HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerOpdateret: den 5. december 2022

UNDEREMNE: ENGELSK
De engelsksprogede landes sprog, litteratur, kultur, civilisation. Bøger på engelsk.


Anmeldelse: En stærk fortælling om en moderne kreativ kvinde


ENGELSK/LITTERATUR: Svenske Elin Cullheds roman Eufori er en litterær fantasi om den kendte amerikanske digter Sylvia Plath, der i februar 1963 tog sit liv som 31-årig. Den Plath, Cullhed skriver frem, er en både ressourcefuld og sårbar kvinde og digter, der i sit korte liv levede intenst, blev gift med sin store kærlighed, fik to børn og skrev nu verdensberømt poesi og prosa. Hun levede også med store mentale svingninger, og Cullhed beskriver overbevisende, hvordan Plath på samme dag kan svinge fra den højeste lykke til den dybeste fortvivlelse. Plath fremstår som en særdeles fascinerende moderne kvinde, der på mange måder var forud for sin tid: Hun skriver hudløst ærligt og uden skam om sex, liderlighed og orgasme, om fødsel, moderskab og amning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Anne Beck Nielsen, anmelder Elin Cullheds Sylvia Plath-roman her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Historisk interessant og nutidsrelevant afhandling serveret som Coffee Table Book


ENGELSK/FRANSK/HISTORIE: Nationsbygning og bevarelse af national enhed har altid haft en høj politisk prioritet for canadiske regeringer. Michael Böss redegør og argumenterer for, hvorledes infrastruktur, økonomi og handel såvel som udenrigspolitik, velfærd og kultur og åbenlyse integrationstiltag har været i spil som politiske redskaber med det formål at skabe en national identitet og sammenhængskraft i et land med store geografiske, kulturelle, religiøse og sproglige forskelle lige siden den canadiske forbundsstats grundlæggelse. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Herlig amerikansk transcendentalist og filosof endnu en gang genopdaget


ENGELSK/LITTERATUR: IN ENGLISH, at the bottom of this page. Henry David Thoreau (1817-1862), den amerikanske transcendentalist og filosof er endnu en gang genopdaget. På 200-årsdagen for hans fødsel udgav USA's postvæsen i 2017 et frimærke til ære for Thoreau. Tre år senere var han endnu en gang højaktuel p.g.a. pandemien og den tilhørende isolation. Thoreaus filosoferen forbindes med emner som enkel livsførelse, kritik af materialismen, skismaet mellem den enkelte og samfundet, vores relation til naturen. Kort sagt: Kan humanismen hjælpe os? Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Året 43 e.v.t. grund- lægger romerne forposten London.
Årsag: magt og indflydelse


ENGELSK/HISTORIE: Fra første færd har London været forbundet med magthavere og disses magtudøvelse. Bogen giver et kulturhistorisk billede af de mange strømninger, som byen har været præget af igennem tiderne. Bygninger, monumenter og byplanlægning beskrives, idet de bagvedliggende diskussioner om byens udseende og udvikling fremlægges. De tre forfattere til denne grundige, præcise og dejligt økonomiserende bog om London vedgår sig deres gæld til arkitekten Steen Eiler Rasmussen, og dennes arbejde med London og hans professionelle tilgang sættes ind i en fin, brugbar historisk refleksionsramme. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den fremragende London-bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Henrik Kauffmann - En myteomspunden person


DANSK/USA//HISTORIE: Den 9. april 1941 har Danmark i et år været besat at Tyskland, og den fyrede og tilsyneladende genansatte danske ambassadør i Washington indgår alene mand, uden nogen form for rygdækning, en i princippet uopsigelig aftale omfattende USA, Danmark og Grønland. Tidligere embedsmand og chefredaktør, nuværende historiker, forfatter og dr. phil. m.m., Bo Lidegaard, har i en populariseret og opdateret udgave af sin doktorafhandling formået at præstere en spændende, velorganiseret og oplysende beretning om diplomaten Henrik Kauffmann og hans usædvanlige liv som diplomat og person, og har dertil yderligere formået at fremkomme med overordentlig væsentlige perspektiver på Danmarks udenrigspolitik fra mellemkrigstiden og frem til i dag. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Lidegaards biografi om Henrik Kauffmann. LÆS MERE...
Anmeldelse: Året var 1865 - 1963 - 1965 - 2008 - 2020 - Freedom now?


ENGELSK/USA//HISTORIE: Særdeles grundig og uafrystelig dokumentation om forholdene for det sorte USA fra Uafhængighedserklæringen i 1776 og frem til i dag. Dette forhold betegner forfatteren, professor Jørn Brøndal, som det 'amerikanske dilemma', der er fyldt med allehånde modsætninger og pragmatisk hykleri. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Jørn Brøndals fremragende og yderst velskrevne bog her. Der er tale om en håndbog for lægmand såvel som for fagfolk. LÆS MERE...
Anmeldelse: At skrive med blod, sener og nervebaner


LITTERATUR: Ocean Vuongs roman Vi er kortvarigt smukke her på jorden fortæller historien om en familie i tre generationer, der bærer følgerne af Vietnamkrigens grusomheder i krop og sind, og som efter krigen forsøger at finde sig til rette i USA. Det er en politisk roman, der lader det politiske være en del af personernes væsen og selvforståelse, og det er en roman med en helt speciel associativ skrivemåde, der forbinder en detaljeret realisme med meget poetiske og sanselige beskrivelser. Men først og fremmest er det en roman om at finde sig selv gennem kroppen og skriften i en verden, hvor fortællerens gule hudfarve og homosexualitet gør ham anderledes. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Anne Beck Nielsen, anmelder Ocean Vuongs roman. LÆS MERE...
Anmeldelse: Personlig beretning om et efterliv


