HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: GIDDENS-hovedværket SOCIOLOGY i ny og opdateret udgave - prototypen på en vellavet og solid lærebog, der er blevet en klassiker


Af Flemming André Philip Ravn

Publiceret 29. juli 2014.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Anthony Giddens og Philip W. Sutton: "Sociology", 7th edition.
 • Udkommet på forlaget POLITY BOOKS, marts 2013.
 • 1232 sider, uindbundet/paperback.
 • Pris: 28,99 br. pund = ca. 260 kroner. Kan købes her.

  SOCIOLOGI/SAMFUNDSFAG/SOCIALPSYKOLOGI:
  I 25 år har Giddens-klassikeren SOCIOLOGY været et hovedværk i sociologi. Sidste år udkom bogens syvende og opdaterede udgave. Ligesom de foregående udgaver giver den en solid indføring i sociologifaget, som også danske læsere kan have megen gavn af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Anthony Giddens og Philip W. Suttons spændende og autoritative lærebog - en veritabel must-read.  DEN NYE OG 7. UDGAVE er revideret og opdateret, således at læseren får overblik over den seneste udvikling på et lokalt og globalt plan (f.eks. den globale finanskrise, nyere former for social uro, nye medieteknologier, ændringer i velfærdsstaten) samt de nyeste ideer og trends inden for sociologifaget (f.eks. feministisk samfundsteori). Det arabiske Forår er naturligvis også med.

  Bogen forklarer i de første kapitler, hvad sociologi er; og hvad det vil sige at tænke sociologisk. Den kommer også ind på teoretikere som Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl Marx og Marx Weber, som er nogle af dem, der har ydet væsentlige bidrag til sociologien i fagets første år. Den kommer ind på mange aspekter af sociologien som f.eks. konfliktteorier; sociologi på såvel mikro- som makroniveau; samt etiske overvejelser.

  Et vigtigt emne i bogen er sociale forandringer samt et større fokus på globale perspektiver. Der står bl.a.:
  Sociology emerged in the wake of the major transformations wrought by the Industrial Revolution of the eighteenth and nineteenth centuries, which disrupted the previous type of social order and changed the human world forever. But social change did not simply stop in the nineteenth century. Indeed, many sociologists have argued that, since the 1970s, the pace of social change has actually speeded up and with it, some key organizing structures of industrial culture, such as social class, the traditional family and manufacturing industry, have lost their hold over individual lives (...) It is also clear that, as industrialization and its impact have now spread to almost every region of the globe, sociologists need to adopt a global focus in their studies (p. ix).
  * * *

  BOGEN INDEHOLDER 23 FAGLIGE kapitler, og alle kapitler er opdaterede. Bogen er bred i sit udsyn, og nogle af kapitlernes titler er som følger:
  • Asking and Answering Sociological Questions
  • Theories and Perspectives
  • Globalization and Social Change
  • The Environment
  • Cities and Urban Life
  • Work and the Economy
  • Stratification and Social Class
  • Poverty, Social Exclusion and Welfare
  • Race, Ethnicity and Migration
  • The Media
  • Organizations and Networks
  • Crime and Deviance
  • Nations, War and Terrorism


  URBANISERING Urbanisering er et af bogens mange emner, subsidiært fattigdom, migration og befolkningstilvækst. Om nogle de store udfordringer, som urbaniseringen medfører i visse u-lande, skriver bogen følgende:
  As a growing number of unskilled and agricultural workers migrate to urban centres, the formal economy struggles to absorb the influx into the workforce. In most cities in the developing world, it is the informal economy which enables those who cannot find formal work to survive. From casual work in manufacturing and construction to small-scale trading activities, the unregulated informal sector offers opportunities to poor and unskilled workers (...)

  The OECD (...) estimates that a billion new jobs will be needed by 2025 to sustain the expected population growth in cities in the developing world. It is unlikely that all these jobs will be created within the formal economy, and some development analysts argue that attention should be paid to formalizing or regulating the large informal economy, where much of the 'excess' workfoce is likely to cluster in the future (p. 231)
  Kapitel 8 bærer titlen "Social Interaction and Everyday Life". Dette er blot ét af de områder, hvor sociologi ovarlapper med socialpsykologi. Bogen taler om non-verbal kommunikation, om krop og køn, om identitet og sociale møder, f.eks. street encounters og stiller spørgsmålet: "Have you ever crossed to the other side of the street because you felt threatened by someone behind you or someone coming towards you? (p. 311). Og så kan man jo spekulere over, hvad det i så fald er for psykologiske og sociologiske mekanismer, der gør, at man skifter fortov. Er det mon fordi man frygter at møde pigebanden, der overfaldt Naser Khaders datter forleden?  LÆREBOGEN HANDLER OGSÅ (kapitel 10) om livets cyklus, parforhold, ægteskab, familieliv, same-sex relationships, familier med stedforældre, feminisme og ikke mindst det interessante begreb "liquid love". Om sidstnævnte hedder det:
  (...) Zygmunt Bauman (2003; viii) argues that, today, relationships are 'the hottest talk of the town and ostensibly the sole game worth playing, despite their notorious risks'. His book Liquid Love is about the 'frailty of human bonds', the feeling of insecurity to which this frailty leads, and our responses to it. Bauman writes that the hero of his book is 'the man or woman without bonds' (of family, class, religion or marrige) or at least without any fixed, unbreakable ties.

