HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Prins Henriks fine franske digte er fulde af stemning og visdomAf Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 31. januar 2015. Opdateret.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Le Prince Consort HENRIK de DANEMARK:
 • "La part des anges: Poèmes".
 • DEN FRANSKE BOGCAFÉS FORLAG, København.
 • 77 sider, hædtet, 100 kroner (p.t. nedsat til 25 kroner).
 • ACHETER ICI / BUY HERE / Kan købes her.


  FRANSK/LITTERATUR: Vort Kongehus' medlemmer er alsidige personer. Prins Henrik har ved flere lejligheder markeret sig som en person med megen kultur og megen kærlighed også til fransk litteratur. HKH Prins Henrik har selv udgivet flere bøger, herunder digtsamlingen LA PART DES ANGES, som Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, har den glæde at anmelde her.


  DET ER EN SUPER idé, at Den Franske Bogcafés Forlag er en del af projektet med at udgive og dermed formidle Prins Henriks digte. Digtsamlingen er på 77 sider og rummer ikke færre end 33 digte. Digtsamlingen er inddelt i to tematiske dele. Den første del hedder La part des anges, mens anden del hedder La Part d'Asgård.

  Sidstnævnte har dansk-nordiske temaer, og vi kender jo navnet Asgård som vikingernes betegnelse for Asernes verden. I denne del finder man digte som Les jardins d'Elsineur, Les filles de Copenhague og Le Château de Fredensborg.

  Digtsamlingen her henvender sig til fransktalende, uanset om de bor i Danmark, Frankrig eller andetsteds. Og de henvender sig til mennesker, der vil bruge tid på, eller som har lyst til, at læse digte på fransk. Med sine digte skriver Prinsen sig ind i den lange tradition, som fransk litteratur udgør.

  DOG skal det for fuldstændighedens skyld nævnes, at langt de fleste af Prinsgemalens digtsamlinger også foreligger i dansk gendigtning - og en enkelt oven i købet også på grønlandsk.
  La part des anges udkom således sidste år i en fransk-dansk udgave med titlen "I mine lykkelige nætter - Dans mes nuits sereines", gendigtet af Niels Lyngsø.

  * * *

  DIGTENE ER i grunden alsidige i deres tematik og stilistiske virkemidler. I visse af digtene dyrker Prinsgemalen minimalisme, f.eks. i digtet Eblouissements d'enfants og Combat d'amants. Devisen for minimalisme kunne være "less is more", og det er en ganske virksom skriveteknik.

  Fælles for de fleste af digtene i denne digtsamling er, at de er overmåde stemningsfulde. Man mærker, at de er fulde af ånd og vid. Varierende fra digt til digt er der en frodig og fejrende enhed af elementer som lokation, landskab, emotion, erindring, natur (f.eks. vinden eller sommer), kærlighed, sansning, ånd og liv samt menneskelige relationer.

  Disse elementer indgår i de enkelte digte på forskellig vis. Og Prins Henrik er god til det; mange af digtene er yderst kraftfulde og tankevækkende. Skønt vi digter med ord, oplever vi poesi auditivt og visuelt. Prinsens poesi indeholder megen dybde og mulighed for erkendelse, oplevelse og erindringsglimt. Et eksempel herpå gives i digtet Nostalgie, hvori der bl.a. står:

  Les bonheurs du jeune âge
  Comme des voyageurs sauvages
  Ont fui sans bagage.
  Salimbanques enlacés
  A des cordes et des fils colorés
  Ils voguent au large.

  ELLER i digtet Carnaval à Venise, hvori det i fjerde strofe hedder:

  La sérénité des églises
  Chasse les larrons qui les dévalisent
  Et les gens qui fraternisent
  S'invitent à boire des vins qui grisent
  Pour fêter dignement Venise.

