HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerOpdateret: den 11. juli 2024

UNDEREMNE: HISTORIE, SAMF og ARKITEKTUR
Danmark, historie, samfund og debat, politik, arkitektur og byrum.


Anmeldelse: Lækker coffee-table-album om Italiensk smukke historiske haver med velskrevet tekst og vellavet fotolayout


ITALIENSK/HORTICULTURA: I denne vellavede bog introduceres læserne til 32 fortryllende italienske haver. Layoutet er lækkert og indbydende. Forfatteren, der har en fremragende sans for at skrive spændende og medrivende, fortæller disse havers fascinerende historie, præsenteret med forfatterens eget billedmateriale, der virker som et frisk pust. Haver og haveanlæg er en vigtig del af et lands kultur og landskabsarkitektur. Ikke mindst i Italien, som lægger vægt på æstetik i alle livets forhold. De historiske haver er fortællingen om naturens egen æstetik, der i menneskehænder formes til ny perfektion og skønhed. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Jesper Storgaard Jensens fremragende coffee-table-bog her. Det er et vigtigt og interessant værk inden for europæisk civilisation og kulturhistorie. LÆS MERE...
Anmeldelse: Mere end en mands datter og en anden mands hustru


HISTORIE/SAMFUND: Pligt, kløgt, omsorg og kærlighed kendetegner adelskvinden Birgitte Gøye, der var født med en guldske i munden. Hun opfostrede en halv snes forældreløse adelsfrøkener, var igennem en menneskealder en betydelig lensmand og tillige uvurderlig støtte for både sin mand, Herluf Trolle, i levende live og i eftermælet. Desuden var Birgitte nært fortrolig med dronning Dorothea og kurfyrstinden af Sachsen og plejede nære forbindelser med en række adelige livet igennem. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den spændende biografi her. LÆS MERE...
Anmeldelse:
Feber, farer og fordomme:
Skam, skyld og øget social ulighed


DANMARK/SAMFUND: Professor i epidemologi og folkesundhed Morten Sodemann har skrevet en omfattende ’pamflet’, et videnskabeligt begrundet opråb om de kulturelle, psykologiske og sociale mekanismer, der refleksmæssigt optræder, når en altoverskyggende trussel mod samfundet og den enkelte indtræffer: Et holdningsmæssigt og adfærdsmæssigt ”immunsystem”, der baserer sig på fordomme og gruppetænkning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Provinsen – et sted i vores bevidsthed


DANMARK/HISTORIE: Golden Days 2023 har provinsen som tema. Professor emeritus Johs. Nørregaard Frandsen giver med nærværende bog en introduktion til temaet. I sin bog definerer han provinsen som både noget udvendigt og indvendigt. I sidste instans er det en forestilling, en holdning, en grundopfattelse. Vi har hver vores egen opfattelse heraf. Dette giver grundlag for både politiske ideologier og kommercielle markedsføringsstrategier om det gode liv i relation til provinsen. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: En landarbejders åndelige og sociale vækkelse


DANMARK/HISTORIE: At en landarbejder skulle knokle for lige knap at kunne mætte fire munde, kunne Jens Peter Sundbo ikke hverken forstå eller acceptere. Han måtte allerede som 7-årig ud at tjene for at skaffe føden. Faderen var landarbejder ligesom Sundbo blev det til en begyndelse. Erfaringerne fra den tid indlejrede sig permanent i hans bevidsthed: At de kapitalstærke profiterede på den jævne arbejders bekostning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder historikeren Søren Federspiels nye historiske biografi her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Trykkefrihedsselskabets fundats: At modarbejde pressens misbrug af trykkefrihed


DANMARK/HISTORIE: Efter stænderforsamlingernes indførelse i 1831 skete der en politisering af samfundslivet. Borgerskabet begyndte at interessere sig for politik og nation i den politiske offentlighed, der var ved at blive skabt. Det var vigtigt at den eksisterende trykkefrihed ikke blev yderligere indskrænket på grund af misbrug i den offentlige debat, som pressen kanaliserede. Lektor Claus Møller Jørgen skriver indgående og perspektivrigt om Selskabets betydning for skabelsen af det nationalpolitiske fokus, der førte til krigene 1848-1852 og 1864. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Magi og magnet: 1864 som åndshistorisk pejlemærke


SAMF/HISTORIE: Mange forhold gør sig gældende: Pligt, svigt, kærlighed, nationalfølelse, offerrolle, krigerisk hybris og sund fornuft. Historiker Jens Lei Wendel-Hansen har skrevet et omhyggeligt og særdeles oplysende værk om synspunkter, strømninger og åndshistoriske modsætningsforhold i relation til tolkningen af læren af 1864 helt frem til i dag. Bogens flotte og rare coffee table format sætter en ny standard for layout til seriøs historieskrivning. Anmelderen synes godt om bogen, Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Stor kraftpræstation ligger bag det første samlede værk i fem bind om alle danske statsministre siden Grundloven af 1849. Alle fem bind anmeldes her og får seks stjerner ud af seks


SAMF/HISTORIE: Professor emeritus Tim Knudsen har med de første tre bind af fortællingen om danske statsministre gennem tiderne præsteret at skrive omhyggeligt, detaljeret og velunderbygget om udviklingen i embedet som statsminister. Hertil kommer, at Knudsen med sin hermeneutiske tilgang formår at levendegøre stoffet, uden at det forfalder til spekulation eller vidtløftighed i detaljerne såvel som i konklusionerne. Forventningerne til bind 4 og 5 er høje. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder alle fem bind af Tim Knudsens fembindsværk om Danmarks statsministre. LÆS MERE...
ITALIENSK - Grammatik og ordforråd (REKL)


Anmeldelse: Et historisk pragtværk i coffee table-format: Biografi over Valdemar den Store.


DANSK/HISTORIE: Dansk middelalderhistorie i reportageform, hermeneutisk tolket, præsenterer Valdemar den Stores liv i øjenhøjde, i det omfang forhåndenværende kildemateriale understøtter dette. Forfatteren gengiver Valdemars livshistorie i en overskuelig, nuanceret og detaljerig form. Det er historieskrivning for lægfolk, uden at der er skruet ned for det faglige niveau. Fortjener fem stjerner af seks. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den spændende bog om Valdemar den Stores liv her. LÆS MERE...
GRÆSK - Grammatik og ordforråd (REKL)


Anmeldelse:
Kampen om Centraleuropa


HISTORIE: I denne bog beskriver historikeren og journalisten Vibe Termansen de bagvedliggende årsager til den omstridte udvikling Centraleuropa gennemgår i disse år. Hvor vesteuropæerne mener, at Polen og Ungarn splitter EU ved at forbryde sig mod de fælles opfattelser af demokrati og retsstat, hævder man i Warszawa og Budapest, at man beskytter de ægte europæiske værdier, alt imens det hypermoderne, dekadente og migrantfyldte Vesteuropa er på vej i værdimæssig opløsning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Søren Harpøth Baltzersen, anmelder Vibe Termansens bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Nøgternt, klart og tankevækkende forsøg


HISTORE/SAMFUNDSFAG: Nøgternt, klart og tankevækkende forsøg på at koble verdenshistorie, geopolitik, hermeneutik og ideologi med henblik på at forstå magtens mennesker i det 20. århundredes optik. Hvad driver mennesker til at søge magt? Hvorfor udvikler nogle magtmennesker sig hæmningsløst? Hvilke faktorer spillede ind for at visse enkeltpersoner kom til magten i det 20. århundredes Europa? --- Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Ian Kershaws nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: ’Folkhemmet’ på godt og ondt: Et kyndigt blik ind i svensk selvforståelse og selvforblændelse


SAMFUND/SVERIGE: Johan Varning Bendtsens journalistiske undersøgelse af den svenske folkesjæl, ’Folkhemmet’, er ærlig, nuanceret og engageret: Hvordan radikaliteten i svensk kultur, politik og samfund har udviklet sig mod en afvikling af samfundsprojektets kernepunkter, hvor selvbilledet krakelerer. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Bendtsens velskrevne sverigesbog her. LÆS MERE...
FRANSK - Grammatik og ordforråd (REKL)


Anmeldelse: Historisk interessant og nutidsrelevant afhandling serveret som Coffee Table Book


ENGELSK/FRANSK/HISTORIE: Nationsbygning og bevarelse af national enhed har altid haft en høj politisk prioritet for canadiske regeringer. Michael Böss redegør og argumenterer for, hvorledes infrastruktur, økonomi og handel såvel som udenrigspolitik, velfærd og kultur og åbenlyse integrationstiltag har været i spil som politiske redskaber med det formål at skabe en national identitet og sammenhængskraft i et land med store geografiske, kulturelle, religiøse og sproglige forskelle lige siden den canadiske forbundsstats grundlæggelse. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Velskrevet, historisk interessant, grusom og underholdende


LITTERATUR/DANSK: Makkerparret Bugge og Vraa har fundet melodien sammen i skrivningen af konkret historisk funderede romaner. Først Pigen fra det store hvide skib, og nu Tre dage i april. Nærværende roman har alle ingredienser til en moderne roman om nyere historiske tildragelser. Romantik og kærlighed, egoisme og fanatisme, dramatik, heltemod og dedikation. Fire stjerner for en velskrevet, veldrejet og underholdende roman. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder romanen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: På sporet af Europa - og vores identitet


LINGVISTIK/HISTORIE/ARKITEKTUR: Vellavet bog om Antikken omkring os, altså de ting fra antikken som vi omgiver os med også i vore dage. Og Antikken gør sig gældende mange flere steder, end man måske lige regner med. Vores måneder har latinske navne. På stjernehimlen over os lyser Venus, Jupiter og de andre romerske guder som vores solsystems planeter. De græske dramaer om Medea, Elektra og Antigone bliver igen og igen sat op på vores teatre. Bogen er flot layoutet og har en dejlig stor skrifttype. Der er mange relevante og flotte illustrationer, der er en fin ledsagelse af de emner, der omtales i brødteksten. Bogen kommer fint omkring mange centrale emner. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: På sporet af Europa - og vores identitet


HISTORIE/SAMFUND: Denne flotte bog er den første af to dele, som samlet fortæller hele historien om Europa - fra neandertalerne og helt frem til i dag. Første del begynder i forhistorisk tid og slutter i slutningen af det 18. Århundrede med USA’s uafhængighed (1776) og Den franske Revolution (1789). Bogen undersøger bl.a., hvad der er særegent ved europæisk historie og identitet. Kort sagt: Hvad er Europa? Rejsen mod Europa er et forsøg på at forstå de lange udviklingstræk, der har bevirket, at Europa - vores lille og dog mangfoldige kontinent - er kommet til at se ud, som det gør. Denne underliggende søgen gør bogen interessant, og den er tillige velskrevet og velformuleret og kommer fint omkring de mest centrale emner. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Det usynlige Rom


