HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Vellavet materiale om temaet ONDSKAB


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, tredobbelt cand.mag.

Publiceret den 4. januar 2019.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • MALINE GEHRT-BENDIXEN og UFFE AGERGAARD HANSEN:
 • "Tanker om ondskab".
 • Udgivet efterår 2018 på forlaget SYSTIME i Aarhus.
 • Hæftet, 146 sider. Pris: 266,40.
 • Fås også som ibog (billigere) BUY HERE / Kan købes her.

  FILOSOFI/PSYKOLOGI: Hvad er i grunden ondskab? Vi bruger alle sammen ordet i store og små sammenhænge, og det er ikke altid, at ordet "ondskab" betyder det samme. Denne bog hjælper med at definere, hvad ondskab er, samt sætte tanker på, hvordan man skal opfatte ondskab i et større perspektiv. Bogen indeholder mange aspekter af temaet, herunder en diskussion om sammenhængen mellem kultur og ondskab. Vi kan eksempelvis overveje, om teknologiske og andre fremskridt gør Verden bedre, eller om sådanne fremskridt ender med at blive onder. Alt i alt gør denne nye bog med titlen Tanker om ondskab de fagfilosofiske tanker om, hvad ondskab er, både konkret og vedkommende. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder den nye bog her.


  Dette en faglig lærebog - og mere præcist en teoribaseret lærebog i form af en temabog til Filosofi og Idéhistorie B og C på ungdomsuddannelserne, men kan også anvendes i de øverste klasser af folkeskolen samt at voksne som inspiration og horisontudvidelse.

  Personligt synes jeg, er interessant at se på temaet "ondskab" fra mange forskellige vinkler - samt få genopfrisket nogle af Aftenlandets store filosoffer og deres tankeskoler, eksempelvis Platons dualisme.

  Det gør et ellers vanskeligt emne meget mere overskueligt, at bogen her forløber kronologisk, dvs. den begynder i den græske oldtid og kommer gennem Middelalderen frem til vore dage - over disse over to tusinde år, undersøger bogen, på introducerende vis, udvalgte teorier og tankeforestillinger om temaet "ondskab".

  "Introducerende" betyder i denne sammenhæng to ting:

  1) Bogen byder på en kortere, introducerende præsentation af elleve filosoffer og deres teorier sammen med uddrag af primærtekster.

  2) De elever på ungdomsuddannelserne, som lærebogen har som målgruppe, har givetvis aldrig før hørt om en stor del af de præsenterede filosoffer endsige læst nogle af disses primærtekster, som bogen har medtaget i uddrag. Sammen med teksterne hjælper arbejdsspørgsmål og relevante begrebslister netop med til at introducere disse vigtige tænkere og deres tankeskoler for eleverne.


  * * *


  DE ELLEVE TÆNKERE, som præsenteres i bogen er følgende: Platon, Kant og Nietzsche, Augustin, Leibniz, Freud, Arendt, Baumann, Lars Fr. Svendsen og Søren Gosvig Olesen.

  Bogen er præget af engagerende tekster og problemstillinger, som lægger op til, at læseren "tænker med". Hvert kapitel har sammenlignende opgaver samt forløbsforslag, som giver mulighed for at arbejde med ondskab ud fra et særligt fokus som eksempelvis menneskets frihed, religion, videnskab og teknologi eller konflikter mellem natur og kultur.

  Det er i øjnefaldende, at bogen er en lærebog, som er skrevet med stor omhu og fin didaktisk formidlingsevne. Bogen indeholder således perspektiverende opgaver til alle kapitler, som inddrager avisartikler, korte filmklip og kunstværker. Her bringes de filosofiske teorier i anvendelse på konkrete problemstillinger, som f.eks. klimaforandringer, flygtninge, terror og racisme.

  Skulle jeg pege på en mangel ved bogen: Det eksistentialistiske- humanistiske perspektiv (eventuelt beyst gennem Kierkegaard, Sartre eller Buber) måtte gerne have været medtaget. Det, synes jeg, mangler, ligesom en lidt dybere behandling af Freuds psykoanalytiske perspektiv på ondskab.

  Derimod er det uhyre forfriskende med Augustin, Leibniz og Olesen - og ikke mindst nordmanden Lars Fr. Svendsen, som er meget anvendelig for både unge og voksne. Også rigtigt godt, at Frankfurterskolen er med i form af Horkheimer og Adorno.

  Alt i alt er bogen interessant læsning. Ondskab kan være et svært tilgængeligt emne at gå til, men med denne bog er man godt hjulpet. Bogen er sober og velskrevet og overskuelig. Selv fandt jeg (ud over nævnte kapitel om Platon) kapitlerne om Kant, Nietzsche og Bauman mest interessant. Det betyder ikke, at de andre kapitler ikke er interessante, det handler mere om éns tilgang. Med dette vil jeg sige, at bogen kan appellere til mange typer af læsere, som har forskellige interesser, fag og indgangsvinker.


  * * *


  HOLOCAUST SOM ÉT af de mange folkemord, der har fundet sted gennem tiderne, står jo som eksempel på et topmål af ondskab, brutalitet og menneskelig fornedrelse samt forbrydelse mod menneskeheden. Når man tænker på temaet "ondskab", er det relevant at overveje, hvordan Holocaust kunne ske, og hvorfor dette i særlig grad er udtryk for ondskab.

  Bogen skriver følgende i forhold til Zygmunt Baumans teori:
  Bauman - og en række andre - har senere argumenteret for, at mordene under Holocaust havde en særlig karakter, som aldrig før var set. Det var teknologiske og industrialiserede mord (...)

  En del af det, som moderniteten medførte, var således ifølge Bauman muligheden for at udføre udryddelser af mennesker med en systematik og i et omfang, som aldrig var set før. Det moderne ses her som en forudsætning for Holocaust. Det skal dog ikke forstås sådan, at det moderne uundgåeligt førte til Holocaust, men det åbnede muligheden for, at det kunne ske.
  Bogen er vellavet og giver en fin introduktion til emnet "ondskab", som desværre synes at være evigt aktuelt. Alsidigheden i tekstudvalget er en fordel, fordi det animerer læseren til at se på emnet fra forskellige vinkler samt selv at gøre sig sine tanker og overvejelser.

  Eksempelvis kan man grunde over, om ondskab kan mindskes, hvis mennesker bliver bedre til at tænke sig om - eller om ondskab er en uhyggelig og måske nødvendig konstans i menneskelivet. Sandheden er nok, at man kan forsøge at forklare, men aldrig helt forstå, ondskab!

  Fagligt kan bogen ud over Filosofi og Idéhistorie også anvendes i Psykologi, Samfundsfag, Dansk, Tysk, Religion, SSO/SRP m.fl.