HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerOpdateret: den 8. juli 2023

UNDEREMNE: LINGVISTIK
Grammatik. Ordbøger. Dansk & andre sprog. Filologi. Sprogvidenskab.


ITALIENSK - Grammatik og ordforråd (REKL)


Anmeldelse: Muligheden for sprogs genfødsel og deres nye identitet som genfødte


LINGVISTIK: Den israelsk-australske lingvistprofessor Ghil'ad Zuckermanns nye fagbog Revivalistics tager fat på nye vinkler og aspekter af sprogvidenskaben. Zuckermann introducerer et helt nyt spændende og interessant akademisk felt inden for lingvistikken. Idéen er genial. Dette felt kalder han Revivalistics, hvilket på dansk vel kommer til at hedde revivalistik, foreslår jeg. Det er således et nyt tværfagligt akademisk felt, som fokuserer på genoplivning af døde eller døende sprog samt lingvistiske forhold omkring genoplivede sprog. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen. LÆS MERE...
FRANSK - Grammatik og ordforråd (REKL)


Anmeldelse: På sporet af Europa - og vores identitet


LINGVISTIK/HISTORIE/ARKITEKTUR: Vellavet bog om Antikken omkring os, altså de ting fra antikken som vi omgiver os med også i vore dage. Og Antikken gør sig gældende mange flere steder, end man måske lige regner med. Vores måneder har latinske navne. På stjernehimlen over os lyser Venus, Jupiter og de andre romerske guder som vores solsystems planeter. De græske dramaer om Medea, Elektra og Antigone bliver igen og igen sat op på vores teatre. Bogen er flot layoutet og har en dejlig stor skrifttype. Der er mange relevante og flotte illustrationer, der er en fin ledsagelse af de emner, der omtales i brødteksten. Bogen kommer fint omkring mange centrale emner. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE...
GRÆSK - Grammatik og ordforråd (REKL)


Anmeldelse: Sprog på grænsen


LINGVISTIK/DANMARK: Året 1920 stemte det daværende Nordslesvig sig ind i kongeriget Danmark. Dette markeres på mange måder i 100-året for begivenheden, og Modersmål-Selskabet har valgt at lade sit årsskrift afspejle dette med udgivelsen af en antologi om sprogene og sprogforholdene i grænselandet mod syd. Det er der kommet en lærerig og interessant bog ud af. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Modersmål-Selskabet ny bog her. LÆS MERE...
UDSAGNSORD - Danske verber (REKL)


Anmeldelse: Om moderne forskning i LINGVISTIK fra Cambridge Uni Press


LINGVISTIK: Det akademiske felt, lingvistik, har udviklet sig meget over de sidste 150 år. Feltet indeholder mange subfelter, man kan specialisere sig i, eksempelvis sociolingvistik, sammenlignende sprogforskning, fonologi osv. Dette medfører automatisk, at fagets forskning beror på mange metoder, samtidigt med at fagets metodologi også udvikler sig. Cambridge University Press har for nyligt - i form af en antologi - udgivet en interessant lærebog om hyppigt anvendte forskningsmetoder i lingvistisk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her. LÆS MERE....
FRANSK - Grammatik og ordforråd (REKL)


Ny bog om runer, runekast og spådom, det danske sprog og Vikingetiden (REKL)


Anmeldelse: Opdateret fagbog om moderne hebraisk inden for en bred vifte af lingvistiske underdiscipliner