LITTERATUR: USA's tidligere "Second Lady", Madeleine Albright, udenrigsminister under Bill Clinton, har med Helvede og andre destinationer givet en afslørende karakteristik af de seneste 25-30 års politisk-ideologiske klima og samtidig givet en art selvportræt, der er interessant på grund af de mange ærlige facetter i beskrivelsen af både hende selv og hendes omgivelser, herunder mange prominente personer. Hendes bog udkommer på dansk I DAG. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Albrights beretningsbog her. LÆS MERE...
Kom med til Paris - en kulturhistorisk rejse- og identitetsbog (REKL)


Anmeldelse: Om frygt og håb i frygt- somme tider


ENGELSK/SAMF: Martha C. Nussbaum er en 73-årig amerikansk filosof, der i sit virke beskæftiger sig med følelsernes væsen og menneskets søgen efter det gode liv. Nussbaum regnes for en af de mest betyd- ningsfulde nulevende filosoffer, og udover at være en usædvanligt interessant og tankevækkende filosof, forstår hun også at skrive om svært tilgængelige emner på et helt forståeligt sprog. I Frygtens monarki definerer hun USA som et frygtens samfund, og de frygtsomme tendenser, hun viser i USA, kan langt henad vejen også ses i DK. I bogens første seks afsnit viser Nussbaum overbevisende, at årsagerne til den politiske frygt skal findes i frygten i det enkelte menneske. Nussbaum mener, at det er vigtigt ikke at overgive sig til frygten. I stedet argumenterer hun for, at frygtens forside er håbet, og at vi har pligt til at håbe. I bogens sidste del diskuterer hun, hvad vi kan gøre for at blive "forsigtigt optimistiske". Tidsskriftet Epsilons anmelder, Anne Beck Nielsen, anmelder romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: At udrede og skabe mening i det bestandige kaos


ENGELSK/LITTERATUR: Asymmetri er amerikanske Lisa Hallidays første roman. Romanen er en intellektuel roman, der kræver refleksion af sin læser og rejser mange spørgsmål - også til romanen som genre. Romanen består af tre dele. Del I handler om 25-årige Alice, der arbejder på et forlag i NY, og som indleder et forhold til den meget ældre verdensberømte forfatter Ezra Blazer, som er i slutningen af 60'erne. Del II handler om Amar, der har dobbelt statsborgerskab. Hans forældre er fra Irak, men han er vokset op i NY. Del III er et britisk radioprogram, hvor forfatteren Ezra Blazer fra del I er gæst. De tre dele er løst forbundne handlingsmæssigt, men fælles for de tre hovedpersoner er, at de forsøger at begribe og beskrive, hvordan man kan være menneske i det 20. og 21. århundrede i en verden, der er præget af mange former for asymmetri: af global ulighed og globale konflikter, og af et væld af modsætninger, fx mellem rig og fattig, gammel og ung. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Anne Beck Nielsen, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Kulturbog om Irland - kom med ind under huden på Irland (REKL)


Anmeldelse: Berømt og herligt middelalderengelsk digt foreligger første gang på dansk


ENGELSK: Moderne engelsk, som vi kender det i dag, hviler i høj grad på skuldrene af Geoffrey Chaucers omfattende værkproduktion fra sidste halvdel af 1300-tallet. En anden variant af datidens engelsk, en lokal dialekt fra Lancashire, omfatter beskedne fire digte, hvoraf Sir Gawain er det mest berømte. En ukendt forfatter har skrevet digtene omkring 1360-70. Med lige så fine detaljer i både tema og sprog som vi finder hos Chaucer, giver digtene et indblik i datidens hofliv, ridderturneringer, banketter og høvisk kærlighed. Gawain er det eneste af de fire digte, der er verdsligt, men det er alligevel moralsk opbyggeligt. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Tilværelsens ulidelige tryghed manes til eftertanke af et nøgternt og bredt historisk anlagt værk om fascismen & al dens væsen


ENGELSK/SAMF: Dette er helt klart en vigtig bog til alle tider, ikke mindst i allernyeste tid, hvori den forhenværende amerikanske udenrigsminister, Ms Albright, igennem en velargumenteret fremstilling maner til besindighed og fornuft i forhold til de nemme politiske løsninger og samtidig appellerer til at støtte op om grundbegreberne bag demokratiet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Albrights bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: CHARMERENDE, causerende, videnskabeligt betonet essay fra PRINCETON University Press


ENGELSK: Paperbakcens opståen i USA og England omkring 1935 belyses i forhold til genre, layout samt især brugen af fængende og ikke mindst appellerende omslagsbilleder. Rabinowitz dækker fænomenet omhyggeligt med videnskabelig grundighed, idet hun formulerer sin tese om udviklingen af billigbogen som folkeligt medium, i betydningen et medie for den brede befolkning og med et tilsvarende bredspektret titeludvalg. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den engelsksprogede bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Poetens selvforklarelse eller smagløse forsvar?


