HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerOpdateret: den 6. december 2023

UNDEREMNE: PSYKOLOGI
Psykologi, socialpsykologi, neuropsykologi, sociologi og psykiatri.


Anmeldelse: Opfindelsen af selvet


FILOSOFI/PSYKOLOGI: Tysk-engelske Andrea Wulff har skrevet en bredt anlagt fortælling om den halve snes år omkring 1795-1895, hvor den lille universitetsby Jena blev det hektiske centrum for idegenerering og-udvikling af filosofi i forhold til selvet og begrebet ’jeg’. Immanuel Kant havde gjort forarbejdet i tre hovedværker om erkendelse, sæder og moral, og Johann Gottlieb Fichte tog egenhændigt stafetten og skrev det fjerde hovedværk, som Kant havde påtænkt, men dog ikke fik lavet. Dette værk tog som oprindeligt tænkt at Kant udgangspunkt i religionen, men endte med at fokusere på sin egen agenda, at definere jeget, das ich. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Den etiske fordring: Dit liv består af andet end oplevelser


PSYKOLOGI/LIVSSTIL: Dit liv består af andet end oplevelser. Svend Brinkmann har skrevet en letlæst pamflet, hvor han advokerer overbevisende for, at nutidens underholdnings- og oplevelsessamfund er en fattig version af det virkelige liv. Centralt genformulerer han Løgstrups etiske fordring om at vi i mødet med ’den anden’ altid holder noget af dennes liv i vores hænder, hvilket forpligter. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Svend Brinkmanns nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Den etiske fordring: Dit liv består af andet end oplevelser


PSYKOLOGI/LIVSSTIL: Dit liv består af andet end oplevelser. Svend Brinkmann har skrevet en letlæst pamflet, hvor han advokerer overbevisende for, at nutidens underholdnings- og oplevelsessamfund er en fattig version af det virkelige liv. Centralt genformulerer han Løgstrups etiske fordring om at vi i mødet med ’den anden’ altid holder noget af dennes liv i vores hænder, hvilket forpligter. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Svend Brinkmanns nye bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Blik ind i maskinrummet: Hvad foregår der i hovedet på kriminelle, og hvordan fungerer vores retssystem og lægefaglige ekspertise i forhold hertil?


PSYKOLOGI/SAMFUND: Retspsykiater Mette Brandt-Christensen og retspsykolog Tine Wøbbe har i samarbejde med journalist Kristina Antivakis gennemgået otte volds- eller drabsdømtes historier. Fortællingerne er formidlet nøgternt, klart og med stort fagligt engagement til den almene læser. Samtidig får vi et informativt blik ind i det lægefaglige system, der knytter sig til de retssager, hvor domstolen har ønsket en klinisk vurdering af dømte personer, inden der tages stilling til strafformen. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE...
FRANSK - Grammatik og ordforråd (REKL)


Anmeldelse: Genudgivelse af Erich Fromm-klassiker


SAMF/PSYKOLOGI: At have friheden til at være fri Sociologen Erich Fromm var en af pionererne inden for socialpsykologien: Hvordan individet og samfundet indgår i et gensidigt påvirkningsforhold, vores socialisering. I værket At have eller at være formulerer Erich Fromm et manifest for klodens overlevelse igennem en social og psykologisk revolution, hvor den grundlæggende drivkraft for mennesket, At Have, erstattes af ønsket om At Være. Vores higen efter materiel vækst, magt og aggressivitet skal vige for glæden ved en skabende livsførelse, hvor samfundssind og fællesskabsfølelse giver livet mening i stedet for hamsterhjulets ørkesløse aktivitet. Bogen udkom første gang på dansk i 1982 og i anden udgave i 1992. Andenudgaven genudgives nu i Hans Reitzels Forlags serie Klassikere. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Erich Fromms klassiker her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Psykologiske-teologiske overvejelser og finurligheder


DANSK/USA//HISTORIE: Cand.theol., sognepræst og psykoterapeut Hanne Mejlhede har samlet en række overvejelser over begreberne nag og tilgivelse i relation til bl.a. skam og skyld, lidelse samt moral og sidst, men ikke mindst, kærlighed. Bogens forfatter har forholdt sig ydmygt til emnet, idet hun har vist, hvor vanskeligt det er at afklare hvad tilgivelse er, og hvordan den reelt kommer til udtryk. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Hanne Mejlhedes nye psykologiske-teologiske bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Opdateret, overskuelig og praktisk anvendelig opslagsbog om kræft og hvad du selv kan anvende af virkemidler mod sygdommen


