HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Mange muligheder for udflugter i GrænselandetJørgen Refshauge,
cand.mag. i engelsk og dansk.

Publiceret 31. juli 2020.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


  • Kristian Ditlev Jensen og Gunhild Riske:
  • Turen gå til Grænselandet
  • POLITIKENS Forlag (192 sider)
  • Udgivet 27. juli 2020. Pris 199,95


DANMARK/HISTORIE: Jubilæumsåret 2020 for 100-året for Sønderjyllands indlemmelse i kongeriget Danmark er blevet markeret på mangfoldig vis. Politikens Forlag har med aktualitetssans udgivet en ferm lille bog i serien Turen går til. Grænselandet er hermed sat på kortet som et turistmål i sig selv, og dette tiltag kan også opfattes som et bidrag til den stadigt fremadskridende normalisering af grænserelationerne til Tyskland. Guiden er rigt illustreret med fotos og kort, som gør det lettere at planlægge forskellige ekskursioner ud i grænselandet. Det er en velkommen bog i rækken af turguider, og som de siger hos DSB: Til tiden. Tidsskriftet Epsilons anmelder, Jørgen Refshauge, anmelder guidebogen her.


BEDØMMELSE: Fem stjerner af seks (skala).


Et område med masser af historie

De to forfattere til guiden, journalist, forfatter og præst Kristian Ditlev Jensen samt freelancejournalist og antropolog Gunhild Riske, har valgt af definere Grænselandet som en helt særlig del af Danmark og det nordlige Tyskland med marsken, vadehavet og by- og landsogne strækkende sig fra omkring Dannevirke i syd til op mod Kongeåen. De nærmere beskrevne dele er organiseret omkring temaerne Lillebælt og Hærvejen, Flensborg Fjord og Als, Sydslesvig samt Vadehavet.


Kunst, kultur og natur

Landskaberne mod vest og mod øst er storslåede, kulturlivet på begge sider af grænsen er særdeles aktivt, med både identitetsmarkerende traditioner og en hægen om vaner samt en bevidsthed om sprog. Det er en del af landet, der bærer præg af, at befolkningen virkelig tænker over, hvad det vil sige at være dansk hhv. tysk.


Historie og nutid

Læseren får med guiden en introduktion til egnens historie og den helt særlige kultur, man finder i et område, hvor grænsen har flyttet sig flere gange siden hertugdømmet Slesvig blev udskilt i året 1232, og hvor spørgsmålet om identitet og nationalitet gennemgående har spillet en særlig rolle.

Området er rigt på både kunstneriske og kulturelle oplevelser, og det er en egn, hvor den smukke og dramatiske natur igennem århundrederne har spillet en vigtig rolle for beboerne. I Friesland har det tidligere ofte været med livet som indsats at man beboede området, på grund af den voldsomme ebbe og flod samt de stormfloder, der opstod i samspil med efterårsstormene. Således druknede i 1362 omkring 100.000 mennesker i marskområdet på en eneste nat. Og også i nyere tid har Vadehavets naturkræfter været en udfordring.

Guiden giver både mulighed for at dykke ned i sønderjysk, nordtysk og frisisk kultur i et område, der har været præget af flere sprog og skiftende nationale tilhørsforhold. Dertil kommer en natur, der er skabt af istiden og som er formet i et samspil med menneskenes trang til at beherske jorden. Landskabet har store variationer, som alene af den grund gør et besøg i området til en meget afvekslende oplevelse.


National identitet

Forfatterne gør en del ud af at ridse de nuværende forhold op på baggrund af en kort, temmelig summarisk redegørelse for det historiske forløb frem til 1920. Men en turguide kan ikke forventes at give detaljerne om det historiske forløb særlig vægt. Til gengæld er der flere gode pointeringer i forhold til identitet og nationalitet. Med udgangspunkt i mindretallene på begge sider af grænsen skildres det, hvorledes der sker en stadig glidende identitetsbevægelse, der illustrerer, hvordan det til stadighed har været problematisk at blive omdefineret fra at være slesviger til at være enten dansk eller tysk i kølvandet på de revolutionære tanker og bevægelser i Europa omkring 1848, der også tvang Slesvig-Holsten ud i en stillingtagen til tilhørsforhold.

Måske kan identitetsproblematikken bedre forstås, når forfatterne fortæller os, at Sydslesvig overhovedet ikke findes, hvilket også er tilfældet når det drejer sig om Nordslesvig. De er ikke egentlige geografiske betegnelser, men derimod afspejler de et forsøg på at beskrive nationalitet og loyalitet i et hertugdømme med særstatus i forhold til både Tyskland og Danmark.


Lidt til ganen

Det er formentlig turistens ønske både at blive oplyst om seværdigheder landskabsmæssigt og kulturelt, men kunst og kultur giver en naturlig sult og tørst, og den skal også stilles. Museer og kulturinstitutioner er omhyggeligt opregnet, ligesom en række kulinariske specialiteter er beskrevet i detaljer. Det sønderjyske kaffebord med sine 21 forskellige ingredienser præsenteres ud fra den historiske tilblivelse, men heldigvis gives der også anvisninger på, hvor man kan opleve dette i dag – hvis man har maveskind til det! Og så er der et helt afsnit om de sønderjyske pølser, der jo dybest set er varianter af en tysk tradition, men det bliver de ikke mindre sønderjyske af.


Det tabte Danmark

De egentlige historiske afsnit er korte, men der gives på få sideopslag ganske gode, relevante fakta. Særlig vigtig forekommer omtalen af, hvordan sønderjyderne var tvunget i krig på tysk side under Første Verdenskrig. De i alt tre historiske afsnit munder ud i det gennemgående tema om forsoning og heling, der smukt afrundes med følgende konklusion:
Situationen i grænselandet har helt fra tidlige tider bestået af konflikter mellem områder, grupper og etniciteter. Men fra 2. Verdenskrigs afslutning er bevægelsen gået imod mere og mere harmoni (....) grupper og individer arbejder sammen, side om side, for at fremme det gode liv for alle parter og i alles fælles interesse.