ENGELSK: Hollandske Connie Palmen har begået en roman om forfatterparret Sylvia Plath og Ted Hughes' kærlighedshistorie. De to forfattere er et af den moderne litteraturs mest omtalte par. Efter at Sylvia Plath begik selvmord i 1963 er der blevet skrevet en række biografier om hende, hvor hun gennemgående fremstår som et offer for sin ægtemands egoistiske handlinger, hvorved han dømmes som forræder og morder af litteraterne. Ikke blot blev han dømt af litteraterne, men kom også under anklage af familien og mange af dem, han anså for venner. I Du sagde det selv giver forfatteren ordet til Ted Hughes. Hudløst og til tider afstumpet beskriver Hughes deres forhold samt ægtemandens angst og tanker relation til deres samliv. Desuden bestræber han sig at forklare sig selv, en art "apologia pro vita sua". Han skildrer de dybe, tragiske bånd til den kvinde, der skulle bestemme hans skæbne, men ydmyghed er ikke hans stærke side. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: At fortælle...


ENGELSK/FILMVIDENSKAB: Et menneske kan leve uden at være født med en dato eller et navn og alligevel træde i karakter. 22-årige Jane Fairchild er et hittebarn, oprindeligt afleveret på dørtrinnet til et kloster, uden navn og dato. Ude at tjene som 14-årig har hun gået i livets skole og lært tingene fra bunden. Som 98-årig gør hun status i et tilbageblik på en enkelt dag, idet hun både nøgternt og farvemættet omhyggeligt udvælger og vægter sine ord. Hun ender nemlig med at blive en kendt forfatter, hvis stil og teknik har mindelser om Virginia Woolf. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: "We Are Such Stuff As Dreams Are Made On"


ENGELSK/FILMVIDENSKAB: Hollywood har med sin glamourøse filmverden siden 1910'erne tiltrukket mennesker fra alverdens lande. Størstedelen af de danskere, som gennem et århundrede har prøvet lykken i filmbyen, er portrætteret i et grundigt, veldokumenteret og informationsrigt opslagsværk af journalisterne Jensen og Monggaard. Bogens force, ud over grundigheden som opslagsværk, kommer måske især her, hvor man kommer ind under huden på en række af nyeste tids danske filmfolk, der arbejder i den amerikanske filmindustri. Skildringen af deres virke og karriereforløb er med til at sætte udviklingen i den internationale filmindustri i et interessant perspektiv. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Kulturbog om Irland - kom med ind under huden på Irland (REKL)


Anmeldelse: Rushdies nye roman er ORD-delirium i tykke stråler


ENGELSK/LITTERATUR: Den fatwa-ramte, muslimske britisk-inder, Salman Rushdies nyeste bog er netop udkommet på dansk. Den indeholder fortællingen om en bizar ejendomsmatador ved navn Nero Golden og dennes familie. De ankommer under mystiske omstændigheder fra Indien til USA umiddelbart inden Barack Obamas indsættelse, og derfra udspringer handlingen, der går i mange retninger med Golden og jeg-fortælleren (René) som de samlende faktorer. Bogen er en ørkenvandring, der begynder med mange fragmenter de første 50 sider, som er svære at sætte sammen til et meningsfuldt hele. Bogen har mange tråde, der stritter i uforlenelige retninger - heraf en del uinteressante eller overflødige. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Salman Rushdies samtidsroman. LÆS MERE....
Anmeldelse: Beretningen om et jalousimord fortalt af en drømmer i sin nøddeskal


ENGELSK/LITTERATUR: Det gamle ordsprog, "Murder will out", hviler over McEwans grotesk morsomme ægteskabelige drama, hvor Shakespeares tragedie Hamlet udspiller sig i et nutidigt London med en ufødt dreng som hovedperson. Fortalt fra fosterstilling kan Nøddeskal bedst beskrives som en parafrase over Hamlet. En omskrivning af den klassiske fortælling, her forvandlet til en slags psykologisk thriller med et dårligt ægteskab og et mord i centrum. Brillant turneret plot, hvor alle andre end hovedpersonen fremstår lige lovlig karikerede. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: At søge sin identitet kræver MOD; at finde den kræver OFFERVILJE


HISTORIE/RELIGION: Den eksistentielle krise i en yngre kaukasisk mandlig jødes liv udstilles af en stilmæssigt overlegen forfatter, der slår sin navnebror Franzen med adskillige længder. Jonathan Safran Foer har begået et intellektuelt sprudlende opus, der hudfletter den generiske jøde og implicit alle andre trosretningers generiske repræsentanter for deres vanetænkning og mangel på originalitet som individer og medmennesker. Svagheden som Foer deler med Franzen er, at han er for laaang i spyttet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Foers nye roman. LÆS MERE....
Reportage: Den amerikanske forfatter JONATHAN SAFRAN FOER i Hellerup


ENGELSK/LITTERATUR: Den jødiske forfatter, Jonathan Safran Foer, fra New York er i disse dage på besøg i Danmark for at promovere sin nye roman, "Her er jeg". Det er hans tredje roman - den første i 11 år, bl.a. fordi han efter sigende har prioriteret sin tid og energi på sine to små børn. Foer, der i næste måned bliver 40 år, bor i Brooklyn-bydelen i New York. Han har været i Danmark flere gange og holder af at være i vores land. Jonathan Safran Foer fik bl.a. i går tid til et storstilet arrangement på Gentofte Hovedbibliotek i Hellerup med mange hundrede fremmødte interesserede. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, formidler sine indtryk af forfatteren og eventen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: William Shakespeare på brandudsalg i januar