SUNDHED: Den norske læge Øyvind Torp stod selv med udfordringen for 3-4 år siden: Ramt af kræft. Pludselig anbragt "på den anden side af skrivebordet" tog han sagen op og satte sig grundigt ind i stort set al den litteratur, der var tilgængelig om emnet. Det er der kommet en rigtig fin og habil håndbog ud af. Den norske alment praktiserende læge præsenterer en række tiltag, som indikerer gode resultater i bestræbelserne på at bekæmpe og bremse kræftsygdomme, men til stadighed i nært samarbejde med de traditionelle midler som kirurgi, stråling og kemoterapi. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye bog her. LÆS MERE...
Kom med til Paris - en kulturhistorisk rejse- og identitetsbog (REKL)


Anmeldelse: Aktuelt bidrag til stressforskningen - og til selvhjælp


PSYKOLOGI: Denne teoretiske bog om stress er samtidig en selvhjælpsbog, idet forfatteren kobler filosofi, psykologi og samtaleterapi i sin eksistentielle tilgang til emnet. Igennem en præsentation og anskueliggørelse af et pædagogiserende værktøj, Stjernemodellen, giver bogen læseren en række redskaber til at forstå og aflæse sig selv i relation til privatliv, social kontekst og samfund. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder Mette Vesteragers nye interessante stressbog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Stramt komponeret og klart organiseret håndbog


ORGANISATION/PSYKOLOGI: En stofmættet, stringent og velkomponeret antologi rettet til syge- plejestuderende og forskere inden for sundheds- området/sygeplejen, der giver en didaktisk funderet introduktion til filosofiens begreber om fænomenologi og hermeneutik, til inspiration for forskningen samt den kliniske praksis på området. Bogens målgruppe er sygeplejestuderende, studerende på master- og kandidatuddannelser samt formentlig også forskere, der ønsker at stifte nærmere bekendtskab med kvalitativ metode. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye lærebog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Stramt komponeret og klart organiseret håndbog


ORGANISATION/PSYKOLOGI: At denne håndbog i samtaleteknik og -praksis nu foreligger i 2. oplag kan ikke undre. Der er gået godt to år siden 1. oplag, men bogen er lige aktuel og relevant i dag. Der er mange håndbøger og teoretiske værker inden for feltet ledelse i organisationer, men med denne udgivelse har de to erfarne forfattere begået en rigtig brugsbog, der er velgørende kort og koncis i det teoretiske fundament, med tilsvarende mere plads til skemaer med øvelser og anvisninger samt opsummering af hovedpunkter. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder P. Hansen-Skovmoes og Gert Rosenkvists bog her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Om frygt og håb i frygt- somme tider


ENGELSK/SAMF: Martha C. Nussbaum er en 73-årig amerikansk filosof, der i sit virke beskæftiger sig med følelsernes væsen og menneskets søgen efter det gode liv. Nussbaum regnes for en af de mest betyd- ningsfulde nulevende filosoffer, og udover at være en usædvanligt interessant og tankevækkende filosof, forstår hun også at skrive om svært tilgængelige emner på et helt forståeligt sprog. I Frygtens monarki definerer hun USA som et frygtens samfund, og de frygtsomme tendenser, hun viser i USA, kan langt henad vejen også ses i DK. I bogens første seks afsnit viser Nussbaum overbevisende, at årsagerne til den politiske frygt skal findes i frygten i det enkelte menneske. Nussbaum mener, at det er vigtigt ikke at overgive sig til frygten. I stedet argumenterer hun for, at frygtens forside er håbet, og at vi har pligt til at håbe. I bogens sidste del diskuterer hun, hvad vi kan gøre for at blive "forsigtigt optimistiske". Tidsskriftet Epsilons anmelder, Anne Beck Nielsen, anmelder romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: At overvinde angst og bekymringer igennem metakognitiv terapi


PSYKOLOGI: Pia Callesens nyeste bog om emnet metakognitiv terapi giver en let læselig, pædagogisk og meget brugsnær indføring i principperne bag denne terapiform, MCT, der er udviklet af Adrian Wells fra Manchester universitet. Forfatteren understreger, at bogen ikke kan erstatte professionel behandling i forbindelse med en angstlidelse. Metakognitiv terapi er på ét meget centralt punkt en direkte modsætning til kognitiv terapi. Bogen kan anbefales til alle interes- serede lægfolk. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: AT SOVE eller ikke at sove, dét er spørgsmålet


