HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: FLOW i hverdagen som modpol til stress og jag


Af Flemming André Philip Ravn

Publiceret 1. juli 2014.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen: "FLOW i hverdagen - Navigation mellem stress, kaos og kedsomhed.
 • Oversat fra norsk af Hanna Bjørnøy Sommersel.
 • DANSK PSYKOLOGISK FORLAG.
 • 205 sider. Pris (uindb.): 299 kr. Kan købes her.

  PSYKOLOGI: FLOW-begrebet har vundet mere og mere terræn inden for den autoriserede psykologi de senere år, hvor den er blevet knyttet sammen med feltet "positiv psykologi". Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssens bog ser på, hvad flow er i bestemte situationer, samt hvordan man kan fremme tilstanden. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her bogen om flow, der er oversat fra norsk til dansk. Bogen udkom sidste år i Danmark og i Norge i 2012.


  MED UDGANGSPUNKT I Mihály Csikszentmihályis flowteori beskriver bogen, hvorledes personer kan bruge flow som et bevidst redskab til at navigere bedre i en stresset hverdag. Bogen er en indføring i tilstanden flow, som forfatterne sætter som modpol til tilstanden stress. Flow kan betegnes som et "opmærksomhedsfænomen".

  Man kan ikke lade være med at tænke på, om al den snak om flow ikke blot er løst krudt i pistolen og teorier, der hører til på weekendkursernes "lilla marked". Man frygter måske, at det bliver en kende banalt - men bogen beviser heldigvis det modsatte! Skønt bogen også appelerer til det "lilla marked", er den meget bredere funderet. Endvidere turde det borge for kvaliteten, at den er skrevet af en fagpsykolog og udgivet på Dansk Psykologisk Forlag.

  Bogen er et resultat af empirisk arbejde, da den bygger på interviews med mennesker, der har erfaringer med flow. Således indeholder bogen personlige beretninger. Man kan derfor sige, at beretningerne er med til at forklare, hvad flow egentligt er. Ligeledes er bogen forankret i international forskning på området uden at være en decideret lærebog eller alt for akademisk. Forfatterne gør meget ud af at betone de dagligdags temaer i emnet, og der er interviews med "manden i værkstedet" og andre helt "almindelige" mennesker.

  Man søger at holde begge ben på jorden, så alle kan være med. Forfatterne mener endvidere, at alle kan opleve flow. Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog og kan derfor læses og forstås af alle. Pudsigt nok - i forlængelse af Bourdieus marxistiske kapitalbegreber skriver forfatterne: "Når vi kommer i flow, opbygger vi en kropslig psykisk kapital, der kan ruste os til krævende opgaver i fremtiden (...) Vi har alle noget at vinde ved at fylde vores flowkonto op" (p. 28).

  En af de interviewede casepersoner fortæller om at være i flow, når hun strikker. For hende forbinde flow med sansning og nærvær i situationen (koncentration):
  - Jeg er også i flow, nå jeg strikker. Jeg har en sokratisk strikke- måde og vælger den farve, jeg til enhver tid bedst kan lide, uden at tænke på slutproduktet. Det bliver som regel et magisk resultat, og det er emget mere spændenede end at strikke efter opskrift. Flow handler meget om at være i kontakt med sine sanser (p. 142).
  Man kan være i flow på mange måder og i uhyre mange sammenhænge, både under strikning, når man ser eller spiller en fodboldkamp, er opslugt af et computerspil, når man komponerer et stykke musik, eller når man skriver et engelsk essay i gymnasiet. Ordene leg, skabelse, fordybelse og kreativitet kan derfor let henføres til følelsen af at være i flow.  Forfatterne Frans Ørsted Andersen (billedet) er dansk psykolog og forsker, mens Nina Hanssen er norsk journalist og redaktør.


  I BOGENS FØRSTE DEL beskriver de to forfattere med udgangspunkt i Mihály Csikszentmihályis flowteori, hvordan vi bruger flow som et bevidst redskab til at navigere bedre i en stresset hverdag. Herefter følger en række interview med mennesker, som fortæller om deres forhold til flow, og hvordan de bruger det i hverdagen. Forfatterne har blandt andet talt med en fodboldtræner, en altmuligmand på en fabrik, en forfatter, en it-programmør og en ambulanceredder.

  Ifølge forfatterne vil de gerne med bogen vise, at flowteorien kan bruges til at få hverdagen til at fungere bedre både privat, i fritiden i familielivet, på arbejdet og i uddannelse.
  FLOW-BEGREBET KNYTTES OFTE sammen med "positiv psykologi". Inden for positiv psykologi bruges begrebet flow til at betegne en særlig mental tilstand, hvor mennesker fungerer optimalt og kan udvikle deres potentialer. Flow kan forekomme i forskellige sammenhænge. Ofte opleves flow som magiske øjeblikke, der kan opstå i mødet med andre mennesker, på idrætsbanen, i jobsammenhæng eller gennem kulturelle oplevelser.

  Forfatterne giver forslag til, hvordan man kan komme i flow. Det handler om at lære at koncentrere sig og at være i kontakt med sine evner. Andre vigtige faktorer er forhold som klare, meningsfulde mål samt tydelige regler for og rammer omkring en aktivitet.

  Bogen kommer vidt omkring. Ud over at skrive om flow på arbejdspladsen og i naturen, sættes flow-begrebet på interessant vis i forbindelse med alle andre livsområder. Nogle af kapitlerne har følgende titler:
  • Flow i idræt
  • Flow i teater og musik
  • Flow i kunst
  • Forfatterflow og skriveflow
  • Flow i undervisning og uddannelse
  • Tæt på eksperterne
  Alt i alt er Andersen og Hanssens bog et glimrende forsøg på nytænkning inden for psykologien. Om det lykkes dem at sætte flow på dagsordenen i Norden, vil tiden vise. Ideen er god. Bogen er lagt tilrette, så den kan læses af alle. Sproget er enkelt, og de mange jordnære eksempler egner sig super til undervisning på højskole, i studiekredse og på ungdoms-uddannelserne. Det er imidlertid sandsynligt, at fagfolk vil have mere gavn af en mere koncentreret fremstilling, om end de mange personlige casehistorier er ganske interessante og nyttige at læse, fordi de er yderst illustrative for emnet.