ITALIENSK/SAMFUND: Ny insider-bog om Rom, som indeholder spændende curiosa - denne finurlige by med de mange ansigter. Bogen er skrevet i 17 kapitler og formidler megen nyttig viden om om Italiens hovedstad og dens mange facetter. Titlen "usynlig" henviser til, at forfatteren gerne vil præsentere det "andet" Rom for læserne. Og det gør han på indsigtsfuld vis med talrige eksempler fra dagligdagens Rom, som er noget helt andet end det turistmæssige Rom, som de fleste tilrejsende møder og frekventerer. Det usynlige Rom kaster et nøgternt blik ind bag de kulisser, som turisterne forveksler med det virkelige Rom. Og der er mange spændende oplevelser og ting erfare for læseren. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Jesper Storgaard Jensens fremragende nye Rom-bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: ROM: Magt, byrum og infrastruktur


ITALIENSK/HISTORIE: Herlig bog om Roms historie, Rom som i vore dage er Republikken Italiens splendide hovedstad og som tidligere var Romerrigets hovedstad, hvortil ”alle veje går”. Bogen indeholder spændende curiosa og formidler nyttig viden om byens over to tusinde års historie – med særligt fokus på de historiske og politiske strømninger, som har været med til at forme byen. Ligeledes hvordan forskellige tiders magthavere har søgt at sætte deres præg på byen. Denne indsigtigsfulde bog bygger på den seneste forskning og er skrevet i et forståeligt sprog. Den kan især tiltale dem, der er interesserede i byen Rom samt Roms historiske og magtpolitiske forhold. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Rom-bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Blik ind i maskinrummet: Hvad foregår der i hovedet på kriminelle, og hvordan fungerer vores retssystem og lægefaglige ekspertise i forhold hertil?


PSYKOLOGI/SAMFUND: Retspsykiater Mette Brandt-Christensen og retspsykolog Tine Wøbbe har i samarbejde med journalist Kristina Antivakis gennemgået otte volds- eller drabsdømtes historier. Fortællingerne er formidlet nøgternt, klart og med stort fagligt engagement til den almene læser. Samtidig får vi et informativt blik ind i det lægefaglige system, der knytter sig til de retssager, hvor domstolen har ønsket en klinisk vurdering af dømte personer, inden der tages stilling til strafformen. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Kontrafaktisk historie- skrivning: Vellykket storværk om skandinavismen 1848-1870


DANSK/HISTORIE: De to historikere bag dette omfattende og grundigt dokumenterede forskningsarbejde præsenterer skandinavismen i nyt lys. De spørger ind til den grundlæggende idé bag den skandinavistiske bevægelse i Norden og bygger videre på tidligere forskning samtidig med at de nytænker problemstillingen i et samtids- og fremtidshistorisk lys: Hvordan opstod idéen? Hvorfor blev den ikke realiseret? Hvor tæt var den på at blive til virkelighed? Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: København året 1829: Sodoma eller Gomorra? Lystspil eller moralsk rettesnor?


LITTERATUR/DANSK: Grafisk designer og historisk krimiforfatter Lasse Holm har begået et begavet, lystigt og moraliserende guldalderdrama, hvor alle centrale figurer bevæger sig i cirkler om Det Kongelige Teater, der er intrigernes og forbrydelsernes omdrejningspunkt. Et stykke totalteater, der i slutscenen også kommer til at omfatte selveste kongen, Frederik den Sjette, der sætter tingene på plads ud fra sit enevældige synspunkt. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: DANMARK på slingretur - FORTRINLIG ny historisk bog


SAMF/PSYKOLOGI: Året 1813 går Danmark statsbankerot og følger sin uheldige alliance med Napoleon til dørs med tabet af Norge til nabolandet Sverige. Historiker og forfatter, cand.mag. Sune Wadskjær Nielsen har med sin fremstilling af hændelsesforløbet 1. december 1813 - 16. januar 1814, der førte til Kielerfreden og Danmarks afståelse af Norge, skrevet en bemærkelsesværdigt anderledes historiebog om de begivenheder, der førte til dette for landet alvorlige tab. Vi præsenteres ikke for traditionel positivistisk historieskrivning, men derimod en fremstilling, der sammenkobler en hermeneutisk og humanistisk tilgang til stoffet: Krævende anderledes for læseren, men engagerende og medrivende historieskrivning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: året 1914 var et uhyre skelsættende år for postbud H. C. Brodersen, Als


SAMF/PSYKOLOGI: året 1914 var et skelsættende år for postbud H. C. Brodersen, Als. Som nordslesviger blev han indkaldt på tysk side i Første Verdenskrig. Fra det nuværende Sønderjylland faldt omkring 5.270 mænd, hvoraf tre fjerdedele anses for at have været dansksindede. Cirka 70 procent af de dræbte faldt på vestfronten, hvor Brodersen var aktiv under stort set hele krigen. Omkring hver ottende af de 30.000 indkaldte nordslesvigere blev krigsinvalid. I løbet af krigen gik omkring 2.500 nordslesvigere over grænsen til Danmark for at undgå at komme i krig... Brodersen deltog i krigen til det sidste. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder krigsdagbogen her. LÆS MERE...
ITALIENSK - Grammatik og ordforråd (REKL)


Anmeldelse: Skyldig til det modsatte aldrig bliver bevist: Værdikampen i det 21. århundrede


SAMFUNDSDEBAT: Skal man tro de højtråbende identitetspolitiske stemmer på nutidens progressive venstrefløj er alle minoriteter undertrykte på den ene eller anden måde. De overvægtige diskrimineres af de normalvægtige, feministerne og de homoseksuelle undertrykkes af patriarkatet, og de farvede ligger under for racisme. Minoriteterne opfatter sig altså som ofre for den hvide, normalvægtige majoritet, og de kapitalistiske og patriarkalske magtstrukturer der dominerer den vestlige verden. Ifølge den konservative-liberale journalist og debattør Anna Libak har det ikke altid forholdt sig sådan. Hendes nye debatbog handler om, hvordan, hvornår og hvorfor det blev normalt at identificerer sig som offer, og den kan bedst beskrives som en indføring i identitetspolitikkens historiske ophav og senere knopskydning. Interessant læsning? Bestemt! Tidsskriftet Epsilons anmelder, Søren Harpøth Baltzersen, anmelder Anna Libats debatbog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Stor kraftpræstation ligger bag det første samlede værk om alle danske statsministre siden Grundloven af 1849; bind 1-3 af 5 bind


SAMF/PSYKOLOGI: At have friheden til at være fri Sociologen Erich Fromm var en af pionererne inden for socialpsykologien: Hvordan individet og samfundet indgår i et gensidigt påvirkningsforhold, vores socialisering. I værket At have eller at være formulerer Erich Fromm et manifest for klodens overlevelse igennem en social og psykologisk revolution, hvor den grundlæggende drivkraft for mennesket, At Have, erstattes af ønsket om At Være. Vores higen efter materiel vækst, magt og aggressivitet skal vige for glæden ved en skabende livsførelse, hvor samfundssind og fællesskabsfølelse giver livet mening i stedet for hamsterhjulets ørkesløse aktivitet. Bogen udkom første gang på dansk i 1982 og i anden udgave i 1992. Andenudgaven genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Erich Fromms klassiker her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Henrik Kauffmann - En myteomspunden person


DANSK/USA//HISTORIE: Den 9. april 1941 har Danmark i et år været besat at Tyskland, og den fyrede og tilsyneladende genansatte danske ambassadør i Washington indgår alene mand, uden nogen form for rygdækning, en i princippet uopsigelig aftale omfattende USA, Danmark og Grønland. Tidligere embedsmand og chefredaktør, nuværende historiker, forfatter og dr. phil. m.m., Bo Lidegaard, har i en populariseret og opdateret udgave af sin doktorafhandling formået at præstere en spændende, velorganiseret og oplysende beretning om diplomaten Henrik Kauffmann og hans usædvanlige liv som diplomat og person, og har dertil yderligere formået at fremkomme med overordentlig væsentlige perspektiver på Danmarks udenrigspolitik fra mellemkrigstiden og frem til i dag. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Lidegaards biografi om Henrik Kauffmann. LÆS MERE...
Anmeldelse: Året var 1865 - 1963 - 1965 - 2008 - 2020 - Freedom now?


ENGELSK/USA//HISTORIE: Særdeles grundig og uafrystelig dokumentation om forholdene for det sorte USA fra Uafhængighedserklæringen i 1776 og frem til i dag. Dette forhold betegner forfatteren, professor Jørn Brøndal, som det ’amerikanske dilemma’, der er fyldt med allehånde modsætninger og pragmatisk hykleri. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Jørn Brøndals fremragende og yderst velskrevne bog her. Der er tale om en håndbog for lægmand såvel som for fagfolk. LÆS MERE...
Interview: "Farver og streger i de rette proportioner gør mig glad" - mød billedkunstneren Andreas Lawaetz


BILLEDKUNST: Billedkunstneren Andreas Lawaetz er opvokset på Frederiksberg og bor i dag i København, mere præcist på Nørrebro. Han er uddannet pædagog og arbejder til dagligt, deltids, som pædagog. Det giver ham tid til at arbejde som billedkunstner ved siden af. Som kunstner er han autodidakt og kan arbejde, når tiden, lysten og inspirationen er der. Der laves mange skitser, og nogle af skitserne bliver sidenhen til kunstværker. Med en selvstændig og eksperimenterende tilgang til farver og former har billedkunstneren efterhånden udviklet sin helt egen stil og kunstneriske signatur. Han er særligt glad for at male abstrakte motiver og figurer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har interviewet Andreas Lawaetz. LÆS MERE...
Anmeldelse: En nyttig modgift til ’mediepanik’


DANMARK/SAMF/MEDIER: De to forfattere, begge ph.d. inden for børns og unges mediebrug, har begået en handy bog i Samfundslitteraturs serie ’Kort og præcist om medier og kommunikation’. Bogen henvender sig især til medieforskere og studerende inden for feltet børn og unge, men den menige læser kan bestemt drage stor nytte af den klare og veldisponerede bog til at få et kvalitativt input til hele spørgsmålet om unges (for)brug af medier og den tilhørende bekymring hos forældre og offentlighed. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Mange muligheder for udflugter i Grænselandet


DANMARK/HISTORIE: Jubilæumsåret 2020 for 100-året for Sønderjyllands indlemmelse i kongeriget Danmark er blevet markeret på mangfoldig vis. Politikens Forlag har med aktualitetssans udgivet en ferm lille bog i serien Turen går til. Grænselandet er hermed sat på kortet som et turistmål i sig selv, og dette tiltag kan også opfattes som et bidrag til den stadigt fremadskridende normalisering af grænserelationerne til Tyskland. Guiden er rigt illustreret med fotos og kort, som gør det lettere at planlægge forskellige ekskursioner ud i grænselandet. Det er en velkommen bog i rækken af turguider, og som de siger hos DSB: Til tiden. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: For evigt udelt: "Up ewig ungedeelt".


