HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Fin ny, lille bog om det DANSKE SPROG til unge og voksne


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, tredobbelt cand.mag.

Publiceret den 16. juli 2016.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • MICHAEL KJÆR EJSTRUP og ANDERS ELSIG: "Hvad tiden er fuld af - flyder munden over med. Faste vendinger i forandring".
 • HANS REITZELS FORLAG, 2015.
 • Uindbundet, 128 sider. Pris: 225 kr.
 • BUY HERE / Kan købes her.

  DANSK/LINGVISTIK: Hvad er sprog? og måske især Hvad er moderne dansk? er nogle af det fokuspunkter, som denne velskrevne sprogbog har. Bogen kommer også ind på vort sprogs mange facetter og betydningsnuancer. Bogen gennemgår på interessant vis forskellige nøglebegreber inden for lingvistikken og giver eksempler inden for nudansk til at illustrere disse. Det er en rigtig god idé. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her.


  DENNE SPROGBOG er skrevet af to eksperter inden for området: 1) Michael Ejstrup, ph.d. og forskningschef i sprog ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han er uddannet i sprogvidenskab fra Københavns, Lunds og Syddansk Universitet. Han er desuden forfatter, debattør og foredragsholder. 2) Anders Elsig, kandidat i analytisk journalistik fra Aarhus Universitet med en bachelor i historie og lingvistik. Han har arbejdet som tekstforfatter og udviklet og afviklet sprogeksamener på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

  Bogen tager udgangspunkt i idiomatiske udtryk, dvs. faste vendinger og talemåder. Og den tager udgangspunkt i, at nogle af disse er udner forandring. Amalie fra Paradise Hotel anvendes som eksempel på én, som ikke er særlig god til dansk, men som for at kompensere over manglende sproglig viden selv udvikler nye udtryk. I hendes mund bliver "pot og pande" til "kop og kande".

  "Verden er af lava" - eller hvad siger du? Alle danskere kan finde eksempler, der enten styrker smilenes størrelse eller får vores mavesyre til at skumme! Det er ikke alle nydannelser, der er lige hensigtsmæssige, men man kan jo nok ikke undgå, at sproget &aeling;ndrer sig.

  Det er ikke kun Amalie, der ændrer sproget. Vi ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger, mener forfatterne. Og det er jo en kendsgerning, at sproget udvikler sig og ændre sig.

  Journalister og politikere bruger også sproget på en bestemt måde, der ikke altid er i overensstemmelse med hævdvundne normer. Denne sprogbog handler bl.a. om, hvorledes vi hele tiden sikrer, at ordsprog og talemåder passer til den tid, vi skal bruge dem i.

  * * *

  FORFATTERNE GØR SIG mange relevante iagttagelser om det danske sprog. Blandt andet dette i besvarelsen af spørgsmålet: Hvad er sprog?:
  Dette spørgsmål er helt fundamentalt, hvis man skal forstå, hvad det er for en verden, de faste vendinger huserer i. Sprog er et sæt af gentagelser af mere eller mindre regelmæssige mønstre og størreler, som lever, slides, fornys og forandrer sig med større eller mindre hast.

  Det betyder, at det er ret vanskeligt at afgøre, hvor det ene sprog hrer op, og hvor et nyt starter. Er fællesdansk eksempelvis et homogent sprog, som vi kan grænse klart af? Internt bliver vi uden tvivl alle jævnligt usikre på, om dem på den anden side af Storebælt forstår vores intentioner, hvad enten vi nu siger '... og det var ikke så ringe endda', eller vi siger '...det var bare helt enormt fantastisk'. Begge dele kan sagtens betyde omtrent det samme, når vi interesserer os for, hvad meningen med at sige ordene i sammenhæng er.
  På denne måde kommer også det element i sproget i spil i bogen, som handler om de mange forskelle mellem sproget i forskellige danske landsdele og dialekter. Jeg ved ikke, om jeg er enig i alle iagttagelser, f.eks. om sønderjysk, men det er interessant at læse, og enhver kan gøre op med sig selv, hvad han/hun selv mener. Eksempelvis mener jeg, at manglende blødt D i visse jyske dialekter er udtryk for sociolekt (her: lavstatus sprog) mere end et generelt billede af selve dialekten.

  Bogen er primært skrevet til undervisere og studerende ved dansk-, kommunikations- og journalistfaglige uddannelser for at lette forståelsen for ændringerne. Bogen viser med mange tekst- og billedeksempler både talesprogets og skriftsprogets spidsfindigheder. Endvidere viser de "sjove tegninger", at bogen også henvender sig til unge, som er god til at forstå faglige begreber, og som har interesse i det danske sprogs finurligheder.