LINGVISTIK: Denne nye faglingvistiske bog samler interessen om det moderne hebraiske sprogs mange facetter og aspekter. Målgruppen er læsere - primært studerende og fagfolk - som arbejder med eller generelt er interesseret i lingvistik, typologi, hebraisk og/eller semitiske studier. Bogen baserer sig på nye og originale analyser af hebraisk i praktisk anvendelse, således som det tales autentisk og formuleres på skrift i tekster, herunder onlinetekster. Disse analyseres inden for forskellige teoretiske referencerammer, hvis ønske det er så vidt muligt at være "modelneutrale" i deres tilgang. Mens hovedemnet er moderne israelsk hebraisk, berøres en lang række andre sprog også, f.eks. engelsk, fransk, ladino, aramæisk, russisk, jiddisch og arabisk. Bogen, der er skrevet på engelsk, byder på spændende læsning inden for en bred vifte af lingvistiske underdiscipliner. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder John Benjamins Publishing Companys anbefalelsesværdige nye bog om sprogvidenskaben inden for moderne israelsk hebraisk. LÆS MERE...
Anmeldelse: Om de semitiske sprogs forunderlige univers fra OXFORD UNI PRESS


SPROGVIDENSKAB: Netop udkommet er en spændende bog om de semitiske sprog. De semitiske sprogs særlige kendetegn og indbyrdes relationer er nogle af de emner, Gideon Goldenberg tager op. Tidsskriftet Epsilon har her den glæde at anmelde Goldenbergs glimrende nye bog. LÆS MERE...
Nu udgives den første dansk-moderne hebraisk ordbog nogensinde


Anmeldelse: Opdateret grammatik over det danske sprog - finurlige iagttagelser og akademiske formler


DANSK/LINGVISTIK: For nyligt er Grammatik over det Danske Sprog (sic), bind I-III udkommet i en revideret 2. udgave. Bogen et blevet til gennem et samarbejde mellem Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) - og Syddansk Universitetsforlag, som har udgivet bogen. Grammatikken er det første bud på en funktionel semantisk beskrivelse af dansk. Den inddrager de grammatiske fænomeners betydningsside i langt større omfang, end det tidligere har været tilfældet. Grammatikken er en videnskabeligt funderet beskrivelse af det moderne danske sprog. Denne højakademiske bog er både deskriptiv, analyserende og forklarende med inddragelse af mangehånde eksempler fra dansk, som det anvendes i vores tid. Undertiden er der også et historisk perspektiv. Måske kan man tale om et helt nyt paradigme i forhold til synes på vores modersmål. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder den nye grammatik her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Fin ny, lille bog om det DANSKE SPROG til unge og voksne


DANSK/LINGVISTIK: Hvad er sprog? og måske især Hvad er moderne dansk? er nogle af det fokuspunkter, som denne velskrevne sprogbog har. Bogen kommer også ind på vort sprogs mange facetter og betydningsnuancer. Bogen gennemgår på interessant vis forskellige nøglebegreber inden for lingvistikken og giver eksempler inden for nudansk til at illustrere disse. Det er en rigtig god idé. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Glimrende nyt og stort opslagsværk over betydningen af DANSKSPROGEDE begreber samt underbegreber og synonymer


DANSK/LINGVISTIK: Der er lagt stort arbejde i den nye begrebsordbog, som udkommer i dag i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs regi. Den sorterer ord emnemæssigt og nærmest i lange associationsrækker, og der er optaget over 192.000 ord, hvorfor værket også er en ganske tyk opslagsbog. En sand lingvistisk bedrift. Det er en spændende øvelse at slå ord op og se, hvad de er listet sammen med. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder begrebsordbogen, som er til megen glæde for alle os, der holder af vort modersmål. Værket minder os om, hvor mange ord det danske sprog i grunden indeholder. LÆS MERE...
Anmeldelse: OXFORD udsender tredje udgave af deres lingvistik-ordbog


LINGVISTIK: Her i marts 2014 udkom Oxford University Press' tredje udgave af P. H. Matthews' lingvistik-ordbog. Den indeholder over 3250 opslag af ord og begreber, der vedrører sprogvidenskaben og feltet faglige terminologi bredt set. Det er en opdateret version af anden udgave, der udkom for knap 20 år siden. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder hermed P.H. Matthews' tredje udgave. LÆS MERE...Kom med til Paris - en kulturhistorisk rejse- og identitetsbog (REKL)