DANMARK/HISTORIE: For evigt udelt: ”Up ewig ungedeelt”. Konflikten om Slesvig-Holstens tilhørsforhold til Danmark går mindst tilbage til 1460. Området blev i sin helhed en del af det preussiske rige efter nederlaget i 1864. Den nordlige del af Slesvig vendte tilbage til Danmark efter afstemningen i februar 1920. Fejringen af hundredåret for Nordslesvigs genforening med Danmark bliver bl.a. markeret med nærværende pragtbog, der er udgivet i samarbejde med Danmarks Radio. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Poul Duedahls spændende nye her. LÆS MERE...
Ny bog om runer, runekast og spådom, det danske sprog og Vikingetiden (REKL)


Anmeldelse: Etnisk BLINDHED i amerikansk og international politik


ENGELSK/HISTORIE: Professor ved Yale Universitet Amy Chua har leveret et velargumenteret, om end ikke videnskabeligt, bidrag til en dybere forståelse af de mange eklatante fiaskoer, som USA har lidt igennem tiderne på den internationale politiske arena. Det handler ikke alene om den traditionelle Red Scare (Angsten for kommunismen/pres på amerikanske kapitalinteresser), men også om at forstå den lokale kultur, specielt i forhold til etnicitet og stammerelationer, som man har blandet sig i, hvilket forfatteren sammenligner med at optræde som en elefant i en glasbutik. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Amy Chuas nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Et ordentligt menneske: Myndigt, selvstændigt tænkende og digitalt dannet


DANMARK/HISTORIE: Vores frie vilje og handlekraft er under pres af informationstidsalderens mange digitale løsninger og fora. Uafvidende ser det ud som om, at vores frie vilje på vej til at blive byttet ud med rollen som produkt for tech-giganterne. At fastholde eller genvinde vores selvberoenhed er målet for denne publikation indeholdende tanker, refleksioner og anvisninger fra professor og boblestudiebestyrer Vincent F. Hendricks' årelange beskæftigelse med truslerne mod vores frihed som mennesker i en postfaktuel tidsalder. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye bog her. LÆS MERE...
Kom med til Paris - en kulturhistorisk rejse- og identitetsbog (REKL)


Anmeldelse: På sporet af Viggo Hørups demokrati


DANMARK/HISTORIE: Den danske professor i informationsvidenskab, Peter Lauritsen, er forsker i overvågning. Det er nærliggende at binde en tråd mellem hans professionelle beskæftigelse og politikeren Viggo Hørup. Hørup var stærkt optaget af at sikre, at det grundlovsgivne demokrati udviklede sig til et reelt demokrati. Hertil kræves nøje overvågning. Med Hørups egne ord: "I et demokrati skal magten være transparent, den skal kontrolleres systematisk, og de der misbruger den, skal stilles til ansvar." Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Gedigent historisk oversigtsværk giver mulighed for nyt syn for sagn


HISTORIE/SAMF: Årene 1947 - 1989 levedes i skyggen af Den Kolde Krig, hvor den uforsonlige konfrontation mellem kommunistiske étpartidiktaturer og den demokratisk-kapitalistiske vestlige verden rådede. Professor i samtidshistorie ved Saxo-instituttet, Poul Villaume, har skrevet et vægtigt kildebaseret hovedværk om Den Kolde Krig, med perspektiver helt fra konfliktens optakt omkring 1917 og frem til de tre største kriser anno 1961. Et værk, der forpligter: Man længes allerede efter det annoncerede bind 2, der vil skildre tiden frem til Murens fald i 1989 og Tysklands genforening. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Paul Villaumes nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Når kapitalismen æder sjæle op


LITTERATUR/NORDEN/SAMF: I romanen Penge på lommen viser Asta Olivia Nordenhof, hvordan kapitalismen trænger ind i hovedpersonernes indre og i deres selvforståelse og påvirker alle rum. Et noget bastant skønlitterært projekt, som ikke desto mindre lykkes på smukkeste vis. De to hovedpersoner, Kurt og Maggie, er udsatte eksistenser. For dem er penge vejen til tryghed, og penge får de, men de farer også vild i livet og i deres kærlighed til hinanden og bliver fanget i destruktive mønstre. Nordenhof beskriver deres kærlighed til hinanden, som de ikke selv forstår eller kan udtrykke, ømt, poetisk og medrivende, så de fremstår fuldstændig nøgne og blottede i deres afhængighed af hinanden og med alle deres ufuldkommenheder. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Anne Beck Nielsen, anmelder romanen her. LÆS MERE...
Ny bog om runer, runekast og spådom, det danske sprog og Vikingetiden (REKL)


Anmeldelse: Om frygt og håb i frygt- somme tider


ENGELSK/SAMF: Martha C. Nussbaum er en 73-årig amerikansk filosof, der i sit virke beskæftiger sig med følelsernes væsen og menneskets søgen efter det gode liv. Nussbaum regnes for en af de mest betyd- ningsfulde nulevende filosoffer, og udover at være en usædvanligt interessant og tankevækkende filosof, forstår hun også at skrive om svært tilgængelige emner på et helt forståeligt sprog. I Frygtens monarki definerer hun USA som et frygtens samfund, og de frygtsomme tendenser, hun viser i USA, kan langt henad vejen også ses i DK. I bogens første seks afsnit viser Nussbaum overbevisende, at årsagerne til den politiske frygt skal findes i frygten i det enkelte menneske. Nussbaum mener, at det er vigtigt ikke at overgive sig til frygten. I stedet argumenterer hun for, at frygtens forside er håbet, og at vi har pligt til at håbe. I bogens sidste del diskuterer hun, hvad vi kan gøre for at blive "forsigtigt optimistiske". Tidsskriftet Epsilons anmelder, Anne Beck Nielsen, anmelder romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: At værne om det frie ord og demokratiet


HISTORIE/DANMARK: Åndsfriheden er et historisk relateret begreb, der som en kamæleon tager farve efter den historiske kontekst, og dens overlevelse er ikke en given ting. Dette er hvad Esther Oluffa Pedersens disputats på forbilledlig vis illustrerer igennem sine nedslag i debatten om demokrati, ytringsfrihed, sindelagskontrol, humanisme, ansvarsbevidsthed og videnskab i Danmark iblandt intelligentsiaen, digtere, politikere og repræsentanter for religiøse såvel som (andre) ideologiske strømninger, i perioden 1933 - 1960. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder disputatsen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Stadig særdeles AKTUEL pionér inden for sociologien


SOCIOLOGI: Georg Simmel var anset og indflydelsesrig, tysk filosof og sociolog. Han underviste ved Humboldt-universitetet i Berlin i perioden fra 1885 til 1914, hvor han blev professor i filosofi i Strasbourg. Han anså sig selv for først og fremmest at være filosof, men hans vægtigste og måske mest interessante bidrag til videnskaben blev skabt inden for sociologien. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Simmel-bogen her. LÆS MERE....
Kom med til Paris - en kulturhistorisk rejse- og identitetsbog (REKL)


Anmeldelse: Kampen om fremtiden


DANSK: Kunstig intelligens er igennem de sidste ti år blevet kerneforretningen for nogle af de mest værdifulde selskaber i verden som Amazon, Facebook, Google og sidstnævntes pendant, kinesiske Alibaba. For at fastholde og øge deres markedsposition investerer disse tech-giganter massive summer i den fortsatte udvikling af kunstig intelligens. Thomas Terney giver i sin bog et skræmmende indblik i, hvordan start-ups, investorer og grundlæggerne af de største it-selskaber er godt i gang med at revolutionere stort set alle sektorer af samfundslivet ved hjælp af kunstig intelligens, hvorved de kommer til at forandre en meget stor del af de jobfunktioner, som mennesker i dag udfører. På den internationale scene har Rusland, USA og Kina startet et kapløb om at blive førende inden for kunstig intelligens, hver med det lønlige håb, at de bliver den verdensledende nation. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Ak ja! Afgrundsdyb trøstesløshed i det danske uddannelsessystem anno 2018


DANSK: I antologien Ud med dannelsen skildrer otte bidragydere ordrigt og med stort engagement og dybde dannelsesbegrebets afmontering i dansk uddannelsessammenhæng og den hermed forbundne åbenlyse tåbelighed. Bogens to redaktører taler ind imellem dommedagsagtigt med både svovl og tjære om den prekære position for ikke blot dannelse, men lærdom i det hele taget, i det danske uddannelsessystem. Ikke desto mindre fremstår antologien i sin helhed både velargumenteret og gennemræsonneret, idet de forskellige bidrag bringer essentiel viden og indsigt i forhold til dannelsen i historisk perspektiv samt det moderne menneskes åndelige og mentale diffundering efter uddannelsessystemets paradigmeskift fra almenviden og dannelse til digital kompetence. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Relevant historisk forskning og spændende formidling


DANSK/HISTORIE: I anledning af PFA-pensions 100-års jubilæum i november 2017, fortsatte pensionskassen sin tradition med at lade historikere forske i, og skrive om, de danske ministerier siden 1901. Det blev denne gang til en to-binds publikation omhandlende perioden 1972-1993. Første bind, som udkom i november 2017, handler om Anker Jørgensens tid 1972-1982. Andet bind, Poul Schlüters tid 1982-1993 foreligger hermed. De to bind giver tilsammen et dybt fascinerende indblik i et stykke dramatisk danmarkshistorie, hvor det politiske spil og de specielle udfordringer behandles særdeles indgående og kompetent af de to historikere Olesen og Olesen. Udgivelsen har et samlet forord ved Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Afdækninger af populismen i en turbulent tid


DANSK: Journalist og forfatter Samuel Rachlin har skrevet en lang række bøger og artikler om aktuelle politiske og historiske emner. I denne bog, som han betegner som essay, har han sat sig for at udrede de karakteristiske træk ved den såkaldte populisme, dens væsen og betydning. Det sker med historisk grundighed og perspektiv. Ligeledes bidrager hans eksempelmateriale og den tilhørende argumentation til en kærkommen begrebsafklaring, hvor fokus bliver krystalklart: Vi er i det 21. århundrede vidner til kampen mellem det liberale demokrati og det illiberale demokrati: Man kan sige, at vores demokratibegreb er grundlæggende udfordret. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Spændende og historisk relevant bog om anstændige forhold for arbejderklassen


