HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerTEMA-anmeldelse: Gode muligheder for at styrke sine sprogkompetencer. Nyere udgivelser inden for ENGELSK. OPDATERET.


Af Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et mag.

Publiceret 6. september 2015. OPDATERET.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.ENGELSK/LINGVISTIK: Herhjemme er sprogunder- visningen som regel god og målrettet, og Danmark er ét af de lande, hvor der udkommer flest bøger om sprog pr. indbygger om året. I denne sammenhæng er ENGELSK måske det vigtigste fremmedsprog. Hvis man hyppigt arbejder med engelsk, er det uvurderligt at have godt materiale, der kan styrke éns kompetencer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her NI nyere bøger, som kan være nyttige, hvis man arbejder med engelsk på egen hånd eller i forbindelse med skole, studium eller profession. To af bøgerne skrevet på dansk, resten på engelsk. Tre er udgivet i Sverige, seks i Danmark.


* * *
 • Forfatter: Helge Schwarz.
 • "Dansk-engelsk ORDBOG over præpositioner".
 • 448 sider (hardback), 430 kroner.
 • HANDELSHØJSKOLENS FORLAG - KAN KØBES HER.

  ORDBØGER KOMMER I mange forskellige former, og idéen med at lave en ordbog specielt over præpositioner (forholdsord) er genial. Noget af det, som netop kan være svært mellem dansk og engelsk, er præpositionerne. Forkert valgt præposition kan give anledning til misforståelser eller dårligt sprog.

  MÅLGRUPPE: Fra folkeskolen og op. Dermed sagt, at bogen kan anvendes af alle.

  Ordbogen er bygget pædagogisk op. Forfatteren har gjort det således, at man slår en vendning eller et udtryk op under udsagnets centrale præposition. Alle danske præpositioner er medtaget, f.eks. hos, i, iblandt, i forhold til, ifølge, igennem, i henhold til, imellem, imod, inden, inden for, inden i, indtil, inklusive, i stedet for, kontra, langs osv.

  Skønt mange danske ordbøger er supergode og indeholder mange ord og betydninger, har ordbøger ofte ikke plads til at dykke ned i alle nuancer i forhold til brugen af præpositioner i specifikke sammenhænge. Derfor er denne præpositionsordbog interessant.

  Skal man finde udtrykket "gå på aftenkursus", slår man op under afdelingen PÅ. Bemærk, man dropper infinitivmærket at, dvs. man søger under "gå" og ikke "at gå". I denne afdeling (PÅ) søger man så alfabetisk og kommer frem til sætningerne med G og finder "gå på aftenkursus", hvilket er oversat med disse to muligheder: go to/atend an evening course, go to/attend evening classes.

  Ligeledes med udtrykket "for fulde sejl". Her slår man op i afdelingen FOR og søger alfabetisk frem til F og finder "for fulde sejl", hvilket forfatteren korrekt oversætter med disse to muligheder: in/at full sail, with all sails set. Som det ses, er ordbogen nem at anvende.

  * * *

  LAD OS DYKKE ned i andre konkrete eksempler for at vise bredden i ordbogens formåen. Slår man op i afdelingen MED, får man først nogle generelle anvisninger på, hvordan denne præposition kan oversættes, nemlig med with, hvilket vi godt vidste i forvejen. MEN en anden mulighed er by, især i udtryk der viser noget måleligt eller en forskel, f.eks. output has been increased by 8%.

  I forhold til påklædning kan præpositionen in eller adjektivet (ppa) wearing ofte anvendes, f.eks. "en pige med store biller" kan blive til a girl in large spectables; eller "hvem er den pige med lyserødt tøj på?", som kan blive til who is that girl wearing pink?".

  I forhold til indhold kan adjektivet (ppa) containing ofte anvendes som oversættelse for MED, f.eks. "en flaske med rød farve" er oversat som a bottle containing red dye".

  Efter den generelle introduktion til den pågældende præposition kommer i alfabetisk orden en lang række nyttige og illustrative eksempler med gode oversættelser, der viser hvorledes engelsk ofte er tæt på dansk i sprogånd, men som også viser de mange steder, hvor engelsk går andre sproglige veje end dansk. Lad os se et par eksempler af disse:
  være ude for: [se også løbe ind i] meet with (I have never met such a situation before), experience (we have experienced great difficulties over the past year), be involved in (John was involved in an accident last year).

