HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Oxford Uni Press udgiver ny lingvistikbog om ords betydning og pragmatikAf Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 10. juni 2017.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • CLIFF GODDARD & ANNA WIERZBICKA:
 • "Words and Meanings: Lexical Semantics Across Domains, Languages, and Cultures".
 • OXFORD UNIVERISTY PRESS.
 • 336 sider. Pris (hardcover): 65 britiske pund. Kan købes her.

  LINGVISTIK/ENGELSK: Hvad betyder ord? Hvilke betydningsfelter har ord? Og hvem har definitionsretten af begreber og ords betydningsfelter? Dette er nogle af de spørgsmål, som Cliff Goddard og Anna Wierzbicka tager op i deres nye bog, som formidler er kritisk syn på den moderne udvikling inden for lingivistisk, hvor engelsk synes at have en fortrinsstilling. - MEN kan alle ords betydning være lokaliseret i og forstås ud fra engelsk? Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder denne lærebog.


  ORD ER VIGTIGE, ikke kun i lingvistik, men også i folks sociale liv og mellemmenneskelig kommunikation. Ord er vigtgie i forhold til at forstå og fortolke betydninger, ja, hele vores opfattelse af Verden og ting, der sker omkring os. Forfatterne har skrevet deres nye bog, fordi de mener, at al for lidt opmærksomhed er blevet skænket dette område.

  I en række tværlingvistiske og tværkulturelle undersøgelser af ord og deres betydning undersøger Cliff Goddard og Anna Wierzbicka vigtige udtryk fra forskellige domæner af ordforrådet - det konktrete, abstrakte, fysiske, sensoriske, emotionelle og sociale domæne.

  Forfatterne ønsker at gøre op med den forsømmelse, som leksikalsk semantik og pragmatik synes at lide under i moderne lingvistik, og de fokuserer på komplekse og kulturelt vigtige ord i en række sprog, blandt andet engelsk, russisk, polsk, fransk, warlpiri og malaysisk.

  Forfatterne overveje en række analytiske spørgsmål, herunder leksikalsk flertydighed, semantisk ændring, forholdet mellem leksikalsk og grammatisk semantik.

  Nogle ordforrådsdomæner er grundlæggende ligesom begreberne "mænd", "kvinder" og "børn" eller abstrakte substantiver som "traumer" og "vold"; andre beskriver kvaliteter som "varme", "hårdhed" eller "ruhed", følelser som "glæde" og "sorg", eller en følelse som "smerte". Bogen interesserer sig for forholdet mellem betydning, kultur, idéer og ord.

  Forfatternes pointer er dokumenteret med virkelige eksempler fra forskellige kulturer og trækker på arbejde fra en lang række scholars, heriblandt Geertz, Leibniz, Locke og Bentham samt endog Dalai Lamas opfattelse af begrebet "lykke".

  Den verdensberømte danske sprogforsker Louis Hjelmslev og hans strukturalistiske analyse af ords betydningsfelter, (der kom til at hedde componential analysis (CA), spiller også en central rolle i bogen.


  ENGELSKS FORTRINSSTILLING

  Kan ord og begreber have et bestemt hjemsted, tilhøre bestemte lokaliteter? Nogle lingvister som bogens forfattere her hævder, at faget lingvistik er domineret af den diskurs og tankegang, der er iboende i engelsk sprog og kultur. De anvender ordet "imposition" for denne tendens. Med Geertz giver de f.eks. denne pointe:
  Geertz points out that the words country, state and nation, whose meanings are geographically and historically "highly localized", have now been taken "as a general paradigm for political development overall and everywhere" (p. 235).

  Such an imposition of "highly localized" conceptual categories on the world at large is typical of today's increasingly "globalized" thought, transmitted around the world through the first ever global lingua franca - "global" English. The conceptual confusion involved in the process is seldom realised or acknowledged.
  Ovenstående citat markerer en legitim indvending, men det er vel således, at de, der har midlerne og skolerne, og som er førende inden for forskning, har definitionsretten og den største indflydelse på feltet. Men andre har naturligvis ret til at udfordre, disputere og forny/modificere disse. Engelsk har store fordele som forskningssprog, og spørgsmålet er, om forskningen reelt kan bygge på de indbyggede forestillinger i et minoritetssprog, som kun få har kendskab til. Ikke desto mindre er det vigtigt hele tiden at holde sig for øje, at med forskellige sprog kommer også forskellige anskuelser og måder at opfatte Verden på.

  * * *

  SOM EKSEMPEL på én af bogens tværlingvistiske og tværkulturelle undersøgelser, undersøger forfatterne om smerte er noget universelt for mennesker, og i denne forbindelse sammenligner de betydningen af det engelsk begreb pain med det franske begreb douleur. Er betydningen af disse to ord identisk? Forfatterne forklarer:
  Second, English pain is often spoken of as localized, so much so that expressions like pain in the neck have acquired a second, figurative meaning; and one can readily speak of pain in an infected finger or toe. By contrast, douleur is normally not localized.

  To speak of localized 'pain' in French one would normally use the word mal (which, when used as a noun, can mean 'illness' or 'evil', and when used as an adverb means 'badly'), not the word douleur. For example, to ask '"Where does it hurt?' or 'Where is the pain' one would say Où avez-vous mal? (literally, "Where do you have mal).

  A third dimension of contrast between douleur and pain is that, prototypically, douleur is extended in time, whereas pain can be either prolonged or momentary.
  Undersøgelsen peger på de ligheder og uligheder der er i ords brug og betydning på forskellige sprog, hvilket ikke mindst er vigtigt for disciplinen oversættelse.

  * * *

  ANDRE INTERESSANTE emner, som lærebogen tager op, er ordsprog, hvilket sker i kapitel 8, der bærer titlen "A stitch in time and the way of the rice plant". Forfatterne skriver bl.a. om understanding the ethno-texonomies of "proverbial ways of speaking" og fremfører i denne sammenhæng en række nyttige og spændende eksempler.

  Der er ingen tvivl om, at Cliff Goddard og Anna Wierzbickas bog er berettiget i sin kritik af de forsømmelser inden for lingvistik, som den peger på. Ords betydningssfærer må være alfa-omega i lingvistik. Bogen går i petitesserne, og nogle af betragtningerne kan synes pudsige, andre er mere iøjnefaldende klare. At bogen inddrager "eksotiske" sprog som malaysisk og andre, er helt klart et plus.

  Words and Meanings kan anbefales læsere og forskere, der beskæftiger sig med sammenhængen af mening og kultur. Bogen har nogle interessant betragtninger, som bestemt må siges at være til gavn for faglingvistikken. Lærebogen indeholder et velassorteret stikordsregister og en lang litteraturliste. Dog er bogen grundig grænsende til det omstændelige sine steder, og bogstaverne måtte godt have været lidt større; det ville helt klart have gjort læseoplevelsen mere flydende og behagelig.