HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Det danske sprog i fuldt firspring - og skred!


Af Flemming André Philip Ravn, publiceret 26. feb. 2014.
© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


Jørn Lund: Dansk i skred - 52 sproglige opstrammere. Forlaget GAD, 207 sider. Pris uindbundet: 199,95 kr. KAN KØBES HER.
BEDØMMELSE: Fire stjerner af seks.


DANSK/LINGVISTIK: Hvordan står det til med dansk? Hvordan udvikler vores sprog sig i disse år? Dette har sprogforskeren Jørn Lund skrevet en ny og interessant bog om, som udkommer I DAG. Det er en gammel sandhed, at ændringer i sproget og af udtalen kan skabe splid og afstand mellem generationerne. Tidsskriftet Epsilon anmelder Lunds nye bog om dansk anno 2014, hvori han konkluderer, at sproget i virkeligheden blot afspejler samfundsudviklingen på godt og ondt.


JØRN LUND ER DANSK sprogforsknings grand old man og derfor uhyre kyndig og erfaren inden for sit fagområde. I et helt menneskeliv har han studeret, filosoferet over og skrevet om det danske sprogs mange spidsfindigheder. Derfor er forventningerne ikke uden grund store! Nu har han skrevet en ny bog, som opdaterer læserne om dansks udvikling ved at tage læserne med på en tur gennem mange forskellige sproglige landskaber, lige fra Karen Blixens Afrika til magtens korridorer, fra erhvervslivets bonede gulve til krejlernes kræmmermarkeder og atleternes arenaer.

Jørn Lund.

ET AF DE FØRSTE kapitler lægger ud med en række eksempler på sensationsbetonede overskrifter fra dansk presse. Der er en del citater om end kun få kildehenvisninger, måske for ikke at udlevere nogen? Citaterne skal vise, at avisoverskrifterne tit går til sproglige yderligheder med unødvendige overdrivelser - det er en kamp om læsernes (dvs. kundernes) opmærksomhed. Sproget spejler samfundsudviklingen på godt og ondt, mener forfatteren. For læseren kan Lunds opremsning af de mange eksempler i dette kapitel imidlertid virke lidt kedelig - sandsynligvis fordi de er grimme, jargonprægede eller bare trælse - indtil han endelig, til sidst i kapitlet, sætter trumf på med en rammende, opsamlende kommentar, som vi måske bør tænke nærmere over:
Det hele er udtryk for en sproglig inflation, som man gradvis vænner sig til. Hvad er så problemet? Et af dem er, at mange ikke kommer længere end til overskriften, og hvis nuancerne forsvinder, og vi altid er enten på toppen eller i bunden af en skala, hvis politik reduceres til et spørgsmål om rød blok eller blå blok, hvis små begivenheder kaldes historiske, så bliver vi dummere og dummere, verdensbilledet forenkles i stedet for at uddybes, og information bliver til infotainment.
Skellet mellem talesprog og skriftsprog er ikke så skarpt som tidligere, nye medier har givet plads til en friere udfoldelse af mellemformer, og påvirkningen af engelsk sprog og amerikansk kultur fortsætter ufortrødent. Man skal stå tidligt op, hvis man skal være smart med de helt unge og deres slangprægede street lingo. Det danske sprogunivers er rigt, og udviklingerne går i mangfoldige retninger. Når man skal beskrive sprogs udvikling, kan der let snige sig en moralisme ind ("vi er mange der er trætte af"), som fordømmer sædernes forfald og brugen af tomme klicheer, men det skal dog siges, at man mærker, at Lund bestræber sig på ikke at falde i moralismens åndformørkede fælde.Det danske sprog udvikler sig markant disse år.

DET ER EN KENDSGERNING, at det danske sprog kontinuerligt udvikler sig i den ene eller anden retning. Ord som smartphone og app er eksempler på "ikke-danske" ord, der er blevet en hel selvfølgelig del af nutidens danske sprog. På samme tid forsvinder en mængde andre ord, fordi de ikke bruges så meget mere, ja man kan ligefrem sige, at deres betydning lige så langsomt går i glemmebogen. Næsten ingen yngre mennesker ved, hvad en bødker laver, hvad en nefalygte er for noget, eller hvad en gylp skal gøre godt for. Og hvem husker, at en fluesmækker faktisk en overgang - for blot få år siden - var en måde, hvorpå man kunne betale med sit dankort?