TEATER/ENGELSK: Først fik en kendt skuespiller en rolle på TV. Dernæst blev en anden syg. Endelig trak både Birthe Neumann og Sofie Gråbøl sig. De fire, der trådte til, er alle mindst en generation yngre, og dermed mere på alder med Shakespeares egne figurer. Usikkerheden om stykkets skæbne på REPUBLIQUE er gjort til skamme. De unge kræfter yder kraftpræstationer, så det mærkes, at den gode digter er aktuel som altid. Håbets mirakel i Shakespeares eventyr materialiserer sig i den aktuelle forestillings apoteose. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder stykket på Republique.
LÆS MERE...
.
Anmeldelse: GEMEN ONDSKAB, dekadence og snobberi NÅDELØST hudflettet


DANSK/LITTERATUR: For en del medlemmer af det engelske aristokrati var udgivelsen af Edward St Aubyns romaner om Patrick Melrose givetvis imødeset med bange anelser. Hvordan de så har følt det, efter at de har læst om personer, som de mener at kunne identificere som sig selv, lader vi stå hen i det uvisse. De har formentlig fået, hvad de fortjener med denne blændende dystopi over den sidste klasse, der ifølge forfatteren stadig er klassebevidst - og dermed er de eneste tilbageblevne sande marxister. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Spændende irsk bog forsker i OSCAR WILDES forfatterskab med fokus på hans eventyr


ENGELSK/LITTERATUR: Den irske forfatter OSCAR WILDE nåede at opnå stor berømmelse allerede i sin egen levetid for sine velformulerede skrifter og vittige-satiriske pen. Irland var dengang en britisk koloni. I forfatterskabet er også en væsentlig del eventyr, og det er dem, som den irske forfatter, Dr. Anne Markey, har forsket i, og som hun skriver om sin engelsksprogede Oscar Wilde bog. Hendes bog er fuld af nyttige observationer og overvejelser og kan være inspirerende for alle, der kender og/eller holder af Oscar Wildes forfatterskab. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Lepidopterolog, geni, forfatter, kritiker - men middelmådig engelskkyndig


DANSK/LITTERATUR: Vladimir Nabokov var en mand, der mente at kende sit eget værd og sine begrænsninger. Ud over at være internationalt anerkendt sommerfugle- ekspert var han livet igennem travlt beskæftiget som forfatter og underviser. Nærværende udgivelse omfatter tre hovedpunkter: Om kunsten at skrive, læse og oversætte; seks centrale russiske forfattere; Vladimir Nakokov himself. En skarp hjerne og en skarp pen kendetegner samtlige tekster, der trods deres højlærde og temmelig akademiske ophavsmand bestemt ikke er kedelig læsning, idet Nabokov besidder både menneskelig udstrålig og lune. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Glimrende lærebog om kommunikation og tekstanalyse - på engelsk


ENGELSK/DANSK: Hvordan kommunikerer man? Hvordan kan man analysere kommunikative produkter? Hvordan får man sit budskab igennem? Hvilken rolle spiller troværdighed og objektivitet? Hvordan argumenterer man, og ikke mindst: hvordan kan man pille et argument fra hinanden i en analyse? Disse spørgsmål er nogle af de ting, som BODIL HELDERs glimrende lærebog om tekstanalyse giver svar på. Det er en opdateret anden udgave af den første udgave, som udkom for fem år siden i 2011. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: SHAKESPEARE og CHRISTOPHER MARLOWE udsat for konspirationsteori - uhyre FIN og tankevækkende underholdning.


ENGELSK/TEATER: De to skuespillere og forfattere var begge født i 1564. Marlowe døde som 29-årig i 1593, ifølge den officielle forklaring. Meeen, det kunne jo være at... Ganske bemærkelsesværdigt er det at teater - historiens største dramatiker ikke har efterladt sig et eneste håndskrevet dokument, ligesom der ikke findes et eneste portræt, hvis autenticitet ikke kan bringes i tvivl. Hvem var denne William Shake-spear(e)/Shaxsper/ Shakspir osv, og hvordan kunne det være, at han, der aldrig satte sine ben i Italien, med så stor indsigt og lokalkendskab lod handlingen i en række af sine tidlige mesterværker udspille sig i netop dette land? Denne gåde tager Vivienne McKee drillende og kærligt fat på i sit muntre stykke. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder premieren. LÆS MERE....
Reportage: Storbritanniens aktuelle EU-dilemma - hvilken side tipper den britiske opinion og vælgerne til?


