HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Fortrinligt, overskueligt og nyttigt lærebogsmateriale fra EERDMANS


Af
Flemming André Philip Ravn,
sprogforsker, lektor, tredobbelt cand.mag.

Publiceret den 1. februar 2019.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Page H. Kelley (forfatter), revideret af Timothy Crawford:
 • "Biblical Hebrew: An Introductory Grammar".
 • Udgivet april 2018. FORLAGET EERDMANS, USA.
 • ISBN: 978-0-8028-7491-7.
 • Paperback, 540 sider.
 • Pris: 40,- US dollars. BUY HERE / Kan købes her.

  LINGVISTIK/TEOLOGI: Dette er den netop udgivne andenudgave af Kelleys begyndergrammatik i bibelsk hebraisk. Førsteudgave fra 1992 er blevet en klassiker og standardlærebog ved mange universiteter i USA og Canada. Nu har en fået en opdatering. Bogen giver et meget fint overblik, på samme tid som den er grundig og formidler en lang række sprog- og grammatikeksempler fra de bibelske skrifter (dvs. ikke kun Genesis), der på glimrende vis tjener til at illustrere de grammatiske principper på det hebraiske oldtidssprog. Lærebogen har en rigtig god formidling og giver den studerende de nødvendige værktøjer til at læse og forstå bibelsk hebraisk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Kelleys opdaterede lærebog her. PLEASE find an English-language commentary at the bottom of the article.


  Forbilledlig overskuelighed

  Lad mig begynde med at sige, at denne bog er virkelig vellavet. Både indhold og format. Denne lærebog har en forbilledlig overskuelighed, som skyldes flere forhold: Dels selve designet og det grafiske layout med store bogstaver, hvormed man ud over den engelske tekst nemt kan tyde de hebraiske sprogeksempler (ikke mindst vokaliseringen, som ingenlunde er nogen nem kunst at beherske, og de dertil knyttede betydningsgivende diakritiske tegn i form af streger og prikker); dels de logiske og præciser forklaringer. Bibelsk hebraisk er ingenlunde noget nemt felt at studere for teologen, ligesom oldgræsk og klassisk arabisk ej heller er det - men med denne introducerende grammatikbog er den studerende godt rustet.

  Begge forfattere, dvs. både Kelley (nu afdød) og Crawford, har/havde en baggrund som professorer i Gammel Testamente ved universiteter i USA.

  Kelley & Crawfords Biblical Hebrew: An introductory grammar er inddelt i 31 kapitler, hvor den allerførste del (36 sider) er viet til at lære alfabetet og bogstaverne at kende samt vokalerne og de fonetiske accent- og udtaletegn (f.eks méteg). Den næste sektion er viet gennemgangen af de forskellige typer nominer, slutteligt kommer en sektion med de hebraiske verbers mange former, dels former baseret på rødderne, dels former baseret på verbalaspekter (f.eks. imperfektum) og verbalmåder (f.eks. de to slags infinitiver).


  Formidling og didaktik

  Stoffet bliver formidlet i et komfortabelt tempo og i en fin og velvalgt rækkefølge. Lærebogen har i hver kapitel forskelle vellavede øvelser, hvor den studerende undervejs kan teste, om han eller hun har forstået de grammatiske principper. Ligeledes er der til hvert af de 31 kapitler små lister med ordforråd, hvilket er en god service. Det er nemlig vigtigt at træne ordforrådet, da dette jo er en væsentlig del af at have indsigt i et sprog.

  Kelley & Crawfords bog er grundig og omfattende, skønt den er på et introducerende, men dog halvhøjt akademisk niveau. Den grammatiske viden er klar og tilgængelig, hvilket er nødvendigt, da de danske og andre studerende, når de studerer bibelsk hebraisk, stifter bekendtskab til et helt andet lingvistisk univers, end de er vante til. Udfordringen er jo, at det kræver uhyre stort arbejde at sætte sig ind i dette semitiske sprogs mange sprogregler og grammatiske principper, og derfor er klarheden vigtig - og en stor hjælp.

  Nogle grammatikker går kronologisk frem i forhold til Genesis og andre bøger fra det bibelske bibliotek (GT). Det har den fordel, at man kan studere bogen samtidig med at man læser Genesis kapitel for kapitel. Denne grammatik inddrager tekststykker fra hele GT/Tanakh, altimens den gennemgår grammatikken punkt for punkt. Begge tilgange er fine - og ingen af dem er i sig selv nemme for nybegynderen. Men man skal jo begynde et sted. Atter vil jeg pege på, at overskueligheden i Kelley & Crawfords bog turde hjælpe den studerende med at "bryde koden".

  Mere øvede hebraister kan bruge denne bog som inspiration og til at repetere grammatikken - i denne sammenhæng tjener de mange bibelske teksteksempler som en udmærket repetition ligeledes af de teologiske grundtekster. Endvidere kan man anvende denne lærebog som et hurtigt og opslagsværk, da der er et stikordsregister allerbagerst i bogen. Bogen har visse gode illustrationer, der f.eks. viser bøjninger og deres endelser.


  Opsummerende vurdering

  Denne andenudgave er opdateret og forbedret. Jeg har overvejet, om jeg savner noget i denne bog. Det gør jeg ikke. Lærebogen har ingen oplagte eller iøjnefaldende mangler. Bogen betoner måske ikke så meget sprogets opbygning gennem rødder ("konsonantsprog"), men bogens force er, at den formår at formidle de grammatiske principper qua letforståelige forklaringer af et ellers "indviklet" sprog.

  Alt i alt en vidunderlig grammatikbog til alle interesserede i Oldtidens hebraisk, der tager særligt udgangspunkt i sproget i de bibelske tekster med et væld af illustrative eksempler.

  Bemærk: I tillæg til den her anmeldte bog, findes der en nyudgivet øvebog (andenudgave) med titlen HANDBOOK to Biblical Hebrew med Page H. Kelley og Terry L. Burden som forfattere - og med Timothy G. Crawford som redaktør.


  A commentary in English

  Crawford's newly published updated version of Kelley's 1992 introductory Biblical Hebrew grammar is a successful achievement with a number of improvements. Even so, the soul of the first edition has been maintained; this includes the design and the chronology of the grammatical subjects as well as a magnificent clarity.

  Clarity is achieved by the way the stuff is organised with multiple, exquisite examples from the Biblical scriptures that illustrate the grammatical principles - and with a large number of useful exercises where the student can test if he or she has understood the grammatical rules correctly. The use of large-font script enables the reader to clearly discern the diactric signs (dots and lines) of the Hebrew and provides a comfortable reading session.

  Altogether, Kelley & Crawford's second edition proves a useful tool for beginners as well as more for advanced practitioners of the field of Biblical Hebrew - a study that demands care, dedication and precision, which this book conveys in the utmost manner. It's a joyous read.