  The ties that Bauman's hero does have are loosely knotted, so they can be released again with little delay if circumstances change. And for Bauman, the circumstances will change, and often. He uses the 'liquid' metaphor to describe modern society, which he sees as characterized by constant change and a lack of lasting bonds (p. 426).
  * * *

  VORES MÅDE at håndtere denne tendens i de højteknologiske, senmorderne vestlige samfund, mener Bauman, er at erstatte dybden og kvaliteten i vores interpersonelle relationer med antal. Det vil sige en forskubbelse fra "kvalitet" til "kvantitet". Således kan antallet af personlige kontakter blive vigtigere end få og dybe nære bånd. Bauman forklarer:
  This is partly why (...) we are always talking on mobile phones, sending text mesages to one another and even typing them in truncated sentences to increase the speed at which we can send them. It is not the message itself that is important, but the constant circulation of messages, without which we can feel excluded. Bauman notes that people now speak more of connections and networks and less of relationships. To be in a relationship means to be mutually engaged, but networks suggest fleeting moments of being in touch (p. 426).
  Tankevækkende, hvis Zygmunt Baumans forståelse er korrekt. Man ser endvidere, at SOCIOLOGY er à jour med udviklingen i samfundet og forsøger at formidle ideer og teorier derom. Man fristes til at tænke, at bogen forsøger at være "progressiv". Bogen tager nemlig også fat på sociale udfordringer som global ulighed (herunder FN og Verdensbankens respektive rolle) samt sult, fejlernæring og hungersnød samt dynamics of population change. Endvidere er der et helt kapitel om "Gender and Sexuality" samt ét om "Religion".  SAMMENFATNING

  Om end emnerne kan være ret komplekse, er bogens sproglige formidling ganske klar og tydelig - og virker så objektiv som muligt. Tekstmaterialet er spændende og inspirerende at læse. Man kan dykke ned i bestemte afsnit og læse i dybden i de afsnit og kapitler, man lige har brug for at sætte sig ind i.

  Bogen er stor og omfangsrig (1232 sider). Den vejer 3 kg, så det er en ordentlig krabat at jonglere med. Den er billig (ca. 260 kroner + porto) i forhold til, hvad man får for pengene, så det er en god investering at købe bogen. Der er kvalitetslæsning til mange timer om interessante emner og tematikker. Nok er bogen kompakt, men den er generelt layoutet i to kolonner og har en del farverige illustrationer og tabeller, hvilket er med til at gøre bogen læsevenlig. Ligeledes er de mange konkrete eksempler med til at gøre stoffet mere forståeligt. Alt i alt er opbygningen logisk og overskuelig, sproget er adækvat, og de to forfattere er yderst kompetente og erfarne inden for deres felt:
  • Anthony Giddens er tidligere rektor for the London School of Economics and Political Science og er nu medlem af Overhuset i det britiske parlament. Som sociolog og socialteoretiker har han skrevet mange bøger, bl.a. The Third Way og The Consequences of Modernity.

  • Philip W. Sutton er en uafhængig forsker, som tidligere var knyttet til the University of Leeds og Robert Gordon University i Aberdeen, Skotland.
  * * *

  DER ER LAGT OP TIL, at læseren kan interagere med et væld af ressourcer på http://www.polity.co.uk/giddens7/. Dette website er særligt kreeret til denne 7. udgave af SOCIOLOGY, og der opdateres regelmæssigt. Websitet rummer supplerende materiale, skrevet af erfarne forskere, herunder opgaveguider, quizzer og tekstresuméer. Af og til tilbydes ask an expert-sessioner, hvor man kan stille spørgsmål til en ekspert inden for et bestemt område af sociologien.

  På mange måder kan man derfor sige, at bogen har fået et løft. Den nyeste udgave fremstår meget forbedret, mere indholdsrig og mere spændende end tidligere udgaver. Som lærebog giver den en autoritativ indføring i sociologi samt i sociologiens nyeste udviklinger, som også danske læsere kan have megen gavn af at læse. Jeg vil næsten gå så langt som at sige, at denne fagbog er en must-read.