HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Filosofiske overvejelser om EKSISTENSEN - giver vigtig og nyttigt stof til eftertanke


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, tredobbelt cand.mag.

Publiceret den 19. november 2016.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • CHRISTOFFER BOSERUP SKOV: "Bliv til! - En filosofisk arbejdsbog"
 • Forlaget MINDSPACE.
 • Lille format, indbundet, 152 sider. Pris: 148,- kr.
 • Fås også som e-bog (kr. 108,-).
 • BUY HERE / Kan købes her.

  PSYKOLOGI/LITTERATUR: Bliv til! er en filosofisk arbejdsbog, der er behagelig at læse. Den beskrivelser visse eksistentielle spørgsmål og kommer også frem til ti grundvilkår i tilværelsen, som vi må vænne os til. I tillæg hertil giver bogen læserne fem filosofiske tips til at komme overens med disse ikke altid "hyggelige" grundvilkår. Bogen indgår i serien Skolen for livet, som handler om at få livsvisdom og giver redskaber til at leve vores liv i et samfund i konstant forandring. Således er bogen både filosofi og eksistentiel psykologi. Vi er i en løbende transformation, på vej og aldrig færdige med at blive til. Vi er altså som individer "ufærdige", og vi har selv ansvaret for hver især at overtage denne eksistens, at vælge os selv og livet, mener forfatteren. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her.


  LIVET ER en tilblivelsesproces. Livet er en rejse, og på rejsen er der mange forhold, vi skal gøre os klart. Bogen, der gør brug af vigtige værker inden for den vestlige civilisations eksistenstænkning, har det formål at give læseren eksistentiel bevidsthed samt nyttige overvejelser og redskaber.

  Bogens forfatter er Christoffer Boserup Skov. Han er cand.mag. i filosofi og psykologi og har en master i retorik og formidling. Hans fag kan man dels mærke på emnevalget og på formidlingen, der glider fint og er logisk deducerende på en behagelig måde.

  Forfatteren har skrevet flere bøger om filosofi - både til børn og voksne. I nærværende bog gør han sig mange interessant overvejelser. Der er masser af stof til eftertanker, f.eks. dette:
  Man kan stille spørgsmålet, om virkeligheden nu er som den foregiver at være - nogle hævder sågar, at virkeligheden på mange måder r socialt konstrueret, og at den derfor ikke er så virkelig, som vi går og tror. Det er oplagt, at fænomener som penge er en samfundsmæssig social konstruktion; en hundredekroneseddel er jo ikke mere værd end det papir, den er trykt på. Værdien i sedlen ligger i den tillid, vi alle i samfundet har til den.

  På den måde kan man sige, at penge er en social konstruktion; de er skabt og får deres betydning gennem sociale praksisser.
  Forfatteren er yderst velbevandret i den vestlige civilisations eksistenstradition. Det nyder læseren godt af i form af henvisninger til og inddragelse af store tænkere, som f.eks. Aristoteles, Voltaire, Camus, Foucault og mange andre.

  Bogen, som er udgivet i et lille lommeformat, kommer også ind på det såkaldte teodicé-problem, som går ud på, om der kan eksistere en retfærdig og god gud, når der er så megen ondskab og råddenskab i Verden.


  * * *
  * * *


  FRA BOGENS BEHANDLING af Foucault skal citeres denne passage:
  Foucualt peger på, at mennesket ikke har en bestemt essens; vi er derimod noget foranderligt og relativt i forhold til skiftende historiske perioders idéer. Han opponerer imod, at man inden for de humanistiske fag traditionelt har anskuet individet somet autonomt og rationelt individ, der handler på baggrund af sine overbevisninger. I stedet, pointerer han, findes der underliggende strukturer i vores sprog og kultur, der definerer, hvordan vi tænker og handler i verden. Tanken er altså, at vi er mere determinerede, eller styrede, end vi umiddelbart tror (...)

  For Foucault er mennesket i bund og grund tomt. Men det er blevet fyldt af de diskurser, der findes om subjektet (...) Mennesket er indhyllet i eksisterende logikker og strukturer, og det gælder for mennesket om at blive bevidst om, hvad der er med til at forme os.
  Forfatteren hjælper læseren med at træde ud af den daglige eksistens og tænke konstruktivt over livet store spørgsmål. Han bringer Milan Kundera på bane samt Kong Midas-syndromet samt De Bottons interessante begreb statusangst, som skulle være kendetegnende for mange mennesker i det senmoderne samfund. Bogen kommer også forbi midtlivskrise og andre spændende emner.

  Frem for alt handler bogen om - ikke så meget dét, vi kan - men om dét, vier. Atter betones det eksistentielle: væren, væren-i-verden, at leve samt spørgsmål om livsvalg, indsigt og eksistens.

  Da bogen handler om vigtige ting, hæver bogen sig over det banale - også i sprog og abstraktionsevne. Alt i alt er bogen en positiv læseoplevelse, niveauet er halvhøjt, men ikke for højt for den interesserede læser. Kun én oplagt fejl rummer bogen, og det er, at Lykke Peer skulle stamme fra Vestjylland, men faktisk stammer han fra en velhavende købstad i Østjylland i et format som Randers, Horsens, Vejle eller Kolding. Dette er imidlertid en lille ting, når man tager i betragtning, at bogen ellers er både velskrevet og lærerig.

  Bogen kan anbefales alle, der gerne vil forstå vigtige aspekter af tilværelsen. Der er tomme sider i bogen, som læseren kan udfylde med egne overvejelser, og det kan være en fordel for somme. Det er dog ikke noget, jeg selv har benyttet mig af - men man kan sige, at bogen er en "arbejdsbog" for dem, der har lyst. På denne måde henvender bogen sig måske til novicer på eksistensfilosofiens vej.