Undertitlen 52 sproglige opstrammere refererer til, at bogen på er inddelt i 52 korte kapitler à 3-5 siders længde, som gør den nem at læse. Hvert kapitel tager et spidsfindigt eller tankevækkende aspekt ved det danske sprog op. Nogle af kapitlerne har præcise eller morsomme titler, som eksempelvis "Hilsener, knus og afklapsninger", "At drikke sig i hegnet", "Test dit ordforråd", "Kun for 18+", "Magtens udtryksformer", "Udansk" og ikke mindst "Omvendt Jantelov".

To kapitler, der er særligt gode, og som gør én varm om sproghjertet, handler om faste vendinger og idiomatiske udtryk, og beskriver også dansks forhold til vores nordiske brodersprog: norsk, svensk og især islandsk.Dansk sprogforsknings "grand old man", Jørn Lund.

JØRN LUND (f. 1946) er en vigtig person inden for danskfaget og for formidlingen af viden om det danske sprog. Han har i en årrække været medlem af Dansk Sprognævn og er fra 2013 formand for Det Danske Akademi. Han har tidligere virket som professor i dansk på Danmarks Lærerhøjskole og været ansat på Københavns Universitet. Han var chefredaktør på Den Store Danske Encyklopædi 1991. Ligeledes var han i årene 2002-2011 direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Lund tager en masse ord op og diskuterer deres betydning. På visse strækninger føles det som en lang række af opremsning, hvilket gør det kedeligt i længden. Derfor er det godt, at kapitlerne er korte. Indimellem bidrager Lund dog selv med relevant viden og uddybninger - og enkelte steder inddragelse af digt og sangtekst.

I nogle sammenhænge kan ordvalget og de mange eksempler synes søgt eller insisterende, man skal have så mange eksempler med som muligt - det bærer præg af, at Lund har foretaget en søgningen inden for hvert område, der behandles. Der er fordele og ulemper. Man kan sige, at det går ud over dybden, hvilket er en skam. Uanset hvad er det interessant at bemærke, hvordan bestemte ord og vendinger helt kan skifte betydning, og i denne henseende er et befriende at læse, at om man bruger ordet neger (frem for det politisk korrekte "afroamerikaner) eller ej er "et spørgsmål om alder, ikke om holdning".

Sprog er - som vi ved - mange ting. Bogen handler ikke kun om selve ordene og deres betydninger, men også om talehandlinger, god taleskik og forskellige talesituationer. Ikke uventet går en del af de almindelige høflighedskonventioner ud på at vise respekt for magten. Kapitlet "Magtens udtryksformer" har interessante observationer. Lund taler både om verbale udtryksformer såvel som symbolske, som i øvrigt også udvikler sig i fuldt firspring. Magtens symboler møder vi overalt i hverdagen, i arkitekturen, i bybilledet, i bilparken og i påklædningen såvel som i sproget og sprogbrugen. Faktisk er en væsentlig del af den politiske debat blevet til veritable verbale magtkampe, mener forfatteren. Han skriver videre:
Kampen om ordet er også en magtkamp. Det er blevet almindeligt i medierne at tale hen over hinanden, at tale mens en anden taler og prøve at løbe med ordet. Mange hæver stemmen, som det hedder, for at trænge' igennem, og i tv kan man se, hvordan også kropssproget tages i anvendelse som støtte for en insisterende sprogbrug.

NÅR TITLEN ER Dansk i skred henviser det ikke til forfald eller afmagt, blot at sproget udvikler sig. Enkelte steder bogen ganske humoristisk og lun. Andre steder er bogen lidt træg. Bogen er faglig på en folkelig og ukunstlet måde. Stilen med de korte, fragmenterede kapitler uden noget opsamlende, afsluttende kapitel til sidst med generelle overvejelser har både fordele og ulemper, men det gå desærre ud over den faglige dybde. Alt i alt er Jørn Lunds bog om det danske sprog anno 2014 en lærerig oplevelse, som alle, der taler dansk, kan sætte sig ind i. Nogle af forklaringerne har vi hørt før, mange andre ikke.

Lunds nye bog, som stiller skarpt på den nyeste udvikling i det danske sprog, henvender sig til sproginteresserede læsere og folk, der er interesseret i modersmålets ve og vel. Bogen er deskriptiv meget mere end normativ - og ikke noget moralsk opstød, hvilket bøger om sprog nemt kan blive - og det er faktisk rart. Forventningerne var på forhånd store. Mere Lund, færre opremsninger ønskes. Det er et godt og gedigent værk af en veritabel fagmand, som har en behagelig og afbalanceret pen. Alt i alt giver Tidsskriftet Epsilon Dansk i skred en solid bedømmelse over middel for god underholdning og sine steder pudsige og nyttige, faglige betragtninger: fire stjerner af seks.