HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Yderst relevant bog om datafabrikation, datamanipulation og plagiering


Af Troels Wolf,
cand.scient. et art.,
lektor i biologi, retorik og idræt.
Publiceret den 27. juni 2016.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • ROLF KUSCHEL: "Psykologer på afveje - Datafabrikation, datamanipulation og plagiering".
 • Udkommet maj 2017.
 • Forlaget FRYDENLUND.
 • Sider: 168. Pris: kr. 249,-. KAN KØBES HER.

  PSYKOLOGI: Rolf Kuschel har skrevet en særdeles relevant bog om datafabrikation, datamanipulation og plagiering. Bogen har titlen Psykologer på afveje og er interessant og tankevækkende. Bogen omhandler en problematik der er særdeles relevant for videnskabernes troværdighed og dermed også for moderne menneskes adgang til viden om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Bogen kan absolut anbefales. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Troels Wolf, anvender her Rolf Kuschels bog


  ROLF KUSCHEL har skrevet en særdeles relevant bog om datafabrikation, datamanipulation og plagiering. I en tid med falske nyheder og alternative fakta er det utrolig vigtigt, at videnskaberne bevarer deres status som leverandører af objektive sandheder i det omfang dette nu er muligt. Bogen har fokus på svindel inden for psykologisk forskning, men inddrager også i et vist omfang eksempler inden for andre videnskaber.

  Hjerneforskeren Milena Penkowas snyd med datafabrikation i form af opdigtede forsøg med rotter er velkendt. Mindre velkendt er det, at genetikkens grundlægger Gregor Mendel (1822 til 1884) faktisk pyntede lidt på sine data for at få bekræftet hypotesen om, hvordan gener nedarves.

  Efter en diskussion af, hvad der kan betegnes som videnskabeligt snyd, er der et kapitel der beskrives snyd hos Sigmund Freud, Alfred Kinsey og Vance Packard.

  I foredrag og bøger beskriver Sigmund Freud, hvordan hans patienter blev helbredt ved hjælp af psykoanalyse, hvilket han kunne bruge som bekræftelse af hans egne teorier om den menneskelige psyke. En nærmere granskning af patienternes udsagn og Sigmund Freud egne private breve sætter dog et stort spørgsmålstegn ved, om patienterne faktisk blev helbredt.

  Der gives i alt fald flere eksempler på, at patienterne som Sigmund Freud hævdede at have helbredt levede videre med deres lidelser, og i bogen konkluderes det at "Freuds uheldige tendens til at udvælge de data, der understøttede hans teorier, har sat spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad den klassiske psykoanalyse egentlig er evidensbaseret, dvs. videnskabelig."

  * * *

  SEXGURUEN Alfred Kinsey fremlagde i sine bøger (1948 til 1953) figurer og tabeller der viste i nogle epokegørende afsløringer af amerikanernes seksualliv - herunder at 37% af alle mænd og 17 til 19 % af alle kvinder havde homoseksuelle erfaringer. Det videnskabeligt problematiske ved Alfred Kinseys mange data er, at de ikke var repræsentative. Mange informanter fandt Alfred Kinsey og medarbejdere til deres foredrag, dvs. det var særligt sexuelt interesserede mennesker, og de repræsenterede derfor ikke samfundet som helhed.

  Forskellige analyser har vist at 25% af hans mandlige informanter var indsatte i fængsler som har en høj grad af homoseksuelle erfaringer, og som ikke er repræsentativ for alle mænd i USA. Alfred Kinsey kom frem til at 5 måneder gamle drengebørn og 4 måneder gamle pigebørn kunne få orgasme. Data vedrørende drengebørnene havde han blandt andet fra homoseksuelle mænd. De kunne berette om at de drengebørn de pirrede seksuelt fik orgasme! Dommen over Alfred Kinsey blev formuleret af Muir & Eichel i 1990: "Alfred Kinseys forskning er værre end værdiløs".

  * * *

  VANCE PACKARD kunne i 1957 fremlægge eksperimentelt bevis for, at det var muligt at manipulere mennesker med brug af subliminale stimuli. Han henviste til, at dette havde reklamefolk påvist ved under spillefilm at bruge reklameblink, der var så hurtige, at iagttagerne slet ikke kunne nå at opfatte dem med bevidstheden. Packard var dog ikke i stand til at give flere detaljer om dette reklamepåfund, da reklamefolkene bag ikke ønskede at give flere oplysninger.