SUNDHED/PSYKOLOGI: Britiske Matthew Walker er førende neurolog og søvnekspert. Hans bog om søvn er netop blevet udgivet på dansk. Det er en fagligt funderet, populærvidenskabelig bog om, hvad søvn er, samt hvad søvnen betyder for os, eller hvorfor det er så fatalt for vores helbred ikke at få den korrekte søvn. Bogen anvender anden-person-pronominet du og søger dermed at henvende sig direkte til læseren. Derfor sover vi indeholder resultater fra nyere forskning, men den viden, der præsenteres, er der for så vidt ikke noget specielt vildt revolutionerende i - men det kan måske være rart at få repeteret pensum så at sig og huske, at ordentlig søvn er vigtig for menneskers sundhed. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Matthew Walker bog om søvnens væsen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: En vis kvindes eftertanker


PSYKOLOGI: Judy Gammelgaard er psykoanalytiker og dr.phil. og lektor emeritus i psykologi. I den veloplagte og vidende essaysamling Efter Freud diskuterer hun en række af Freuds essays. Disse essays præsenteres som Freuds egne eftertanker til hans teoretiske arbejde, og samtidig er teksterne Gammelgaards egne eftertanker til Freuds essays. Bogen kan varmt anbefales, man kan både blive klogere på Freud og andre vigtige tænkere i det 20. og 21. århundrede, og man kan tænke sine egne eftertanker. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Anne Beck Nielsen, anmelder romanen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Vellavet materiale om temaet ONDSKAB


FILOSOFI/PSYKOLOGI: Hvad er i grunden ondskab? Vi bruger alle sammen ordet i store og små sammenhænge, og det er ikke altid, at ordet "ondskab" betyder det samme. Denne bog hjælper med at definere, hvad ondskab er, samt sætte tanker på, hvordan man skal opfatte ondskab i et større perspektiv. Bogen indeholder mange aspekter af temaet, herunder en diskussion om sammenhængen mellem kultur og ondskab. Vi kan eksempelvis overveje, om teknologiske og andre fremskridt gør Verden bedre, eller om sådanne fremskridt ender med at blive onder. Alt i alt gør denne nye bog med titlen Tanker om ondskab de fagfilosofiske tanker om, hvad ondskab er, både konkret og vedkommende. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder den nye bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Et sundere digitalt liv? Speciallæge Imran Rashid undersøger en af vor tids største udfordringer for menneskeligt samvær


PSYKOLOGI/SAMF: Dansk-iranske Imran Rashid er speciallæge i almen medicin og ansat som innovations- chef ved Aleris-Hamlet Privathospitaler. Han har tidligere i bogform og igennem foredrag beskæftiget sig med digital adfærd og desuden udviklet flere såkaldte sundheds-apps. Det er ud fra dette dobbelte erfaringsgrundlag som læge og som digital skaber (og forbruger), at bogen SLUK nu er udkommet. Det handler ikke om at bekæmpe den digitale udvikling, men mere om at blive opmærksom på dens indflydelse på os og forsøge at bruge den digitale verden med omtanke. Bogen beskriver også FOMO, frygten for at gå glip. Den giver et godt indblik i problematikken med at vi bliver gennemdigitaliserede - og afhængige af dopaminfixet i forbindelse med den hyppige tjekken op på vores forskellige forbindelser og feeds ude i det store net. Derfor fortjener bogen stor ros. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Smuk og indsigtsfuld bog om livets dybere dimensioner


PSYKOLOGI/FILOSOFI: Denne indsigtsfulde bog giver nogle fine henvisninger til, hvordan man kan leve sit liv, så det bliver et godt liv. Hvordan man transformerer sin længsel og formår at skabe et liv med mere plads til at være menneske - og være sig selv. Bogen gennemgår adskillige filosofiske skoler og visdomstraditioners bud på denne proces. Allerede Oldtidens græske, kinesiske og indiske filosoffer var optaget af, hvad det gode liv er, og hvad sunde, menneskelige værdier i virkeligheden er. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Anders Dræbys behagelige bog. Den kan alle få god forstand af at læse. LÆS MERE....
Anmeldelse: Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?


