HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Ny udgave af FOWLER'S Dictionary of Modern English Usage


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 4. september 2017.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • JEREMY BUTTERFIELD (red.):
 • "Fowler's Dictionary of Modern English Usage". 4. udgave.
 • ISBN 978-0-19-966135-0.
 • HARDBACK, alm. (ej stort) format (21½ x 13½ cm).
 • 928 sider. Pris: £ 25 (268 kr.)
 • OXFORD UNIVERSITY PRESS, 26. marts 2015.
 • BUY HERE / KAN KØBES HER.

  ENGELSK/LINGVISTIK: Nu kommer den fjerde og gennemreviderede udgave af Fowler's Dictionary of Modern English Usage under redaktør Jeremy Butterfields hånd. Ordbogen, hvis spidskompetence er korrekt engelsk sprogbrug, dukkede først op i 1926. Nu er ordbogen blevet udvidet og fuldstændig ført up-to- date for at afspejle skik og brug i engelsk i det 21. århundrede. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder opslagsbogen.


  DENNE ORDBOGS målgruppe er, ifølge ordbogen selv, alle mennesker, der har brug for autoritative og velformulerede råd i deres anvendelse af engelsk, f.eks. journalister, tv-stationer, forfattere, akademikere, engelskundervisere på højt niveau, engelskstuderende, filologer, redaktører og alle andre, der har interesse i, hvordan man anvender engelsk korrekt. Mere præcist er det måske at sige, at den retter sig til gennemsnits- sprogbrugeren, der har brug for korte og præcise svar.

  Det er en ordbog, men ikke en almindelig ordbog, hvor man slår ord og deres betydning op. Dette her er en ordbog for brugen af ord, dvs. MODERN ENGLISH USAGE, som inkluderer en til tider ganske dybdegående grammatisk forklaring på bestemte ords anvendelse og bøjning samt en sædvanligvis eksemplificeret forklaring på de vigtigste grammatiske termer, som er gældende for engelsk.

  Det betyder, at man kan finde information om grammatik, syntaks, tegnsætning, stil og ordvalg. For at opdatere ordbogen, har man inkluderet en masse nye opslagsord, f.eks. ageism, angsty, at this moment in time, blog, bullet points, challenging, dominatrix og double whammy med flere. Ordbogen er medium format, hardback, kører i to spalter, er overskuelig og nem at arbejde med. Bogstaverne er dog ikke ret store.

  ***  PÅ FORHÅND havde jeg udvalgt syv "tilfældige" opslagsord, for at tjekke bogens bredde og dybde. De syv ord var: aspect; house; yellow; Monday; Danish; gerund; og media. Nu skulle jeg finde ud af, hvad Fowlers opslagsbog siger om disse syv.

  1) Aspect har den ikke, ej heller verbal aspect, continuous eller progressive. Under -ing er der en henvisning til gerund 2. Her er der en meget mager forklaring, som blot giver eksempler på forskellen mellem ing-form og gerundium.

  2) House har en henvisning til at slå op under home, house og beskriver det bl.a. som one's dwelling-place, og der anføreres, at på amerikansk engelsk anvendes home noget mere end house. Omvendt på britisk engelsk.

  3) Yellow har den ikke.

  4) Monday giver see Friday. Her står der bl.a., at man siger See you Friday uden brug af præpositionen on i USA, mens det regnes for uformelt sprog i UK. Ellers gives ingen anvisninger på brug af ugedagene.

  5) Danish har den ikke.

  6) Gerund omfatter disse fire afsnit om over halvanden spalte: 1. Latin gerund and gerundive; 3. English gerund and participle; 4. Choosing gerund or infinitive og 4. Gerund and possessive Disse forklaringer er meget introducerende, og altså slet ikke dybdegående.

  7) Media fylder en halv spalte bl.a. med ordforklaringen channels of mass communication such as newspapers and broadcasting regarded collectively, hvilket jo er korrekt. Dette ord opfattes almindeligvis som flertal, står der, men kan i visse tilfælde være ental (også mht. verbalkongruens), f.eks. Often urged on by a mass media that magnified the public danger, politicians tried to answer the [...].

  ***  DEN LILLE TEST med de syv ord gav et middelmådigt resultat, men var dog anvisende i forhold til brug og eksemplificering. De givne forklaringer er introducerende og ikke dybdegående. De kan være gode, hvis man lige hurtigt skal tjekke brugen af et bestemt ord, f.eks. med hensyn til tal eller flertalsdannelse, især hvis man ikke ved så meget om grammatik i forvejen og ikke har brug for det helt store skyts.

  Bogen retter sig således ikke til grammatiske fagfolk, og derfor ikke til lektorer i engelsk, men snarere til brugere, der lige skal have en hurtig forklaring, også selvom bogen giver sig ud for at give expert advice on thousands of issues of grammar, style, spelling, punctuation, and vocabulary.

  Et plus ved ordbogen er de mange autentiske eksempler på sætninger, der illustrerer pointer og forskelle i moderne brug. Bogen bygger bl.a. på sproglige forekomster i databaser, herunder the Oxford English Corpus. Der er også referencer til engelsk uden for UK, f.eks. USA, Canada, Australien, New Zealand, Indien og Sydafrika.

  Opslagsordet German giver en fin forklaring på tyske ord, der anvendes i engelsk, og hvornår de kom ind i sproget, f.eks. poltergeist (1848) og kindergarten (1852). Og der er lidt om udtalen af tyske ord. Udtale gøres der noget ud af i nogle af artiklerne, f.eks. ordet iodine - her er flere udtalemuligheder, f.eks. anden stavelse med langt [/I:/]. Under opslagsordet -able kan man se, om man skal skrive likeable eller likable.

  ***  ALT I ALT søger ordbogen at give et klart og autoritativt billede af moderne engelsk sprogbrug, f.eks. med hensyn til stavemåde (hedder det medieval eller mediaeval?) eller flertalsdannelsen af ord som f.eks. innuendo (+s eller +es?) og solarium (-ums eller -a?). Sådanne sprørgsmå er den god til at afklare.

  Til den hurtige, daglige brug for gennemsnitsdanskeren med medium grammatisk kundskab er denne bog anvisende på en god måde. Nørder, derimod, kan bruge den til hyggelæsning, fordi stoffet alligevel behandler visse lingvistiske kuriosa med interessante iagttagelser, om end ikke overmåde udførligt.