  ønske for: wish on (I wouldn't wish that on my worst enemy).

  åbne for sluserne: open the floodgates to sth (this opened the floodgates to large-scale immigration).

  overtage kontrollen med: take control of (the military have taken control of the capital).

  overtrukket med chokolade: coated with chocolate, chocolate-coated.

  overøse én med noget [bogst og fig]: shower sby with sth (gifts/flowers/kisses/rocks/brick), lavish sth on sby - overøse én med ros: heap/lavish praise on sby.

  pladen med Rolling Stones: the Rolling Stones record.

  plage én med noget: trouble sby about sth.

  plapre ud med noget: let the cat out of the bag, blab/burb out (a secret), spill the beans
  * * *

  SOM MAN KAN SE af ovenstående eksempler, er ordbogens spændvidde ganske stor, og der indgår også idiomatiske udtryk. En lille test: Jeg vælger et tilfældigt idiomatisk udtryk. Har ordbogen "(at) stå med fletningerne i postkassen"? Nej, jeg kunne ikke finde det. MEN det ændrer ikke ved, at ordbogen er supergod og sprængfyldt med gode eksempler. Skulle jeg dog påpege noget, ville jeg nok foretrække semikolon til at adskille de mange engelske eksempler frem for komma.

  Denne bog tilhører noget af det bedste materiale, jeg har set inden for dansk-engelsk i mange år. Denne ordbog er udarbejdet som et hjælpemiddel ved oversættelse fra dansk til engelsk. Ordbogen, som er resultatet af et stort og minutiøst arbejde i form af sproganalyse, er særdeles nyttig og generøs med illustrative eksempler, der kan gøre én klogere på engelsk.

  Ordbogen kan bruges både til opslag i søgen efter enkelte ord og betydninger - eller som fornøjelseslæsning ad libitum, hvor man repeterer eller lærer sig gode udtryk og sprogvendinger på engelsk. Af disse årsager kan den stærkt anbefales alle dansk- talende, der arbejder seriøst med engelsk. It's a must.

  * * * * *


 • Forfatter: Erik Smitterberg.
 • "Spotting the Error: A Problem-based Workbook on English Grammar and Usage".
 • 158 sider (hæftet), 220 svenske kr. (= 175 DKK).
 • STUDENTLITTERATUR, Lund - KAN KØBES HER.

  AT SKRIVE OG FOMULERE SIG på engelsk er nemt for de fleste skandinavere. Men at gøre det fejlfrit kan godt byde på en del lumske fælder. Svenske Erik Smitterberg er ph.d i engelsk lingvistik. Han har fået den fortrinlige idé at skrive en bog med engelske fejlsætninger som udgangspunkt for, at man kan lære at formulere sig og skrive korrekt engelsk.

  MÅLGRUPPE: Fra ungdomsuddannelserne (stx, hf, hhx, htx) og op.

  Idéen er rigtig god. Den lille bogs første halvdel består således af fejlsætninger. Bogen er udkommet i Lund i Sverige. Den inddrager undertiden svenske sprogforhold - MEN de fejl, som svensktalende laver på engelsk, er stort set de samme, som dansktalende kan lave. Derfor er bogen også meget lærerig for danskere. Her er nogle eksempler på fejlsætninger fra bogen: (Som altid i lingvistik markerer en foranstillet asterisk (*), at ordet/sætningen er ukorrekt).
  • Every time I listen to a conversation in English, *there's a few words that I have never heard before.

   Skal rettes til: there are (kongruensfejl: words, som er det egentlige subjekt, er flertal).

  • I think people in Sweden *has roughly the same problems as I have with pronunciation.

   Skal rettes til: have (kongruensfejl: people er altid flertal).

  • University studies do not always lead to a well-paid job, but a lot of people study because it is good for *the personal development.

   Skal rettes til: their (fejltype: danisme).

  • Some nations represent the interests of huge corporations *which only concern is to make more money.

   Skal rettes til: whose (fejl i relativpronomen: det skal stå i genitiv).

  • Bullifighting is a well-established tradition that will not diasppear just because people are *critic of the way in which the bull is treated.

