HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Interessant, letlæst og dog grundig bog om den menneskelige hukommelses mange dimensioner


Af Flemming André Philip Ravn,
lektor i psykologi

Publiceret 17. september 2014.

© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Thomas Thaulov Raab og Peter Lund Madsen: "En bog om hukommelsen".
 • 384 sider. Pris, indbundet/hardcover: 349,95 kr.
 • FADL's FORLAG, 2013. KAN KØBES HER.
  BEDØMMELSE: 5½ stjerne af 6 mulige (skala).


  PSYKOLOGI/BIOLOGI: ALLE mennesker har en hukommelse, men hvad vil det sige at huske, og hvad er hukommelsens funktion? Hvordan lagres vores viden? Hjernen spiller her den vigtigste rolle, ved vi, f.eks. i kraft at hippocampus. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Thomas Thaulov Raab og Peter Lund Madsens spændende og lettilgængelige bog om den menneskelige hukommelses mange dimensioner.


  DENNE BOG HANDLER om de mange elementer, der indgår i den menneskelige hukommelse og de mange strategier, vi anvender i vores hukommelses forskellige "systemer". Forfatterne skriver eksempelvis om fænomenet "emotionel hukommelse", altså sammenhængen mellem det, man husker, og det, man føler i en given situation eller over for en given ting/person/situation.

  Endvidere kommer de ind på kroppens hukommelse og vores dagligdags handlemønstre og tankemønstre. Bogen indeholder mange forskellige begreber, men de bliver ganske godt forklaret i form af gode og letforståelige eksempler uden at blive alt for indviklet. Af disse årsager er bogen også uhyre velegnet til undervisning i folkeskolens ældste klasser samt på ungdomsuddannelserne med mere. Men man kan naturligvis også læse bogen som privatperson.  BOGEN HANDLER også om indlæring og læring samt de mange hukommelsesformer. Hukommelse er nemlig ikke kun én ting. Hukommelse er mange ting, dvs. der er mange former for hukommelse, og lagringen i hjernen og/eller kroppen kan ske forskellige steder - eller med involvering af forskellige steder. Endvidere er bogen et forsøg på at gøre op med almindelige, fasttømrede forestillinger om hukommelsen, herunder at vise at vores almindelige hverdagshukommelse er mindst lige så fascinerende som de fænomener, vi præsenteres for i bøger og film. Om hukommelsens mange former skriver forfatterne:
  Hukommelse er ikke bare en enkelt egenskab. Hukommelse er en samlebetegnelse for en lang række forskellige funktioner i hjernen, som har det til fælles, at de alle er involveret i at sørge for, at fortidens begivenheder og oplevelser kan bruges til at imødegå fremtidens udfordringer. Man kan derfor opdele hukommelsen i en lang række forskellige former med hver sin karakteristiske virkemåde.

  Denne gennemgang er dels ment som et overblik, inden vi kaster os over den egentlige opgave: at forklare hukommelsens væsen, og dels som en lille skematisk oversigt, som man altid kan bladre tilbage til og støtte sig til, hvis man skulle miste tråden undervejs i læsningen (p. 13).
  Om selve vores hukommelses væsen forklarer forfatterne dette interessante aspekt, som de kalder "hukommelsespicnic", og som viser, hvorledes hukommelseselementer, som først ikke havde noget med hinanden at gøre, faktisk kan smelte sammen:
  Vores hukommelse består med andre ord ikke kun af særskilte oplevelser. Den er et kontinuum, en sammenhængende historie, koncentreret omkring særligt vigtige hændelser eller knudepunkter. Nye hændelser indplaceres ikke kun efter, hvornår de opleves, men også efter hvilke tidligere hændelser de bedst stemmer overens med. Ting, som er oplevet på forskellige tidspunkter, kan sagtens smelte sammen til et enkelt minde.

  Hvordan dette kan foregå demonstrerede hukommelsesforskeren Daniel L. Schacter i 1997 i et forsøg med den amerikanske skuespiller Alan Alda. Alda overværede først et ungt skuespillerpar, som foregav at have en picnic i en park.

  To dage senere ankom han til Schacters kontor og blev her forevist en række billeder, hvor to skuespillere foretog sig ting, som ikke var foregået på picnicen, men som i princippet sagtens kunne have gjort det: de spiste chips, hun filede negle, der var en flaske vand osv. Selvom Alda lugtede lunten og var fuldt ud klar over, at man forsøgte at manipulere ham, faldt han stadig i. Han begyndte at blande de to minder sammen til et. En stor del af de scener, som først var blevet vist til ham to dage senere, blev helt af sig selv en del af hans erindringer om den oprindelige picnic (p. 75).
  * * *

  RAAB OG LUND MADSENS BOG, som bærer titlen En bog om hukommelsen er bygget op i mindre kapitler med en masse små afsnit. Dette gør læsningen af bogen meget overskuelig. Nogle af de afsnit og emner, som bogen tager op, er disse:
  • Hvad vi husker, og hvad vi glemmer
  • Den grænseløse hukommelse
  • Hvordan vi konstruerer vore minder
  • Hvor hukommelsen kommer fra
  • Vanens magt - alt det vi gør uden at tænke over det
  • Husk det nu - hvordan vi lærer
  • Kamelen og nåleøjet - alt det, som forstyrrer
  • Det mentale strikketøj - hvordan vores minder lagres
  Der er i øvrigt en væsentlig sammenhæng mellem et menneskes hukommelse og hans/hendes evne til motorik. En vigtig del af hjernens funktion er at styre kroppens bevægelser, ofte i form af rutineprægede handlinger som man ikke tænker alt for bevidst over. Hukommelse af kroppens bevæge-repertoirer er særligt aktuelle for sportsfolk. Forfatterne skriver dette tankevækkende:
  Selvom idrætsfolk ofte er ekstremt atletiske og uhyre dygtige til at kontrollere deres kropsbevægelser, er det langtfra nødvendigvis sådan, at de præcis ved, hvilke bevægelser deres hjerner egentlig igangsætter i deres krop. Tværtimod er det et karakterisk træk ved sportsfolk, at de ofte er bange for at "tænke for meget" over deres bevægelser. Er bevægelserne blot tilstrækkelig grundigt indlært, udfører kroppen (læs: hjernen) dem nærmest af sig selv, og den egentlige bedrift består i virkeligheden ofte i ikke at forstyrre udførelsen med unødige tanker og nervøsitet.

  Det, sportsstjernerne ved besked om, er dermed typisk kun den bevidste, overordnede taktik, som man netop af taktiske grunde sjældent røber for andre, og ikke den præcise udførelse af deres bevægelser. Beder man en sportsstjerne om at forklare, hvad der egentlig skete på banen, bliver forklaringen derfor ofte omtrent lige så banal som det, vi selv kunne iagttage hjemme på tv-skærmen: "Ja, vi spillede jo bolden - og så scorede jeg!". Det er muligvis derfor, at sportsinterviews i vidt omfang er blevet reduceret til det nu klassiske spørgsmål: "Hvad føler du lige nu?" (p. 153).
  Eftersom En bog om hukommelsen er velskrevet og let at læse, er den en fornøjelse at læse. Den fortæller på en charmerende måde om alle hukommelsens facetter og giver sjove og relevante eksampler. Derfor kan bogen anbefales til alle, som interesserer sig for hukommelsen, og som måske endda har lyst til at arbejde med sig selv, så de kommer til at huske bedre.