P&Aelig;DAGOGIK/SAMFUND: Bogens forfatter Agi Csonka har leveret et bidrag til Information forlags serie Moderne idéer. Bogens titel er et spørgsmål: "Hvordan får vi mere lighed i uddannelse?" AC bringer sin egen historie, som barn af indvandrere i spil og teoretiserer ud fra denne. Hun kommer fra en uddannelsesfremmed baggrund, altså en familie og slægt uden tradition for at tage en uddannelse. Eksempelvis var morfaren analfabet. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder Csonkas bog her. LÆS MERE....
Anmeldelse: Fortrinlig bog om børns psykologi og resiliens (robusthed)


PSYKOLOGI: Per Schultz Jørgensen har skrevet en bog om Robuste børn, hvilket er et tema, som rammer tiden godt, da begreber som robusthed og resiliens er blevet til en del af kvalifikationskravene på arbejdsmarkedet. Hvad er robusthed? Og hvordan tilegner de kommende generationer, som arbejdsmarkedet skal aftage, robusthed? Bogen henvender sig til studerende indenfor det psykologiske/pædagogiske område. Den kan bestemt anbefales - samt til læsere, som har en interesse i, hvad robusthed er, og hvordan det kan betragtes og har været betragtet gennem tiderne. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder Schultz Jørgensen ny bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: Yderst relevant bog om datafabrikation, datamanipulation og plagiering


PSYKOLOGI: Rolf Kuschel har skrevet en særdeles relevant bog om datafabrikation, datamanipulation og plagiering. Bogen har titlen Psykologer på afveje og er interessant og tankevækkende. Bogen omhandler en problematik der er særdeles relevant for videnskabernes troværdighed og dermed også for moderne menneskes adgang til viden om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Bogen kan absolut anbefales. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Troels Wolf, anvender her Rolf Kuschels bog LÆS MERE....
Anmeldelse: NYTTIG og veldisponeret bog om adfærd, trends og motivation af SVEND BRINKMANN


PSYKOLOGI: Svend Brinkmann har forfattet en veldisponeret bog, som graver nogle spadestik ned og analyserer baggrunden for, at vi beskæftiger os med dette og hint. Altså menneskelig motivation. Brinkmann bruger i bogens begyndelse en del plads på, at forklare og problematiser fænomenet instrumentalisering. Hvad karakteriserer fænomenet og hvilke problemer og dilemmaer afleder det? Instrumentalisering er bogens omdrejningspunkt, og Svend Brinkmann søger at opklare dette mysterium: Hvorfor gør vi, som vi gør, og hvorfor tænker vi, som vi tænker? Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jesper Sørensen, anmelder Professor Brinkmanns ny bog. LÆS MERE....
Anmeldelse: Filosofiske overvejelser om EKSISTENSEN - giver vigtig og nyttigt stof til eftertanke


PSYKOLOGI/LITTERATUR: Bliv til! er en filosofisk arbejdsbog, der er behagelig at læse. Den beskriver visse eksistentielle spørgsmål og kommer også frem til ti grundvilkår i tilværelsen, som vi må vænne os til. I tillæg hertil giver bogen læserne fem filosofiske tips til at komme overens med disse ikke altid "hyggelige" grundvilkår. Bogen indgår i serien Skolen for livet, som handler om at få livsvisdom og giver redskaber til at leve vores liv i et samfund i konstant forandring. Således er bogen både filosofi og eksistentiel psykologi. Vi er i en løbende transformation, på vej og aldrig færdige med at blive til. Vi er altså som individer "ufærdige", og vi har selv ansvaret for hver især at overtage denne eksistens, at vælge os selv og livet, mener forfatteren. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE....
Debat: Sukkerafhængighed er en MYTE


BIOLOGI/PSYKOLOGI: Det er en udbredt opfattelse at man kan blive sukkerafhængig. Opfattelsen understøttes ofte i medierne. Den 25/6 2016 havde DR2 fx en tema-aften om sukker med titlen "Sandheden om sukker?" En af de ting programmet undersøgte var om man kunne blive afhængig af sukker. Eksisterer sukkerafhængighed? Programmet var i høj grad vinklet, så det klart skulle fremgå, at man faktisk kunne blive sukkerafhængig. Vi så adskillige kendisser sidde med skåle fyldt med slik og erklære sig afhængige af slik. Når de først gik i gang med at spise slik, kunne de ikke holde op. Det var det gennemgående tema. Desuden fik vi at vide at sukker aktiverer de samme områder i hjernen som heroin og andre rusmidler, som man jo beviseligt kan blive afhængig af. Desuden var der henvisning til forsøg med rotter der viste at de kunne blive afhængige af sukker. Rotterne viste abstinenssymptomer, når de blev frataget sukker, efter en længere periode med tilførsel af sukker. LÆS MERE....
Anmeldelse: SØRINE GOTFREDSENS budskab om FORTRØSTNING til det moderne menneske