ENGELSK/SAMF: UK's populære, konservative Prime Minister, David Cameron, var i Danmark til EU-samtaler med bl.a. Lars Løkke forleden. EU-skepticismen er stor i UK. Folk ønsker reformer. Storbritannien befinder sig i et aktuelt EU-dilemma: Hvilken side tipper den britiske opinion og vælgerne til, nu hvor der snart kan blive valg i UK om landets tilhørselsforhold til EU? - Dette emne udgjorde rammen om en lecture i Charlottenlund i aften. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, rapporterer fra aftenens møde med Mr. Mariano A. Davies, President og CEO for Det Britiske Handelskammer i Danmark. LÆS MERE....
Anmeldelse: Hver dag er en kamp mod middelmådigheden - RICHARD FORD i storform


ENGELSK/LITTERATUR: En helt igennem uimodståelig tone viser Richard Ford i storform i denne roman, hvor fortælleren Frank fremstår som legemliggørelsen af en krydsning mellem Molières Misantropen, Georg Metz og William Makepeace Thackeray. Den uforlignelige fortælling præsenterer os for tankerne hos den forhenværende ejendomsmægler og fordums håbefulde amatørforfatter Frank Bascombe. 68-årige Frank er stille og roligt nået dertil, at han mener at kunne se udløbsdatoen for sit eget liv nærme sig med hastige skridt, i hvilken forbindelse han ikke lader nogen chance gå fra sig for at give sig selv og sine omgivelser en velsignelse af syrlige og uforbeholdne misliebige kommentarer med på vejen: Let me be Frank with you!. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Stram og nøgtern prosa som i en velovervejet domskendelse


ENGELSK/LITTERATUR: Den kritikerroste engelsk forfatter har begået sin næstbedste bog. Det etiske dilemma omhandler ikke kun en knap 18-årig ung mands tarv, under indtrykket af hans baggrund som barn af, og del i, Jehovas Vidner. Den fremtrædende dommer ved den britiske High Court, Fiona Maye, er kendt for sin indlevelsesevne og et skarpt, røntgenagtigt blik på sine ofte komplicerede sager, men rækker dette blik også til at takle de mere personlige sager? Det gælder både relationen til ægtemanden, Jack, hendes faste inventar gennem mere end 30 år, og til hendes egne overrum- plende følelser. Dilemmaet udløser et større sindsoprør både hos hendes ægtemand, den halvvoksne dreng fra Jehovas Vidner og hos den Høje Dommer selv og sender tidvist hendes dømmekraft til tælling. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder denne fortrinlige roman. LÆS MERE....
Anmeldelse:
Celebrity-ambassadøren fra AmerikaENGELSK/AMERIKA: Hvem er han denne celebrity-ambassadør fra Amerika? Det prøver DR-journalisten, Stéphanie Surrugue, at tegne et portræt af i sin nye samtalebog med Rufus Gifford, USA's ambassadør i Danmark. Bogen, der bygger på interviews og samtaler, kommer ind på personlige drømme såvel som enkelte internationale forhold. Rufus Gifford stiller skarpt på sin opvækst og sit møde med Danmark og danskerne samt på hans opfattelse af, hvordan supermagten Amerika bør udøve diplomati i vor tid. --- Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder bogen om den amerikanske ambassadør. LÆS MERE....
Reportage: Australiens ambassadør, H.E. Mr Damien Miller: "Danmark og Australien har mange fælles værdier og berøringspunkter"


ENGELSK/SAMF: Ved et møde i aften i Hellerup gav den AUSTRALSKE ambassadør H.E. Mr Damien Miller en interessant og vedkommende lecture om vores tids Australien og kom også ind på historiske forhold, her- under det årelange bånd til Storbritannien og dette, at Australien formelt set har Dronning Elizabeth II som det øverste overhoved. Ligeledes kom han ind på Australiens urbefolkning, the Aboriginals og f.eks. deres unikke kunst. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn rapporterer fra mødet. LÆS MERE...
TEMA-anmeldelse: Gode muligheder for at styrke sine sprogkompetencer. Nyere udgivelser inden for ENGELSK. OPDATERET.


ENGELSK/LINGVISTIK: Herhjemme er sprogunder- visningen som regel god og målrettet, og Danmark er ét af de lande, hvor der udkommer flest bøger om sprog pr. indbygger om året. I denne sammenhæng er ENGELSK måske det vigtigste fremmedsprog. Hvis man hyppigt arbejder med engelsk, er det uvurderligt at have godt materiale, der kan styrke éns kompetencer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her OTTE nyere bøger, som kan være nyttige, hvis man arbejder med engelsk på egen hånd eller i forbindelse med skole, studium eller profession. To af bøgerne skrevet på dansk, resten på engelsk. Tre er udgivet i Sverige, fem i Danmark. LÆS MERE...
Anmeldelse: Velskreven, ny bog fra EDINBURGH University Press giver et forfriskende syn på MODERNISMEN


ENGELSK/LITTERATUR: Modernismen opfattes generelt som den fornyelse inden for kunst, arkitektur, religion, socialt tankesæt og filosofi, der voksede frem i begyndelsen af 1900-tallet og som arbejdede på at finde et moderne udtryk og tankesæt, som kunne hamle op med de nye økonomiske, sociale og politiske forhold i en gennemindustrialiseret verden. THE MODERNIST PARTY forsøger at kigge dybere i befrielsesbestræbelserne og de sociale mekanismer, der knyttede sig til både virkelige og litterært gestaltede selskaber i modernistisk regi omkring Første Verdenskrig. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her antologien. LÆS MERE...
Anmeldelse: University College Dublin Press udgiver ny bog om den IRSKE forfatter JAMES JOYCE - indeholder både nyt og kendt stof


ENGELSK/LITTERATUR: UCD Press har med denne udgivelse ønsket at markere sig i det enorme kor af stemmer, der på tryk formulerer nye såvel som gamle indsigter om forfatteren James Joyce og dennes værk, noget man lidt drillende kalder for "the Joyce Industry". Bogen bygger på foredrag, der blev holdt på Joyces 100-års dag i Dublin. Men holder bogen? Bidrager den med noget nyt til Joyce-forskningen? Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her antoogien om Joyce. LÆS MERE...
Reportage: Spændende forfattermøde på LOUISIANA --- RICHARD FORD i samtale med ireren COLM TÓIBÍN


