HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: To nye engelsksprogede bøger om kristendommens forskellige aspekter fra forlaget WILEY Blackwell


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, tredobbelt cand.mag.

Publiceret den 9. juli 2016.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.RELIGION/KRISTENDOM: Det amerikansk-britiske forlag WILEY Blackwell har for nyligt udgivet to nye akademiske bøger om kristendommen, den ene en begynderbog (anmeldt nederst), og den anden en bog som knytter kristendommen sammen med medier (anmeldt øverst). Begge lærebøger begynder ca. ved år 0 og bevæger sig kronologisk fremad til vores tid - men som det vil fremgå af anmeldelserne, er den ene bog helt klart at foretrække frem for den anden. På hver deres måde lægger bøgerne vægt på forskellige sider af kristendommen, som jo er en mangfoldig religion med hensyn til oprindelse, teologi, kirkehistorie, udbredelse, mission og meget andet. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder de to lærebøger.


* * *

 • PETER HORSFIELD: "From Jesus to the Internet: A History of Christianity and Media".
 • Forlag: WILEY Blackwell, sommer 2015.
 • Uindbundet; 336 sider.
 • Pris: 29,30 euro (222 DKK)
 • BUY HERE / Kan købes her.

  DENNE INTERESSANTE, engelsksprogede lærebog undersøger kristendommen som medieret fænomen. Bogen lægger derfor særlig vægt på, hvorledes forskellige former for medier har påvirket og udviklet den kristne tradition gennem århundreder.

  Dette fokus er originalt, og bogen kan derfor præsentere den første systematiske undersøgelse af dette emne. Man kan derfor sige, at bogen bevæger sig på et tværfagligt felt; en udmærket fornyelse.

  Forfatteren, Peter Horsfield, diskuterer, hvad kristendom er og skriver bl.a. dette:
  In my lifetime, Jesus has been presented variously as a first-century countercultural simple-living hippie, a radical social justice iconoclast, a gentle and caring religious treacher, a spiritual healer, a champion of the poor and outcast, an avenging and punishing lord of the universe, a self-sacrificing savior of the world, and the transcendent facilitator of modern capitalist prosperity and the urban lifestyle.
  Som man kan se af citatet, er Jesus blevet taget til indtægt for meget, og enhver definition har projiceret sin egen forståelse ind i den. Forfatteren får også redegjort for sine egne fortolkninger, men han gør det på en sofistikeret og velargumenteret måde.

  * * *

  PETER HORSFIELD demonstrerer en fin indsigt i magt- og sprogforholdene i det overbeskattede, romersk-besatte Palæstina på Jesu tid. Og han har en god forståelse for Jesu evne til at kommunikere og vinde disciple. Han peger direkte på Jesu oratoriske evner, herunder dennes forkærlighed for metaforer og hverdagslignelser, hvilket dannede et fint grundlag for hans og hans budskabers popularitet i samtiden.

  I det hele taget synes forfatteren at have en fremragende forståelse af sit emne og af Jesus som person - og hovedperson i kristendommen. Han skriver bl.a. dette:
  In difference from most subsequent Christian theology, Jesus' theology was expressed in concrete, practical and accessible terms. God was spoken of not as an abstract concept, but as a concrete presence interested in the practicalities of people's everyday lives.

  This religious language and theology relocated God away from the preserve of religious institutions into the everyday world of the home and marketplace.

  His teachings on the nature of God were commonly in narrative stories about everyday activities: a shepard losing a sheep, a woman losing a coin, a farmer sowing a field. In place of his audience's religious positioning as unclean and excluded from official religious access to God, Jesus spoke of a direct and personal human relationship to a God who was gracious, compassionate, and forgiving.
  Forfatteren kommer også ind på de politiske aspekter:
  There was also a political dimension to his religious message, a challenge to the religious authorities whose policies and interpretations were oppressing the poor and disenfranchised.
  Lærebogen indeholder en livlig fremstilling er formidlet kronologisk. Den henvender sig til mennesker, der studerer eller er interesseret i skæringspunktet mellem religion og medier. Den er inddelt i mange kapitler og afsnit. Der er i alt tretten hovedkapitler, som bærer disse titler:
  • 1 In the Beginning
  • 2 Making Jesus Gentile
  • 3 The Gentile Christian Communities
  • 4 Men of Letters and Creation of "The Church"
  • 5 Christianity and Empire
  • 6 The Latin Translation
  • 7 Christianity in the East
  • 8 Senses of the Middle Ages
  • 9 The New Millennium
  • 10 Reformation
  • 11 The Modern World
  • 12 Electrifying Sight and Sound
  • 13 The Digital Era
  * * *

  Kapitlet om radiomission (kapitel 12) læste jeg med interesse. Der var også lidt om radio i Europa, herunder BBC, der beskrev, hvorledes kristendommen kunne gøres til indhold i radio- programmer. Jeg havde også set frem til kapitlet 13 om The Digital Era , og dér fik jeg delvis mine forventninger opfyldt. Et sted skriver Peter Horsfield disse socioøkonomiske betragtnining i forhold til bogens overordnede emne vedrørende vores nutidige, globaliserede og digitaliserede tidsalder:
  This global dynamic of capitalism is sustained by a number of key transformations. One is a shift in the character of public communication from being an expressive human activity and common good to a valuable commercial product. The concept of society as a commonwealth of citizens united by communication is under pressure from a concept of society as an aggregate of individuals or demographic markets constructed by marketers.

  Within this model, a key issue for the production of public communication, whether for broadcast, print, or online, is whether one can find or attract a market sufficiently large to financially sustain the publication <...>

  One of the marked features of Christianity in the current digital era has been the negotiation of beliefs, practices, and standing that has taken place by different Christian groups, not just in the use of new media technologies, but also in relation to this new global empire of digital capitalism.

