HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: DANSK antologi om POSITIV PSYKOLOGI anlæger en seriøs og faglig-videnskabelig vinkelAf Flemming André Philip Ravn,
lektor i psykologi, cand.mag. et art.

Publiceret den 1. februar 2015.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • SIMON NØRBY og ANDERS MYSZAK (red.):
 • "POSITIV PSYKOLOGI - En introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer".
 • HANS REITZELS FORLAG
 • 378 sider (uindb.), 350 kroner. BUY HERE / Kan købes her.

  PSYKOLOGI: Den nye retning POSITIV PSYKOLOGI er ved at blive en intergreret del af vor tids videnskabelige forskning, faglige psykologitilbud og psykologiske behandlingsmuligheder. Nu er en seriøs og videnskabelig, dansk antologi fra 2009, redigeret af Simon Nørby og Anders Myszak, blevet opdateret og udgives hermed som 2. udgave. Det er et yderst omfattende og nyttigt, videnskabeligt værk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her.


  POSITIV PSYKOLOGI har en 10-20 år på bagen som trend inden for moderne psykologifaglig forskning og én af fyrtårnene herindenfor er den amerikanske psykolog Martin Seligman. Trenden har mange inspirationskilder, bl.a. Abraham Maslow og Mihály Csikszentmihály. Sidstnævtne er ham, som opfandt flow-begrebet.

  Også filosoffer (herunder fra Det antike Grækenland) og andre anvendes som inspirationskilder.

  Lærebogen er på praktisk vis inddelt i tre næsten lige store dele:

 • 1) Baggrund og teori.
 • 2) Konkrete emneområder.
 • 3) Intervention og anvendelse.

  Hvordan skal man definere positiv psykologi? Med Seligmans ord har den overordnet set som mål at rehabilitere studiet af tre områder, der alle antages at bidrage til et godt og lykkeligt liv: 1) positive subjektive oplevelser, 2) positive individuelle karakteristika, samt 3) positive institutioner og fællesskaber.

  Introduktionen indfører den positive psykologi som videnskab og praksisfelt i et dansk perspektiv. Og Svend Brinkmann skriver et fint kapitel om den positive psykologis filosofi og historie og kritik. Han kommer ind på den aristoteliske dydslære om at opnå et blomstrende liv. Lykke er jo noget, de fleste stræber efter, og han definerer med Seligman de dimensioner, lykker kan have.

  Nogle af de emner, som positiv psykologi beskæftiger sig med, er disse:

 • Lykke
 • Velvære
 • Optimale tilstande
 • Flow
 • Læring
 • Klinisk psykologi
 • Coaching

  * * *


  FLOW ER ÉN af de helt store hjørnesten i positiv psykologi. Charlotte Blochs kapitel om flow er fint og venstruktureret og indeholder også illutrative eksempler på, hvorledes forskellige folk har oplevet flow.

  Flow er en bestemt oplevelse, men kan faktisk også være en social konstruktion. Begrebet flow betegner en særligt udviklende oplevelsesmodus af opslugthed og koncentration, som alle kan opleve.

  Charlotte Bloch skriver også om Bollnows stemningsteori og Barbalets følelsesteori i forhold til kontekster og fortolkninger af flow, idet flowforskningen breder sig ad forskellige veje, og nogle er naturligvis mere ligetil og relevante end andre - men selve flowteorien er ganske klar og relevant i sig selv.

  Lykke og trivsel er vigtige begreber, der arbejdes seriøst og empirisk med inden for positiv psykologi. Bogen diskuterer bl.a. den kendsgerning, at danskerne ofte er blevet udpeget til at være Verdens lykkeligste folk. Dette vedrører følgeligt overvejelser omkring, hvordan man måler et folks lykke, og hvordan man måler en persons individuelle, subjektive velvære.

  Jonas Fisker omtaler den israelsk-amerikanske psykolog Daniel Kahnemans begreb "objektiv lykke" og skriver bl.a.:
  Med objektiv lykker forsøger han at skabe en konceptuel og metodologisk ramme til indkredsning af de tidligere beskrevne forhold mellem momentane hedonistiske tilstande og den mere overordnede evaluering af menneskets lykke. Kahneman er af den opfattelse, at en forståelse af hedonisme kke i sig selv er tilstrækkeligt til at forklare lykke. Han tager udgangspunkt i det, han kalder umiddelbar nytte (...) "den gennemsnitlige nytte over en periode".
  Bogen undersøger også, om negative tanker og rumination er godt for noget. Sidst men ikke mindst beskæftiger bogen sig med, hvorledes positiv psykologi kan anvendes inden for områderne sundhed/helbred, psykologisk behandling og coaching. Kort sagt går positiv psykologi ud på at styrke individets helbred, trivsel og livskraft.

  * * *


  ALT I ALT er lærebogen en antologi forfattet af 12-14 førende danske psykologer og forskere inden for området og tæller navne som Hans Henrik Knoop, Bobby Zachariae og Peter Elsass. Bogen er seriøs og dybdegående. Den tager mange vigtige spørgsmål op og giver også mange vigtige svar. Der er et nyttigt stikordsregister bagest, hvis man leder efter bestemte begreber og emner.

  Det er en videnskabelig bog med utallige referencer. Skønt emnet måske er ligetil, er bogen kompleks og bevæger sig på et højt abstraktionsniveau, og der er megen information og mange tråde at håndtere. Der er mange lange sætninger, mange lange fagbegreber og mange lange afsnit, hvilket giver et højt lixtal.

  Som nævnt er det en lærebog, og bogens målgruppe er derfor eksempelvis studerende og undervisere på videregående uddannelser, efteruddannelse samt praktiserende psykologer, som arbejder med og har interesse for den positive psykologis muligheder. Værket er bestemt et nyttigt empirisk redskab - måske den bedste og bredest funderede lærerbog om positiv psykologi, der indtil nu er skrevet på dansk. En gevinst for faget!