ENGELSK/LITTERATUR: SØNDAGENS helt store tilløbsstykke under LOUISIANA LITERATURE 2015 var Richard Ford i samtale med Colm Tóibín. Et fint match at bringe de to sammen, da de har meget til fælles hvad angår deres syn på skriveprocessen og på sprogets nuancer. Tidsskriftet Epsilons anmeldere, Jørgen Refs- hauge og Flemming André Philip Ravn, rapporterer fra LOUISIANA i det idylliske Humlebæk, hvor de over- værede den litterære samtale og talte med forfatterne bagefter. LÆS MERE...
Anmeldelse: NORA finder det svært at komme ud af den paralyserende indelukkethed, hun befinder sig i efter mandens død i ny Colm TÓIBÍN-roman


ENGELSK/LITTERATUR: Nora Webster, 45 år, har for ganske nylig mistet sin mand ved en hurtigt udviklet tærende sygdom og står nu tilbage med fire børn, to udeboende døtre under uddannelse på hhv. 18 og 21 år samt to yngre, hjemmeboende sønner. Vi følger hende igennem tre år, frem til forsommeren 1972. Undervejs bliver vi bl.a. vidner til USA's månelanding, uroen i Derry og Noras forsøg på at finde sine egne ben på arbejds- markedet såvel som i relation til familien samt de sociale cirkler i hjembyen efter de mange år som hjemmegående husmor. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refs- hauge, anmelder her Tóibíns nye roman. LÆS MERE...
Anmeldelse: Lær at stave rigtigt med ny udgave af New Hart's Rules - OXFORD English Style Guide


ENGELSK/LINGVISTIK: Denne anden, opdaterede udgave af HART's OXFORD style guide er et nyttigt redskab for dem, der skriver meget på engelsk og gerne vil skrive korrekt - også ud i de små detaljer, som gør sproget autentisk. Fokus er korrekt skriftlig engelsk. Det er noget, mange kan have gavn af at læse noget om, og det er nærmest et studium, som aldrig ender, og som altid bibringer én ny viden. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her OXFORDs style guide - et yderst nyttigt redskab. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny udgave af FOWLER'S Dictionary of Modern English Usage


ENGELSK/LINGVISTIK: Nu kommer den fjerde og gennemreviderede udgave af Fowler's Dictionary of Modern English Usage under redaktør Jeremy Butterfields hånd. Ordbogen, hvis spidskompetence er korrekt engelsk sprogbrug, dukkede først op i 1926. Nu er ordbogen blevet udvidet og fuldstændig ført up-to- date for at afspejle skik og brug i engelsk i det 21. århundrede. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder opslagsbogen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Den irske digter YEATS som vibrerende irer og forholdet til Europe gør op med Yeats' selvskabte image


ENGELSK/LITTERATUR: Den irske, nu pensionerede, professor i litteraturhistorie, W. J. Mc Cormacks fagbog studerer den irske digter WILLIAM BUTLER YEATS' ideologiske og idealistiske synspunkter samt hans liv - herunder den rolle, som Hone spillede ved at introducere ham til George Berkeleys filosofi i 1920'erne og til samtidige italienske tænkere som Giovanni Gentile og Mario Manlio Rossi. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her den littera- turfaglige bog om W.B. Yeats (1865-1939), som bl.a. fokuserer på Yeats' politiske identitet. LÆS MERE...
Anmeldelse: Rigtigt godt nyt til FITZGERALD-fans: ny, fremragende biografi med saft og kraft og passion


ENGELSK/LITTERATURVIDENSKAB: Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) er en af de store forfattere i den amerikanske kanon, forfatter til bl.a. den legendariske roman The Great Gatsby, som er mange anglofiles yndlingsbog, og som også er filmatiseret. Denne roman er ligeså ikonisk som Tender is the Night, der også er kendt og elsket af mange. John T. Irwin har forfattet en fremragende biografi om det store amerikanske ikon. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her John T. Irwins velskrevne og dybde- borende Fitzgerald-biografi. Forfatterens entusiasme og fascination for det studerede emne er helt åbenlys, og det smitter af på læsningen. LÆS MERE...
Kulturbog om Irland - kom med ind under huden på Irland (REKL)


Anmeldelse: AT SKRIVE - Gode idéer til at komme i gang, og hvordan man rent paktisk gør


DANSK/ENGELSK: Dette er den anden, reviderede udgave af Steven Earnshaw fine bog om "creative writing" - en nyttig inspirationsguide for undervisere og elever og andre, der - uanset niveau og genre - lever af, eller gerne vil leve af, at skrive. Bogen er velstruktureret og indeholder ikke færre end 54 kapitler. Bogen gennem- går skriveprocessen lige fra at "sætte sig til papiret" over skriveteknikker og genrer til at publicere og mere pro- saiske, men ikke uvigtige, forhold som copyright. Tids- skriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Earnshaws skriveguide. LÆS MERE...
Anmeldelse: Bredden og dybden i MODERNISMEN tværfagligt analyseret i velskreven, ny CAMBRIDGE-bog