DANMARK/SAMFUND: I Løft blikket postulerer forfatteren indledningsvist, at vor tids narcissisme er forsynet med en moralsk dimension, hvor vi angler efter anerkendelse igennem vores demonstration af et dadelfrit, rent sindelag. Hun kobler dette på vores fravær af guds- begrebet, idet vi har sat os selv og vores egen målestok i stedet. Dette fravær tvinger ifølge Gotfredsen det moderne menneske til at sætte normen for godhed på egen hånd. I modernitetens verden er vi derigennem overladt til selv at skulle definere et etisk ideal. Således når hun frem til, at den narcissistiske kraft (sic!) er blevet forsynet med længsel efter fromhed, idet det er blevet vores projekt at fremstå / optræde som medmenne- skelige og rummelige. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder debatbogen. LÆS MERE....
Anmeldelse: Ole Junckers ærlige bog om hans spændende rejse mod en ny og velfungerende hjerne


PSYKOLOGI/VELVÆRE: Tv2-journalisten Ole Juncker beskriver i denne bog hans projekt om at gå fra at være en pessimistisk og halvstresset person til at få mere livsglæde og overskud i sin hverdag. Han vil prøve "at få Ole Henriksens hjerne", idet han ser Ole Henriksen som et eksempel på en dynamisk og charmerende lykketrold. Ole Juncker så, at Ole Henriksen altid er rigtig glad". Det ville han se, om han også kunne blive. --- Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her Ole Junckers meget ærlige og sympatiske refleksioner og bekendelser. LÆS MERE...
Anmeldelse: Professorerne Rosenberg og Videbech har i ny udgave gennem- gribende revideret deres fagbog om klinisk NEUROPSYKIATRI


PSYKIATRI/PSYKOLOGI: HJERNEN spiller en større og større rolle i vores forståelse af menneskets livsverden, sundhed og sygdom, hvilket skyldes den eksplosive vækst i hjerneforskning. Klinisk neuropsykiatri fore- ligger nu i en opdateret og gennemgribende revideret 2. udgave om psykatriske lidelser og hjernens funktioner. Der er blandt andet kommet helt nye kapitler om ADHD, sexologi og evolutionsteori til, og bogen er blevet endnu rigere illustreret end førsteudgaven fra 2009. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her denne velskrevne og oplysende fagbog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Excellent CAMBRIDGE- bog udforsker Modernitetens drømme og mareridt, ekspansion og længsler


LITTERATUR/PSYKOLOGI: Modernitetens drømme og længsler blev i stor grad opfyldt i 1900-tallet, idet Industrialiseringen for alvor havde fart på i Storbritannien med opfindelser, ny teknologi, udvidet infrastruktur og ikke mindst stor fremdrift i videnskaberne. Dette har Laura Marcus, der er én af Verdens førende litteratur- kritikere af modernistisk litteratur og kultur skrevet en bog om - med fokus på perioden 1880-1930. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, an- melder Laura Marucs' engelsksprogede bog. LÆS MERE...
Interview: Filosof ANDERS DRÆBY om eksistenstænkningens perspektiver og relevans i vor tid


PSYKOLOGI/FILOSOFI: Anders Dræby er uddannet inden for idéhistorie, filosofi, sundhedsvidenskab og almen psykologi. Han har endvidere studeret clinical psychotherapy i England og har en stor forkærlighed for eksistenstænkning som filosofisk, psykologi og tera- peutisk inspirationskilde. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har mødtes med forskeren, filosoffen og eksistensterapeuten i en samtale om eksistenstænkningens relevans i vores tid. LÆS MERE...
Kom med til Paris - en kulturhistorisk rejse- og identitetsbog (REKL)


Anmeldelse: DANSK antologi om POSITIV PSYKOLOGI anlæger en seriøs og faglig-videnskabelig vinkel


PSYKOLOGI: Den nye retning POSITIV PSYKOLOGI er ved at blive en intergreret del af vor tids videnskabelige forskning, faglige psykologitilbud og psykologiske behandlingsmuligheder. Nu er en seriøs og videnskabelig, dansk antologi fra 2009, redigeret af Simon Nørby og Anders Myszak, blevet opdateret og udgives hermed som 2. udgave. Det er et yderst omfattende og nyttigt, videnskabeligt værk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Nem og god indføring i påvirkelighedens socialpsykologi


