HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Opdateret, overskuelig og praktisk anvendelig opslagsbog om kræft og hvad du selv kan anvende af virkemidler mod sygdommenJørgen Refshauge,
cand.mag. i engelsk og dansk.

Publiceret 25. marts 2020.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Øyvind Torp
 • Selvforsvar mod kræft
 • GADS Forlag
 • Udgivet 27. januar 2020. Pris: kr. 249,95


  SUNDHED: Den norske læge Øyvind Torp stod selv med udfordringen for 3-4 år siden: Ramt af kræft. Pludselig anbragt "på den anden side af skrivebordet" tog han sagen op og satte sig grundigt ind i stort set al den litteratur, der var tilgængelig om emnet. Det er der kommet en rigtig fin og habil håndbog ud af. Den norske alment praktiserende læge præsenterer en række tiltag, som indikerer gode resultater i bestræbelserne på at bekæmpe og bremse kræftsygdomme, men til stadighed i nært samarbejde med de traditionelle midler som kirurgi, stråling og kemoterapi. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder den nye bog her.
  En dag i sommeren 2016

  Torp havde en tid følt sig lidt unormalt tilpas og havde i den forbindelse fået foretaget en MR-scanning. Han så straks skriften på væggen, da han sad med billederne, der viste de samme tegn, som han nogle gange havde set, når han sad med patienternes billeder: Kræftsvulster flere steder i kroppen. Først følte han sig ramt på sit professionelle blik: Nu var det pludselig ikke noget, han havde en lægelig distance til – det var hans eget liv, det drejede sig om, og han havde jo ellers levet meget fornuftigt:
  Hvorfor mig? Var det nagende spørgsmål, jeg altid kom tilbage til. (Side 23)
  Snart vågnede overlevelsesinstinktet, og han besluttede sig for at finde ud af alt, der kunne indikere bedre chancer for at klare sygdommen, når først kroppen var ramt. Med udgangspunkt i en række videnskabelige undersøgelser og forskning på flere felter fandt han frem til en lang række større eller mindre forholdsregler samt tiltag, der både hver for sig og samlet set, via en formodet synergieffekt, kunne være effektive midler mod kræft.


  Traditionelle og alternative tilgange

  Øyvind Torp kunne ikke drømme om at sige nej tak til de traditionelle, lægelige bekæmpelsesmidler mod sygdommen, men han var lidt forbavset over, hvordan hans kræftlæge trak lidt på skuldrene, da han spurgte ind til alternative behandlinger. Ifølge ham var der ikke så meget, han kunne gøre ud over at samle kræfter til de voldsomme behandlinger, altså prøve at holde sig i god form.

  Men Torp ville ikke nøjes med sin i forvejen gode kondition. Han undersøgte systematisk feltet for litteratur og forskning, og nåede frem til, at han fint kunne supplere den traditionelle behandling, uden at gøre skade i forhold hertil – det føltes rigtigt, at han aktivt gik ind i kampen mod kræften:
  Det lille håb i mig blussede op. Der var så mange historier derude om mennesker, som havde forbedret deres prognose ved egen indsats oven i den behandling, som blev tilbudt dem. (Side 22)

  Næringsstoffer og fysisk aktivitet

  Efter sygemeldingen, under den indledende behandling, studerede han nu på livet løs, og endte med en række erkendelser i forhold til kræftsygdommenes fællestræk, som mundede ud i en strategi:
  En brik faldt på plads hos mig.

  Jeg ville gøre det samme ved hjælp af andre våben: rigtige næringsstoffer og fysisk aktivitet. Jeg forstod, at kraften i at kombinere disse ændringer med det, kræftlægerne foreslog, kunne vise sig at have et stort potentiale. (Side 40)
  Nedskæring i sukkerindholdet i maden, et enkelt glas rødvin om dagen til maden, regelmæssig fysisk træning, rigeligt med de rigtige vitaminer, samt generelt spise mad, der modvirker betændelse i kroppen, det vil blandt andet sige masser af grønt. Dette var nøgletilgangen for Torp. Og med succes.


  Spredningen standset

  Det første positive budskab kom efter få uger, idet svulsterne ikke havde metastaseret, ej heller var vokset, hvor de allerede var. Det så til, at udviklingen kom under kontrol.

  Efter flere operationer og en lang række undersøgelser, vedholdende smerter og morfin til at bekæmpe de akutte smerter med, kom Øyvind langsomt op til overfladen igen – tilbage til livet. For ham blev nu den rigtige kost, de rigtige vitaminer, den rigtige mængde motion og positiv tænkning vejen tilbage til de levende og raske. Tre år efter kræftens udbrud skriver han bogen om selvforsvar mod kræft, som nu foreligger på dansk.


  Ti ting du selv kan gøre

  1. Spis mad, der ødelægger kræftcellernes blodforsyning
  Hæmning af dannelsen af nye blodkar kan især fremmes med f.eks. ananas., appelsiner, blåbær, gurkemeje (og peber) samt olivenolie og f.eks. kogte tomater.

  2. Undgå og udrens skadelige stoffer
  Tobak, alkohol (ud over et enkelt) glas samt ikke-økologiske råvarer.

  3. Reducér stress
  Yoga, mindfulness og mere søvn samt mindre arbejdsbyrde.

  4.- 10: Reducer fedme og mindsk forhøjede hormonniveauer; dæmp betændelsestilstande i kroppen med bl.a. grønt; effektivisér dit immunforsvar med vitaminer og sol; foretag hyppig fysisk træning; hæm kræftspredningen med kosttilskud og ændrede kostvaner; dræb kræftceller med frugt, bær og grønt; nedsæt forbruget af sukker betragteligt.


  En alternativ kostpyramide

  Ketogen kost er en kost med meget reduceret indhold af kulhydrater og begrænsning af kalorieindtaget. Energien i kosten skal begrænses, ligesom det giftige sukker med fordel kan erstattes af lidt mere protein og meget mere ikke-animalsk fedt (sic). Man forbrænder ganske enkelt fedt med en kulhydratfattig kost samt et begrænset indtag af kalorier:
  En tommelfingerregel er, at under ti procent af energien stammer fra kulhydrater, 15-25 procent fra proteiner og 70 procent eller mere fra fedt. (Side 111)

  Vigtig grundbog

  Selv om der allerede findes en række bøger og anden litteratur med råd i kampen mod kræft udmærker nærværende selvforsvarsbog sig ved enkel og overskuelig, let forståelig information, uden alt for mange lægefaglige detaljer – men tilstrækkeligt til, at man kan se pointerne i de givne råd.

  Dertil kommer, at bogen har en vældig fin litteraturliste med anbefaling til videre læsning om emnet.

  Vi møder her mange andre bøger end den umiddelbart mest kendte, Dr. David Servan Schreibers Anticancer, og hver bog får lige en kort karakteristik med på vejen, så vi er godt hjulpne, hvis vi ønsker at fordybe os i emnet.

  Bogens forord forholder sig åbent til spørgsmålet om lægelig kontra "selvbestaltet medicinering", ligesom grundsynet bogen igennem er præget af, at det er vigtigt, ikke at glemme den aktive rolle, som kræftpatienter selv kan spille i bestræbelserne på at bekæmpe deres sygdom, når denne er kræft.