DANSK/HISTORIE: Naturens luner findes både uden for og inden i menneskene. At det skulle være et af naturen bestemt forhold, at arbejdere skulle være slaver af kapitalen, kunne malersvend Jens Jensen ikke acceptere. At enkeltpersoner skulle profitere på almindelige menneskers bekostning, var ham lige så fjernt. Søren Federspiels nye udgivelse er en rigtig spændende og historisk relevant bog. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Registreringer af stort og småt igennem 400 år


DANSK/HISTORIE: Historikeren Anders Bjørn tager sig af de første 350 år, medens folkloristen Jane Lytthans dækker tiden efter 1968. Det er der kommet en interessant bog ud af, egal i fremstillingen mellem de to forfattere, og utrolig veldokumenteret og grundig. Grundigheden sørger for, at hver en sten bliver vendt, men alt er holdt i nøgterne, faktuelle rammer, hvorved det ikke på noget tidspunkt bliver kedelig læsning. Tvært imod skærpes interessen for denne utroligt vigtige bydel for København og hele Danmarks historie. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Christianshavn-bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Seriøs coffee-table bog om samspillet mellem natur- og kulturlandskab


DANMARK/NATURHISTORIE: Tegneren, maleren og forfatteren Jens Gregersen har siden slutningen af 1970'erne vandret, tegnet og malet flora og fauna som et led i den naturovervågning, som han således har praktiseret i mere end 40 år. Han har arbejdet med dette emne overalt i landet, men særligt koncentreret om den jyske hede. Jens Gregersen bor på øen Vorsø i Horsens Fjord, midt i den natur, som han sætter så stor pris på. I nærværende bog, som han betegner som indlæg i debatten om urfuglens mulige genindførelse i Danmark, nærmere betegnet den jyske hede, har han sat sig for at udrede de karakteristiske træk ved det landskab, som kræves af urfuglen, for at den kan trives. Det sker med historisk grundighed og perspektiv. Ligeledes bidrager hans eksempelmateriale og tilhørende argumentation til en kærkommen begrebsafklaring, hvor fokus bliver den stadige konflikt mellem ekstensiv naturpleje og intensivt industrilandbrug. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Tilværelsens ulidelige tryghed manes til eftertanke af et nøgternt og bredt historisk anlagt værk om fascismen & al dens væsen


ENGELSK/SAMF: Dette er helt klart en vigtig bog til alle tider, ikke mindst i allernyeste tid, hvori den forhenværende amerikanske udenrigsminister, Ms Albright, igennem en velargumenteret fremstilling maner til besindighed og fornuft i forhold til de nemme politiske løsninger og samtidig appellerer til at støtte op om grundbegreberne bag demokratiet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Albrights bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Danmark - en nølende kolonisator. Nyt storværk i fem bind


DANSK/HISTORIE: "Danmark var efter de mange nederlag og landafståelser i 1800-tallet allerhøjst en nølende kolonisator. Og har måske altid været det. Ikke af godhed, men af svaghed..." (Danmark og kolonierne, Danmark, Danmark - småstat, imperium og kolonimagt, Uffe østergaard, side 53). I 2017 udkom Gad ambitiøse 5-bindsværk om Danmarks kolonihistorie. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Sonja Salminen, anmelder det store kolonihistoriske fembindsværk her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Omhyggelig historisk afdækning af en turbulent tid


DANSK/HISTORIE: PFA-Pension fortsætter traditionen med at fejre pensionskassens jubilæer ved at finansiere en udgivelsesrække af bøger omhandlende de danske ministerier igennem tiden. Denne gang, i anledning af pensionskassens 100-års jubilæum, har man satset på en to-binds publikation omhandlende perioden 1972-1993. Første bind, perioden 1972-1982, foreligger hermed. Thorsten Olesens værk bygger på et overordentlig bredt kildemateriale, blandt mange andre Socialdemokratiets gruppeprotokoller og Anker Jørgensens dagbøger. Bogen har et samlet forord til begge bind ved Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder biografien. LÆS MERE....
Anmeldelse: SUPERÅRET *1967* markerede selve omdrejningspunktet for hippiebevægelsen, LSD-evangeliet og den nye pop- og beatmusik


HISTORIE/RELIGION: Freelancejournalist og forfatter, cand.mag. Jens Rasmussen har skrevet et betydeligt værk med en stor detaljerigdom, god dokumentation og overskuelig opsætning, formuleret i et ganske præcist og sine steder passende poetisk sprog. Værkets emne er The Summer of Love, som den udspandt sig næsten synkront i San Francisco, London og København. Bogen er skrevet kærligt, men samtidig nøgternt, således at en eventuel glorificering undgås i skildringen af udviklingen fra 50'ernes beatnik-kultur, over psykedelika, nye musik- udtryk og den ultrakorte opblomstring af hippietanken frem til den smertefulde og eftertænksomme modningstid for 'den fri mand', det kulturelt og normmæssigt frisatte menneske, der nu, efter dette ene berusende år, skulle til at forvalte den vundne frihed, på godt og ondt. Tids- skriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder. LÆS MERE....
Anmeldelse: Luthers 500 år - fejring med manér


HISTORIE/RELIGION: Gedigen, indsigtsfuld og veldokumenteret fremstilling af reformatoren Luthers indflydelse på religiøse forhold i Danmark fra første færd og frem til i dag. Martin Laustens baggrund sikrer en både balanceret og nuanceret redegørelse, hvor perspektivet til stadighed fastholdes mellem de til enhver tid gældende historiske forhold og en nutidig betragtning og vurdering af Luthers betydning. Et værk, der giver læseren lyst til at søge yderligere informationer om en række interessante aspekter af kirkens og religionens udvikling i Danmark. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her Laustsens Luther-bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: På vandring i DYREHAVEN


DANMARK/HISTORIE: Alle kender - eller har hørt om - Dyrehaven som et smukt og rekreativt område nord for København. DYREHAVEN er en del af lokalhistorien i de omkringliggende velhavende kommuner, men derudover er dette fredede område en del af hele Danmarks historie og kulturskat. Det har Anne-Sofie Storm Wesche (tekst) og Lars Ranek (foto) nu lavet en spændende bog om. En bog som kombinerer tekst med relevante illustrationer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her den nye bog. LÆS MERE....
Report: Important CONFERENCE in Copenhagen on FREEDOM of speech


POLITICAL SCIENCE/CONTEMPORARY HISTORY: Two leading Western intellectual capacities met tonight in Copenhagen, namely Yaron Brook (Executive Director of the Ayn Rand Institute) and Flemming Rose (journalist, author and former editor of Jyllands-Posten). The two gentlemen offered their views on this highly topical issue: Is freedom of expression under attack, and how can one best fight against this destructive trend? The conference (entitled "Free speech and the battle for Western culture") was organised by the Danish branch of the Ayn Rand Institute and was hosted by the Danish Parliament at Christiansborg Castle. Flemming André Philip Ravn, the editor of this webzine, Tidsskriftet Epsilon, and 250 others, including students from Solrød Gymnasium, attended the English-language conference (which is why this article is written in English). LÆS MERE....
Anmeldelse: Med demokraten NASER KHADER i Oplysningens tjeneste


DANMARK/MELLEMØSTEN: Hanan - Syrien er Naser Khaders personlige fortælling om mødet med Hanan Al-Daher. Der kommer mange flygtninge til Danmark, som alle har en holdning til danskerne og vores værdier. Omvendt har vi også en holdning til flygtningene - og ikke mindst og ganske berettiget har vi en holdning til, hvor mange fremmede, vi mener, vi kan rumme i vores lille land. Khaders fine portrætbog handler om, hvordan en syrisk kvinde bliver dansk. Ikke fordi det er bedst at være dansk, men fordi det er godt at integrere sig i det samfund, man kommer til. Et synspunkt Naser Khader har forfægtet i mange år. Bogen tillader læserne at opleve borgerkrigen i Syrien og få en oplevelse af et menneske bag tragedien og hendes oplevelser. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Reportage: AT KENDE VERDEN - OG BERETTE OM DEN


JOURNALISTIK/SAMTIDSHISTORIE: Hun synes allestedsnærværende. Man ser hende her og dér. På danskernes vegne. De danske tv-seeres vegne. For TV2. Rapporterende fra Verdens hovedstæder om politik, miljø, forhandlinger, terror og andre vigtige emner. Hun har de seneste år været bosat, først i London, siden i Paris. Om sig selv siger hun, Ulla Terkelsen, at hun altid er på farten. Og det er man jo, altså på farten, når man er tv-udenrigskorrespondent. Men alligevel når hun at lære Verden at kende. Reflektere og berette om den. Og det gør hun supergodt. Denne gang med mere af hendes egen mening om de ting, hun rapporterer om. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Ulla Terkelsens nye bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: INDKREDSNINGEN af OVERKLASSENS mere eller mindre stille liv og reelle indflydelse


DANSK/LITTERATUR: Uanset om du har fået dig et nyt kontaktfrit dankort, står du i kontant forbindelse med den danske overklasse. Du ved det måske ikke, men det er ikke til at undgå. I alle facetter af dagligdagens økonomiske liv har overklassen en finger med i spillet: landets godser, supermarkeder, bilimportører, tøjmærker, økologisk såvel som ikke-økologisk landbrug osv. Som flere af medlemmerne af den danske overklasse siger, er tavshedens lov deres vigtigste leveregel. De stiller ikke op til interview. Alligevel er det lykkedes for journalist, dokumentarforfatter og Cavlingprismodtager, Søren Jakobsen, at komme ind bag de tætte parader, bl.a. via aktindsigt, tilgængelige koncernregnskaber og data om indflydelsesrige familier og enkeltpersoner. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Interview: Med DR's journalist og udenrigskorrespondent MATILDE KIMER ud i Verden -- og hjem igen


JOURNALISTIK/KULTUR: DR-journalist MATILDE KIMER har et interessant liv og karriere som udenrigskorrespondent i Rusland og tilstødende lande. Kimer har tidligere også rapporteret fra Libyen Ægypten og Kina. Hun er vokset op i Korsør, har studeret journalistik på SDU og har også studeret på universitetet i Sankt Petersborg. Hun taler russisk og har bl.a. for os danske seere dækket de senere års konflikt om Krim og grænsestridigheder mellem Rusland og Ukraïne. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har interviewet Matilde Kimer. Hun fortæller åbenhjertigt om sin karriere og om jobbet som DR- udlandskorrespondent samt glæden ved det russiske sprog, russisk kultur og litteratur. LÆS MERE....
Anmeldelse: Engageret og gribende fortælling, som bygger på virkelige hændelser