   Fejlen skal rettes til: critical (fejltype: danisme).

  * * *

  SOM MAN KAN SE af ovenstående sætninger, er udvalget af fejltyper i det store hele ganske godt og bredt, så hvis man har lyst til at arbejde med den engelske sprogs fælder for os skandinavere, er denne her bog bestemt oplagt. Man kan sige, at det er grammatik anvendt i praksis. Bogens anden halvdel indeholder udførlige forklaringer om, hvad der skaber fejlene i hver eneste af de opgivne fejlsætninger. På denne måde er det en super lærebog - og det er rart med facitliste.

  * * * * *


 • Forfatter: Karol Janicki.
 • "Standard British and American English: A brief overview".
 • 144 sider (hæftet), 220 kroner.
 • HANDELSHØJSKOLENS FORLAG - KAN KØBES HER.

  DER KOMMER ET TIDSPUNKT, hvor man som dansker og non-native speaker skal vælge, om man vil dygtiggøre sig inden for britisk engelsk (BE) eller amerikansk engelsk (AE) - eller en anden udgave af engelsk, thi engelsk er et mangfoldigt sprog med basis i forskellige lokaliteter, bl.a. pga. britisk kolonihistorie, f.eks. Indien, Canada og Australien.

  MÅLGRUPPE: Universitetsstuderende, men kan læses fra 3.g på ungdomsuddannelserne og op. Undervisere, oversættere.

  Valget mellem BE og AE såvel som indsigt i de to er helt klart et must, hvis man er universitetsstuderende og skriver opgaver på engelsk, specifikt studerer bachelor- eller kandidatuddannelsen i Engelsk - eller faktisk underviser i sproget, f.eks. som lektor i gymnasiet. VALGET hænger sammen med, at når man anvender engelsk på et højere fagligt niveau, skal der helst være så megen konsistens i sprogbrugen som muligt. I praksis betyder dette, at man skal undgå at blande formerne sammen.

  Det er således uhyre nyttigt og praktisk at kende forskellene mellem BE og AE, som forfatteren, Karol Janicki, til denne engelsksprogede bog, betegner som "to varianter" af engelsk. Hun skriver mere præcist dette:
  At this point the status of AE may be brought into focus. Should AE be viewed as a dialect of English; or should it be viewed as a different language? Linguists and lay people have answered this question in a number of ways. The answer has very often been that it is a dialect. At times AE is also referred to as a language (...)

  In fact, either label is possible because criteria for distinguishing languages from dialects are socio-political, not linguistic. For our purposes, however, the term variety is most proper, and it will be used throughout this work referring to the English language as spoken in the United States (...) American English may also be viewed as a national variety of English.
  * * * * *

  NÅR VALGET ER VIGTIGT, er det ikke kun som en overordnet ting. Det er også en ganske lavpraktisk ting. Det handler om sproglige forskelle, som det er nyttigt at kende. Janickis bog kommer ind på sprog- og kolonihistorie, forskelle i udtale uanset om det skyldes vokalkvalitet eller trykforhold (f.eks. i ord som tomato, litter, condescending, progress, laboratory, dance).

  Bogen genenmgår også forskelle i vokabularium, f.eks. AE sidewalk over for BE pavement samt forskelle i udtryk og grammatik, f.eks. om AE bruger ING-form anderledes end BE samt måden at stille spørgsmål på. Til udsagnet Paul smokes a lot, kan AE spørge He does?, mens BE som hovedregel her foretrækker omvendt ordstilling i form af Does he?

  I virkeligheden er forskellene således mange flere, end at amerikanerne udtaler R i ordpositioner (f.eks. car), hvor briterne ikke gør det, samt at de skriver honor, hvor briterne skriver honour - for blot at nævne de to kendteste forskelle.

  Bogen forudsætter en vis lingvistisk viden, f.eks. bygger et kapitel på viden om lydskrift (International Phonetic Alphabet), men dette kan hurtigt læres undervejs til bogens formål. Bogen er ganske interessant at læse og bidrager med mange illustrative oplysninger. Der er ingen åbenlyse fejl. Hvis man er interesseret i at beherske engelsk på et højere niveau, er denne bog en glimrende lærebog i forhold til at kende og beherske varianten britisk engelsk over for amerikansk engelsk. Man kan faktisk anvende alle bogens eksempler i praksis.

