HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Ny antologi hylder mindet om MORTI VIZKI og hans digtekunst


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 29. juli 2015.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Kamilla Löfström under medvirken af Birgitte Hesselaa (red.) :
 • "Digteren Morti Vizki: En antologi".
 • Paperback, 228 sider. Pris: 198,40 kr.
 • SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG. KAN KØBES HER.

  DANSK/LITTERATUR: Digteren MORTI VIZKI var et fænomen på den danske lyrikscene, både som karis- matisk personlighed og ikke mindst i kraft af sin for- nyende digtekunst. Nu har hen imod en snes danskere, primært litteraturfolk og litterater, skrevet en hyldest- bog til mindet om Morti Vizki, der blev født i Frederiks- værk i 1963 og døde i København i 2004. Hans forfat- terskab indeholder poesi, dramatik og prosa. Han var produktiv og skrev inden for mange genrer. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her mindebogen.


  DENNE DELVIS BIOGRAFISKE erindringsbog om Morti Vizki er som sagt skrevet af primært litteraturfolk samt mennesker, der har kendt eller været venner med hovedpersonen. Én af disse er Thomas Boberg - ven, jævnaldrende og fagfælle. Boberg har skrevet 1. kapitel, og han erindrer bl.a. dette fra 90'erne:
  Moti var kommet med toget fra Frederiksværk og til København, fordi han skulle være kunstner. Nej, han var kommet for at vise København, hvordan en kunstner så ud, hvordan en kunstner virkede, og ingen vej til dette sted kunne være mere direkte og velvalgt end Havnegade [hvor Poul Borum boede]. Poul Borum var ikke i tvivl, drengen var et geni <...>

  Morti og jeg delte en flaske whisky og tumlede om på gulvet, det var dengang, han betroede mig, at Vizki var noget man drak, når man var ked af det. For ung og talentfuld og musikalsk og energisk og morsom og ironisk og kærlig og trist, det var han. Trist, fordi han var håbefuld og fortabt på samme tid. Forholdet til Borum holdt ikke, Morti gik sin vej, Poul cuttede forbindelsen til Mortis venner.
  Af citatet ser man, at Morti Vizki var en følelsesmæssig person, der kunne svinge humørmæssigt, og som gemte på sjælelige dybder og ofte kunne føle sig fortabt.

  Morti Vizki debuterede med Digtsamling i 1984. Hans forfatterskab indeholder poesi, dramatik og prosa. Posthumt er udkommet digtsamlingen Almanak (2005) og billedbogen Den Usynlige Dreng (2006).

  ***  OM MORTI VIZKIS skrivestil har Jørgen Gustava Brandt skrevet følgende velformulerede observation i sin Indstilling af Morti Vizki til Det Danske Akademis Store Pris:
  Det er altid poetisk strøm på Vizkis arbejder. Men der er forskel på hans prosa og lyrik, uanset at det speringende, abrupte, humori- stiske og mildt ironiske særpræg altid er til stede i det mangeartede forfatterskab. Og i den lange række dramatiske værker tager han mere og mere fat på de store myter, tilmed Bibelen, de givne "store historier", endog om Gud og Fanden. Her spiller det fortæl- lende drive og den poetiske islæt sammen i et passioneret ordets teater. I prosabøgerne reflekterer han i højere grad vores samtid - til vrede stimuleret af medieverdenens ansigtsløse dæmoni.

  Vizki ytrer sig stort set ikke ekstrakunsterisk - heller ikke om kunst. Han hører heller ikke til de så almindelige samfundsrevsere. Synspunktet er implicit i værkerne, og hans tilbageholdenhed med udtalelser kan skyldes, at parafraser over det digtede så ofte rammer ved siden af. Kritikken (og selvkritikken) i Morti Vizkis bøger er ikke en samfundskritik, men civilisationskritik, endda af den krasseste art.
  ***  IFØLGE BOGENS redaktør, Kamilla Løfstrøm, der kendte ham i fire år frem til hans tidlige død, Morti Vizki i egen levende person, når han turde, "måske den bedste formidler af det vizkiske værk. Hans sceneoptræden kunne være nærmest magisk, og hans timing perfekt".

  Jeg kunne lide den norske digter Steiner Opstads analyse af nogle af Vizkis digte. Interessante iagttagelser - og forfriskende med nogle sider på klingende norsk. Også litteraturprofessor Peter Stein Larsens kapitel om Morti Vizkis poetiske særsprog er interessant, og han inddrager bl.a. den franske digter Mallarmé og andre udenlandske poeter og litterater. Han gennemgår forskellige perioder i "Morti Vizkis fascinerende og mærkelige forfatterskab" ved at fremdrage konkrete eksempler fra konkrete digte.

  Dramatikken og prosaen udgør også fyldige dele af antololigien. I Marianne Stidsens kapitel Postmodernist - på godt og ondt diskuterer hun, hvorvidt Morti Vizkis fornyende og betydelige værk kan betegnes som postmodernistisk. Han gjorde selv modstand mod at blive betegnet som postmodernist; han foretrak at se sig selv som et særtilfælde - som en undergrund med kun ét medlem. Marianne Stidsen kommer med gode argumenter for, hvorfor Vizki kan betegnes som postmodernist. Hun skriver bl.a.:
  For mig at se ingen som helst tvivl om, at den lethed og legende holdning i forhold til sproget og identiteten, som Vizki (gen-) introducerer med sin debutbog Digtsamling i 1985, og som han som digterfigur iscenesætter med sin elegante-ironiske fremtoning, er med til at indvarsle den postmodernistiske bølge i dansk 80'er-litteratur. Han løsner på sprogets sammenføjninger, så det kan suse og bruse og knalde som billige raketter. Ligeledes dyrker han en David Bowiesk kamæleonisme, der jonglerer med både kønsidentitet og andre former for identiteter. Det massive jeghus, som stadig huserede som figur hos den tidlige 80'er generation, erstattes af en mere dynamisk og performativ subjektivitet.
  ***

  BOGEN ER BESTEMT præget af at være en antologi, der er skrevet af mange forskellige personer. Det betyder i praksis, at kapitlerne er fint korte og overskuelige. Det betyder ligeledes, at man får mange forskellige vinkler på hovedpersonen, hvilket er positivt. Generelt kan man sige, at antologien indeholder tekster om den "magi", Morti Vizki efterlod sig. Teksterne fokuserer på hans skrivestil, poesi, dramatik og prosa samt hans personlighed og væremåde. Og alle kapitlerne har nogle spændende iagt- tagelser at bidrage med.

  Er man til lyrik, og er man til Morti Vizki, er denne erindringsbog en glimrende og ikke mindst fortjent hyldestbog, der går i dybden med Vizkis forfriskende, fornyende og fandenivoldske litterære værk på en fængslende måde - idet Vizkis uraniske eller ekscentrisk-magnetisk-poserende personlighed uundgåeligt smitter af på teksterne, netop fordi de handler om ham. Det er en fagbog på et højt og interessant niveau, men kan læses af alle, der interesserer sig for litteratur, når man går i dybden.

  ***  OM BOGENS FORFATTERE

  Antologiens tekster er forfattet af Thomas Boberg, Jørgen Gustava Brandt, Steinar Opstad, Lars Bukdahl, Peter Stein Larsen, Niels Frank, René Jean Jensen, Kamilla Löfström, Morten Kirkskov, Christian Skeel, Torben Madsen, Per Theil, Pia Juul, Birgitte Hesselaa, Villy Sørensen, Marianne Stidsen, Lea Marie Løppenthin, Alexander Zimmermann, Rolf Steensig og Glenn Christian.