DANSK/LITTERATUR: Kampen for friheden - Den centrale figur i Pernille Juhls fjerde historiske roman gennemgår en modningsproces i forbindelse med sit engagement i frihedskampen under tyskernes besættelse af Danmark. Han forsøger at finde sin indre, følelsesmæssige balance mellem kærlighed til familien, betagelsen af skolekammeraten Gerda og det efterhånden altopslugende arbejde i forbindelse med modstandsarbejdet. Han satser alt og er parat til at miste alt. Pernille Juhl giver et levende, nuanceret og indfølt portræt af Christian Fries, baseret på virkelige begivenheder. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her . LÆS MERE....
Anmeldelse: "Stunde Null" - NIKLAS LUHMANN forrygende og omfattende om samfundsteoriens nulstilling


TYSK/SAMFUNDSFAG: Grundforskningen inden for sociologien har sideløbende med udviklingen af det moderne hhv. det postmoderne samfund traditionelt beskæftiget sig med at formulere teorier herom. De store teorier om samfundsudviklingen siden slutningen af 1800-tallet bygger på undersøgelser af samfundet selv, efterhånden som det udfolder sig. Der er altså tale om en form for selvimplikation, hvilket Niklas Luhmann drilsk har indfanget med sin bogtitel Samfundets samfund: Samfundet forholder sig til sine egne former, når det skal beskrive og forstå sig selv, altså afgrænset af sin egen såkaldte 'autopoiesis', inden for et lukket system. Hans banebrydende arbejde har sat en ny og uomgængelig standard for sociologisk grundforskning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Herlig, informativ billed- og tekstbog for sporvognsnørder


DANMARK/HISTORIE: Mange danskere kender den gamle sang, Der kommer altid en sporvogn og en pige til, som stammer fra filmklassikeren Ved Kongelunden fra 1955 med Ove Sprogøe og Dirch Passer. Denne sang kan man have in mente, når man hører titlen på Flemming Søeborgs nye bog, som har titlen Der kommer altid en sporvogn. Men det gør der desværre ikke. Bogen er ren nostalgi - af den bedste art - for sporvognene udgik i Danmark for mange år siden: I Odense i 1952, i århus i 1971 og i København året efter. Flemming Søeborgs nye og velskrevne bog bygger på egne og venners glade, måske nørdagtige erfaringer og glæde ved sporvogne. Bogen er velillustreret med lækre billeder fra svundne tider. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: To nye engelsksprogede bøger om kristendommens forskellige aspekter fra forlaget WILEY Blackwell


RELIGION/KRISTENDOM: Det amerikansk-britiske forlag WILEY Blackwell har for nyligt udgivet to nye akademiske bøger om kristendommen, den ene en begynderbog (anmeldt nederst), og den anden en bog som knytter kristendommen sammen med medier (anmeldt øverst). Begge lærebøger begynder ca. ved år 0 og bevæger sig kronologisk fremad til vores tid - men som det vil fremgå af anmeldelserne, er den ene bog helt klart at foretrække frem for den anden. På hver deres måde lægger bøgerne vægt på forskellige sider af kristendommen, som jo er en mangfoldig religion med hensyn til oprindelse, teologi, kirkehistorie, udbredelse, mission og meget andet. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder de to lærebøger. LÆS MERE....
Anmeldelse: GLOBAL BANKING for dummies


SAMF/HISTORIE: Journalisten Joris Luyendijk mødte tilfældigt chefredaktøren for The Guardian, hvilket blev indledningen til et samarbejde over to år, hvor hollandske Joris boede i London og byggede en blog op hos The Guardian med emnet at forstå bankverdenens mysterier, specielt med henblik på kollapset i 2008. Han vidste lige så lidt om denne branche som de fleste af os almindelige dødelige, men igennem mere end 200 interview med aktiehajer, whistleblowere, spekulanter, kontorslaver, stjernedealere og de frygtede HR-ledere lykkedes det Luyendijk at knække tavshedskodekset og få dannet sig et indblik i denne hemmelighedsfulde verden. Spændende, forstemmende, forargende og nedslående læsning, der mere end bekræfter menigmands fordomme og bange anelser. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Historien om ét partis 100 år er også historien om DANSK politik og demokratiets op- og nedture


HISTORIE/SAMF: Det Konservative Folkepartis historie er beretningen om opture og nedture, om perioder med stor indflydelse på dansk politik og om andre perioder i opslidende opposition. Historien om Det Konservative Folkeparti er også en fortælling om indre magtkampe, brændende ambitioner og om politiske uenigheder. Det Konservative Folkeparti har været en uadskillelig del af det danske samfund i de seneste hundrede år, og mange af de omstændigheder og begivenheder, der vedrører Konservatives liv og levned er også historien om DANSK politik og demokratiets op- og nedture. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: SPLENDID engelsk- sproget lærebog om Levantens/ Nærøstens gamle kulturer og folkeslag


HISTORIE/ASSYRIOLOGI: Denne tredje udgave af Van De Mieroops lærebog inkorporerer den allernyeste videnskabelige forskning. Bogen præsenterer et samlet overblik over de multikulturelle kulturer i det gamle Nærøsten i perioden 3000 f.Kr. til 323 f.Kr. --- Gamle kulturer og kulturfolk, hvoraf nogle nu for længst er gået i glemmebogen, prægede den politiske, sociale, sproglige og kulturelle udvikling i det gamle Nærøsten i de tre årtusinder frem mod vor tidsregnings begyndelse. Bogen er skrevet i kronologisk orden, og der er 16 kapitler, hvor man kan dykke ned i de forskellige epoker og riger. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Kritik af den POLITISKE KORREKTHEDS "TOTALITARISME"


DANSK/SAMF: Denne lærde antologi er skrevet af 15 akademiske forfattere. Den kan nemt gå hen at blive dette års vigtigske skrevne dokument inden for debat- terende faglitteratur. Bogens forfattere kredser alle om problemstillinger, der relaterer til multikulturalisme samt den herskende debatkultur som del af vor demokratiske praksis. Dette indebærer også et fokus på begreber som ytringsfrihed og racisme, der igen er forbundet med diskussioner om tolerance, censur og selvcensur. Frem for alt betragter antologien fænomener som moralisme og politisk korrekthed fra en ny vinkel, idet forfatterne foretager en - tiltrængt og fornyende - kultursociologisk, socialpsykologisk og retorisk analyse. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder antologien. LÆS MERE....
Anmeldelse: Aktuel, snurrig og meget vedkommende diagnosticering af
"La Société du Malaise"


FRANSK/SAMFUND: Allerede i tiden mellem Emerson og Dewey skete det første civilisatoriske skred væk fra det sekulære demokrati, funderet i lilleputsamfundet. I stedet så vi et gryende konkurrencepræget og stort anlagt, kapitalistisk defineret massesamfund, med tab af demokratisk indhold til følge. Efter en udvikling på omkring 150 år har denne ideologi udspillet sin rolle, mistet sin kraft og indre logik. Vækst er ikke længere mantraet, samfundet er endt som Den syge Patient, og anno 2022 opgiver både den franske venstrefløj og hovedparten af den liberale højrefløj deres ideologiske standpunkter, idet de indgår i regeringsdannelse under ledelse af Det muslimske Broderskabs parti, hvis karismatiske leder, Ben Abbes, bliver frankrigs nye præsident. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Ny biografi om en dristig forretningsmand og en stor vejlenser: OLAF HAAHR - "benzinkongen"


DANMARK/HISTORIE: Nu er biografien om Vejle-millionæren, Olaf Haahr (f. 1937), udkommet. Olaf Haahr er manden bag HAAHR BENZIN, og gennem år og dag har han bl.a. pga. sin dristige forretningsførelse med priskrig mod de store benzinselskaber fået mange kaldenavne, herunder "benzinkongen", hvilket også indgår i bogens titel. Biografien om benzinkongen fra Vejle er en folkelig bog om én af de sidste store personligheder i dansk erhvervsliv. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Simon Kratholm Ankjærgaard biografi, den sandsynligvis har større lokal interesse end landsdækkende. LÆS MERE....
Anmeldelse: Den franske ambassadør om kampen for menneskerettigheder og menneskeværd i ny selvbiografi


FRANSK/SAMF: Frankrigs ambassadør i Danmark, Mr. François Zimeray, udgiver I DAG - i Niels Lyngsøs oversættelse - en selvbiografi på dansk. Hans bog, der har titlen, "Jeg har set det samme ansigt overalt", gør nyttigt opmærksom på menneskerettighedernes svære vilkår mange steder i verden, og bogen er en stærk kamp mod ligegyldighed og glemsel. Hans beskrivelse af Frankrigs diplomatiske rolle i forhold til at støtte menneskerettighederne er det værd at læse om. Zimeray går f.eks. ind for, at de franske ambassader rent faktisk skal åbne dørene for menneskerettighedforkæmpere og have dialog med dem. Dette er vigtigt! Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Zimerays tankevækkende selvbiografi. LÆS MERE....
Reportage: Storbritanniens aktuelle EU-dilemma - hvilken side tipper den britiske opinion og vælgerne til?