  * * * * *


 • Forfatter: Carl Bache.
 • "English Sentence Analysis: An Introduction with Exercises".
 • 179 sider (hæfte, A4-format), 198 kroner.
 • SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG - KAN KØBES HER.

  SÆTNINGSANALYSE er en disciplin for sig. Det handler om sætningers LED og KONSTITUTENTER. Denne bog er intro- ducerende og har en fin og stilfærdig fremgangsmåde. Jeg kan godt lide bogen, den er logisk opbygget og progressivt stigende i sværhedsgrad. Ikke alle vil have behov for at læse denne bog, da den meget specifikt er målrettet engelskstudiet.

  MÅLGRUPPE: Universitetsstuderende på engelskstudiet og evt. andre sprogstudier.

  Bogen har A4-format, hvilket har sine fordele og ulemper. Lay- outen er fin og overskuelig. Dette er vigtigt, da en del af bogen er helliget de såkaldte sætningstræer - de såkaldte tree diagrams - som skal forklare eller rettere illustrere sætnings- analysen. Bogen er skrevet på engelsk, og sproget er adækvat, dvs. ikke unødigt vanskeligt, ej heller decideret let.

  Forfatterens tilgang til analysen er meget kompleks, samtidigt med at den er meget enkel og stringent. Professor ved SDU, Carl Bache, anvender i denne bog ikke konstitutenter som NP: noun phrase eller VP: verb phrase. Ej heller D: Deteminer, men er mere udspecificeret.

  * * *

  VERBALLEDDET angives som P = Predicator. Dette led kan indholde op til fire ord, som alle er former af verbet. I passiv- sætningen Old men and women were invited to the party, udgør to ord [were invited] tilsammen verballeddet (P = Predicator). Det indbyrdes forhold mellem disse to ord ligger således, at invited er kernen (H:v = Head:verb), mens were korrekt ana- lyseres som DEP:v = Dependent:verb.

  Carl Bache medtager, hvad et givent led består af, f.eks. g = a group of words og cl = a clause, idet jo også en ledsætning kan være konstituten, f.eks. subjekt (S: Subject) eller objekt (O: Obejct) - f.eks. [That they visited me] was nice, her er led- sætningen (clause) subjekt. Og som det ses af ovenstående eksempel, regner Bache i sin model også med led, som han kalder DEP = dependent, der står i afhængighedsforhold til H = Head, dvs. kernen i et led.

  Personligt kan jeg på enkelte steder have en anden opfattelse af f.eks. gerundium og ppa-former, og man kan diskutere, hvad de er i sætningen. Man kan diskutere, om eksempelvis en appositiv ledsætning er A = Adverbial eller kan den opfattes som C = Complement til et subjekt i den følgende ledsætning...

  TIL GENGÆLD kan jeg godt lide, at Baches model har CJT = Conjoint og CO = Coordinator for led på samme niveau, f.eks. adjektiverne i the new and fine house was painted.

  Carl Baches analysemodel er fuldt ud gyldig og vellavet - den giver fin mening ud fra sine egne forudsætninger og er udtryk for ét af tidens flere syn på grammatik. Modellen har led som subjektsprædikat (C = Complement) og objektsprædikat (Co) og indeholder forskellige sætningstyper, f.eks. STA = Statement og DIR = Directive. Sidstnævnte gælder sætninger med imperativ i verballeddet, mens førstnævnte er fremsættende sætninger. QUE = Question vedrører spørgende sætninger og så fremdeles.

  * * *

  HVIS MAN er hjemmevant med engelsk grammatik og u- middelbart kan "godtage" (dvs. forstå) selve tankegangen, der ligger bag denne analysemodel, er bogen nem at læse. Ellers vil det kræve en del arbejde at sætte sig ind i analysemodellen, som er en tand mere kompleks end så mange andre gramma- tiske sætningsanalysemodeller, fordi den arbejder med flere begreber, cirka 50 i alt.

  * * * * *


 • Lise-Lotte Hjulmand og Helge Schwarz:
 • " A concise contrastive grammar of English - for Danish students".
 • 343 sider (softcover), 375 kroner.
 • SAMFUNDSLITTERATUR - KAN KØBES HER.