ENGELSK/KULTURHISTORIE: En række førende for- skere fra forskellige fag og discipliner er - under ledelse af redaktør Celic Marshik - gået sammen om at skrive en antologi om de mange udviklingsfænomer, der til- sammen kom til at gå under betegnelsen modernisme. Antologien dækker perioden 1874-1945. Forandring er på programmet, også forandring af forandringen. Derfor er perioden præget af et virvar at nye udtryk og former. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder CAMBRIDGE-antologien, som er en uhyre vellykket og inspirerende engelsksproget bog med amerikansk ortografi. LÆS MERE...
Anmeldelse: Excellent CAMBRIDGE- bog udforsker Modernitetens drømme og mareridt, ekspansion og længsler


LITTERATUR/PSYKOLOGI: Modernitetens drømme og længsler blev i stor grad opfyldt i 1900-tallet, idet Industrialiseringen for alvor havde fart på i Storbritannien med opfindelser, ny teknologi, udvidet infrastruktur og ikke mindst stor fremdrift i videnskaberne. Dette har Laura Marcus, der er én af Verdens førende litteratur- kritikere af modernistisk litteratur og kultur skrevet en bog om - med fokus på perioden 1880-1930. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, an- melder Laura Marucs' engelsksprogede bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Manden, der sprængte rammer: Kærligheden og det evigt kvindelige hos JAMES JOYCE


ENGELSK/LITTERATUR: Fængslende bog udvider på en elokvent og engagerende må vores indsigt i den irske forfatter James Joyces værk. Bogen er Benjamin Boysens disputats om Joyce. Hans bog omkalfatrer opfattelsen af Joyce som modernist: Er dette dristigt? Fremragende! Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her doktoranden Benjamin Boysens rosværdige afhandling om James Joyces forfatterskab. LÆS MERE...
Anmeldelse: Oxford Uni Press udgiver ny lingvistikbog om ords betydning og pragmatik


LINGVISTIK/ENGELSK: Hvad betyder ord? Hvilke betydningsfelter har ord? Og hvem har definitionsretten af begreber og ords betydningsfelter? Dette er nogle af de spørgsmål, som Cliff Goddard og Anna Wierzbicka tager op i deres nye bog, som formidler er kritisk syn på den moderne udvikling inden for lingivistisk, hvor engelsk synes at have en fortrinsstilling. - MEN kan alle ords betydning være lokaliseret i og forstås ud fra engelsk? Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder denne lærebog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Kan et menneske blive INDFLYDELSESRIG, hvis han/hun ikke allerede er det?


PSYKOLOGI/RETORIK: Nogle mennesker stræber efter eksponering og indflydelse. Hvad er indflydelse? Og kan man virkelig blive indflydelsesrig, hvis man ikke allerede er det i forvejen? - Dette er det socialpsykologiske emne, som Steven Pearce arbejder med i sin engelsksprogede bog om indflydelse og indflydelsesrige personer. Måske er det rigtigt, at man kan lære at blive god til at overtale andre og vinde gehør for sine idéer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen. LÆS MERE...
Anmeldelse: ULYSSES - den irske forfatter JAMES JOYCES banebrydende modernistiske hovedværk fortrinligt nyoversat til dansk


ENGELSK/FIKTION: ULYSSES - som er den den irske forfatter James Joyces banebrydende modernistiske hovedværk og formentlig verdens mest omtalte og mindst læste roman - foreligger nu for fjerde gang i dansk oversættelse. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her Karsten Sand Iversens nye danske oversættelse, som er et yderst fortrinligt arbejde. LÆS MERE...
Anmeldelse: OXFORD UNI PRESS opdaterer fascinerende opslagsbog om klassisk græsk-romersk civilisation


KLASSISKE STUDIER/OLD: Her i september 2014 udgav Oxford University Press anden-udgaven af deres Companion to Classical Civilization, som indeholder mere end 700 opslagsord, der omfatter alle aspekter af klassisk civilisation, dvs. den antike græske-romerske kultur med hensyn til historie, politik, enkeltpersoner, romerske kejsere, etik og moral, jura og straf, familie, samfund, religion og mytologi, teknologi og uddannelse. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Oxfords fascinerende opslagsbog. LÆS MERE...
Besøg: Forfatteren SIRI HUSTVEDT på litterært besøg i Danmark


LITTERATUR/ENGELSK: Den amerikanske forfatter (med norsk familiebaggrund) Siri Hustvedt er kendt for sine romaner og essays, som handler om så diverse emner som kunst og kunstverdenen, om livet i storbyen, om psykologi og kvinders muligheder for karriere. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, beretter her fra Siri Hustvedts besøg i Danmark, hvor hun blandt andet optrådte på Den internationale Forfatterscene i Den Sorte Diamant. LÆS MERE...
Anmeldelse: EDINBURGH UNIVERSITY PRESS udgiver spændende, high-brow samling af essaylignende artikler om SAMUEL BECKETTS forfatterskab


ENGELSK/LITTERATUR: S. E. Gontarski fra Florida State University har netop redigeret og udgivet en interessant engelsksproget samling af essaylignende, eklektiske læsninger af Samuel Becketts værk Jørgen Refshauge, anmelder S. E. Gontarskis videnskabelige bog, som byder på spændende læsning. Bogen viser sig at have et højt abstraktionsniveau. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny CAMBRIDGE-bog om krydsfeltet mellem filosofi og litteratur