ENGELSK/SAMF: UK's populære, konservative Prime Minister, David Cameron, var i Danmark til EU-samtaler med bl.a. Lars Løkke forleden. EU-skepticismen er stor i UK. Folk ønsker reformer. Storbritannien befinder sig i et aktuelt EU-dilemma: Hvilken side tipper den britiske opinion og vælgerne til, nu hvor der snart kan blive valg i UK om landets tilhørselsforhold til EU? - Dette emne udgjorde rammen om en lecture i Charlottenlund i aften. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, rapporterer fra aftenens møde med Mr. Mariano A. Davies, President og CEO for Det Britiske Handelskammer i Danmark. LÆS MERE....
Anmeldelse: Indgående skildring på et veldokumenteret grundlag


DANMARK/HISTORIE: Med den omhyggelige og gennemresearchede beretning om HORNSLETGRUPPEN giver journalist Kim Lykke Jensen den danske offentlighed et omfattende kendskab til en af de første modtage- grupper i Danmark under Anden Verdenskrig. Gruppen blev stiftet sideløbende med Hvidstengruppen, og dens aktiviteter og skæbne er lige så vigtig, spektakulær og vidtrækkende som den mere kendte Hvidstengruppes. Bogen gør en overset pionerindsats i den gryende modstandsbevægelse til genstand for en historisk velfunderet formidling. Kim lykke Jensen har begået et sobert og meget relevant stykke historieskrivning med denne beretning. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Relevant og kærkommen analyse af konkurrencestatens pædagogik, men skrevet unødigt kompliceret


UDDANNELSESSYSTEMET/PÆDAGOGIK: I dag har vi spændt pædagogikken for konkurrencestatens vogn, og vores uddannelsessystem skal reformeres, så flest muligt kan bidrage til at sikre samfundets fortsatte vækst i en globaliseret verden. Konkurrenceevne er pædagogikkens slutmål, og ideerne om almendannelse og skolen for livet er i fare for at blive skyllet ud med badevandet. I sin bog Konkurrencestatens pædagogik beskriver Brian Degn Mårtensson, hvordan vi i takt med samfundets udvikling til konkurrencestat er ved at miste vores fælles fortælling om kultur, nationalitet og verdensborgerlighed. Tids- skriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: På en henrivende rejse gennem Livet og på arbejde med TV2's enestående udlandskorrespondent ULLA TERKELSEN


DANMARK/HISTORIE: I denne meget personlige bog fortæller Ulla Terkelsen de allerbedste historier fra sit liv og årene som udenrigskorrespondent. Hun giver meget af sig selv og fortæller åbent om et langt og spændende liv, dels som ung i århus - og senere på rejser til spændende destinationer. Hendes belevne personlighed og hendes karakteristiske måde at tale på med velvalgte og præcise formuleringer mærkes alle vegne. Ulla Terkelsen er en STOR dansker, der ejer noget så berigende som klassisk dannelse, indsigt og veltalenhed. Derfor vækker bogen interesse - også historisk og kulturelt. Og god at få forstand af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder denne særdeles læseværdige biografi. LÆS MERE....
Anmeldelse: ERASMUS AF ROTTERDAM --- Et budskab om menneskelighed og TOLERANCE


HUMANIORA/HUMANISME: Erasmus af Rotterdam levede 1469-1536 og arbejdede i brændpunktet mellem senmiddelalderen og den gryende renæssance. Han blev datidens største tænker og bidrog gennem sin enorme produktion til at forankre den nye tidsepoke i Oplys- ningens klare skær. Med sin pacifisme slog han til lyd for den gyldne middelvej og appellerede intellektuelt til humanisme og fornuftens herredømme. Han blev mest kendt for det, han brød sig allermindst om --- nemlig opgøret med Luther over reformationsspørgsmålet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: SØRINE GOTFREDSENS budskab om FORTRØSTNING til det moderne menneske


DANMARK/SAMFUND: I Løft blikket postulerer forfatteren indledningsvist, at vor tids narcissisme er forsynet med en moralsk dimension, hvor vi angler efter anerkendelse igennem vores demonstration af et dadelfrit, rent sindelag. Hun kobler dette på vores fravær af guds- begrebet, idet vi har sat os selv og vores egen målestok i stedet. Dette fravær tvinger ifølge Gotfredsen det moderne menneske til at sætte normen for godhed på egen hånd. I modernitetens verden er vi derigennem overladt til selv at skulle definere et etisk ideal. Således når hun frem til, at den narcissistiske kraft (sic!) er blevet forsynet med længsel efter fromhed, idet det er blevet vores projekt at fremstå / optræde som medmenne- skelige og rummelige. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder debatbogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Velskreven bog om et vigtigt stykke dansk kulturhistorie


DANMARK/KULTURHISTORIE: Den nye bog Vi mødes i Brugsen handler om et vigtigt stykke dansk kultur- historie. Den beskriver den danske brugsforenings- bevægelse igennem 150 år fra begyndelsen i 1866 og frem til de nyeste visioner for fremtidens dagligvare- handel. Kristian Ditlev Jensen præsenterer, med fokus på tiden efter krigen, hvert af årtierne fra 1940'erne til 2010'erne i et kulturhistorisk perspektiv. Han folder de otte årtier ud på en rar og interessant måde med nedslag i danskernes hverdagsliv og de varer, vi køber eller har købt. Dette kan vække minder hos de fleste, der gennem tiden har handlet i Brugsen. Bogen kommer fint tæt på Brugsens "sjæl" og andelsideologien bag. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder den spændende bog om Brugsen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Sladder, krøniker og anekdoter om Charlottenlund Søbad


KULTUR/DANMARK: Charlottenlund Søbad er den lysegrønne badeanstalt ved Charlottenlund Strandpark, som hvert år tiltrækker mange gæster, og som også har en del brugere, der er faste medlemmer. Denne type badestansalt er en del af byens og landets kulturarv. I en ny bog (bestillingsarbejde fra Søbadet) portrætter journalisten Pernille Stensgaard Charlottenlund Søbad. Formålet med hendes bog er at tage læserne med på en kulturhistorisk rejse fra grundlæggelsen i 1890'erne over lukningen i 1982 og til Søbadets genopbygning i 1985. Historien har i de senere år været "præget af kult, kø, optur og ventelister", hedder det. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder den smukt fotograferede bog om Søbadet. LÆS MERE...
Anmeldelse: PH i absolut TOPFORM


DANSK/LITTERATUR: Antologien med hidtil ikke- udgivne essays, rejsebeskrivelser og enkelte digte/ stemningsbeskrivelser præsenterer ifølge Hans Hertel 'Den personlige PH'. Han opfatter samlingen på i alt 75 tekster som noget, der kunne minde om den erindrings- bog, som Poul Henningsen aldrig fik skrevet. Noget kan der være om snakken, når man betragter et tværsnit af tekstsamlingen. Det er den velkendte PH, frisk og levende både sprogligt og i forhold til indholdet, så vi fornemmer multikunstneren, der beskæftigede sig med stort set alt mellem himmel og jord, hvis bare det kunne sige noget om kulturen. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE....
Reportage: Bogaktuel og kvik SØRINE GOTFREDSEN på Bogforum 2015


DANSK/SAMFUNDSFAG: FREDAGENS mest kontrast- fyldte og bemærkelsesværdige præsentation på dette års BOGFORUM var bogaktuelle Sørine Gotfredsen, som først var i næsten fortrolig samtale med Mikael Laursen, hvor- efter hun mødte forfatteren Knud Romer i en halv times duel på X Factor lignende betingelser, defineret af Big Knud Himself. Sognepræsten og samfundsdebattøren Sørine Gotfredsen fortæller bl.a. om sin bog "Løft blikket - nåde i narcissismens tid". Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, rapporterer fa Bogforum 2015 i Bella Center. LÆS MERE...
Anmeldelse: Fransk artikekt fik stor indflydelse på arkitekturen i Danmark


ARIKTEKTUR/DANMARK: Den franskfødte arkitekt, Nicolas-Henri Jardin, regnes almindeligvis som klassicismens fader i dansk arkitektur. Det er blandt andt ham, som har været med til at tegne datidens store prestigeprojekt i form af Frederikskirken - den smukke kirke, som vi i daglig tale kalder Marmorkirken. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder museumsinspektør Ulla Kjærs vellavede fagbog, der kan læses af alle, der er interesseret i arkitektur såvel som danmarkshistorie. LÆS MERE...
Reportage: Den aktuelle migrantkrise set fra Centraleuropa - Ungarns hegn og EU


SAMF/EUROPA: Den aktuelle bevægelse i Europa med tilstrømningen af migranter i titusindevis har skabt krise på EU-lederplan og har bragt enkelte lande og områder i undtagelsestilstand. Ungarn har reageret ved at opføre et hegn ved grænsen til Serbien, hvilket de fra mange sider har fået stor ros for, fordi Ungarn derved opretholder EU's ydre grænser samt overholder internationale traktater så som Lissabon samt Dublin-forordningen. -- Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn rappor- terer her en samtale mellem Tjekkiets ambassadør, H.E. Jiří Brodský, og Ungarns viceambassadør Gábor Iván om EU's kvotesystem og ydre grænser. LÆS MERE...
Anmeldelse: Vellavet jubilæumsskrift om Danmarks Højesteret - på engelsk


DANMARK/SAMF: Den danske Højesteret daterer sig tilbage til enevældens indførelse i 1661 og kunne således fejre sit 350-års jubilæum i 2011. Gyldendal udgav i den anledning en jubilæumsbog. I forbindelse hermed fødtes ideen om, at centrale dele af dette jubilæumsskrifts indhold skulle danne basis for en publikation om Højesteret på engelsk, der hjulpet på vej af støtte fra Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond nu foreligger i en gedigen papirudgave på DJØF Forlag. Bogen er tænkt som en gave og praktisk håndsrækning til udlændinge, der gæster Højesteret samt som en kærkommen hjælp til rettens dommere, når disse deltager i aktiviteter i internationale sammenhænge. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder her romanen. LÆS MERE...
Reportage: Australiens ambassadør, H.E. Mr Damien Miller: "Danmark og Australien har mange fælles værdier og berøringspunkter"


ENGELSK/SAMF: Ved et møde i aften i Hellerup gav den AUSTRALSKE ambassadør H.E. Mr Damien Miller en interessant og vedkommende lecture om vores tids Australien og kom også ind på historiske forhold, her- under det årelange bånd til Storbritannien og dette, at Australien formelt set har Dronning Elizabeth II som det øverste overhoved. Ligeledes kom han ind på Australiens urbefolkning, the Aboriginals og f.eks. deres unikke kunst. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn rapporterer fra mødet. LÆS MERE...
Foto-reportage: Mød OLE PARELIUS -
Danmarks ældste praktiserende bog- handler i KLAMPENBORG


DANSK/HISTORIE: Med en lang livsgerning som antikvarboghandler i Klampenborg, er OLE PARELIUS still going strong, skønt alderen siger 90, når han fylder år næste gang senere i år. Ole Parelius er Danmarks ældste praktiserende boghandler. Han sælger mange almindelige bøger - dog flere antikvariske end nye - såvel som rariterer og kuriosa. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har besøgt Ole Parelius' forretning i Klampenborg. LÆS MERE...
Anmeldelse: I centrale kapitler ud- dyber sociologen ZYGMUNT BAUMAN sin teori om "flydende modernitet"


SOCIOLOGI/SAMF: Sociologen ZYGMUNT BAUMAN har skabt teorien om den såkaldte "flydende modernitet", som betegnelse for vores nutidige verden, der er præget af stadig større forandring og forudsigelighed. Professor Michael Hviid Jacobsen, som også har forfattet bogens indledning og interviewet Bauman om tendenser og pointer i det sene forfatterskab, har udvalgt en tekst- samling, hvori Bauman uddyber sin teori. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her det interessante tekstudvalg. LÆS MERE...
Anmeldelse: Serie om Danmarks kirker fortalt bogvis af Nationalmuseet, bl.a. kirkerne i Hornstrup, Bredballe, Øster Snede og Grejs ved VEJLEHISTORIE/KIRKEHISTORIE: Serien Danmarks Kirker er NATIONALMUSEETS store, grundlæggende bogværk om de danske kirker. I de mange bøger kan man læse om kirkerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. For tiden arbejdes der med kirker på Fyn og i Jylland - indtil videre er ca. to tredjedele af alle landets kirker undersøgt og beskrevet. Af hensyn til tidligere udgivelser, følger serien de "helt gamle" amtsgrænser fra før kommunal- reformen i 1970. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her bogen Vejle Amt 19, som fokuserer på fire kirker tæt på Vejle by. LÆS MERE...
Anmeldelse: Hvad skete der i grunden i TUNESIEN, da Jasminrevolutionen omformede landet og igangsatte den bøgle, der siden er blevet kendt som Det ARABISKE Forår?