  DENNE ENGELSK GAMMATIKLÆREBOG lever op til de faglige standarder og den vinkel, som undervisningen i engelsk gram- matik på BA-studiet i engelsk i Danmark ofte tager udgangs- punkt i. Lærebogens grammatiksyn følger nøje, hvorledes visse anglofone grammatikere opfatter deres grammatik - men samtidigt er den kontrastiv (det eneste rigtige) og har der- igennem fokus på dansktalende studerendes særlige indgangs- vinkel, hvilket er rigtigt godt.

  MÅLGRUPPE: Fra 1. årsstuderende på universiteter og op. Det er en lærebog på universitetsniveau, men kan også læses af andre, som er godt hjemme i fagterminologien.

  Grammatik er spændende, men kan gøres kedeligt via lauoutet. En træls ting ved denne lærebog er desværre layoutet. Det er i grunden ret kedeligt og understøtter ingenlunde det didaktiske, hvor nuancer og interessante eksempler meget gerne skal træde tydeligt frem. Måske er det skrifttypen, der gør det? Uanset hvad er dette en stor skam, for bogen rummer mange fortrin og nyttig viden. Heldigvis er tabellerne med analysen af sætninger og sætningsled fint didaktiske i layoutet. Man kan naturligvis sige, at en grammatikbog ikke er noget festskrift, MEN læsbarhed er dog en væsentlig faktor.

  Som nævnt er bogen kontrastiv. Det kontrastive element gør bogen særdeles relevant for danskere, fordi særlig opmærk- somhed er viet til områder, som er kendt for at volde dansk- talende besvær, når vi skal beherske engelsk på højere niveauer. Følgende er et uddrag fra en længere sektion om brugen af upersonligt pronomen på engelsk:

  3-4.1.3 How do we translate Danish man?

  English has no pronoun which is a direct equivalent of the Danish generic pronoun man inflected as en and ens [her mangler dog accenttegn over begge E'er for at adskille dem semantisk og fonetisk fra den ubestemte artikel, anm.], so how do we translate man?

  The best and most neutral choice is often the passive without an agent, the so-called short passive (see 6.11.1 and 6.11.3): Man har diskuteret dette spørgsmål i årevis. => This question has been discussed for years. Man kan ikke forklare hvorfor ... => It cannot be explained why...

  Alternatively, man can be translated by certain English pronouns which can be used with generic meaning. There pronouns are we/us, you, they/them, one and their corresponding possessives and reflexives. It is, however, important to note that these pronouns retain some of their basic meanings [...]

  ALT I ALT en vigtig grammatikbog med mange fine afsnit og aspekter, f.eks. afsnit 7.3.3 om Idiomatic Use of Preposition eller afsnit 4.3.4 om Adjectives with Different Meanings, som går ind i den lange række af adjektiver - f.eks. concerned, general og present - som ændrer betydning, alt efter om det står foran eller efter det ord, det modificerer. Lærebogen er rigtig god, men som nævnt er layoutet lidt uindbydende og uinspirerende. Hvis man kan sætte sig ud over dette, er der megen viden at hente i Lise-Lotte Hjulmand og Helge Schwarz' universitetsgrammatik.

  * * * * *


 • Maria Estling Vannestål:
 • "A University Grammar of English - with a Swedish Perspective".
 • 544 sider (hardback), 434 svenske kroner (349 DKK).
 • STUDENTLITTERATUR, Lund - KAN KØBES HER.

  DENNE ENGELSKE GRAMMATIKBOG er skrevet i Sverige af ph.d. i engelsk lingvistik, Maria Estling Vannestål, på engelsk. Den har mange fine kvaliteter, endvidere er den delvis kontrastiv, idet den inkluderer et svensk sprogperspektiv, som ikke sjældent også er relevant for os dansktalende.

  MÅLGRUPPE: Fra 1. årsstuderende på universiteter og op. Det er en lærebog på universitetsniveau, men kan også læses af andre interesserede, som er godt hjemme i fagterminologien.