Anmeldelse: Fortrinligt, overskueligt og nyttigt lærebogsmateriale fra EERDMANS


LINGVISTIK/TEOLOGI: Dette er den netop udgivne andenudgave af Kelleys begyndergrammatik i bibelsk hebraisk. Førsteudgave fra 1992 er blevet en klassiker og standardlærebog ved mange universiteter i USA og Canada. Nu har en fået en opdatering. Bogen giver et meget fint overblik, på samme tid som den er grundig og formidler en lang række sprog- og grammatikeksempler fra de bibelske skrifter (dvs. ikke kun Genesis), der på glimrende vis tjener til at illustrere de grammatiske principper på det hebraiske oldtidssprog. Lærebogen har en rigtig god formidling og giver den studerende de nødvendige værktøjer til at læse og forstå bibelsk hebraisk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Kelleys opdaterede lærebog her. PLEASE find an English-language commentary at the bottom of the article. LÆS MERE....
Ny bog om runer, runekast og spådom, det danske sprog og Vikingetiden (REKL)


Anmeldelse: Gemytlig fortælling om det hebraiske sprog fra PRINCETON University Press


LINGVISTIK/HEBRAISTIK: Denne sproghistoriske lærebog udforsker det hebraiske sprog fra de bibelske tider frem til vore dage. Med indsigt og klar formidling fortæller Lewis Glinert om det hebraiske sprogs mange aspekter i forhold til religion, historie, kultur og vore dages videnskab. I kraft af sin rolle som mangeårigt medium for bibelske tekster og bøn, tilhører hebraisk en af Verdens vigtigste tekstkulturer, og Glinert inddrager da også hyppigt historiske forhold såvel som bibelske skriftsteder. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Lewis Glinerts lærebog her. LÆS MERE....

Anmeldelse: Hvad gør man med de ord og begreber, som kræver lidt mere ved en oversættelse? - Nyt encyklopædi fra PRINCETON UNIVERSITY PRESS


LINGVISTIK/FILOSOFI: Princeton University Press har udgivet en encyklopædisk ordbog på omkring 400 af de vigtigste filosofiske, litterære og politiske termer og begreber, der kan udfordre éns arbejde, når man skal oversætte fra et sprog og kultur til en anden. Opslags-ordene stammer fra mere end et dusin sprog. Nu er Barbara Cassins opslagsbog blevet oversat fra fransk til engelsk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Cassins encyklopædi. LÆS MERE...Anmeldelse: Om moderne forskning i LINGVISTIK fra Cambridge Uni Press


LINGVISTIK: Det akademiske felt, lingvistik, har udviklet sig meget over de sidste 150 år. Feltet indeholder mange subfelter, man kan specialisere sig i, eksempelvis sociolingvistik, sammenlignende sprogforskning, fonologi osv. Dette medfører automatisk, at fagets forskning beror på mange metoder, samtidigt med at fagets metodologi også udvikler sig. Cambridge University Press har for nyligt - i form af en antologi - udgivet en interessant lærebog om hyppigt anvendte forskningsmetoder i lingvistisk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her. LÆS MERE....
TEMA-anmeldelse: Gode muligheder for at styrke sine sprogkompetencer. Nyere udgivelser inden for ENGELSK. OPDATERET.


ENGELSK/LINGVISTIK: Herhjemme er sprogunder- visningen som regel god og målrettet, og Danmark er ét af de lande, hvor der udkommer flest bøger om sprog pr. indbygger om året. I denne sammenhæng er ENGELSK måske det vigtigste fremmedsprog. Hvis man hyppigt arbejder med engelsk, er det uvurderligt at have godt materiale, der kan styrke éns kompetencer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her OTTE nyere bøger, som kan være nyttige, hvis man arbejder med engelsk på egen hånd eller i forbindelse med skole, studium eller profession. To af bøgerne skrevet på dansk, resten på engelsk. Tre er udgivet i Sverige, fem i Danmark. LÆS MERE...
Anmeldelse: Lær at stave rigtigt med ny udgave af New Hart's Rules - OXFORD English Style Guide