MELLEMØSTSTUDIER/SAMF: 13 essays fra en række højt kvalificerede "scholars fra flere nationer så som Canada, UK og USA, og også én fra Danmark i kraft af Rikke Hustrup Haugbølle, har skabt denne faglige antologi, som søger at give "den fulde historie" om den tunesiske revolution - der sommetider yderst poetisk kaldes Jasminrevolutionen - dvs. de begivenheder som satte DET ARABISKE FORÅR i gang i 2010. --- Dog går antologiens perspektiv årtier tilbage i sin søgen efter de faktorer, der har ledet landet i retning af demokrati. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Tunesien-antologien. LÆS MERE...
Anmeldelse: Bredden og dybden i MODERNISMEN tværfagligt analyseret i velskreven, ny CAMBRIDGE-bog


ENGELSK/KULTURHISTORIE: En række førende for- skere fra forskellige fag og discipliner er - under ledelse af redaktør Celic Marshik - gået sammen om at skrive en antologi om de mange udviklingsfænomer, der til- sammen kom til at gå under betegnelsen modernisme. Antologien dækker perioden 1874-1945. Forandring er på programmet, også forandring af forandringen. Derfor er perioden præget af et virvar at nye udtryk og former. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder CAMBRIDGE-antologien, som er en uhyre vellykket og inspirerende engelsksproget bog med amerikansk ortografi. LÆS MERE...
Anmeldelse: Excellent CAMBRIDGE- bog udforsker Modernitetens drømme og mareridt, ekspansion og længsler


LITTERATUR/PSYKOLOGI: Modernitetens drømme og længsler blev i stor grad opfyldt i 1900-tallet, idet Industrialiseringen for alvor havde fart på i Storbritannien med opfindelser, ny teknologi, udvidet infrastruktur og ikke mindst stor fremdrift i videnskaberne. Dette har Laura Marcus, der er én af Verdens førende litteratur- kritikere af modernistisk litteratur og kultur skrevet en bog om - med fokus på perioden 1880-1930. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, an- melder Laura Marucs' engelsksprogede bog. LÆS MERE...
TEMA-anmeldelse: Fire lærerige bøger om TYRKIETS kultur og historie


HISTORIE/SAMF: Lande- og områdestudier er blevet populære. Som brohoved mellem Europa og Mellemøsten er Tyrkiet et interessant land, kulturelt set. Og historisk. Ligeledes politisk og strategisk. TYRKIET, der er medlem af NATO, er en vigtig aktør i verdenspolitikken, og ikke mindst udøver landet en stor indflydelse i sin region. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her fire interessante bøger om Tyrkiet i kronologisk rækkefølge, dvs. den nyeste først. Det drejer sig om tre engelsksprogede værker og et dansksproget. Den danske bog anmeldes som nummer to. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny CAMBRIDGE-bog med den seneste forskning inden for den franske OPLYSNINGSTID


FRANSK/HISTORIE: Oplysningstiden har længe været synonym med begyndelsen på den moderne intellektuelle og politiske kultur i Vesten - et værdisæt og en social bevægelse, som under betegnelsen "fornuftens tidsalder" i det 17. og 18. århundrede skabte nye rammer og et nyt grundlag for livet i Vesten. Nu har CAMBRIDGE University Press med Daniel Brewer som redaktør udgivet en fin engelsksproget antologi med de nyeste trends inden for forskningen i den FRANSKE Oplysningstid. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: At være DANSK - tolket af nordirsk antropolog, der har været på feltarbejde i Skive


DANSK/ANTROPOLOGI: Hvad vil det sige at være dansk? Det handler om det danske folks identitet og etnicitet. Den nordirske antropolog Richard Jenkins engelsksprogede bog baseret på hans feltstudier i Danmark er netop udkommet på dansk i en opdateret version. Forfatteren tegner et grundigt og mangfoldigt portræt af danskerne, som det er yderst interessant at læse. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Jenkins bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Mangler vi tid inden næste deadline? - HARTMUT ROSAS essay om det senmoderne samfunds acceleration nu på dansk


SAMF/SOCIOLOGI: Den tyske sociologiprofessor fra Friedrich-Schiller-Universität i Jena, Hartmut Rosa har skrevet et tankevækkende essay om tendenser og processer i det senmoderne samfund. Han diagnosticerer fart og tidsmangel som nøgleord i denne udvikling, og at dette skaber et konkurrencesamfund med stress og udbrændthed til følge. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Hartmut Rosas bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Helvede tur/retur - THOMAS UBBESENS historier bag 22 krigszone-reportager


HISTORIE/JOURNALISTIK: Journalistik bliver til på mange måder. Af og til er det nødvendigt at sende folk ud til fronten. Hvordan er det egentligt at være være udsendt som krigsreporter? Dette spørgsmål giver DR's korrespondent Thomas Ubbesen et glimrende svar på i sin nye bog med baggrund i sine egne udsendelser. Bogens indhold er de bevægende og velskrevne historier bag 22 krigszone-reportager. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Thomas Ubbesens bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Måske glemt af Verden - KLAUS WIVEL skriver tankevækkende om de kristne i Mellemøsten


RELIGION/KULTURSTUDIER: Når man som dansker tænker på Mellemøsten, tænker man nok sjældent på området som kristendommens arnested og første udbredelse som det første. Journalist ved Weekendavisen Klaus Wivel har rejst rundt i nogle af de mellemøstlige lande for at få et indtryk af, hvordan kristne lever dér i vores tid. Det er der kommet en yderst tankevækkende bog ud af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Wivels bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Fremragende storværk om kulturradikalismens musik


MUSIK/KULTURHISTORIE: Hvad mon ligger der bag kulturradikalismens progressive trend? I Danmark har kulturradikalismen spillet en vigtig rolle i kulturhistorien de seneste 80 år både i form af ideer design og musik. Bogen tager afsæt i Michael Fjeldsøes doktorafhandling om kulturradikalismens musik. Den viser, at det handler om meget mere end jazz og politisk venstredrejethed. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Fjeldsøes fornemme storværk om kulturradikalismens musik i Danmark. LÆS MERE...
Anmeldelse: Hvad er Tyskland for danskerne? - En begejstret Lykke Friis giver glimrende bud herpå i ny bog


TYSKLAND/HISTORIE: Prorektor for Københavns Universitet, Lykke Friis, er aktuel med bogen Hund efter Tyskland. Deri tager hun os med på en rejse til Angela Merkels Tyskland, og samtidigt knytter hun historiske tilbageblik såvel som personlige kommentarer til sine iagttagelser. Nuomdage er det trendy for danskere at valfarte til Berlin, men Tyskland er mange ting. Hvad er Tyskland egentligt for danskerne? - Lykke Friis giver sine bud. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Lykke Friis' nye bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: TÆNK PÅ ET TAL - fremragende debatbog om det danske uddannelsessystem


UDDANNELSESSYSTEMET/PÆDAGOGIK: Poul Aarøe Pedersen (PAP) har begået en fremragende bog, som beskriver den del af uddannelsessystemet, som 6-30 årige bruger - folkeskole, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Det er uhyre spændende læsning, hvor uddannelsesmæssige problemstillinger på fornem vis analyseres og problematiseres. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder her Poul Aarøe Pedersens bog. LÆS MERE...

Anmeldelse: Specialister slår "rød alarm" i samfundsdebatten om lighed. Er Danmark blevet mere ulige?


SAMFUNDSFAG/SOCIOLOGI: Vagt i gevær! Den danske samfundsmodel er under pres, hævder en række forskere i ny bog og bakker dette op med tabeller og statistikker. Kriseårene efter 2008 har gjort Danmark til et mere ulige land, mener de. Bogen spiller sammen med hjemmesiden www.klassesamfund.dk, der drives af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og er som sådan et partsindlæg i debatten fra centrum-venstre. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder AE's nye sociologiske bog om lighed-ulighed i Danmark. LÆS MERE...

Anmeldelse: Glimrende ny guide viser vej til KØBENHAVNs grønne områder


DANMARK/ARKITEKTUR: Sikke mange ting, man kan lave i København, hvis man har tid og lyst. Spændende guide viser vej til primært udendøssteder i hovedstads- området. Turister såvel som københavnere kan dermed lære landets hovedstad bedre at kende. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Susanne Sayers og Poul Arnedals bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny, velskreven biografi roser ANGELA MERKEL og hendes virke som konservativ tysk kansler


GERMANISTIK/HISTORIE: Nu er der udkommet, hvad der betegnes som en "autoriseret" biografi over Angela Merkels liv og hendes embede som tysk kansler, hvilket den engelske oversætter kalder hendes "chancellorship". Hvad betyder det mon, at Merkel sidder i toppen af Europas mest magtfulde økonomi? Bogen er oprindeligt skrevet på tysk og er nu oversat til engelsk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Stefan Kornelius' rosende biografi. LÆS MERE...
Review in English: New excellent English-language, pocket-size guide to 100 green things to do and wiew when in COPENHAGEN


DENMARK/TOURISM: What to do and see when in Copenhagen? This question is an archetypal question a tourist may pose themselves when in the Danish capital, regardless of where they come from and how long they stay. Two Danish writers have written a handy guide with 100 exciting things to do and see. Read this webzine's editor, Flemming André Philip Ravn's positive review of Susanne Sayers & Poul Arnedal's book. LÆS MERE...
Anmeldelse: Interessant bog med status over SKOTLANDS svære valg


ENGELSK/SKOTLAND: 2014 er et skæbneår for skotterne. Den 18. september skal de stemme om løsrivelse fra UK. Skotland har været en del af det britiske rigsfællesskab siden 1707. Tre britiske eksperter fra den politiske proces har skrevet en bog, hvori de analyserer de forskellige politiske og økonomiske muligheder, som kan opstå, hvis Skotland bliver selvstændigt. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Iain McLean, Jim Gallagher og Guy Lodges bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Nyt værk fortæller vigtige kapitler i Danmarks nationale historie med udgangspunkt i året 1814


DANMARKSHISTORIE: Danmarks historie har mange årsager og mange facetter. Hvordan var livet i Danmark for 200 år siden? Hvordan var vores land blevet præget af Oplysningstidens progressive ideer? Hvorledes var de politiske forhold? Hvordan levede befolkningen? Hvorfor kom Danmark med i Napoleons krige? Dette er nogle af de spørgsmål, som besvares i Rasmus Glenthøj og Morten Nordhagen Ottosens nye bog, som Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Den store Krig og dens skærmydsler i et opdateret, dansk 2014-perspektiv


HISTORIE: Første verdenskrig var en stor katastrofe i Europa. Den bestående orden brød sammen, idet fire imperier sank i grus, og på deres ruiner rejste der sig nye stater og styreformer, der tyve år senere sendte Europa og resten af verden ud i en ny verdenskrig. Tidsskriftet Epsilon anmelder Nils Arne Sørensens nyudkomne, opdaterede storvæk om Den store Krig. LÆS MERE...
Interview: Har monarkiet nogen frem- tid i Danmark?


