret i Klampenborg. Men stor talent tager de danskerne lige på kornet eller rettere visse særlige typer, som man sagtens kan træffe på i virkeligheden. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder liveshowet. LÆS MERE...
Anmeldelse: Helvede tur/retur - THOMAS UBBESENS historier bag 22 krigszone-reportager


HISTORIE/JOURNALISTIK: Journalistik bliver til på mange måder. Af og til er det nødvendigt at sende folk ud til fronten. Hvordan er det egentligt at være være udsendt som krigsreporter? Dette spørgsmål giver DR's korrespondent Thomas Ubbesen et glimrende svar på i sin nye bog med baggrund i sine egne udsendelser. Bogens indhold er de bevægende og velskrevne historier bag 22 krigszone-reportager. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Thomas Ubbesens bog. LÆS MERE...Anmeldelse: Ny bog med gode råd om oversættelse, og hvordan man skal passe på ikke at falde i fælderne


ENGELSK/LINGVISTIK: God idé med denne bog om oversættelse. Bogen gennemgår ti faldgruber, som giver anledning til de mest almindelige oversættelsesfejl, og gennemgår eksempler fra dagspressen, hvor oversættere elegant har undgået faldgruberne eller er gået i med begge ben. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her oversætter, cand.mag. Kirsten Marie Øveraas' bog. At arbejde med sprog er et lærerigt område, og alle der har prøvet at oversætte, ved, at det er en stor kunst at formidle indhold fra ét sprog til et andet. LÆS MERE...
Anmeldelse: Indgående skildring på et veldokumenteret grundlag


DANMARK/HISTORIE: Med den omhyggelige og gennemresearchede beretning om HORNSLETGRUPPEN giver journalist Kim Lykke Jensen den danske offentlighed et omfattende kendskab til en af de første modtage- grupper i Danmark under Anden Verdenskrig. Gruppen blev stiftet sideløbende med Hvidstengruppen, og dens aktiviteter og skæbne er lige så vigtig, spektakulær og vidtrækkende som den mere kendte Hvidstengruppes. Bogen gør en overset pionerindsats i den gryende modstandsbevægelse til genstand for en historisk velfunderet formidling. Kim lykke Jensen har begået et sobert og meget relevant stykke historieskrivning med denne beretning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Velskreven bog om et vigtigt stykke dansk kulturhistorie


DANMARK/KULTURHISTORIE: Den nye bog Vi mødes i Brugsen handler om et vigtigt stykke dansk kultur- historie. Den beskriver den danske brugsforenings- bevægelse igennem 150 år fra begyndelsen i 1866 og frem til de nyeste visioner for fremtidens dagligvare- handel. Kristian Ditlev Jensen præsenterer, med fokus på tiden efter krigen, hvert af årtierne fra 1940'erne til 2010'erne i et kulturhistorisk perspektiv. Han folder de otte årtier ud på en rar og interessant måde med nedslag i danskernes hverdagsliv og de varer, vi køber eller har købt. Dette kan vække minder hos de fleste, der gennem tiden har handlet i Brugsen. Bogen kommer fint tæt på Brugsens "sjæl" og andelsideologien bag. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder den spændende bog om Brugsen. LÆS MERE....
Anmeldelse: EDINBURGH UNIVERSITY PRESS udgiver spændende, high-brow samling af essaylignende artikler om SAMUEL BECKETTS forfatterskab


ENGELSK/LITTERATUR: S. E. Gontarski fra Florida State University har netop redigeret og udgivet en interessant engelsksproget samling af essaylignende, eklektiske læsninger af Samuel Becketts værk Jørgen Refshauge, anmelder S. E. Gontarskis videnskabelige bog, som byder på spændende læsning. Bogen viser sig at have et højt abstraktionsniveau. LÆS MERE...
Anmeldelse: Glimrende ny guide viser vej til KØBENHAVNs grønne områder


DANMARK/ARKITEKTUR: Sikke mange ting, man kan lave i København, hvis man har tid og lyst. Spændende guide viser vej til primært udendøssteder i hovedstads- området. Turister såvel som københavnere kan dermed lære landets hovedstad bedre at kende. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Susanne Sayers og Poul Arnedals bog. LÆS MERE...
Review in English: New excellent English-language, pocket-size guide to 100 green things to do and wiew when in COPENHAGEN


DENMARK/TOURISM: What to do and see when in Copenhagen? This question is an archetypal question a tourist may pose themselves when in the Danish capital, regardless of where they come from and how long they stay. Two Danish writers have written a handy guide with 100 exciting things to do and see. Read this webzine's editor, Flemming André Philip Ravn's positive review of Susanne Sayers & Poul Arnedal's book. LÆS MERE...
Anmeldelse: Interessant bog med status over SKOTLANDS svære valg


ENGELSK/SKOTLAND: 2014 er et skæbneår for skotterne. Den 18. september skal de stemme om løsrivelse fra UK. Skotland har været en del af det britiske rigsfællesskab siden 1707. Tre britiske eksperter fra den politiske proces har skrevet en bog, hvori de analyserer de forskellige politiske og økonomiske muligheder, som kan opstå, hvis Skotland bliver selvstændigt. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Iain McLean, Jim Gallagher og Guy Lodges bog. LÆS MERE...Anmeldelse: Konkret, overskuelig og klart opbygget HÅNDBOG til både journalister og forfattere


DANSK/JOURNALISTIK: Som undervisere og konsulenter i skrivningens kunst og med en baggrund i retorik og litteraturvidenskab, øser bogens forfattere af både praktisk erfaring og teoretisk viden om det at fange læseren og fastholde interessen for det skrevne. Ud over at anvise, hvordan skribenten kan udfolde sine mange potentialer giver de to forfattere sig også af med at bevidstgøre om, hvordan tekster kan forføre læseren og manipulere med os. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her håndbogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Glimrende lærebog om kommunikation og tekstanalyse - på engelsk


ENGELSK/DANSK: Hvordan kommunikerer man? Hvordan kan man analysere kommunikative produkter? Hvordan får man sit budskab igennem? Hvilken rolle spiller troværdighed og objektivitet? Hvordan argumenterer man, og ikke mindst: hvordan kan man pille et argument fra hinanden i en analyse? Disse spørgsmål er nogle af de ting, som BODIL HELDERs glimrende lærebog om tekstanalyse giver svar på. Det er en opdateret anden udgave af den første udgave, som udkom for fem år siden i 2011. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Exposition: Formidable malerier af impressionister & postimpressionister ses bedst på Musée d'Orsay i PARIS


FRANKRIG/KUNSTHISTORIE: Ønsker man at se værker af de største kunstnere fra impressionismen og postimpressionismen i form af Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Manet, Seurart, Signac, Pissaro og ikke mindst Van Gogh og Gauguin med flere er Orsay-museet det helt rigtige sted at besøge. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her det fremragende Musée d'Orsay i Paris. LÆS MERE...
LÆS ENDNU TIDLIGERE ARTIKLER


| ISSN 2246-3712