HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Ny vellavet, engelsk bog om positiv psykologi


Af Flemming André Philip Ravn

Publiceret 10. juli 2014.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


Tim Lebon: "Achieve Your Potential Through Positive Psychology". TEACH YOURSELF-serien.
 • Forlaget HODDER & STOUGHTON.
 • 304 sider. Pris (uindb.): 10,99 br. pund = 100 kr. Kan købes her.

  PSYKOLOGI: Positiv psykologi er blevet den store dille de senere år, og her kommer Tim Lebons interessante, engelsksprogede indføring i emnet. Titlen lover også, at man kan opnå sit potentiale med positiv psykologi, men kan man virkeligt det? Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Lebons bog, som er en del af Teach Yourself-serien.


  FORFATTEREN gør meget ud af at fremhæve, at positiv psykologi er en videnskabelig retning, som der forskes i på universiteterne. Han vil også meget gerne lægge afstand til ikke-empiriske trends som bogen Secret og uvidenskabelige selvhjælpsbøger. Tim Lebon påpeger endvidere, at positiv psykologi heller ikke er det samme som positiv tænkning, fordi man ifølge ham ikke bare kan tænke sine problemer væk. Men hvad er da positiv psykologi?

  Det positive ligger i teoriens fokus på glæde hos mennesker. Teorien mener, at når mennesker erfarer glæde og velvære, vil der opstå en positiv effekt i form af bedre helbred og længere levetid. Tim Lebon henviser til forsning, der skal understøtte denne teori. Nuomdage kan man afhjælpe lidelselser som stress, angst og depression. Derfor er et et vigtigt skift inden for psykologien, at man nu forsker i, hvordan man faktisk får et godt liv, og det gør man ved at have mange glædesfremmende ting i sit liv så som fred og ro, gode værdier, gode relationer til andre m.v.

  Glæde er naturligvis en subjektiv følelse, og det er også meningen, at man arbejder ud fra det. Man bruger spørge-skemaer og rating-scales for at måle en persons mål af glæde. Samtidigt er evnen til at håndtere negative følelser og situationer vigtigt.

  Forfatteren, der har specialiseret sig både inden for positiv psykologi og kognitiv adfærdspsykologi (dvs. KAT; eng.: CBT), mener, at de to psykologiske områder bliver stærkere, hvis de supplerer hinanden.

  * * *

  Bogen anvender mange nyere begreber og teknikker. Blandt andet handler kapitel 10 om følelsesmæssig intelligens (EQ), meditation og mindfulness. Således refererer Tim Lebon også til Daniel Golemans teori om EQ. Han forklarer også, hvad mindfulness er - nemlig nærvær og opmærksomhed:
  Mindfulness means being more aware and noticing what is happening. When you are midnful, you are using you 'second self' or 'observer self', that part of you which observes what you are doing. Spend a moment or two listening to the sounds in your environment. By paying attention, you can probably hear things you were not aware of before. But you are also aware now of the process of listening. Part of the mind experiences; part of the mind notices the experiencing (p. 195).
  Bogen fortæller ligeledes om ACT, hvilket stå for Acceptance and Commitment Therapy. ACT er meget fremme i denne tid. Denne teknik går blandt andet ud på at acceptere forhold i éns liv frem for at undgå eller bek&aemlig;mpe negativeemotioner ud fra en idé om, at man skal betragte dem som en del af generel menneskelig erfaring. Det handler om at acceptere det, som er.

  En del af bogen fokuserer på, at man udfolde sit potentiale ved hjæp af positiv psykologi. Det handler meget om indstilling, vilje, træning og tid. Tim Lebon opstiller blandt andet følgende ligning for success:

  Achievement = skill X effort (p. 94).

  Ligningen siger altså, at succes er lig med éns evner ganget med éns indsats. Det lyder såre logisk, og det er der vist ikke er så meget nyt i: Hvis man gerne vil opnå noget, er det som regel en god idé at være arbejdsom! Man kommer ingen steder med teknikken alene, man skal g&solash;re noget selv, men måske kan positiv psykologi være et incitament til at komme igang.
  BOGEN, SOM ER forholdsvis nem at læse, selvom den er skrevet på engelsk, indeholder, blandt andet disse kapitler:
  • What makes people ghappier?
  • Values, wel-being and flourishing
  • Accomplishment and achievement
  • Flow
  • Managing difficulties: resilience and CBT
  • Wisdom
  Bogen er opbygget meget logisk og med forskellige typer mindre afsnit, der skal sætte stoffet i relation til hinanden. Der er f.eks. afsnit som "key idea", "case study" og "try it now". Sidstnævnte må minde os om, at bogen er ment til at skulle inspirere læserne til selv at bruge teorierne i deres eget liv i dagligdagen. Sidste kapitel ikke mindst handler om, hvorledes man kan anvende positiv psykologi i praksis. MEN måske er det lidt overkill, når der på forsiden står: "Find lasting happiness".

  Faktisk er det en fagbog - og trods den umiddelbare tilgang til emnet, kræver den allgevel god koncentration at læse, fordi der er så megen information, der skal absorberes. Måske skal man nøjes med at læse ét eller to kapitler ad gangen; bogen inderholder 12 kapitler i alt.

  Forfatteren er generelt god til at eksemplificere, om end ikke alle eksemplerne er lige velvalgte. Som nævnt gør forfatteren meget ud af at understrege, at teorierne er videnskabelige, og at der der dokumentatation for, at de foreslåede metoder virker, men nogle af punkterne er svære at verificere, f.eks. om det er korrekt, at efterlevelse af reglerne i positiv psykologi vil kunne øge éns livslængde og give større gennemslagskraft med hensyn til acheivement.

  Ikke desto mindre skal det siges, at bogen både god og solid, og den giver bestemt et fint billede af, hvad positiv psykologi er, og hvad man arbejder med inden for dette område. Sluttelig skal det med, at Lebon virker både ærlig og overbevisende i sin argumentation og sit engagement.