SAMFUND: Tidsskriftet Epsilon har interviewet to danske debattører om kongedømme som styreform i Danmark. Den ene er republikaneren Viggo Smitt, formand for Den Republikanske Grundlovsbevægelse og inspireret af oplysningstænkeren Thomas Paine (1737-1809). Den anden er monarkisten, Kasper Støvring, der er inspireret af konservatismens ideologi og kulturhistorie. LÆS MERE...
Interview: Er der et liberalt ungdoms- oprør undervejs?


SAMFUND: I det seneste år har der været en del forlydender om, at der er et liberalt ungdomsoprør undervejs i Danmark. Dette har Tidsskriftet Epsilon interviewet landsformanden for Liberal Alliances Ungdom (LAU) Rasmus Brygger om. Rasmus Brygger ser helt klart konturerne af et liberalt ungdomsoprør, ikke kun i Danmark, men i mange vestlige lande. LÆS MERE...
Anmeldelse: "Den hemmelige kok" retter fokus mod fødevareindustriens fup og fiduser: Kan vi overhovedet have tillid til de produkter, vi køber?


SAMFUNDSDEBAT/GASTRONOMI: En ny bog sætter fødevareindustrien under anklage for at producere underlødige produkter. Hvad indeholder de fødevarer, vi dagligt sætter til livs egentlig? Dette søger Mats-Eric Nilsson at besvare i det, som er blevet en bestseller med over 250.000 solgte eksemplarer i hjemlandet Sverige, og som netop nu er blevet udgivet på dansk. Nilssons velresearchede bog anmeldes her af Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn. LÆS MERE...
Anmeldelse: Turen går til København


KØBENHAVN/REJSER: Klassikeren Turen til København er netop udkommet i en fornyet udgave, som faktisk er bogens niende udgave. Den formidler interessante og praktiske informationer om byen og giver forslag til, hvad man kan se og besøge af spændende ting. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Tom Nørgaards opdaterede københavnerguide i Politikens populære serie af pocket-size rejsebøger.
LÆS MERE...

Anmeldelse: Storbyen i sigtekornet - levevilkår, urbanisering og urbanitet


ARKITEKTUR/SAMF/ANTROPOLOGI: En række danske fagfolk har skrevet en bog om emner, der har storbyen som omdrejningspunkt. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her denne nye og spændende bog, hvis formål det er at give læserne en oplevelse af og et indblik i byen omkring os: Hvordan kan man opfatte byen? Hvordan kan man studere byen? Hvilke fænomener er knyttet til Verdens urbanisering? Disse spørgsmål og mange andre temaer tager bogen op. LÆS MERE...
Anmeldelse: Skæbneåret 1913 skildret biografisk med udgangspunkt i den tysktalende verden


GERMANISTIK/KULTURHISTORIE: "1913" er en slags roman, eller måske snarere et biografisk skriv om året 1913. Med nøgtern tysk grundighed og i notitsform viser forfatteren, hvorfor netop dette år var et utroligt år. Det markerede en spirende livskraft inden for moderne kunst, videnskab, politik og teknik. 1913 var ligeledes året, før Europa gerådede ud i den barbariske Første Verdenskrig og mistede sin "uskyld". Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her den tyske forfatter Florian Illies krønnikebog med titlen "1913 - århundredets sommer". LÆS MERE...
Exposition: Mød det tekniske geni Leonardo da Vinci på "Akvariet" i Charlottenlund og slut af på caféen


FYSIK/INGENIØRVIDENSKAB: De fleste ved, at den italienske opfinder og ingeniør Leonardo da Vinci var et enestående, kreativt geni. Nu er et interessant udvalg af ikke mindre end 60 af hans maskiner her i forsommeren udstillet i Charlottenlund. Udstillingen åbner i dag, og arrangørerne håber, udstillingen bliver et tilløbsstykke. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder denne teknik-prægede udstilling, hvor publikum kan nærstudere opfindsomheden. LÆS MERE...
Anmeldelse: Borgerlig EU-kritik: En gendrivelse af den officielle fortælling om "Fredens Europa"


SAMFUNDSDEBAT/POLITIK/EU: Leder den fremad-skridende integration af den kriseplagede Europæiske Union frem, drevet af føderalisme, frem mod opløsningen af de europæiske nationalstater? Dette undersøger den konservative samfundsdebattør Kasper Støvring i sin bog Fredens Europa, hvori han analyserer EU-projektets fortælling og kommer frem til, at multikulturelle stater som EU altid har været "kilde til ustabilitet, mistillid og konflikter". Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Støvrings bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Historikeren David Gress sætter i ny debatbog fingeren på EU's ømme punkter


SAMFUNDSDEBAT/EU/EUROPA: Netop I DAG - måske ret symbolsk: på årsdagen for Danmarks Befrielse - udkommer historikeren David Gress' nye bog, hvori han leverer en direkte og ufortyndet kritik af den udvikling, som EU har undergået de senere år. Gress mener, at EU-projektet er kørt helt af sporet, og han har alvorlige indvendinger imod det, han opfatter som voksende EU-bureaukrati og EU-føderalisme. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her David Gress' markante debatbog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Fortrinlig bog om politisk psykologi, partiernes strategier og vælgeradfærd


PSYKOLOGI/SAMF: Politisk psykologi udgør et felt mellem samfundsfag og psykologi. Her ser man blandt andet på, hvad holdninger er, og hvordan man kan påvirke dem. Og hvordan vælgerne forholder sig ved valg. Dette forholdsvis nye forskningsfelt er der kommet en ganske læseværdig bog ud af. Tidsskriftet Epsilon anmelder Jonatan Kolding Karnøes nye bog om den spændende psykologi bag politikernes og ikke mindst vælgernes adfærd. LÆS MERE...
Anmeldelse: Slagmarks temanummer om den franske filosof Michel Foucault


IDÉHISTORIE/PSYKOLOGI: Det viser sig, at den store franske filosof og historiker Michel Foucault faktisk er én af de mest citerede tækere på tværs af human- og samfundsvidenskaberne. For få måneder siden udgav det velrenommerende århusianske tidsskrift for idéhistorie Slagmark et helt temanummer dedikeret til Foucault alene. Tidsskriftet Epsilon anmelder dette temanummer, som indeholder interessante temaartikler af danske og internationale Foucault-kendere. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny bog giver værdifuld historisk og filologisk indsigt i Søren Kierkegaard såvel som i København


LITTERATUR/HISTORIE: Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Peter Tudvads bog, Kierkegaards København. Kierkegaard er den indfødte københavner, som er mest verdenskendt. Han havde et særligt forhold til sin by, som han spadserede i hver dag, mestendels i København og omegn. Bogen undersøger datidens København samt Kierkegaards forhold til byen og dens mennesker, og det er der kommet en sand kvalitetsbog ud af. LÆS MERE...
Anmeldelse: Spændende udvikling af byens muligheder for personlig udfoldelse, idræt og rekreation


ARKITEKTUR/IDRÆT: Hvordan har byen udviklet sig? Hvad bruges byen til? Hvordan er byen organiseret i et idrætsligt, rumligt, idéhistorisk og socialvidenskabeligt perspektiv? Hvilken plads er der til at bevæge sig i byrummet? Må græsset betrædes? Hvordan er byen opbygget i zoner? Hvordan skaber man rekreative områder? Bør græsset ikke snarere betrædes? Tidsskriftet Epsilon anmelder her Klaus Eskelunds bog om den rekreative by i spændvidden mellem fast og flydende modernitet. LÆS MERE...
Anmeldelse: Fra Bayreuth til Bauhaus - at forene kunstarterne


MUSIK/KUNST: Gesamtkunstwerk'et rummer i sin verdensanskuelse ønsket om at forene kunstværkerne i et fælles værk, der forløser kunstens muligheder og dens betydning for kulturen. Det var primært fra musikken i Romantikken i de tyske lande, at denne opfordring til en fælles kunst dukkede op. Man ønskede at skabe nye, omfattende kunstneriske totaloplevelser. Tidsskriftet Epsilon anmelder Anders V. Munchs store bog om Gesamtkunstwerk'et. LÆS MERE...
Anmeldelse: En ny danmarkshistorie, som sobert behandler tiden fra industrialiseringen op til vore dage


HISTORIE: Tre yngre historikere med tilknytning til undervisning på ungdomsuddannelserne samt Forsvaret, er gået sammen om at lave en ny danmarkshistorie. Bogen omhandler væsentlige begivenheder i vores lands senere historie: fra industrialiseringen og kampen for demokrati i 1800-tallet op til udfordringerne i vor tids Danmark. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Martin Cleemann Rasmussen, Thomas P. Larsen, Ulrik Juel Lavtsens nye bog.
LÆS MERE...
Anmeldelse: Leningrad under frost, gru og belejring (1941-1944)


HISTORIE: Den britiske journalist Anna Reids stort anlagte bog om Leningrad under Nazitysklands belejring er gruopvækkende og medrivende læsning på én og samme tid. Hvordan oplevede folk i byen den 872 dage lange belejring under Anden Verdenskrig? Bogen bygger på mangehånde kilder, inklusive interview med overlevende og dokumenter fra russiske arkiver, der for alvor blev åbnet efter det kommunistiske dikaturs fald. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Anna Reids mesterværk om Leningrad, en must-read for alle historieinteresserede. LÆS MERE...| ISSN 2246-3712 | ©