  Grammatikbogen er meget systematisk bygget op. Der er en række gode og lærerige eksempler og fine forklaringer på faktisk alle grammatiske fænomener inden for det engelske sprog, som man som non-native speaker støder på. Layoutet er godt og "luftigt" og undersøtter derfor den didaktiske side på en vældig god måde, hvilket højner læsbarheden og forståelsen. Bogen er meget grundig og uddybende med fine eksemplificeringer.

  Der er faktisk også øvelser og problemløsende spørgsmål, som man kan lave, hvis man har lyst til at teste, om man har fattet de enkelte kapitlers væsentligste punkter.

  Bogen er som de fleste grammatikker bygget op efter ordklasser. Få steder kommer der noget specifikt svensk, som man evt. kan springe over, eller som, hvis man har affinitet med det svenske sprog, kan bruge som eksempel på bedre at forstå de engelske grammatikregler og -vaner. Der er også henvisning til forskelle til andre sprog, f.eks. serbokroatisk, fransk og italiensk. Alle de anvendte sprogeksempler er autentiske, taget fra forskellige engelsksprogede teksttyper, herunder både aviser, akademiske tekster, romaner, sangtekster og samtale - samt, hvilket måske er en god idé, også studerendes essays.

  * * *

  BOGEN KOMMER OGSÅ IND på forskellige stillejer (eng. registers), f.eks. forskellen mellem formelt sprog (hvilket vi jo fordrer i academic writing på universitetet og i analytiske essays i gymnasiet) - samt uformelt, dagligdags sprog. Opsummerende (under titlen "Brief revision") giver Maria Estling Vannestål en kort oversigt i bullets over de vigtigste grammatiske fænomener i hvert kapitel.

  Følgende er et uddrag af grammatiklærebogen fra kapitlet om adverbier:
  As mentioned above (7.2), adverb forms without -ly (.e.g. real good) are often used in informal language. There are also, however, adverbs that have two forms (one with -ly and one without), often with slightly different meanings, occuring mainly in specific expressions. A few examples are given here, and you can finde more in Appendix 9:

  (a) The bird was digging deep into the tree for its tidbits.
  (b) Tchaikovsky was deeply hurt by Rubinstein's cold words.

  (a) I'm shouting out loud for Sweden's Shout Out Louds.
  (b) A furious young lady, complaining loudly, smashes her enemy in the head with a big hammer.
  Sådanne grammatiko-semantiske forskelle mellem deep og deeply samt loud og loudly er interessante - og ikke mindst vigtige, når vi som non-native speakers gerne vil begå os så korrekt på engelsk som muligt. Bogen fremdrager mange nuancer og forskellige i det engelske sprog, som det er godt at få forstand af for fagfolk.

  A University Grammer of English kan sagtens appelere til danskere, skønt den er skrevet med et delvis svensk perspektiv. Den er anderledes end så mange andre engelske gammatik- bøger, jeg har læst gennem årene, men jeg kan vældig godt lide denne her. Den er trods sit høje niveau ganske let tilgængelig og grundig. Og grundigheden viser sig at være et plus. Man får megen viden ud af at studere denne bog, som man kan sidde og læse fra A til Z - eller anvende den som opslagsbog. Prøv den!

  PS) Bogens hjemmeside har podcasts og andre ekstra hjælpemidler, der supplerer de emner, lærebogen behandler.

  * * * * *


 • Forfattere: Beverley Collins & Inger Mees
 • "Sound English: A practical pronunciation guide for speakers of Danish"
 • 234 sider, hardback, 370 kr.
 • 3. udgave, 6. oplag. INKLUSIVE øVE-CD.
 • Handelshøjskolens Forlag - KAN KØBES HER.

  DETTE ER EN FREMRAGENDE engelsksproget fonetiklærebog med fokus på korrekt udtale af britisk engelsk. Denne engelsk- sprogede lærebog er glædeligvis kontrastiv, dvs. den gør det eneste rigtige, nemlig at kontrastere udtalereglerne i britisk engelsk med danske lyd- og udtalevaner.

  MÅLGRUPPE: Universitetsstuderende i engelsk og lingvistik, men kan læses fra 3.g på ungdomsuddannelserne og op. Undervisere, oversættere.