  * * *

  PRINSGEMALEN ARBEJDER endvidere med forskellige former for metrik og rim. Det varierede rimarbejde er med til at gøre det sjovt og interessant at læse digtene. Det franske sprog har righoldige muligheder for enderim. Man tænker legende på, hvordan ordene rimer, eller mere præcist: hvorledes Prinsen får hvilke ord til at rime med hvilke.

  I digtet Vagabonds får han således - finurligt - couverts, poussières, pervers, lumières, divers, frontières, armers, hiver, pierres, revers til at rime på hinanden og bonhomme med pommes, hommes og sommes. Ikke alle Prinsgemalens digte indeholder mange rim, men det gør Insomnie romantique, hvis tredje strofe lyder således (bemærk rimene):

  Je souris aux moments
  Qui déroulent rassurants
  Leurs tranquilles instants
  Comme de purs enfants
  En paix s'endorment.

  Man fornemmer en fri, frisk og fremragende sans for sprog, sprogliggørelse og sproglighed. Og der er noget legende, let og fint i digtene, som på en eller anden måde får mig til at tænke på Halfdan Rasmussen (her i hans 100-års fødselsår i øvrigt), om end Prinsens digte er voksendigte og ikke børnerim. Ligeledes kan de konnotationer og erindringsassociationer, som de franske ord i sig selv giver mulighed for, fornemmes, idet selve meningen delvis dannes gennem sproget, men færdiggøres gennem læserenes individuelle erfaring og deres auditive-billeddannende intelligens.

  * * *  Bogens forside: Prins Henrik læser; landskabet mellem søjlerne.

  * * *


  ET AF DE DIGTE, jeg særligt godt kan lide, er Ton corps étalé om samvær, forening og adskillelse. Digtet har tre strofer, hvoraf det første lyder således:

  Je refuse les noms chagrins
  Murmurés au matin.
  Je crains
  Les mots d'adieu
  Prononcés entre larmes
  Les serments coupés en leur milieu
  Les regards qui désarment

  * * *


  DIDAKTISK OG AFRUNDRING

  Som dansker kan det af og til være svært at læse digte på udenlandske sprog, uanset om det er fransk, engelsk eller tysk. Men man kan lære meget af at gøre det. Prinsgemalens digte er egentligt ikke indviklede. Dette bringer mig frem til at sige, at Prinsens digte fint kan indgå i franskundervisningen herhjemme i form af samtale, oplæsning (med fokus på udtale, rytme og rim) eller øvelse i oversættelse til dansk samt, bien naturellement, tilegnelsen af vokabularium.

  Da digte jo - ligesom sange - er små tekstlige enheder, skulle det være nemt at overkomme for danske franskelever at arbejde med en tekst på måske 40 eller 50 ord. Dette giver mange muligheder, uden at det bliver for svært.

  Der er basis for at lade eleverne oversætte et par digte til dansk, og det kan man gøre på to måder: 1) enten være meget tekstnær; eller 2) mere skabe sin egen gendigtning på dansk, f.eks. med relevante rim. Eller man kan lade eleverne vælge et digt hver, øve sig og fremføre det for klassen.

  Man kan også tale om digtene og bede eleverne om at skrive, hvilke associationer de får af de forskellige digte. Eventuelt få dem til at skrive det ned. Ét digt kan eventuelt omskrives til prosaform på 7-9 linier, på fransk naturligvis.

  Er digtene gode i kraft af Prinsgemalens royale position i samfundet, eller er de gode i sig selv? Det sidste er tilfældet.

  HKH Prins Henriks digtsamling LA PART DES ANGES kan bestemt anbefales alle, som holder af at læse litteratur på fransk. Eneste ulempe for danskere er, at man måske ikke kender enkelte ord, men det kan en god ordbog afhjælpe. Digtsamlingen skal dog ikke kun læses for det sproglige og det sprogæstetiske, men i lige så høj grad for meningen og selve læseoplevelsen. Hvert digt rummer stof til mange associationer, visdom og eftertanke. Bon courage, amusez-vous bien!