PSYKOLOGI/SOCIALPSYKOLOGI: Manipulation findes i alverdens afskygninger - lige fra de næsten uskyldige salgsteknikker i supermarkedet over fotoretouchering i modebladene til de noget mere alvorlige tilfælde af bondefangeri og deciderede svindelnumre. Det har tidl. professor i socialpsykologi ved Københavns Universitet Rolf Kuschel skrevet en god og lettilgængelig bog om. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Kan et menneske blive INDFLYDELSESRIG, hvis han/hun ikke allerede er det?


PSYKOLOGI/RETORIK: Nogle mennesker stræber efter eksponering og indflydelse. Hvad er indflydelse? Og kan man virkelig blive indflydelsesrig, hvis man ikke allerede er det i forvejen? - Dette er det socialpsykologiske emne, som Steven Pearce arbejder med i sin engelsksprogede bog om indflydelse og indflydelsesrige personer. Måske er det rigtigt, at man kan lære at blive god til at overtale andre og vinde gehør for sine idéer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen. LÆS MERE...
Anmeldelse: Spændende empirisk bog om anvendelsen af mentale teknikker så som MINDFULNESS og YOGA i behandlingen af PTSD


PSYKOLOGI: En klinisk psykolog har netop udgivet en bog om behandling af krigstraumer, stress og lignende. Det viser sig, at mindfulness- og yogaøvelser er effektive i forhold til at skabe nærvær i nuet og til at fremme kvaliteter som mental ro og kropslig velvære. I bogen beskrives tilgangens positive indvirkning på PTSD (posttraumatisk stress) samt på hjernen og ikke mindst nervesystemet. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Ivan Højgaard Hansens spændende og empiribaserede bog.
Anmeldelse: Interessant, letlæst og dog grundig bog om den menneskelige hukommelses mange dimensioner


PSYKOLOGI/BIOLOGI: ALLE mennesker har en hukommelse, men hvad vil det sige at huske, og hvad er hukommelsens funktion? Hvordan lagres vores viden? Hjernen spiller her den vigtigste rolle, ved vi, f.eks. i kraft at hippocampus. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Thomas Thaulov Raab og Peter Lund Madsens spændende og lettilgængelige bog om den menneskelige hukommelses mange dimensioner. LÆS MERE...
Anmeldelse: Vejen gennem STRESS skildret gennem otte livshistorier


PSYKOLOGI/TRIVSEL: Stadig flere danskere lider af stress. Det er nærmest blevet en folkesygdom. Hvordan opstår det? Og hvordan kommer man igennem det? Det forsøger journalisten Heidi Vesterberg at kaste lys over gennem otte meget forskelligartede - og dog analoge - livshistorier. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Vesterbergs stressbog, som udkom for få uger siden. LÆS MERE...
Anmeldelse: Bogen, der fortæller om at overvinde flyskræk - og flyvePSYKOLOGI: Moderne transportformer indbefatter flyvere, der kan bringe én fra den ene ende af Verden til den anden på få timer. Af og til hører man om katastrofer, men de er egentligt relativt sjældne. Mange lider af flyskræk i større eller mindre grad, måske endog op til 40 pct. af befolkningen. Nu har to friske kvinder skrevet en bog om, hvorledes man kan overvinde fobien. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Mette Kroier og Sanne Røhes bog. LÆS MERE...
Anmeldelse: Velskrevet og stringent lægefaglig bog om akut psykiatri samt psykiatriske lidelser og behandling


MEDICIN/PSYKIATRI: Nu genudgiver FADL's Forlag 3. udgaven af Sigurd Benjaminsens velstrukturede og meget stringente, lægefaglige bog om akut psykiatri samt psykiatriske lidelser og mulig behandling. Som læser fornemmer man, at forfatteren har fingeren på pulsen. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Benjaminsens velskrevne bog.
LÆS MERE...
Debat: Hvordan kan man bedst forstå begrebet DET UBEVIDSTE i vor tid?