  Som så ofte erkendt taler mange danskere et rigtigt godt engelsk. Det er desværre også samtidigt en kendsgerning, at vores selvtillid udi engelsk ikke sjældent overstiger vores reelle lingvistiske evner, hvorunder korrekt udtale af ord og sætninger ikke er en uvæsentlig del. Vi har tendens til at overføre danske udtalevaner til engelsk, og dén går ikke i alle tilfælde, og slet ikke i tilfælde, hvor fonem-forskel er betydningsbærende.

  * * *


  ET FONEM ER den mindste isolérbare, betydningsbærende lyd i et sprog, men hvis man i udtalen ikke skaber lydlige forskelle, kan ordet misforstås. Det beror på det "lydinventar" et sprog har. Sagt på en anden måde: dansk og engelsk har ikke helt samme lydinventar. Lad os tage to eksempler fra bogen:

  1) En englænder vil have tendens til at udtale de to danske ord lidt og let ens, idet han/hun opfatter udtalen heraf som mod- svarende det engelske ord lit.

  2) En dansker vil have tendens til at udtale de to engelske ord luck og lock ens, idet vi opfatter udtalen udtalen heraf som modsvarende det danske ord lok. Men på engelsk er der to vokallyd, som modsvarer den ene danske. Førstnævnte engelske ord udtales /lʌk/, mens det andet engelske ord udtales /lɒk/.

  Dansktalende skal altså lære at sondre imellem
  /ʌ/ og /ɒ/.

  * * *

  NETOP HER KAN Sound English være behjælpelig med at styrke vores praktiske færdigheder. Lærebogen er uhyre pædagogisk bygget op og går meget systematisk frem. Fonetik kan være et svært emne, men med denne bog går det så meget lettere. Efter en grundig introduktion hander de første kapitler om udtalen af konsonanter og vokaler.

  Bogen indeholder en samling udtaleøvelser, som specielt er udarbejdet for danskere, der ønsker at forbedre deres britisk-engelske udtale. Et kapitel sidst i bogen gennemgår udtaleforskelle mellem britisk engelsk (Received Pronunciation) og amerikansk engelsk (General American).

  De mange fine eksempler er ledsaget af øvelser til alle de udtaleproblemer, der typisk volder danskere besvær, uanset om det er udtalen af enkelte fonemer, betoning osv. Bogen giver nøje anvisninger på, hvordan man kan opnå en autentisk udtale af alle de engelske vokaler og konsonanter samt information om intonation, tryk, konsonantsekvenser, sammensatte ord og andre vigtige træk, der i praksis karakteriserer og præger sammenhængende tale.

  Ud over det skrevne materiale indeholder Sound English en ekstra-lang cd, som indeholder næsten 80 minutters øvelsesmateriale med pause efter hver sætning for at give brugeren mulighed for at gentage sætningen. Lydfilerne fra cd'en kan alternativt downloades under fanen EKSTRA MATERIALE til venstre på bogen hjemmeside (se ovenover: 'Kan købes her'). Endvidere er der tilføjet en ny øvelse i tryk i sammensatte ord - et område som ofte volder danskere store problemer.

  Der er ingen tvivl om at seriøst arbejde med denne lærebog vil resultere i forbedret mundtlig sprogfærdighed og udtale på engelsk, herunder arbejde med øvelserne på den medfølgende cd. Sound English kan anvendes både til selvinstruktion og til klasseundervisning, og lærebogen er yderst nyttig for danske sprogbrugere, som ønsker at forbedre deres udtale af engelsk.

  * * * * *


 • Lars Kjær:
 • "Engelsk-Dansk ordbog: Fast ejendom - finansiering".
 • 100 sider (hardback), 250 kroner.
 • Fås også som e-bog.
 • Udgivet 2. marts 2012.
 • Jurist- og Økonomforbundets Forlag - KAN KØBES HER.

  DENNE PRAKTISKE og meget specifikke ordbog medtager engelske ord og juridiske begreber (UK, USA og internationalt) inden for fast ejendom og finansiering og oversætter dem til dansk og giver samtidigt gode forklaringer.

  MÅLGRUPPE: Fra akademiuddannelser, ED, HD og op. Jurister, revisorer, ejendomsinvestorer, bankfolk, oversættere m.fl.