  Within the historical context, this process of negotiation of beliefs and values can be seen to share many features with Christianity's earlier encounters with empires such as those of the Romans, Byzantines, and Franks. In a way similar to Christianity's acceptance of patronage into the empire of Constantine, there are rewoards and benefits for Christianity for cooperationg with the empire and disadvanmtages for nor cooperation.
  Af citatet ser man, hvorledes Horsfield anvender begrebet "digital capitalism", og at hans udsyn til mediescenen er præget af en bred horisont og socioøkonomiske betragtninger.

  * * *

  FORMIDLINGEN er behagelig og velformuleret og har behørigt referencer. Bogen er kronologisk opbygget. Formatet er godt, om end layoutet er kedeligt og illustrationsløst, men det opvejes nogenlunde af, at indholdet er interessant, og at man kan "plukke" mellem de mange kapitler og afsnit.

  Forfatteren, Peter Horsfield, er Professor of Communication ved RMIT Universitetet i Australien, og han har tidligere beskæftiget sig med fænomenet televangelism i USA, altså mission via tv-udsendelser.

  Alt i alt byder From Jesus to the Internet på spændende og interessant læsning; og aspektet med fokus på mediernes rolle er en super idé. Derfor kan denne lærebog anbefales alle læsere, som er interesseret i religion og kristendom.

  BRIEF EVALUATION IN ENGLISH

  This text book conveys a magnificent insight in Church history and who Jesus was as a living person as well as the social conditions of his day. It is hugely innovative and thought-provoking in its approach to church communication and media down the ages. "From Jesus to the Internet" demonstrates a wonderful comprehension of its subject-matter. Therefore it is highly recommended.

  * * * * * • ALISTER E. McGRATH:
 • "Christianity: An Introduction. Third Edition".
 • Forlag: WILEY Blackwell, januar 2015.
 • Uindbundet; 320 sider.
 • Pris: 33,80 euro (250 DKK)
 • BUY HERE / Kan købes her.

  IKKE I PALÆSTINA, men i Rom begynder denne bog om kristendommens opståen som ny religion. Dette romacentriske syn kan måske skyldes, at forfatteren er katolik?

  Uanset hvad, gør forfatteren, Alister E. McGrath - der er en af Verdens førende teologer, og som er Andreas Idreos Professor of Science and Religion at the University of Oxford - sig nogle gode overvejelser om, hvem Jesus Kristus er, og hvilken rolle han spiller i og for den religion, der bærer hans navn: kristendommen.

  Dette er en fuldt revideret og nyligt opdateret udgave af McGarths klassiske begynderbog om kristendommen. Den er skrevet på engelsk i et behageligt og velformuleret sprog, som gør indholdet tilgængeligt.

  Det er den tredje udgave af denne lærebog. Den rummer derfor nyt materiale vedrørende global kristendom, amerikansk kristendom og indholder også aktuelle teologiske debatter. Det er meningen, at man skal kunne læse bogen uden forkendskab til emnet, og uanset hvilken læseren har, da det er en begynderbog.

  Også Reformationen, den protestantiske, indgår i bogens kapitel 4 om kirkehistorie. Den kommer ind på både Luther, Calvin og Reformationen i England. Som eksempel på forfaterens stil kan dette citat fremdrages, hvori han udlægger Luthers teologiske opfattelse af begrebet "Nåde":
  In response to the situation, Luther developed the idea of justification by faith alone, according to which an individual receives salvation as a gracious gift from God. Luther did not take this doctrine of justification by faith to mean that the sinner is justified because he or she believes - that is, on accound of his or her faith.

  He saw it as a recognition that God provides everything ncessary for justification, so that all the sinner needs to do is to receive it. In justification, God is active and humans are passive. Perhaps the phrase "justification by grace through faith" brings out the meaning of the doctrine more clearly: the justification of the sinner is based upon the grace of God and is received through faith.
  * * * * *

  LÆREBOGEN ER TRYKT på papir af god kvalitet i et halvstort format, der i grunden er lidt upraktisk, for skriften ikke er så stor, og indholdet pr. sætning er (eye span) overstiger den behagelig- hedsgrad, som en læseoplevelse bør byde på. Endvidere er bogen ret tung og uhandy at sidde med i hånden, hvilket også er et minus.

  Den 320-sider store bog er henvendt til studerende, som går universitetet, og indeholder behørigt stikordsregister og referencer. Der er også en billedfortegnelse, om end bogen indeholder ganske få og i det store hele kedelige illustrationer. Til gengæld indeholder bogen udsnit af essentielle primærtekster.

  Lærebogen er inddelt i disse syv kapitler:
  • 1) Jesus of Nazareth and the Origins of Christianity
  • 2) The Christian Bible
  • 3) Christian Creeds and Beliefs
  • 4) Christian History: An Overview
  • 5) Denominations: Contemporary Forms of Christianity
  • 6) The Life of Faith: Christianity as a Living Reality
  • 7) Christianity and the Shaping of Culture
  Lærebogen dækker områder som katolicisme (herunder sakrementerne), Den ortodokse Kirke, protestantismen, evangelikalismen og Pinsebevægelsen, hvorimod et område som Østkirken (f.eks. Den syriske Kirke og Kopterne) i det store hele er uberørt. Dermed bliver bogens behandling af kirkehistorien mangelfuld - også selvom bogen er en begynderbog.

  Kristendommen opstod jo i Orienten, og derfor er den første kristendom - den orientalske - af vigtig betydning. For at få en mere dækkende behandling af disse essentielle aspekter ved kristendommen, skal man nok ty til andre kilder. Lærebogen er ikke uden kvaliteter, men af de to bøger, som er anmeldt på denne side, vælger jeg helt klart den øverste.