PSYKOLOGI: Debatten om sindets mange funktioner og instanser er en debat med mange aspekter. Hvad motiverer vores handlinger og vores holdninger? Kan adfærd være ubevidst, og hvordan? Hvad er i det hele taget "det ubevidste"? Hvordan spiller bevidstheden sammen med det ubevidste? Disse spørgsmål søger biolog Troels Wolf at svare på i denne artikel, idet han inddrager moderne empiri og samtidigt forholder sig til Sigmund Freud og psykoanalysens meget partikulære forståelse af begrebet. LÆS MERE...
Anmeldelse: Glimrende bog om tics og Tourettes syndrom i fin formidling


PSYKOLOGI/NEUROPSYKIATRI: Fænomenet tics har eksisteret til alle tider og i alle kulturer, men man har ikke altid vidst, hvad de skyldtes. Som med alle andre fænomener, er tics blevet fortolket ind i den pågældende kulturs kontekst. Tidligere kunne man opfatte tics som noget overnaturligt eller måske ligefrem diabolsk. I dag har man en anden tilgang til tics. Det har speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ingrid Sindøs skrevet en fin og anvendelig bog om. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Sindøs bog.
LÆS MERE...

Anmeldelse: Spændende bog med syv personcases, der beretter om, hvordan man lever videre efter katastrofen, der ændrede alt


PSYKOLOGI/PTSD/KRISEPSYKOLOGI: Historien er fuld af overlevere, hvilket man kan se, høre og læse om i medierne hver dag. Den hænder, at mennesker kommer i en katastrofesituation, som vender op og ned på alt i deres liv. Hvordan overlever de det psykisk? Kan de få en hverdag til at fungere efter katastrofen? - Dette har journalisterne Anna Bridgwater og Monica C. Madsen undersøgt i deres fængslende bog De overlevende, som tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her. LÆS MERE...
Anmeldelse: GIDDENS-hovedværket SOCIOLOGY i ny og opdateret udgave - prototypen på en vellavet og solid lærebog, der er blevet en klassiker


SOCIOLOGI/SAMFUNDSFAG/SOCIALPSYKOLOGI:
I 25 år har Giddens-klassikeren SOCIOLOGY været et hovedværk i sociologi. Sidste år udkom bogens syvende og opdaterede udgave. Ligesom de foregående udgaver giver den en solid indføring i sociologifaget, som også danske læsere kan have megen gavn af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Anthony Giddens og Philip W. Suttons spændende og autoritative lærebog - en veritabel must-read.
LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny vellavet, engelsk bog om positiv psykologi


PSYKOLOGI: Positiv psykologi er blevet den store dille de senere år, og her kommer Tim Lebons interessante, engelsksprogede indføring i emnet. Titlen lover også, at man kan opnå sit potentiale med positiv psykologi, men kan man virkeligt det? Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Lebons bog, som er en del af Teach Yourself-serien. LÆS MERE...
Anmeldelse: FLOW i hverdagen som modpol til stress og jag


PSYKOLOGI: FLOW-begrebet har vundet mere og mere terræn inden for den autoriserede psykologi de senere år, hvor den er blevet knyttet sammen med feltet "positiv psykologi". Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssens bog ser på, hvad flow er i bestemte situationer, samt hvordan man kan fremme tilstanden. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her bogen om flow, der er oversat fra norsk til dansk. Bogen udkom sidste år i Danmark, i Norge i 2012. LÆS MERE...
Anmeldelse: Drengen, der ønskede at opklare krigens traumer


PSYKOLOGI: En ting er at overleve krigen, men hvordan overlever man kaos og rædsel mentalt? Den anerkendte franske psykiater Boris Cyrulnik har skrevet en uhyre dramatisk og inspirerende selvbiografi om sine oplevelser som krigsbarn under Anden Verdenskrig. Qua sit arbejde og sin uddannelse giver han emnet et interessant fagligt perspektiv. Tidsskriftet Epsilon anmelder Cyrulniks bog, der netop er udkommet på dansk. LÆS MERE...
Anmeldelse: At tænke - hurtigt og langsomt


NEUROPSYKOLOGI: HJERNEN ER EN yderst interessant størrelse. Den er vigtig for menneskets overlevelse såvel som for vores tænkning og opfattelse af verden. Biolog Troels Wolf anmelder her Daniel Kahnemans bog om menneskets fascinerende og tankevækkende måder at tænke på. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny bog om menneskets arbejdshukommelse. Kan man virkeligt træne og gøre sin hukommelse bedre?


