HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Professorerne Rosenberg og Videbech har i ny udgave gennem- gribende revideret deres fagbog om klinisk NEUROPSYKIATRI


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor i psykologi, cand.mag. et art.

Publiceret den 28. juli 2015.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Raben Rosenberg og Poul Videbech (red.):
 • "Klinisk neuropsykiatri - Fra molekyle til sygdom".
 • HARDBACK stort format (24 x 17 cm).
 • 2. udgave. 552 sider. Pris: 529,95 kr.
 • FADL FORLAG, 2013. KAN KØBES HER.

  PSYKIATRI/PSYKOLOGI: HJERNEN spiller en større og større rolle i vores forståelse af menneskets livsverden, sundhed og sygdom, hvilket skyldes den eksplosive vækst i hjerneforskning. Klinisk neuropsykiatri fore- ligger nu i en opdateret og gennemgribende revideret 2. udgave om psykatriske lidelser og hjernens funktioner. Der er blandt andet kommet helt nye kapitler om ADHD, sexologi og evolutionsteori til, og bogen er blevet endnu rigere illustreret end førsteudgaven fra 2009. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her denne velskrevne og oplysende fagbog.


  DENNE DYBDEGÅENDE lægevidenskabelige fagbog er en systematisk undersøgelse af psykiatriske lidelser baseret på de moderne hjernevidenskabers forståelse af hjernefunktioner, herunder såvel psykologiske som neurobiologiske forhold. Bogen er således præget af international tværvidenskabelig forskning i hjernen og pskyens lidelser. Den præsenterer den neuro- psykiatriske viden om centrale psykiske sygdomme fra det molekylære til det kliniske niveau - deraf bogens titel: Klinisk neuropsykiatri - fra molekyle til sygdom.

  De 13 forfattere kommer selv ind på mulige angrebspunkter og skriver dette:
  Biologisk psykiatri har været kritiseret for at anlægge en reduk- tionistisk holdning til psykiske lidelser ved rpimært at forklare den kliniske fænomenologi ud fra rent biologiske forhold. Dette er dog ikke korrekt, men neuropsykiatri er et bredere område end biologisk psykiatri, bl.a. ved i højere grad at inddrage neuropsykologiske forhold ved udredning og behandling af psykiatriske lidelser og måske i højere grad at interessere sig for samspillet mellem arv og miljø.

  Neuropsykiatri baseres på en menneskeopfattelse, der ser det enkelte menenske som et bevidst handlende individ i samspil med omgivelserne og med centralnervesystemets integritet som en fundamental forudsætning herfor. Uden en velfungerende hjerne kompromitteres de specifikke menneskelige bevidsthedsfænomener: oplevelse af personlig identitet, evne til selvrefleksion, rationel handlen og moralsk ansvarlighed.
  Dermed kommer bogen allerede ind på kernen i psykiatriens etiske udgangspunkt og dens grundlæggende menneske- og sundhedsopfattelse.

  ***

  BOGEN LOVER ENDVIDERE, at moderne neuropsykiatri ikke forsøger at reducere bevidsthedsfænomener til hjernefunktion, men "tværtimod forsøger gennem det neuro- psykologiske begrebsapparat at give videnskabelige analyser heraf på forskellige niveauer: fra gen til fænomenomogi", således at man skal forstå samt inddrage samspillet mellem hjernefunktion og miljø i bred forstand under hele individets livsforløb fra und- fangelse til død.

  Dejligt ligeledes at konstatere, at forfatterne anerkender "Freuds monumentale indsats i psykiatri". De nævner ligeledes, at der muligvis er en tilnærmelse i gang mellem neurobiologi og psykodynamisk tænkning, idet dog psykiatri ønsker at forblive evidensbaseret.

  ***  KLINSK NEUROPSYKIATRI er grundig og forklarer central- nervesystemets opbygning og integritet samt samspillet mellem hjerne og patologi. Fagbogen består af 23 kapitler, herunder flg. kapitler for at nævne et par stykker:
  • Neuropsykiatri: definition, afgrænsning og sygdomsopfattelse".
  • Psykiatrisk genetik.
  • Psyko- og neurofarmakologi.
  • Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer (F4).
  • Specifikke forstyrrelser af personlighedsstruktur (F6).
  Skønt bogens er en fagbog med stikordsregister skrevet af specialister, er bogens målgruppe bred. Den kan benyttes som lærebog for medicinstuderende, der ønsker en udførlig gennem- gang af neuropsykiatriske emner, samt til postgraduate studier hos psykiatere, psykologer og andre faggrupper inden for psykiatrien. "Klassiske" lidelser som skizofreni, psykose, Tourettes syndrom, udbrændthedssyndrom, demens og OCD gennemgås naturligvis også - i neuropsykiatrisk perspektiv.

  De mange relevante illustrationer er med til at levendegøre bogen og tilføje et udmærket visuelt aspekt til det tekstlige, der netop illustrerer det faglige. Fagbogen indeholder derfor dejlige farver, et rart og livfuldt udtryk, som gør læseoplevelsen behagelig. Layoutet er fint, bogstavstørrelsen er stor og gør værket behageligt at læse. Dette kombineret med de 13 forfatteres kompetence og fine formidlingsevne, gør bogen interessant og lærerig. Det er på alle måder en ordentlig og præcis bog, som fagfolk kan have megen glæde og gavn af.

  ***

  OM BOGENS REDAKTØRER

  Bogens redaktører, Raben Rosenberg og Poul Videbech, er begge professorer og overlæger i psykiatri ved Aarhus Universitets- hospital Risskov. De er beskæftiget med psykiatrisk forskning og har især arbejdet med at implementere nye forskningsresultater i den daglige klinik.