HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillinger



Anmeldelse: ROM: Magt, byrum og infrastruktur


Af sprogforsker
Flemming André Philip Ravn,
lektor, tredobbelt cand.mag.

Publiceret den 22. april 2022.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Louise Nyholm Kallestrup, Jesper Majbom Madsen, Nils Arne Sørensen: Evighedernes by ROM
 • Pris: kr. 249,95. Udgiver: GADS FORLAG
 • BUY HERE / Bogen kan købes her.
  BEDØMMELSE: FEM stjerner ud af seks (skala).


  ITALIENSK/HISTORIE: Herlig bog om Roms historie, Rom som i vore dage er Republikken Italiens splendide hovedstad og som tidligere var Romerrigets hovedstad, hvortil ”alle veje går”. Bogen indeholder spændende curiosa og formidler nyttig viden om byens over to tusinde års historie – med særligt fokus på de historiske og politiske strømninger, som har været med til at forme byen. Ligeledes hvordan forskellige tiders magthavere har søgt at sætte deres præg på byen. Denne indsigtigsfulde bog bygger på den seneste forskning og er skrevet i et forståeligt sprog. Den kan især tiltale dem, der er interesserede i byen Rom samt Roms historiske og magtpolitiske forhold. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Rom-bogen her.


  Historien er lang

  Rom har i 2500 år været et kulturelt, religiøst og politisk omdrejningspunkt for Europa og hele Middelhavsområdet. Først som centrum i Romerriget, et af de største imperier verden har set, og siden som omdrejningspunkt for katolicismen og dens vigtigste institutioner.

  Augustus og Oldtidens kejseres Rom gennemgås de første mange sider. Her stifter læserne bekendtskab med byggeprojekter, herunder anlæg til rekreative formål, f.eks. teater, samt statuer, obelisker, triumbuer, fresker og andre æstiske frembringelser, hvis funktion det også er at være ærefulde monumenter – og pragtfulde i dette ords oprindelige betydning.

  Indflydelse på disse ting har også forhold som krig og fred samt politiske styreformer. Undertiden konsulterer forfatterne, hvad de historiske kilder beretter.

  Bogen formidler viden om kejseren som institution (p. 69) og om Middelalderens Rom (pp. 112-149) samt Rom i Renæssancen og under Modreformationen, hvilket også inkluderer katolsk-kirkelige omstændigheder (pp. 150-203) – stof, der må være guf for historikere.

  Rom er en gammel by, og flere gange op igennem historien har man fejret byen med et jubilæum, også i 1450:
  Jubelåret i 1450 blev begyndelsen på en højkonjunktur i Rom, godt hjulpet på vej af Pavestatens eneste eksportvare, alun (en slags salt), og det stadigt øgede salg af embeder og afladsbreve (...)

  Men jubelåret og de hundreder af tusinder af pilgrimme gjorde også de infrastrukturelle udfordringer i byen stadig mere åbenlyse. I 1450 var der fortsat kun en enkelt adgangsvej til Peterskirken og Vatikanet, og den gik via Ponte Sant'Angelo (p.158).

  Rom som moderne by

  Side 229 begynder en spændende sektion om Rom som moderne by, herunder aspekter som haussmannisering, hvilket indebar drastisk byfornyelse og gennemgribende omstrukturering af byzoner og boligmassen. Og man byggede en masse nye offentlige bygninger, herunder eksempelvis skoler.

  Italiens samling i 1861 udgør et centralt omdrejningspunkt i det moderne Italiens historie og samfundsliv – også i denne bog. Med Italiens samling blev byen den nye nations naturlige hovedstad.

  Bogens sidste del handler om fascismens Rom og tiden efter anden Verdenskrig, herunder il grande Giubileo år 2000. Her kommer vi tættere på vores egen tid, og det er nemmere at relatere til for dem, der har haft den glæde at besøge Rom de senere år.

  Bogen viser, hvordan Roms magthavere fra Augustus til Mussolini gennem byggeprojekter, monumenter og byplan- lægning har iscenesat byen som ”Den Evige Stad” og hele tiden refererede til forgængerne. Dette gjaldt også il Duce, den lille mand med de store ambitioner og de store armbevægelser. Han har til fulde sat sit præg på Rom med særpræget og maskulint-klassisk-firkantet arkitektur, bl.a. det olympiske stadion med de mange statuer osv. Om Benito Mussolinis fascistiske Rom skriver forfatterne bl.a. dette:
  Mussolinis fascistiske diktatur (1922-43) satte dybe spor i Rom. Som selverklæret arvtager[e] til kejsernes Rom frilagde fascisterne antikke monumenter. Men de var samtidig moderne og skabte monumentale nye anlæg i byen. Byens vækst fortsatte, og nye veje og boligkvarterer blev en vigtig del af fascismens arv til byen (...)

  Mussolinis visioner: Fascisternes dyrkelse af romanità refererede også til Romerriget - og især det tidlige kejserrige - som sådan og ikke specifikt til byen Rom. At Rom som det ubestridte centrum i det romerske kejserrige og nu, knap 2000 år senere, som det lige så ubestridte centrum i det fascistiske Italien, fik en helt særlig rolle i det fascistiske projekt er imidlertid ikke overraskende. Her mere end noget andet sted kunne fascisterne spejle sig i deres romerske forbillede (pp. 271 og 273)
  Begrebet romanità henviser til glæden ved Rom og dyrkelsen af byens mange facetter: verdensby, kulturby, historisk by, regentby osv. Romanità ønsker at styrke og kultivere den romerske tradition, som ligger i forlængelse af byens enestående civilisatoriske værdier.


  Bogens fordele og ulemper

  Bogen har et pænt layout og er illustreret med farvebilleder. Personligt kan jeg godt lide, når bøger grafisk har deres bogstaver i en lidt større font. Så giver det en rarere og mere ubesværet læseoplevelse. Ellers er bogen velskrevet og velfomuleret - og har en behagelig lix, der ligger over middel sværhedsgrad. Og bogen er dejligt korrekt kommateret, hvilket er positivt for læserytmen. Endvidere indeholder bogen en lang række ord på italiensk og latin – til stor glæde for sprogfolk og filologisk interesserede som mig selv. Bogen indeholder bl.a. indholdsfortegnelse, stedregister og litteraturliste.

  Evighedernes by ROM kan interessere historieinteresserede læsere samt kulturrejsende, som gerne vil vide mere, end hvad en almindelig rejseguide kan tilbyde.

  Alt i alt er bogen en interessant nøgle til forståelse af Rom, dens historie, arkitektur og monumenter - set gennem de historiske magtstrukturer og regenter, der har sat deres præg på én af verdens mest elskede byer.

  Jeg giver bogen fem stjerner ud af seks.