HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Spændende empirisk bog om anvendelsen af mentale teknikker så som MINDFULNESS og YOGA i behandlingen af PTSDAf Flemming André Philip Ravn,
lektor i psykologi.

Publiceret 7. december 2014. Opdateret.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • IVAN HØJGAARD HANSEN:
 • "Mindfulness og yoga i helingen af PTSD".
 • Forlaget FRYDENLUND.
 • Fås som e-bog til 139 kroner.
 • Hæftet, 85 sider. Pris: 199 kr. KAN bl.a. KØBES HER.

  PSYKOLOGI: En klinisk psykolog har netop udgivet en bog om behandling af krigstraumer, stress og lignende. Det viser sig, at mindfulness- og yogaøvelser er effektive i forhold til at skabe nærvær i nuet og til at fremme kvaliteter som mental ro og kropslig velvære. I bogen beskrives tilgangens positive indvirkning på PTSD (posttraumatisk stress) samt på hjernen og ikke mindst nervesystemet. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Ivan Højgaard Hansens spændende og empiribaserede bog.


  MANGE PSYKOTERAPEUTISKE teknikker beror på evnen til at italesætte eller tale sig frem til traumatiske begivenheder, der påvirker et individ negativt. Heroverfor står teknikker som mindfulness, yoga og afspændingsteknikker, der i høj grad non-verbale.

  Dette er den første bog på dansk, der viser, hvordan man med succes kan bruge mindfulness og yoga sammen som metode til at fremme heling hos mennesker, der lider af PTSD - dvs. posttraumatisk stressforstyrrelse. Kombinationen af mindfulness og fysiske øvelser fra yogaen har vist sig at afstresse den PTSD-ramtes nervesystem på en måde, som kan være vanskelig at opnå ved hjælp af samtaleterapi alene.

  Forfatteren er selv klinisk psykologi, og hans nye bog er empirisk, fordi den fremdrager resultater, som forfatteren har forsket sig frem til sammen med en lille gruppe af hans klienter. Den her fremlagte teori underbygges af eksempler, psykofysiologisk viden og praktiske øvelser. Som det fremgår er bogens undersøgelser særligt rettet imod behandlingen af PTSD-ramte.

  Fokus i bogen er lagt på psykologisk dysfunktion og nedsat livsduelighed forårsaget af kronisk PTSD, som primært er udsprunget af enkeltstående hændelser. PTSD giver i stor grad manglende evne til ro og koncentration. Ligeledes giver lidelsen også genoplevelses-flashbacks af de traumegivende hændelser, hvilket kan være yderst belastende for klienten. Den tilgang, som forfatteren præsenterer, tager sigte på at arbejde med følgende:
  • At give den PTSD-ramte større kropslig ro og mentalt velvære.
  • At mindske traumerelateret rumination (selvbebrejdende grubleri).
  • At genopbygge den PTSD-ramtes tillid til verden ved at skabe sikkerhed om at være sanseligt og fysisk til stede i egen krop.
  Som det ses af følgende citat, har bogen en yderst seriøs og videnskabelig tilgang til emnet. Forfatteren, cand.psych. Ivan Højgaard Hansen, forklarer dette om sit empiriske arbejde i den lille målestok, det har været muligt for ham:
  Jeg har i alt ledt 16 individuelle terapiforløb, hvor mindfulness, stræk- og afspændingsøvelser indgik som en del af behandlingen. Mine professionelle afspændingsøvelser indgik som en del af behandlingen. Mine professionelle opdagelser på området gav mig selvtilliden til at formulere de teser, som bogen her præsenterer, idet øvelsernes gavnlige effekt gang på gang talte for sig selv (...)

  De kliniske erfatringer fra forløbene har nemlig været med til at underbygge bogens teser og udvikle dens overordnede argumentation, når det kommer til de terapeutiske kvaliteter som mindfulness-øvelserne kan bibringe PTSD-behandlingen (p. 12).

  * * *
  SOM SAGT fremlægger bogen resultatet af et seriøst stykke arbejde. Bogen kommer bll.a. ind på, hvordan traume, stress og hjerne hænger sammen, herunder amygdala og hjernens tredeling (MacLean) samt de forskellige hjernedeles funktioner. Det indbefatter naturligvis også, hvordan traumatiske begivenheder lagres i hjernen.

  Ligeledes er der et kapitel, som bærer titlen Nærværets fænomenologi, der netop handler om, hvordan traumer og PTSD kan hæmme samt negativt påvirke klientens opmærksomhed og koncentration samt vedkommendes evne til at være tilstede i nuet. Bogen påviser, at mindfulness kan have stor gavnlig virkning på traumeramte personer, bl.a. ved at skærpe klientens evne til aktiv sansning og psykisk nærvær.

  Natirligvis er der også et kapitel med titlen Traume og nervesystem, idet det jo netop er nervesystemet, som er overbelastet hos PTSD-ramte, f.eks. det autonome nervesystem samt en række deraf følgende somatiske symptomer. Bogen indeholder ligeledes enkelte personcase-beretninger, der illustrerer bogens pointer fint.

  * * *


  ALT I ALT er Mindfulness og yoga i helingen af PTSD er en velskreven og lærerig bog. Bogen er yderst behagelig at læse, og man mærker den seriørisitet, der ligger bag forfatterens arbejde. Udvalget af de præsenterede afsnit og emner er relevante for emnet. Der er ingen hokuspokus eller letbenede konklusioner. Og skønt bogen ikke er så lang, blot 85 sider, er den absolut fuld af nyttige og tankevækkende informationer.

  DOG kan gennemgangen af hjernens funktioner og det neurofysiologiske område sine steder synes lidt unøjagtig, og man kan spørge, om MacLeans tredeling af hjernen stadig er relevant i forskningen og formidlingen. Endvidere står der (p.32), at den implecitte hukommelse primært er medieret af amygdala, men det kan man nok sætte spørgsmålstegn ved, for styres det mest implicitte ikke fra basalganglierne?

  Ligeledes skriver forfatteren (p. 16), at det parasympatiske nervesystem fungerer nedregulerende på hormonfrigivelsen i binyrerne - men det parasympatiske nervesystem påvirker ikke hormonfrigivelsen. Derimod aktiverer hypothalamus enten det parasympatiske nervesystem eller det sympatiske. Og kun når det sympatiske aktiveres, udskilles der kortisol. Disse forhold ændrer dog ikke på, at bogen er et sympatisk forsøg på at forske i behandlingsmetoder af PTSD, men bogen kunne måske have vundet ved et samarbejde med en hjerneforsker.

  Bogen henvender sig til professionelle (psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer samt psykomotoriske terapeuter med flere) og alle andre, der ønsker at vide mere om brugen af mindfulness og yoga i behandlingen af PTSD og belastningsreaktioner i øvrigt. Bogen er naturligvis også velegnet til undervisning.