ENGELSK/LINGVISTIK: Denne anden, opdaterede udgave af HART's OXFORD style guide er et nyttigt redskab for dem, der skriver meget på engelsk og gerne vil skrive korrekt - også ud i de små detaljer, som gør sproget autentisk. Fokus er korrekt skriftlig engelsk. Det er noget, mange kan have gavn af at læse noget om, og det er nærmest et studium, som aldrig ender, og som altid bibringer én ny viden. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her OXFORDs style guide - et yderst nyttigt redskab. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny udgave af FOWLER'S Dictionary of Modern English Usage


ENGELSK/LINGVISTIK: Nu kommer den fjerde og gennemreviderede udgave af Fowler's Dictionary of Modern English Usage under redaktør Jeremy Butterfields hånd. Ordbogen, hvis spidskompetence er korrekt engelsk sprogbrug, dukkede først op i 1926. Nu er ordbogen blevet udvidet og fuldstændig ført up-to- date for at afspejle skik og brug i engelsk i det 21. århundrede. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder opslagsbogen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny bog med gode råd om oversættelse, og hvordan man skal passe på ikke at falde i fælderne


ENGELSK/LINGVISTIK: God idé med denne bog om oversættelse. Bogen gennemgår ti faldgruber, som giver anledning til de mest almindelige oversættelsesfejl, og gennemgår eksempler fra dagspressen, hvor oversættere elegant har undgået faldgruberne eller er gået i med begge ben. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her oversætter, cand.mag. Kirsten Marie Øveraas' bog. At arbejde med sprog er et lærerigt område, og alle der har prøvet at oversætte, ved, at det er en stor kunst at formidle indhold fra ét sprog til et andet. LÆS MERE...

Anmeldelse: Oxford Uni Press udgiver ny lingvistikbog om ords betydning og pragmatik


LINGVISTIK/ENGELSK: Hvad betyder ord? Hvilke betydningsfelter har ord? Og hvem har definitionsretten af begreber og ords betydningsfelter? Dette er nogle af de spørgsmål, som Cliff Goddard og Anna Wierzbicka tager op i deres nye bog, som formidler er kritisk syn på den moderne udvikling inden for lingivistisk, hvor engelsk synes at have en fortrinsstilling. - MEN kan alle ords betydning være lokaliseret i og forstås ud fra engelsk? Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder denne lærebog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Dansk LINGVISTIK-bog lægger vægt på det 'kulturmentale' univers i sprog og kommunikation


LINGVISTIK/DANSK: Det er en fin idé at skrive en bog om, hvorledes éns kultur og mentalitet hænger intimt sammen med sproget. Det er jo netop med til at gøre dansk dansk, kinesisk kinesisk og fransk fransk osv. CBS- sprogprofessor Per Durst-Andersen har en vigtig pointe i at skrive om, at et sprog ikke kun bruges til at kommunikere med, men at det også fungerer som et spejl på den verden, det er opstået i og tales i. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her bogen. LÆS MERE...Nu udgives den første dansk-moderne hebraisk ordbog nogensindeAnmeldelse: Det danske sprog i fuldt firspring - og skred!


DANSK/LINGVISTIK: Hvordan står det til med dansk? Hvordan udvikler vores sprog sig i disse år? Dette har sprogforskeren Jørn Lund skrevet en ny og interessant bog om, som udkommer i dag. Det er en gammel sandhed, at ændringer i sproget og af udtalen kan skabe splid og afstand mellem generationerne. Tidsskriftet Epsilon anmelder Lunds nye bog om dansk anno 2014, hvori han konkluderer, at sproget blot afspejler samfundsudviklingen på godt og ondt. LÆS MERE...| ISSN 2246-3712 | ©