PSYKOLOGI/BIOLOGI: Alle mennesker har en hukommelse, men hvad vil det sige at huske, og hvad er hukommelsens funktion? Hvordan lagres vores viden? Hjernen spiller her den vigtigste rolle, ved vi, f.eks. i kraft at hippocampus. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Thomas Thaulov Raab og Peter Lund Madsens spændende og lettilgængelige bog om den menneskelige hukommelses mange dimensioner. LÆS MERE...

Debat: Skal moderne pædagogik baseres på hjerneforskning?


LÆRING/NEUROPSYKOLOGI: Den naturviden-
skabelige, biologiske forståelse af begrebet "læring" og sammenhængen mellem læring, hukommelse og neuroplasticitet har i mange år været et "hot" område. Men hvad er det for en ny viden, forskerne er kommet frem til, og hvad er det for en forskning, der har ført til et gennembrud på dette område? Det søger biolog og retoriker Troels Wolf at svare på her. LÆS MERE...
Anmeldelse: Fortrinlig bog om politisk psykologi, partiernes strategier og vælgeradfærd


PSYKOLOGI/SAMF: Politisk psykologi udgør et felt mellem samfundsfag og psykologi. Her ser man blandt andet på, hvad holdninger er, og hvordan man kan påvirke dem. Og hvordan vælgerne forholder sig ved valg. Dette forholdsvis nye forskningsfelt er der kommet en ganske læseværdig bog ud af. Tidsskriftet Epsilon anmelder Jonatan Kolding Karnøes nye bog om den spændende psykologi bag politikernes og ikke mindst vælgernes adfærd. LÆS MERE...
Anmeldelse: Ny Goleman-bog om hjernen og følelsesmæssig intelligens


NEUROPSYKOLOGI/BIOLOGI: Den amerikanske psykolog Daniel Golemans navn er uløseligt forbundet med begrebet følelsesmæssig intelligens som han beskrev i bestselleren til bogen Følelsernes intelligens, der udkom på dansk i 2001, og han har siden hen skrevet flere andre bøger med samme tema. Nu har Goleman skrevet en ny bog om følelsesmæssig intelligens set i forhold til hjernen. Tidsskriftet Epsilons anmelder, biolog og retoriker Troels Wolf, giver her en faglig vurdering af Golemans nye bog.
LÆS MERE...

Anmeldelse: Ny bog om religionskritik


RELIGIONSVIDENSKAB: Hvad er religionskritik; og hvordan er den blevet udmøntet ned gennem historien? Dette giver Dorthe Engers nye bog en fin indføring i. Religionskritik har bl.a. medført dannelsen af nye denominationer, som da Luther og Reformationen brød med katolicismen. Bogen er mangefacetteret og handler både om kristendom og andre trosretninger. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Systimes nye lærebog om religionskritik. LÆS MERE...
Anmeldelse: Slagmarks temanummer om den franske filosof Michel Foucault


IDÉHISTORIE/PSYKOLOGI: Det viser sig, at den store franske filosof og historiker Michel Foucault faktisk er én af de mest citerede tækere på tværs af human- og samfundsvidenskaberne. For få måneder siden udgav det velrenommerende århusianske tidsskrift for idéhistorie Slagmark et helt temanummer dedikeret til Foucault alene. Tidsskriftet Epsilon anmelder dette temanummer, som indeholder interessante temaartikler af danske og internationale Foucault-kendere. LÆS MERE...
Anmeldelse: Hjernens fascinerende univers - fra celle til samfund


NEUOPSYKOLOGI/MUSIK m.fl.: En ny tværfaglig bog om hjernen skrevet af forskere fra Aarhus' videnskabelige miljø er kompleks men alligevel fængslende læsning. Hjernen er menneskets fascinerende kommandocentral, og den indeholder 100 milliarder nerveceller, der er forbundet i et uhyre kompliceret netværk. Tidsskriftet Epsilon anmelder Systimes nye bog om hjernen og hjernens funktioner set fra mange vinkler. LÆS MERE...
Anmeldelse: Kan man lære noget af genier og driftige folks eksempel? Kan de fungere som gode rollemodeller, så vi kan øge vores kreativitet?KREATIVITET/PSYKOLOGI: Hvorledes bliver man produktiv som skabende person? Hvordan skrives en roman, males et mesterærk? Hvordan komponeres en symfoni eller undfanges en filosofi? Dette har den amerikanske forfatter Mason Currey undersøgt ved at studere en række driftige og succesrige menneskers arbejdsvaner. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Curreys engelsk-sprogede bog. LÆS MERE...| ISSN 2246-3712 | ©