  Samme år var der en undersøgelse af reklamemanden James Vicary, som påviste effekten af subliminale stimuli. Under en film vistes hvert 5. sekund med korte mellemrum budskabet "Drik Coca Cola" og "Sulten? Spis popcorn!". Budskaberne vises i 1/3.000 sekund - altså langt hurtigere end mennesket kan opfatte det.

  Resultaterne var øget salg af Coca Cola på 18 % og af popcorn på 57,8 %. Problemet var bare at Vicary, efter at han var blevet bedt om at gentage forsøget, erkendte at hans data var det pure opspind.

  Den britiske psykolog Sir Cyril Burt, der forskede i arven og miljøets betydning for IQ, blev afsløret i at have manipuleret med sine data. Det viste sig blandt andet ved at han i tre forskellige undersøgelser fra 1955 til 1966 fik korrelationskoefficienter, der var identiske helt ned til 3. decimal, hvilket er en statistisk umulighed. Derfor er der i dag stor enighed om at Burt selv har fabrikeret flere af sine data.

  Parapsykologien, der netop handler om psykologiske fænomener, der ikke kan forklares ud fra eksisterende videnskabelige love, har i den grad været snyderiets holdeplads. Selv forsøg der fremstod som fuldstændigt kontrollerede eksperimenter, er blevet afsløret som rent fup.

  Afsløringen krævede dog i et kendt tilfælde at en tryllekunstner gennemgik eksperimentet.

  Et kapitel med overskriften "Psykologers datafabrikation og datamanipulation" beskriver afsløring af snyd hos et dusin kendte psykologer i perioden fra 1955 til 2012. Den danske psykolog Helmuth Nyborg har fået den tvivlsomme ære at få en plads i dette beskidte dusin. Det skyldes blandt andet, at Helmuth Nyborg ikke ville udlevere sine rådata, så andre forskere kunne reanalysere hans datamateriale for at se, om hans konklusioner nu også var holdbare. I bogen beskrives også andre eksempler på datamanipulation i Helmuth Nyborgs forskning vedrørende IQ, arv og miljø.

  * * *

  MIDT I BOGEN beskrives datafabrikation og forfalskninger som et voksende problem, og årsagen hertil diskuteres. Det viser sig, at der er en række fællestræk for synderne: De er...
  ...højt respekterede forskere; hårdtarbejdende; usædvanligt produktive med hensyn til at publicere i tidsskrifter; publicerede artikler sammen med medforfattere; udforsker højaktuelle emner; lever i en verden hvor kravet om at producere positiv resultater er særdeles højt; præsenterer data der ofte er for gode til at være sande; ikke er i stand til at fremlægge rådata, når de bliver bedt om det; oftest bliver afsløret af en Whistleblower; og har en kometagtig karriere som unge superstars indtil de som Icaros kom for tæt på solen, brændte vingerne og faldt til jorden.
  I bogen er der et kapitel som handler om "Forslag til reduktion af videnskabelig snyd". Den højt respekterede psykolog og nobelpristager Daniel Kahneman er gået ind i denne diskussion. Han foreslår at der skal laves det han kalder "kædeeksperimenter". Det skal ske i et tæt samarbejde mellem forskellige forskningsinstitutter. Det går ud på at forskningslaboratorierne kaldet "A, B,C, D og E skal arbejde sammen den måde, at B gentager A's eksperiment. C gentager B's eksperiment, D gentager C's eksperiment. E gentager D's eksperiment. Og A gentager E's eksperiment. Det Laboratorium, hvis undersøgelsen skal gentages, sender forskere der skal kontrollere, at det bliver gjort rigtigt. Desuden foreslås det, at der skal sikres adgang til rådata.

  Bogens sidste tredjedel omhandler plagiering, hvor ikke blot plagiering på gymnasieniveau, men også på universitetsniveau ses som et stigende problem.

  Psykologer på afveje af Rolf Kuschel er en interessant bog der omhandler en problematik der er særdeles relevant for videnskabernes troværdighed og dermed også for moderne menneskes adgang til viden om, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Bogen kan absolut anbefales.