FILOSOFI/LITTERATUR: De to meget forskellige intellektuelle traditioner, filosofi og litteratur, krydser af og til faglige klinger. Traditionelt kan disse to human- videnskabelige disicpliner noget forskelligt, og de vil noget forskelligt. Hvordan og hvorfor søger nyudkommen engelsksproget Cambridge-bog at finde ud af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Anthony J. Cascardis bog, som sætter klassisk dannelse på nye formler. LÆS MERE...
Review in English: New excellent English-language, pocket-size guide to 100 green things to do and wiew when in COPENHAGEN


DENMARK/TOURISM: What to do and see when in Copenhagen? This question is an archetypal question a tourist may pose themselves when in the Danish capital, regardless of where they come from and how long they stay. Two Danish writers have written a handy guide with 100 exciting things to do and see. Read this webzine's editor, Flemming André Philip Ravn's positive review of Susanne Sayers & Poul Arnedal's book. LÆS MERE...
Anmeldelse: Interessant bog med status over SKOTLANDS svære valg


ENGELSK/SKOTLAND: 2014 er et skæbneår for skotterne. Den 18. september skal de stemme om løsrivelse fra UK. Skotland har været en del af det britiske rigsfællesskab siden 1707. Tre britiske eksperter fra den politiske proces har skrevet en bog, hvori de analyserer de forskellige politiske og økonomiske muligheder, som kan opstå, hvis Skotland bliver selvstændigt. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Iain McLean, Jim Gallagher og Guy Lodges bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: GIDDENS-hovedværket SOCIOLOGY i ny og opdateret udgave - prototypen på en vellavet og solid lærebog, der er blevet en klassiker


SOCIOLOGI/SAMFUNDSFAG/SOCIALPSYKOLOGI:
I 25 år har Giddens-klassikeren SOCIOLOGY været et hovedværk i sociologi. Sidste år udkom bogens syvende og opdaterede udgave. Ligesom de foregående udgaver giver den en solid indføring i sociologifaget, som også danske læsere kan have megen gavn af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Anthony Giddens og Philip W. Suttons spændende og autoritative lærebog - en veritabel must-read.
LÆS MERE...
Teater: Munter og velspillet opførelse af SHAKESPEARES gyldne klassiker MUCH ADO ABOUT NOTHING ved festivallen på Kronborg


ENGELSK/DRAMA: Hamletscenen i Helsingør danner atter i år de fine rammer om udendørs opførelser af kendte Shakespeare-dramaer. Traditionen Shakespeare at Hamlet's Castle er en Danmarks-begivenhed, som blev grundlagt i 1816. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her stykket MUCH ADO ABOUT NOTHING, som en trup fra den venrenommerede Shakespeare-scene The Globe i London netop nu spiller på Kronbog Slot. LÆS MERE...
Anmeldelse: Hvad gør man med de ord og begreber, som kræver lidt mere ved en oversættelse? - Nyt encyklopædi fra PRINCETON UNIVERSITY PRESS


LINGVISTIK/FILOSOFI: Princeton University Press har udgivet en encyklopædisk ordbog på omkring 400 af de vigtigste filosofiske, litterære og politiske termer og begreber, der kan udfordre éns arbejde, når man skal oversætte fra et sprog og kultur til en anden. Opslags-ordene stammer fra mere end et dusin sprog. Nu er Barbara Cassins opslagsbog blevet oversat fra fransk til engelsk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Cassins encyklopædi. LÆS MERE...
Anmeldelse: Britisk litteratur efter 1945 - en hurtig gennemgang


LITTERATUR: ANGLOFON LITTERATUR HAR spillet en vigtig rolle i verdenslitteraturen i mange år. Efter at de begyndte at afvikle imperiet fra 1945, har det britiske samfund undergået en række forandringer, som nyere tiders britisk litteratur har været med til at skildre. Tidsskriftet Epsilon anmelder Lars Ole Sauerbergs bog. LÆS MERE...
Filmanmeldelse: Filmen GHOST DOG: "Always see everything, my brother" (artikkel på norsk bokmål ) (1999)


FILM: Filmen GHOST DOG fra 1999 er en filosofisk actionfilm, som også frir til musikkentusiasten og litteraturelskeren, mener vores anmelder, den norske journalist Magne Fonn Hafskor. Filmen er blandt hans favoritfilm, og den kan derfor stærkt rekommanderes.
LÆS MERE...
Anmeldelse: Kan man lære noget af genier og driftige folks eksempel? Kan de fungere som gode rollemodeller, så vi kan øge vores kreativitet?KREATIVITET/PSYKOLOGI: Hvorledes bliver man produktiv som skabende person? Hvordan skrives en roman, males et mesterærk? Hvordan komponeres en symfoni eller undfanges en filosofi? Dette har den amerikanske forfatter Mason Currey undersøgt ved at studere en række driftige og succesrige menneskers arbejdsvaner. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Curreys engelsk-sprogede bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: George Harrison - den spirituelle beatleENGELSK/MUSIK/KULTURHISTORIE: Der udgives til stadighed nye bøger om folkene bag The Beatles. Som rockbandet var The Beatles et kulturfænomen uden sidestykke i 1960'erne og 70'erne, og deres legacy varer ved endnu i vore dage, men kan markedet holde til endnu en bog. Måske, for de fire beatler fik et liv efter The Beatles, dette gælder i høj grad også George Harrison. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Karsten Jørgensens Harrison-biografi, som udkommer i dag. LÆS MERE...| ISSN 2246-3712 | ©