  Bogen er alfabetisk bygget op og koncentrerer sig meget om dette specifikke juridiske ordforråd, som ofte ikke finder plads i almindelige ordbøger, og hvor man kan have svært ved at finde danske forklaringer på ord og begreber. Dette er en række eksempler på oversættelser og forklaringer fra bogen:
 • accrued interest påløbne renter.
 • amenity herlighedsværdi * forhold, som forøger værdien af fast ejendom (eks. landskab, udsigt, adgang til rekreative områder). Primært anvendt som en del af vendingen 'in the interests of amenity', fx kan en myndighed udstede en ordre om at bevare et træ, hvis det er hensigtsmæssigt med hensyn til 'the interests of amenity'.
 • condominium (US) ejerlejlighed * i engelsk ret bruges betegnelsen freehold flat eller owner-occupied flat.
 • inventory lagerbeholdning * inventory betragtes som et likvidt aktiv, da lagerbeholdningen hurtigt kan omsættes til kontanter. I modsætning til fixed asset.
 • negative easement servitut, se easement * sml. positive easement.
 • wear and tear slid og ælde * se fair wear and tear.
 • Som des ses, er Lars Kjærs ordbog fokuseret på juridisk fagsprog inden for ejendomshandel og finansiering. Hvis man arbejder inden for dette felt, kan bogen vises sig at være overordentligt nyttig. For andre, som arbejder fagligt med engelsk på højere niveauer, kan bogen være med til at udvide deres ordforråd og begrebsverden, men de fleste har ikke nødvendigvis brug for så specifik en ordbog.

  * * * * *


 • Eva-Charlott Munkenberg:
 • "English for Engineers and Technicians".
 • 272 sider (hardback), 259 svenske kroner (198 DKK).
 • STUDENTLITTERATUR, Lund - KAN KØBES HER.

  TEKNIK OG TEKNISK SNILDE kræver også sit sprog. Selv når man arbejder inden for områder uden for sprog og humaniora, i specialiserede professionelle felter, er det nødvendigt at være god til engelsk, f.eks. hvis man studerer eller arbejder med teknologi, ingeniør- og naturvidenskab.

  MÅLGRUPPE: F.eks. elever ved htx og studerende på/fra ingeniørakademier. Samt undervisere og oversættere.

  Til denne specifikke målgruppe har Eva-Charlott Munkenberg skrevet en engelsk lærebog, som bl.a. fokuserer på teknisk ordforråd. Lad os se nærmere på, hvad bogen indeholder.

  Bogens første del Professionalism handler om almene sproglige færdigheder som skriftlighed og mundtlige præsentationer. Bogens fokus er endvidere på forståelse, ordforråd og udtale. Bogen indeholder endvidere øvelser samt eksempler på, hvordan man kan undgå misforståelser. Alting er skrevet på engelsk, dog har gloselisterne svensk oversættelse.

  Bogen har visse fortrin. F.eks. er der et kapitel om biler med en gloseliste på både britisk engelsk og amerikansk engelsk med vigtige bil-gloser. Det, som på britisk hedder hhv. lorry, caravan og silencer, hedder på amerikansk truck, trailer og muffler. Og der er flere ord i listen.

  Følgende udsnit fra kapitlet Combustion engines er et eksempel på, hvilke områder bogen beskæftiger sig med:
  [...] A valve opens and the air fuel mixture is sucked into a cylinder, when a piston goes down. The next phase or stroke is compression, when the piston inside the cylinder is pushed upwards to compress the air fuel mixture. After that, an ignition coil sends power to the stark plug, which emits a spark that sets fire to the compressed vaporized fuel. The fuel burns in an explosion, which sends the piston down again with great force. This is the ignition-power phase. In the exhaust phase the piston goes up again, and another valve opens to let the fumes from the combustion out [...]
  Som man kan se er bogens fokus og ordforråd rettet imod teknik og mekanik med videre. Lærebogen er således yderst nyttig, hvis man f.eks. skal skrive opgave eller artikler inden for eksempelvis ingeniørvidenskab, design eller naturvidenskab. Bogens specialiserede sigte og sprogfelt er smalt og præcist - og dermed er målgruppen samtidigt relativt smal, men folk uden for målgruppen kan have megen glæde af at læse bogen.